Uzm. Dr.Veysi Ülgen

  • İlgi Alanları
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite
  • Disleksi
  • Otizm
  • Duygudurum bozuklukları
  • Kaygı bozuklukları
  • Obsesif kompülsif bozukluk

Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Ar. Gör. Dr. (2010-2015)
Şırnak Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları- Uzm. Dr.  (2015-2016)
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi  Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Uzm. Dr. (2016-2018)

Mesleki Üyelikler
İstanbul Tabipler Odası

Kurs ve Sertifikalar
TSSB ve Diğer Ruhsal Bozukluklarda EMDR, 2014 İstanbul
Çocuk Ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, 2018 İstanbul

Atabay E, Ülgen V, Perdahlı Fiş N. Somatik Sanrıların Eşlik Ettiği Capgras Sendromu Olan Ergen: Olgu Sunumu. Turk J Chıld Adolesc Ment Health. 2016; 23(1): 47-51
Ulgen V, Irmak MY, Ayrancı G, Yanartas O, Dadalı Z, Sayar K. Bipolar Disorder  and Obsessive  Compulsive Disorder comorbidity: A case report' Kasım 2013 Antalya  (5. Uluslararasi Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu) Poster
Ulgen V, Atabay E, Arman A. Sertralin Tedavisi İle Ortaya Çıkan İşitsel Halüsinasyonlar: Olgu Sunumu” Nisan 2014 Konya    (24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Poster
 Ayrancı G, Atabay E, Ulgen V, Demir NU, Arman A. “Ondine’nin Laneti” Ve Risperidon İle Tetiklenen Rekürren Hipotermi Atakları. Nisan 2014 Konya    (24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Poster
Ulgen V, Ayyildiz D, Bahadir A T, Arman A . Aripiprazole-induced sialorrhea and akathisia: a case report Nisan 2014 Antalya    (6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu) Poster
 Atabay E, Ulgen V,  Akgül G Y, Bahadır A T, Fiş N P, Arman A. Marmara Üniversitesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Adli Polikliniğine Başvuran Hastaların Tanı Dağılımı Ve İle İlişkili Özellikler Ekim, 2014 İstanbul  (1.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi) Poster
Atabay E, Ulgen V, Fis NP. Somatik Hezeyanlarla Giden Capgras Sendromlu Ergen Nisan 2015 İstanbul (25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Poster
 Ulgen V. Alkol, Madde ve İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Biliş. Nisan 2015 İstanbul,  (25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Sözlü Sunum 
 Atabay E, Ulgen V, Fis NP. Selektif Mutizm İkizler Ve Anneden Gelen Öykü… Genetiğin Önemi… Kendilerine İlişkin Algılarının Resimlerine Yansıması. Nisan 2015 İstanbul (25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi) Poster
 Ulgen V, Arman A, Ayaz A B, Atabay E, A G Teker. Defining Social Reciprocity Deficits in Internet Addiction: Evaluation of Problematic Internet User (PIU) Adolescents in a University Outpatient Clinic Haziran 2015, Madrid (16th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry) Poster