• Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon, Erişkin Yoğun Bakım

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - Lisans, Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi
2009 - Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık, Anestezi ve reanimasyon - Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi


Deneyim
2000 - 2005 - Doktor - Özel Florya Polikliniği Acil Hekimi, Mesul Müdürlük
2005 - 2009 -  Dr. Arş Gör - TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
2009 - 2017 - Uzm. Dr. - TC Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 


Mesleki Üyelikler
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Tabipler Birliği
 

Araştırma ve Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yoğun bakım ünitemizde çeşitli endikasyonlarla uyguladığımız terapötik plazmaferez deneyimlerimiz 
Gülay Eren , Zafer Çukurova,Evrim Kucur,Vedat Kendir,Celil Gezmiş,Betül Kozanhan,Oya Hergünsel,Emire Bor
Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1683-9
B.Uluslarası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:
B1.Prolonged Mechanical Ventilation as a Consequence of a Primary Pulmonery Hydatid Cyst Rupture During Abdominal Laparoscopy
Demir G,Eren G,Cukurova Z,Kendir V,Duman E,Kusku A,Polat Y,Hergunsel O.
17 th İnternational İntensive Care Symposium,May 8-9,2009,İstanbul,Turkey Abstract No:2
B2.Botulismus Succesfuly Managed with Supportive Treatment:Case Report
Altun D,Eren G.A , Cetingok H,Altun E,Kendir V,Hergunsel O,Cukurova Z
17 th İnternational İntensive Care Symposium,May 8-9,2009,İstanbul,Turkey 
C.Yazılan uluslarası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1.Spinal Anestezi Altında TUR-P Sendromu Gelişen Bir Olgu: Olgu Sunumu.
Dilek Altun,Gülay Eren,Zafer Çukurova,Güray Demir,Vedat Kendir,Halil Çetingök,Oya Hergünsel
Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:174-7
E.Ulusal bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Retroperitoneal Laparoskopik Ürolojik Cerrahide CO2 insuflasyonunun Hemodinami,Kan Gazı ve Solunum Mekaniğine Etkisi
B.Akdemir,G.A. Eren,V.Kendir,E.Kucur,B.Kozanhan,H.Çetingök,O.Hergünsel
Türk Anest Rean Der Dergisi;2008;36,Ek sayı 1:128
E2.Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında İntraperitoneal Verilen CO2 İnsuflasyonunun Hemodinamik Parametreler Üzerine Etkisinin Non-İnvaziv Ultrasonografik Kardiyak Output Monitörü İle Değerlendirilmesi.
V.Kendir,G.Eren,H.Çetingök,D.Altun,G.Demir,Z.Çukurova,O.Hergünsel.
Türk Anest Rean Der Dergisi;2009; 37 ,Ek sayı 1:167