• İlgi Alanları: Kemik iliği nakli, Talasemi, Lösemiler, Kemik iliği yetmezlikleri, Pediatrik kit, Pediatrik hematolog