Prof. Dr.Vecih Oduncu

  • İlgi Alanları
  • Anjiyografi
  • Periferik arteryel girişimler
  • Karotis
  • Aort cerrahisi
  • Kalp pili
  • Elektrofizyoloji
  • Kalp kapak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Koşuyolu Kalp Hastanesi - Kardiyoloji, Uzmanlık

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 22
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 8
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 8
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 37