satır arası

Vazektomi

Aile planlamasının düzenlenmesi amacıyla, teknoloji ve tıp alanındaki yeniliklerle birlikte birçok yeni doğum kontrol yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu korunma yöntemlerinden biri de vazektomidir.

Vazektomi, son zamanlarda yaygınlaşan bir doğum kontrol yöntemidir. Özellikle Avrupa’da ve Amerika’da oldukça yaygın olan bu yöntem, oldukça etkili, güvenilir ve kalıcı bir çözüm sunabilir. Yapılan çalışmalar vazektominin doğum kontrolünde neredeyse %100’e yakın bir başarı elde ettiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle kalıcı doğum kontrolü yöntemi olarak da nitelenebilir. Uygulamanın amacı spermin üretraya girmesini önlemek ve böylece gebeliğin önüne geçmektir.

Vazektomi Nedir?

Erkeklerde vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesi ile uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemidir ve kadınlarda vazektomi uygulanmamaktadır. Kadınlarda tüplerin bağlanması yöntemiyle vazektomi hemen hemen eş değer yöntemlerdir. Çin ve Amerika’da oldukça yaygın olan vazektomi yöntemi, ülkemizde henüz bu ülkeler kadar yaygınlaşmamıştır.

Bireylerin vazektomi yöntemiyle ilgili birçok sorusu olabilir. En yaygın sorulardan birisi uygulamadan sonra penisten sperm gelmeye devam edip etmeyeceğidir. Bu sorunun cevabı oldukça açık bir şekilde gelmeye devam edeceği yönündedir. Çünkü erkeğin üremesini sağlayan hücrelerin tamamı testislerden gelir ve bu gelen tüm sıvının yalnızca %3’lük bir kısmıdır. Kalan diğer sıvıların ise geldiği yerler prostat bezi ve üreme sistemindeki birtakım yapılardır. Bu nedenle işlemden sonra penisten gelen sıvı bireyleri endişelendirmemesi gerekir.

Yine bir diğer merak edilen soru ise hormonal bir bozukluğun oluşup oluşmayacağıdır. Ancak hormonal bir bozukluğun oluşması da söz konusu değildir. Çünkü testislerden gelen spermin vücuda hormonal açıdan herhangi bir etkisi yoktur. Testosteron hormonunun ise vücuda yayılması için testislerle herhangi bir ilişkisinin olması gerekmez. Doğrudan kana karışabilir. Cinsel birliktelik sırasında ise herhangi bir haz kaybı söz konusu değildir. Çünkü çiftler arasında doğumla ilgili bir endişe kalmayacağından haz kaybından ziyade cinsel tatminde bir artış da söz konusu olabilir.

Vazektomi Nasıl Uygulanır?

Vazektomi nasıl yapılır sorusunun birden fazla cevabı vardır. Dünyada bu yöntemin nasıl uygulanacağı konusunda farklılıklar gözlenir. Sperm yollarının kesilmesi yöntemiyle vazektomi uygulanabilir. Bu yöntem dünyada %7 oranlarında kullanılıyorken, ülkemizde hemen hemen %0,1 oranında kullanılır. Genel olarak ofis veya hastane şartlarında, lokal anestezi yöntemi ile 30 dakikalık bir sürede operasyon tamamlanır. Uygulamadan sonra herhangi bir yatış söz konusu değildir. Uygulamanın yapıldığı kişi günlük yaşamına devam edebilir ve koruyuculuk oranı %99 civarındadır. Uygulamadan sonra tam koruma yaklaşık olarak 20-30 orgazmın sonrasında gerçekleşir. Sürecin sonunda sperm tahlili yapılarak kesin sonuç hakkında fikir alınır. Bu sürece dikkat etmeyen hastaların süreç içerisinde eşlerini hamile bırakma olasılıkları oldukça yüksektir. Bu nedenle operasyonu uygulayan doktorun tavsiyelerinin mutlaka göz önüne alınması gerekir.

Operasyon uygulanmadan önce evli olan erkeklerin hem etik olarak hem de sosyal olarak eşlerinden onay almaları uygun görülmektedir. Bekar erkeklerde ise böyle bir durum söz konusu değildir.

Vazektomi Çeşitleri

Konvansiyonel ve neştersiz olmak üzere iki farklı teknik vardır:

  • Konvansiyonel vazektomi de kanallara ulaşmak amacıyla testislerden birkaç tane küçük kesi yapılır. Kanallardan küçük bir parça kesilip çıkartılarak kanallar bağlanır. Daha sonra kesiler kendiliğinden düşen dikişler ile kapatılır.
  • Neştersiz vazektomide ise testisler kesilmeden kanallar cerrahi bir alet yardımıyla tutulur. Deride küçük bir delik açılır, açılan bu delikten kanallar kesilir, bağlanır veya mühürlenir. Bu yöntemde herhangi bir dikiş atma işlemi gerçekleşmez.

İki yöntemin uygulanabilmesi için de lokal anestezi uygulanır.

Vazektomi Kimlere Uygulanabilir?

Vazektomi yöntemi ülkemizde, bekar ve reşit olan bireylerin kendi istekleri dahilinde yapılabilir. Ancak evli bireylerde eşlerin onayı olmadan uygulamanın yapılması kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte vazektomi öncesinde bireylerin tüm ayrıntılarına kadar bilgilendirilmeleri esastır. Çünkü operasyon sonrasında yeniden çocuk sahibi olmak isteyen bireyler, riskli olabilecek birtakım operasyonla karşı karşıya kalır. Hiç çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler gönül rahatlığıyla vazektomi yaptırabilirler. Yine yeterli sayıda çocuk sahibi olan ve başka çocuk istemeyen bireyler için de işlem uygulanması önerilebilir. En kesin doğum kontrol yöntemlerinden biri olması, uygulanmasının kolay olması ve maliyetinin düşük olması sebebiyle tercih sebebi olabilir.

Operasyonu takip eden 3-4 ay sonrasında gebeliğin tam anlamıyla önüne geçilir. Çünkü uygulamanın erkek üzerinde kesin olarak etkisi bu süreçten sonra başlar. Yine çocuk sahibi olması sakıncalı olan bireyler üzerinde de vazektomi işlemi uygulanabilir. Bazı evliliklerde birtakım kan uyuşmazlıkları veya genetik sorunlardan dolayı çocuk önerilmez. Ancak birçok doğum kontrol yöntemi de %100 oranında koruma sağlamaz. Böyle durumlarda çiftlerin daha rahat olabilmeleri açısından vazektomi yöntemi önerilir. Bu bireylerin de yine diğer bireyler gibi gönüllülük ve bilinçlilik esasıyla vazektomi yaptırmasında herhangi bir sakınca söz konusu değildir.

Vazektomi Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Operasyon sonrasında her işlemden sonra gerçekleşebileceği gibi kanama meydana gelebilir. Ancak bu kanamalar çoğunlukla önemsizdir. İnsan vücuduna herhangi bir zarar vermez. Enfeksiyon oluşması ise çok düşük bir ihtimaldir. Bunun meydana gelmesinin tek sebebi steril olmayan bir ortamda, steril olmayan aletler ile birlikte uygunsuz bir işlem gerçekleştirilmesidir. Böyle bir durumda enfeksiyon meydana gelebilir. Ancak steril olmayan koşullar altında yapılan bütün cerrahi işlemlerin enfeksiyona yol açma ihtimali vardır.

Bununla birlikte sperm üretimi devam ettiğinden bir süre sonra bağlanan kanallar dışında sperm birikebilir ve burada bilye büyüklüğüne gelecek şekilde bir yumru oluşabilir. Bunun vücuda olumsuz herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Hatta istendiği takdirde bu spermin kolay bir yöntemle uzman tarafından boşaltılması da mümkündür. Vazektomi uygulamasından sonra oluşabilecek en büyük dezavantajlar bunlardır. Ayrıca vazektomi uygulaması, kondom gibi cinsel hastalıklardan bireyi korumaz. Bu da bir dezavantaj olarak öne çıkmaktadır. Uygulamanın avantajları ise bireylerin gebe bırakma oranları neredeyse kesin olarak yok olur. Çok kolay bir operasyon sonrasında erkeğin, bir kadını gebe bırakabilmesinin önüne geçilebilir. Tüm bu avantajlarının yanında cinsel ilişkinin kesintiye uğraması söz konusu değildir.

Uygulamaya başvuracak bireylerin bu avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurması önemlidir. Çünkü uygulamadan önce bireyin uygulamaya hazır olup olmadığı konusunda tüm bu durumlar kendilerine yöneltilir.

Vazektominin Geri Dönüşü Var Mıdır?

Vazektomi yönteminin geri dönüşü teorik olarak mümkündür. Ancak iş pratiğe geldiği zaman geri dönüşüm oldukça problemli bir durumdur. Aslında uygulamanın kişiye göre en dezavantajlı yönü budur. Çünkü geri dönüşüm oranı hemen hemen %50 civarındadır. Vazektomi uygulaması çok kesin ve kolay bir yöntemdir, her ürolog bu operasyonu kolaylıkla gerçekleştirebilir. Ancak bu işlemin geri döndürülmesi konusunda alanında uzman, mikrocerrahi alanında kendini geliştirmiş doktorlar tarafından yapılabilmektedir.

Uygulama genel anestezi altında gerçekleşir ve operasyon yaklaşık olarak 2 saat kadar sürer. Tüm bunların getirisi olarak oldukça pahalı bir uygulamadır. Operasyon başarılı olsa bile operasyonu takip eden 6 ay ve 1 yıl arasında yeniden tıkanmalar söz konusu olabilir. Bu nedenle vazektomiye karar vermeden önce tüm bu yönler iyi düşünülmelidir. Her ne kadar ger dönüşü olsa bile oldukça risklidir ve kesin değildir.

Eğer siz de kesin olarak bir daha çocuk sahibi olmak istemiyorsanız ve vazektomi hakkında bilgi almak istiyorsanız, en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak uzman hekimlerden destek almanız önerilir.

satır arası

14133

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.