sat─▒r aras─▒

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Vajinadan kist ameliyat─▒ kendi içerisinde farkl─▒ türlere ayr─▒l─▒r. Yumurtal─▒kta olu┼čan kist tek tarafl─▒ ya da çift tarafl─▒ olarak olu┼čabilir.

Olu┼čan bu kistler aras─▒nda zarars─▒z olanlar─▒ da mevcuttur. Rahimde olu┼čan her kist zararl─▒ de─čildir ve ameliyat ile kolayl─▒kla tedavi edilebilir. Bunlar─▒n içerisinde zararl─▒ olan kistler de bulunur.

Bu gibi durumlarda doktorlar taraf─▒ndan önerilen i┼člemler gerçekle┼čtirilir.

Zararl─▒ kistlerin ortadan kald─▒r─▒lmas─▒n─▒ sa─člayan bu cerrahi operasyon, vajinadan kist ameliyat─▒ nedir sorusunun yan─▒t─▒n─▒ olu┼čturur.

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nedir?

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nedir?

Vajinadan kist ameliyat─▒, rahimde olu┼čan iyi ya da kötü huylu kistlerin cerrahi müdahaleler ile al─▒nmas─▒d─▒r. Yumurtal─▒k kistleri genellikle içi s─▒v─▒ dolu olarak bilinir.

Ço─ču zaman bu kistler do─čal nedenlere ba─čl─▒ olarak olu┼čum sa─člar. Zarars─▒z olarak bilinen bu kistlerin bir de zararl─▒ olanlar─▒ mevcuttur.

Birçok ki┼či kendisinde kist oldu─ču hakk─▒nda bilgi sahibi de─čildir.

Bu kistlerin varl─▒─č─▒ndan haberdar olmak için düzenli olarak kad─▒n do─čum uzmanlar─▒na ve onlar─▒n yönlendirece─či bran┼člardaki doktorlara muayene olmak gerekir.

Baz─▒ durumlarda ki┼čilerde belirtiler görülmeye ba┼člar ve bu belirtiler do─črultusunda muayene edilirler.

Böylelikle rahimde kist olup olmad─▒─č─▒ ö─črenilir. A─č─▒r semptomlara sahip olan ki┼čilerde ço─ču zaman ameliyat önerilir. 

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Vajinadan kist ameliyat─▒ için genellikle kapal─▒ ameliyat yöntemleri tercih edilir. Kapal─▒ kist ameliyat─▒ ile ki┼činin rahminde olu┼čan zararl─▒ ya da zarars─▒z kistler al─▒n─▒r.

Rahimde kist olup olmad─▒─č─▒n─▒ anlamak için öncelikle muayene olmak gerekir. Yap─▒lan muayene sonras─▒nda ki┼činin kapal─▒ kist ameliyat─▒ olup olmayaca─č─▒na karar verilir.

Baz─▒ durumlarda aç─▒k ameliyatlar─▒n tercih edilmesi de mümkündür.

Vajinadan kist ameliyat─▒ göbek deli─činin alt k─▒sm─▒ndan ya da kas─▒k bölgesinden küçük bir kesik olu┼čturularak gerçekle┼čir.

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Gerekli kontroller sonras─▒nda doktorlar taraf─▒ndan uygun görülmesi halinde vajinadan kist ameliyat─▒ gerçekle┼čtirilir.

Hastan─▒n ameliyat esnas─▒nda hareket etmemesi ve ac─▒ hissetmemesi için genel anestezi uygulan─▒r. Ki┼či ameliyata haz─▒r hale geldikten sonra cerrahi i┼člemlere ba┼član─▒r. 

─░lk olarak belirlenen bölgeden bir ya da birden fazla kesik aç─▒l─▒r. Kistin boyutuna ve yap─▒lacak müdahaleye göre kesik say─▒s─▒ de─či┼čiklik gösterir.

Kesiklerin boyutu ortalama 7 - 10 mm aras─▒ndad─▒r. Bu kesiklerden içeriye hastan─▒n mide bölümüne denk gelecek ┼čekilde karbondioksit gaz─▒ verilir.

Verilen gaz sayesinde organlar daha rahat ay─▒rt edilir. Ki┼čiye verilen karbonhidrat gaz─▒ sayesinde ameliyat sürecinde ya┼čanabilecek yaralanmalar─▒n da önüne geçilir.

Ki┼činin vücudunda aç─▒lan kesiklerden içeriye laparoskop yerle┼čtirilir.

Böylelikle doktorlar ameliyat esnas─▒nda iç organlar─▒ monitörden izleyerek ameliyat─▒ daha kolay bir ┼čekilde gerçekle┼čtirir.

Ameliyat sürecinde kistlerin vücuttan uzakla┼čt─▒rmas─▒ sa─član─▒r.

Ayn─▒ zamanda kistlerin farkl─▒ bir bölgeye gitmesini engelleyen torbalar kullan─▒l─▒r. Kistler al─▒nd─▒ktan sona ki┼činin içerisindeki gaz geri çekilir ve kesikler kapat─▒l─▒r. Ameliyatl─▒ bölge temizlenir ve i┼člem tamamlan─▒r. 

Ya┼čl─▒larda Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda vajinadan kist ameliyat─▒ yap─▒lmas─▒ da mümkündür. Özellikle menopoz sonras─▒nda birçok ki┼čide kist olu┼čumu görülür.

Bu gibi durumlarda aç─▒k ya da kapal─▒ ameliyat tercih edilebilir. Ki┼činin ya┼č─▒ bu ameliyatlarda en çok dikkat edilen noktalardan birisidir.

Ki┼činin vücudunun narkozu kald─▒r─▒p kald─▒ramayaca─č─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olmak gerekir. Bu sebeple farkl─▒ bran┼člardaki uzman doktorlar taraf─▒ndan baz─▒ testler istenir.

Talep edilen testlerin sonucuna ba─čl─▒ olarak ki┼činin ameliyata girip giremeyece─či konusunda karar verilir.

Doktorlar─▒n uygun görmesi halinde ki┼čide olu┼čan kist cerrahi müdahaleler sonucunda temizlenir. 

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Rahimde kist ameliyat─▒ riskleri kapal─▒ ameliyatlarda, aç─▒k ameliyatlara oranla çok daha az olarak bilinir.

Bu riskler az olsa dahi baz─▒ belirtiler göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r. Rahimde kist ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda;

 • Yumurtal─▒k rezervinde azalma meydana gelmesi
 • Ameliyat esnas─▒nda meydana gelebilecek kanamalar
 • Kanamalara ba─čl─▒ olarak ortaya ç─▒kabilecek nakil ihtiyac─▒
 • Di─čer organlar─▒n hasar görmesi
 • Enfeksiyon yer al─▒r. 

Bu gibi durumlar oldukça nadir meydana gelir. Her ihtimale kar┼č─▒ ameliyat sonras─▒nda kontrolleri aksatmamak gerekir.

Kendinizde vajinal kist ameliyat─▒ sonras─▒ herhangi bir sorun oldu─čunu dü┼čünüyorsan─▒z, mutlaka doktorunuza görünmeniz gerekir. 

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Vajinadan kist ameliyat─▒ sonras─▒ hastalar─▒n dikkat etmesi gereken baz─▒ hususlar vard─▒r. Daha k─▒sa sürede iyile┼čmek ve ameliyat sonras─▒ süreci daha iyi atlatabilmek için bu noktalara dikkat etmek gerekir. Ki┼činin ameliyat sonras─▒nda hijyenine dikkat etmesi en önemli noktalardan birisidir. Vajinadan kist ameliyat─▒ sonras─▒ hastalar─▒n dikkat etmesi gereken hususlar ┼ču ┼čekilde bilinir;

 • Ameliyat sonras─▒nda genellikle diki┼člerin al─▒nmas─▒ gerekmez. Fakat hangi malzemeler ile i┼člem yap─▒ld─▒─č─▒ çok önemlidir. Doktorunuz diki┼čler al─▒nmal─▒ diyorsa mutlaka diki┼čleri ald─▒rman─▒z gerekecektir.
 • Beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Gazl─▒ içecekler ya da gaz yapacak herhangi bir besin tüketilmemelidir. 
 • Ameliyatl─▒ bölgelerin zarar görmemesi ad─▒na en az iki hafta cinsel birliktelik ya┼čanmamal─▒d─▒r.
 • Ameliyatl─▒ bölgenin kuru ve temiz tutulmas─▒ gerekir. Hijyen ko┼čullar─▒ sa─članmad─▒─č─▒ takdirde ameliyat sonras─▒ enfeksiyon belirtileri ortaya ç─▒kar.

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Vajinada olu┼čan kistlerden kaynakl─▒ olarak ço─čunlukla kapal─▒ ameliyatlar tercih edilir.

Kapal─▒ ameliyatlar sonras─▒nda ki┼činin iyile┼čme süreci yakla┼č─▒k olarak 2 - 3 haftay─▒ bulur. Yakla┼č─▒k 3 hafta sonra ameliyat olan ki┼či, gündelik i┼člerini yapabilecek hale gelir.

Fakat ameliyat sonras─▒ iyile┼čme süreci tam olarak tamamlanmaz. Ki┼činin dinlenmesi ve ameliyat sonras─▒nda yap─▒lmas─▒ gerekenlere özen göstermesi gerekir. 

Ameliyat sonras─▒nda ki┼činin tamamen iyile┼čmesi bir ay─▒ geçebilir. Bu durum ki┼činin bünyesine ba─čl─▒ olarak da de─či┼čebilir.

Ameliyat sonras─▒ tamamen iyile┼čme sürecine ortalama olarak 1,5 - 2 ay denilebilir.

Hijyen ko┼čullar─▒na dikkat edildi─či takdirde, ameliyattan ç─▒kan ki┼činin iyile┼čme süreci daha da h─▒zlan─▒r. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Vajinadan kist ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusuna net bir cevap vermek mümkün de─čildir. Kistin iyi huylu mu kötü huylu mu oldu─ču, kaç tane oldu─ču ve hatta kistin büyüklü─čü dahi ameliyat süresini etkileyen faktörler aras─▒nda yer al─▒r. Ameliyat süresinin ortalama olarak 45 dakika oldu─ču belirtilir. Fakat bu durum birçok farkl─▒ etkene göre de─či┼čiklik gösterir.

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Sonras─▒nda A─čr─▒ Ya┼čan─▒r m─▒?

Ameliyat sonras─▒nda a─čr─▒ hissi bir süre olacakt─▒r. Genellikle ameliyat olan ki┼čide kar─▒n ┼či┼čkinli─či meydana gelir. Bunun sebebi ise ameliyat esnas─▒nda ki┼činin kar─▒n bölgesine gaz verilmesidir. Her ne kadar ameliyat bitmeden önce ki┼čideki gaz ç─▒kar─▒lsa da içerisinde kalma ihtimali vard─▒r. Bu durum ki┼čide ┼či┼čkinli─če sebep olur ve gaz sanc─▒s─▒na ba─čl─▒ olarak a─čr─▒ hissi olu┼čur.

Vajinadan Kist Ameliyat─▒ Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Her yumurtal─▒k kisti için doktorlar ameliyat önermeyebilir. Fakat baz─▒ özel durumlarda ki┼činin mutlaka ameliyat olmas─▒ gerekti─či bilinir. Ki┼činin vajina kisti ameliyat─▒ olmas─▒ gereken durumlar aras─▒nda; 

 • Çikolata kistleri
 • Kistin büyük ve kanser riski ta┼č─▒mamas─▒
 • Kistlerin kendili─činden küçülmemesi
 • 8 cm'den daha büyük kistlerin bulunmas─▒
 • Dermoid kistler ve yumurtal─▒k torsiyonu yer al─▒r. 

Ki┼čide Yumurtal─▒k Kisti Oldu─čuna Dair Belirtiler Nelerdir?

Yumurtal─▒kta olu┼čan kistler baz─▒ belirtiler ile kendisini gösterir. Bu belirtiler do─črultusunda mutlaka uzman doktorlar taraf─▒ndan muayene edilmek gerekir. Yumurtal─▒k kisti belirtileri ┼ču ┼čekilde bilinir;

 • Ki┼činin regl dönemleri normalden daha a─čr─▒l─▒ geçer
 • Cinsel ili┼čkilerde ki┼či zorlanmaya ba┼člar ve a─čr─▒ hissi olu┼čur
 • Pelvik a─čr─▒lar ve bel a─čr─▒lar─▒ ba┼člar
 • Ki┼činin bat─▒n bölgesinde ┼či┼čkinlik olu┼čur.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Cansu Kanl─▒o─člu G├╝ler
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
Medical Park Medical Park G├Âztepe
435

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.