Dr. Öğr. ÜyesiVasıf Soysal

  • İlgi Alanları
  • Baş boyun kanseri
  • Sinüs hastalıkları
  • Burun estetiği
  • Kulak cerrahisi

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul  Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık 

Mesleki Üyelikler
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği.
Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrasi Hekimleri Derneği.
Türk Rinoloji Derneği.
Bursa Tabip Odası.

1 – Soysal V. Yiğitbaşı OG. Alper M. Patıroğlu T. Güney E., Total Lymphocyte and T lymphocyte subpopulation levels in head and neck squamous cell carcinomas. J. Exp Clin Cancer Res. 17 (2): 207-212, 1998.
2 – Soysal V. Yiğitbaşı OG. Kontaş O. Kahya HA. Güney E., İnflammatory myofibroblastic tumör of the nasal cavity : a case report and review of the literatüre. İnt. J Pediatric Otorhinolaryngology. 61 : 161-165, 2001.
3 – Çaksen H. Soysal V. Alper M. Localized Cutaneous Leishmaniasis in a Turkish Child. The Journal of Dermatology. 28 : 455-456, 2001.
4 – Erkan M. Özcan M. Arslan S. Soysal V. Bozdemir K. Haghighi N., Bacteriology of Antrum in Children with Chronic Maxillary Sinüsitis. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 28 : 283-285, 1996.
5 – Ünlü Y. Soysal V. Cemiloğlu R. Somdaş M. Çağıl N., Görme Kaybına Sebeb Olan Bir sfenoid Mukopiyosel Vakası. Türk Otorinolaringoloji Arşivi. 34 : 319-321.1996.
6 – Yiğitbaşı OG. Soysal V. Patıroğlu T. Somdaş M. Güney E., Baş Boyun Kanserli Hastalarda Kan T Lenfosit Alt Grupları, NK ve Total lenfosit Seviyelerini Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması. Hipokrat Dergisi. 30-33. 1999.
7 – Yiğitbaşı OG. Ünlü Y. Yavaşoğlu ÖH. Soysal V. Ünal A., Mediastinal Non - Hodgkin Lenfomaya bağlı Bilateral Periferik Fasial Paralizi. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 8(1): 53 – 56, 1998.

8 – Külahlı İ. Kırnap M. Güney E. Soysal V. Özügül Y. Durak AC., Romatoid Artritli Hastaların Otolaringolojik Değerlendirilmesi. K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2 (2); 91-93 1994.
9 – Yiğitbaşı OG. Soysal V. Patıroğlu T. Güney E., Larinks Epidermoid Karsinomunda Total Lenfosit ve T Lenfosit alt grupları Seviyeleri. (Bu çalışma 3-7 mayıs 1997 tarihleri arasında Türk-İtalyan Laringoloji Derneği tarafından Antalyada düzenlenen Laringoloji Kongresinde serbest bildiri olarak sunulnuştur).