Uzm. Dr.Vedat Yağtu

  • İlgi Alanları
  • Depresyon
  • Panik atak
  • Obsesif kompülsif bozukluk
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Uyku bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Uzmanlık