sat─▒r aras─▒

Vajinal Muayene Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Günümüzde dünyadaki ve ülkemizdeki kad─▒nlar─▒n en çok problem ya┼čad─▒─č─▒ durumlardan biri vajinal muayene korkusudur.

Özellikle vajinal muayene için doktora ba┼čvurmaktan çekinen ve korkan birçok insan bulunmaktad─▒r. Bu durum da vajinal muayene korkusu olarak adland─▒r─▒lmaktad─▒r.

Bu durumun alt─▒nda kad─▒nlar─▒n bilgi eksikli─či, muayene pozisyonu, kullan─▒lan aletler, a─čr─▒ korkusu, anksiyete, utanma duygusu, genç ya┼čta olma gibi bir çok neden bulunur.

Vajinal muayene korkusunun olmas─▒ durumunda ciddi sa─čl─▒k problemi olan bireylerin tedavileri güçle┼čmektedir.

Ancak, bu durum a┼č─▒lmaz bir durum de─čildir. Do─čru tedavi ve do─čru yakla┼č─▒mlarla bu durum kolayl─▒kla çözüme kavu┼čabilir.

Vajinal Muayene Korkusu Nedir?

Vajinal Muayene Korkusu Nedir?

Vajinal muayene korkusu nedir sorusunun cevab─▒ olarak vajinal muayeneden korkma, bunun için kullan─▒lan aletlerden ve alan dan korkma, vajinal muayene için doktora ba┼čvurmaktan korkma hatta hastanedeki ilgili bölümlerin oldu─ču yerlerden bile korkma durumunun genel ad─▒d─▒r.

Vajinal muayene korkusu ya┼čayan bireyler genellikle vajinal rahats─▒zl─▒klar─▒ için çözüm aramaktan kaç─▒n─▒r ve çözüm aramay─▒ erteler.

Bu da ciddi sa─čl─▒k sorunlar─▒na neden olabilir. Ayr─▒ca vajinal muayene korkusu ya┼čayan bireylerde anksiyetenin de artt─▒─č─▒ ve ki┼činin günlük ya┼čam─▒n─▒ da olumsuz etkiledi─či söylenebilir.

Vajinal Muayene Korkusu Neden Olur?

Vajinal muayene korkusunun olmas─▒n─▒n bir çok etkeni vard─▒r. Bu etkenler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Ergenlik döneminde duyulan cinsellik ve jinekolojik muayene hakk─▒nda duyulan abart─▒l─▒ ve do─čru olmayan bilgiler, ba┼čkalar─▒ndan duyulan olumsuz tecrübeler bu korkunun olu┼čmas─▒na neden olabilir.
 • Kürtaj, do─čum gibi tecrübelere ait uygun olmayan görüntüler ya da söylemlere maruz kalmak bu korkunun nedenlerinden biri olabilir.
 • ─░lk çocukluk veya ergenlik ça─člar─▒ndaki ebeveynlerle ilgili ya┼čanan olumsuz durumlar, sorunlar vajinal muayene korkusunu tetikleyebilir.
 • Cinsel taciz, istismar gibi çocukluk ça─č─▒nda ya┼čanan olumsuz durumlar bu korkunun olu┼čumuna neden olabilir.
 • Ergenlik dönemindeki yanl─▒┼č jinekolojik muayene yöntemleri bu korkuyu tetikleyebilir.
 • Muayene olan bireyle uzman hekimin yanl─▒┼č ileti┼čim kurmas─▒ da bu duruma neden olabilir.
 • Muayene olan bireyin muayene s─▒ras─▒nda ac─▒ duyma kayg─▒s─▒ duymas─▒ vajinal muayene korkusuna sebep olabilir.
 • Ki┼čilerin muayene sonras─▒nda iyi hissetmeme endi┼česi de bu korkunun nedenlerinden olabilir.

Vajinal Muayene Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Vajinal Muayene Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Vajinal muayene korkusu nedenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralan─▒r:

 • Cinsel e─čitimsizlik ve bilgisizlik: Türk toplumunda cinsel sorunlar─▒n─▒n en önemli kayna─č─▒ cinsel e─čitimsizlik ve bilgisizlik, önyarg─▒lar/tabular, gelenek ve görenekler olarak gösterilmektedir. Ülkemizde okul ça─č─▒nda ba┼člayan üreme ve cinsel sa─čl─▒k e─čitimlerinin olmamas─▒ ya da formal e─čitimdeki kaynaklar─▒n yeterince kullan─▒lmamas─▒ gibi nedenlerle üreme ve cinsellik hakk─▒nda ciddi bir bilgi eksikli─čine neden olmaktad─▒r. Bu bilgi eksiklikleri de ilerleyen süreçlerde vajinal muayene korkusu olu┼čmas─▒na neden olabilir. Toplumumuz içinde cinsellikle ilgili konu┼čma, bilgi edinme yanl─▒┼č olarak görülen bir durum olarak bilinir. Bu da özellikle kad─▒n bireyleri ilerleyen süreçte ciddi olarak etkilemektedir.
 • Yeti┼čtirilme ┼čekli: Kad─▒nlar─▒n sa─čl─▒kla ilgili davran─▒┼člar─▒, ki┼čisel özellikleri, sa─čl─▒kla ilgili inançlar─▒, sosyo kültürel yap─▒lar─▒ ve içinde ya┼čad─▒klar─▒ çevre onlar─▒n dü┼čüncelerini ve duygular─▒n─▒ ┼čekillendirmektedir. Bireylerin yeti┼čti─či ailesi, yak─▒n çevresi, bulunduklar─▒ toplumun yap─▒s─▒, gelenekler ya da dini inan─▒┼člar─▒ ve ahlaki tutumlar kad─▒nlarda vajinal muayene korkusuna sebep olabilir.
 • Mahremiyet ve utanma duygusu : Dünyan─▒n neresinde olursa olsun cinsel organlar “mahrem” olarak alg─▒lanan ve özel anlam─▒ olan organlard─▒r. Genel olarak jinekolojik muayene rahats─▒zl─▒k duyman─▒n temelinde, hekime, mahrem organlar─▒ te┼čhir etme kayg─▒s─▒ yatar. Bu da muayeneyi güç k─▒lar. 
 • Anksiyete ve korku: Vajinal muayene anksiyeteye yol açan ve rahats─▒zl─▒─ča neden olan yayg─▒n i┼člemlerden biridir. Kad─▒nlar jinekolojik muayene öncesinde ve s─▒ras─▒nda orta düzeyde anksiyete ya┼čamaktad─▒r. Vajinal muayene korku, utanma, a─čr─▒ gibi birçok olumsuz duyguyu da uyarabilir. Jinekolojik muayene yaln─▒zca 1-2 dakika gibi k─▒sa bir zaman sürmesine kar┼č─▒n pek çok kad─▒n için adeta hayatlar─▒ndaki korku verici bir kabustur. Bu endi┼čeler özellikle ilk defa muayene olacak ki┼čilerde daha yüksektir.
 • Sa─čl─▒k profesyonellerinin tutum ve davran─▒┼člar─▒: Vajinal muayene öncesi, s─▒ras─▒ ve sonras─▒nda sa─čl─▒k profesyonellerinin tutum ve davran─▒┼č─▒ çok önemlidir. Jinekolojik muayene deneyiminin kad─▒n aç─▒s─▒ndan olumlu olmas─▒, daha sonraki muayenelerin devaml─▒l─▒─č─▒nda büyük rol oynamaktad─▒r. Kad─▒nlar─▒n vajinal muayene s─▒ras─▒nda; sa─čl─▒k profesyonellerinin güler yüzlü, ilgili, anlay─▒┼čl─▒, bilgili ve nazik davranmas─▒n─▒, i┼člem öncesi aç─▒klama yapmas─▒n─▒, soru sormak için sa─čl─▒k profesyoneli ile daha fazla zaman geçirmek istedikleri, hekimin konusunda uzman ve güvenilir olmas─▒n─▒ beklemektedirler. Bu ┼čekilde bir güven hissi olu┼čmamas─▒ da bireylerin vajinal muayene korkusunu tetikler.
 • Muayene pozisyonu: Muayenede durulan pozisyon baz─▒ kad─▒nlar için rahat olmayabilir. Bu da bu korkunun nedenlerindendir.
 • Hekim cinsiyeti: Vajinal muayene korkusu nedenlerinden biri de hekimin cinsiyetidir. Baz─▒ ara┼čt─▒rmalarda kad─▒nlar─▒n jinekolojik muayene olmak için kad─▒n hekim tercih ettikleri belirtilmektedir. Kad─▒nlar─▒n ço─čunlu─ču, özel ve mahrem olan vücut bölgesinin bir erkek taraf─▒ndan görülmesini istememekte, utanma nedeniyle mecbur kalmad─▒kça erkek bir hekime gitmemekte, e┼člerinin erkek hekime muayene olmalar─▒n─▒ istemediklerini belirtmektedirler.  

Vajinal Muayene Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Vajinal Muayene Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Vajinal muayene korkusu oldu─čunu gösteren baz─▒ belirtiler vard─▒r. Bunlar a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir; 

 • Muayene öncesi kayg─▒ art─▒┼č─▒
 • Muayene öncesi ki┼činin dalg─▒n olmas─▒
 • Muayene odas─▒ndan çekinme ve korku duyma
 • Öncesinde sürekli ara┼čt─▒rma yapmak
 • S─▒ra gelmeden önce hastaneden ayr─▒lma iste─či
 • Hekim ile ileti┼čim kurmakta zorluk çekme
 • Muayene s─▒ras─▒nda vücutta kas─▒lma, terleme ve ba┼č dönmesi ya┼čanmas─▒

Vajinal Muayene Korkusu Nas─▒l Yenilir?

Vajinal muayene korkusu dünyada bir çok kad─▒n─▒n ya┼čad─▒─č─▒ bir fobi türüdür. Kad─▒nlar muayeneden çekinir ve muayeneyi erteler. Bu da ciddi vajinal hastal─▒klar─▒n artmas─▒na neden olur. Elbette vajinal muayene korkusu çözümsüz bir durum de─čildir. 

Vajinal muayene korkusu çözümünün anahtar─▒ beynimizdedir. Karn─▒n─▒zdan, baca─č─▒n─▒zdan, di┼činizden ya da kalbinizden rahats─▒zl─▒k duydu─čunuzda nas─▒l ki gerekli muayeneyi olup tedavi oluyorsan─▒z vajinal muayenenin de bundan farkl─▒ olmad─▒─č─▒n─▒n bilincinde olmal─▒s─▒n─▒z. Her ┼čeyden önce bunun gerekli oldu─čunun bilincinde olmal─▒, kendinizi telkin etmeli, stresten kaç─▒nmal─▒ ve muayene öncesinde sakin olmal─▒s─▒n─▒z. Ayr─▒ca kulaktan dolma bilgileri göz ard─▒ etmelisiniz, ön yarg─▒lar─▒n─▒z─▒ bir kenara b─▒rakmal─▒s─▒n─▒z. Hekiminize güvenmeli, onun da sizin sa─čl─▒─č─▒n─▒z için çabalad─▒─č─▒n─▒n bilincinde olmal─▒s─▒n─▒z. 

Bunlar─▒n yan─▒nda yine de hala vajinal muayene korkusu ya┼č─▒yorsan─▒z psikolojik destek alabilirsiniz. 

Vajinal Muayene Korkusu Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Vajinal muayene korkusu ne demek?

─░nsanlar, baz─▒ durumlarda hastaneye gitmekten ve doktora ba┼čvurmaktan çekinebilmekte veya korkabilmektedir. Üreme sa─čl─▒─č─▒ ile ilgili problemler de insanlar─▒n genel olarak korku ile yakla┼čt─▒klar─▒ konulardan biridir. Özellikle vajinal muayene için doktora ba┼čvurmaktan çekinen ve korkan birçok insan bulunmaktad─▒r. Bu durum da vajinal muayene korkusu olarak adland─▒r─▒lmaktad─▒r. 

Vajinal muayene korkusunu yenmek için hangi bölüme gidilir?

Vajinal muayene korkusunu yenmek için öncelikle jinekologlardan( kad─▒n do─čum uzman─▒) yard─▒m al─▒nmal─▒d─▒r. Sonras─▒nda ise psikolog veya psikiyatri alanlar─▒ndan yard─▒m al─▒nabilir.

Vajinal muayene korkusunu yenmek için ne yapmal─▒y─▒m?

Vajinal muayene korkusunu yenmek için öncelikle bunun sadece bir korku oldu─čunun fark─▒na var─▒n. Korkular─▒n yenilebilir oldu─čunun kendinize hat─▒rlat─▒n. Kulaktan dolma söylenceleri göz ard─▒ edin. Hekiminize güvenin ve onunla ileti┼čim kurun. Kendinizi hekiminize aç─▒n. Derin nefes al─▒n ve bu korkunun sadece beyninizde oldu─čunu ve bunu a┼čabilece─činizi kendinize söyleyin. Sakin olun, kendinizi telkin edin.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Khayala Alakbarl─▒
Kad─▒n Hastal─▒klar─▒ ve Do─čum
VM Medical Park Pendik
791

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.