Doç. Dr.Vecihe Özlem Bozkaya

 • İlgi Alanları
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Ritim bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Kardiyak görüntüleme yöntemleri
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Koruyucu kardiyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
2007 - Tıp Fakültesi Ankara Gazi Üniversitesi  
2012 - Kardiyoloji ABD Ankara Dışkapı EAH Uzmanlık

Deneyim
2012 - 2014 - Mersin Mut Devlet Hastanesi     Uzman Dr
2014 - 2015 - Kızılcahamam Devlet hastanesi Uzman Dr
2015 - 2019 - Ankara Zekai Tahir Burak EAH    Uzman Dr
2019 - 2021 - SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doçent Dr

Kurs ve Sertifikalar
Temel Klinik Nutrisyon Kursu, Klinik Enteral ve Parenteral Beslenme  (Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Her Yönüyle Temel Aromaterapi Eğitimi (Yeditepe Üniversitesi)
Bilimsel Fitoterapi Sertifikası (Yeditepe Üniversitesi)
Nefes Terapisi Sertifikası (Yeditepe Üniversitesi)

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği

1. Bozkaya VO,Oskovi Kaplan Z Aslı,Üstün Yaprak (2020). Atrial septal aneurysm in pregnancy: echocardiography and obstetric outcomes. Journal Of Perinatal Medicine, 48(4), 369-375., Doi: 10.1515/jpm-2019-0351

2. Bozkaya VO, Yumuşak Ömer Hamid, Özakşit Müzeyyen Gülnur, Tenekecioğlu Erhan, İbrişim Ece Gül, Alkan Mihriban, Oskovi Kaplan Z Aslı, Erel Özcan (2020). The role of oxidative stress on subclinical atherosclerosis in premature ovarian insufficiency and relationship with carotid intima-media thickness. Gynecological Endocrinology, 36(8), 687-692., Doi: 10.1080/09513590.2020.1766439

3. Bozkaya VO, Oskovi Kaplan Z Aslı, Özgü Emre, Üstün Yaprak (2020). Screening and evaluation of newly diagnosed cardiovascular diseases in first-trimester asymptomatic pregnant women in a tertiary antenatal care center in Turkey. Anatolian Journal Of Cardiology, 23(2), 99-104., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.55267

4. Bozkaya, V. Ö., Oskovi-Kaplan, Z. A., Erel, O., & Keskin, L. H. (2021). Anemia in pregnancy: it’s effect on oxidative stress and cardiac parameters. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine34(1), 105-111.

5.   Kanat Selçuk, Mutluer Ferit Onur, Tütüncü Ahmet, Duran Karaduman Bilge,Bozkaya VO , Keskin Muhammed, Uslu Abdulkadir, Çay Serkan, Tenekecioğlu Erhan (2019). Left Atrial Function Is Improved in Short-Term Follow-Up after Catheter Ablation of Outflow Tract Premature Ventricular Complexes. Medıcına-Lıthuanıa, 55(6), Doi: 10.3390/medicina55060241

6. Bozkaya VO  , Oskovi Kaplan Z Aslı, Üstün Yaprak (2020). Capibility of Neuthrophillymphocyte Ratio to Predict Rheumatic Heart Valve Disease In Pregnant Women. Sakarya Medical Journal, 10(4), 642-649., Doi: 10.31832/smj.791258

7. Bozkaya VO , Üstün Yaprak (2019). Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between P Wave Dıspersıon And Atrıal Septal Aneurysm In Pregnancy. Journal Of Human Rhythm, 5(3), 273- 282.

8.  Bozkaya VO, Akdemir Ramazan (2018). The Relationship Between Maximal Atrial Septal Excurtion and Left Atrial Appendix Flow In Cryptogenic Stroke Patients Without Patent Foramen Ovale. Journal Of Human Rhythm, 4(4), 190-196.

9.  Açıkel Sadık,Bozkaya VO , Kızıltepe Uğursay (2012). The diagnosis and clinical importance of tumour neovascularisation from coronary artery to right atrial myxoma. Kardiologia Polska, 70(5), 501-504.

10. Akdemir Nermin, Akarsu Süleyman, Türe Sevgi,Bozkaya VO , Yalçın Ahmet Arif, Bilir Cemil, Cevrioğlu Arif Serhan, Özden Selçuk, Yücel Murat, Yürümez Yusuf (2012). Evaluation of the relationship between heart type fatty acid binding protein levels and the risk of maternal cardiac ischemia in low risk obstetric population during delivery. Medicinski Glasnik, 9(2), 256-261.

11.  Açıkel Sadık, Bozkaya VO , Akdemir Ramazan (2010). The relationship between intermittent left bundle-branch block and slow coronary flow in a patient presenting with acute coronary syndrome. Blood Coagulation

12. Bozkaya VO, Relationship Between Fragmented QRS Complex and Maternal Demographic Features and Echocardiographic Parameters in Pregnancy, Sakarya Med J 2020, 10(1):17-22

Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda poster bildiriler:

 1. Primary Prevention Of Cardiovascular Disease In Women , Bozkaya VO (2020).. MEDICRES 2020 7TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS ON GOOD MEDICAL RESEARCH CONFERENCE  (Davetli Konuşmacı)
 2. Association Between Vitamin D Levels and Cardiometabolic Risk Factors and Echocardiographic Parameters Among Postmenopausal Women ,Bozkaya VO  (2020).. 16th International Congress Of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery,
 3. Preeklamptik Gebelerde Maternal Elektrokardiyografik ve Ekokardiyografik Değişikliklerin İncelenmesi , Bozkaya VO (2020).. 4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences,
 4.  Erken Gebelik Haftalarında Aneminin Ekokardiyografik Bulgularının Değerlendirilmesi , Bozkaya VO, Oskovi Kaplan Z Aslı (2020).. 3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 203-204.,
 5.  Comparison of Echocardiographic Parameters In First Trimester Obese and Non-Obese Women , Bozkaya VO,Oskovi Kaplan Z Aslı (2019).. Advanced Peripheral Interventions Course 2019, 9(1), 52-52.,
 6. Kriptojenik Inme Geciren, PFO Saptanmayan Hastalarda Maksimal Atriyal Septal Hareket Amplitudunun Sol Atriyal Apendiks Akimiyla Iliskisinin Degerlendirilmesi ,Bozkaya VO , AKDEMİR RAMAZAN (2012).. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,
 7.  Cardiac Hemodynamic Changes During Uncomplicated Low Risk Delivery: Normal Vaginal Delivery Versus Cesarean Delivery , Akdemir Nermin, Akarsu Süleyman, Türe Sevgi,Bozkaya VO , Yalçın Ahmet Arif (2012).. 2nd International Congress on Cardiac Problems in Pregnancy (CPP 2012)

Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı:

1. Sağlık Bilimleri Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Bölüm adı:(COVID-19 VE KALP, GENEL BAKIŞ) (2020).,Bozkaya VO, IVPE, Editör:Halit Demir, Ceren Başkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 623, ISBN:978-9940-46-045-7

2.  Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar-2020, Bölüm adı:(Gebelikte Kalp Hastalıkları Açısından Tarama) (2020).,Bozkaya VO , IVPE, Editör:Ayhan Güler, Ceren Yavuz Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 228, ISBN:978-9940-46-019-8

 

Çalıştaylar:

1. Acil Obstetri ve Yenidoğan Eğitim Modulü Geliştirme Çalıştay (Ocak 2019)

2. Acil Obstetri ve Yenidoğan Eğitim Modulü Geliştirme Çalıştayı  (Nisan 2019-Ankara)

3.112 Obstetri ve Yenidoğan Çalıştayı (Kasım 2019- Ankara)