Uzm. Psk.Vildan Çelik

  • İlgi Alanları
  • Kaygı bozuklukları
  • EMDR
  • Aile terapisi
  • Dikkat eksikliği
  • Vajinismus
  • Stres yönetimi
  • Çift terapisi

Eğitim ve Uzmanlık
Yüksek Lisans : İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı (2018)
Lisans              : Maltepe Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi- Psikoloji Bölümü (2008)

Deneyimler
Oyun terapisi uygulayıcı eğitimi(Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
Çocuk merkezli oyun terapisi
Filial terapi
Yönlendirilmemiş oyun terapisi
Dışa vurumcu oyun terapi yöntemleri(Expressive Play Therapy)M.Med.ScS.w. Reyhana Seedat
Sanat Terapisi 
Kum Terapisi 
Kukla Terapisi 
EMDR I. Düzey Eğitimi (Dr. Udi OREN- EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Travmaya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'na (TSSB) Müdahale Becerileri, Kaygı Bozuklukları’nda Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme.
EMDR  II. Düzey Eğitimi (Dr. Udi OREN- EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul)
Kompleks Travmalarda EMDR Uygulaması
Bilişsel davranışçı terapi(Prof.Dr. Hakan Türkçapar)
Depresyonun bilişsel modeli ve tedavisi
Panik bozukluk ve agorafobi’de bilişsel davranışçı terapi 
Obsesif-kompulsif bozukluk’ta bilişsel davranışçı terapi
Sosyal fobi’de bilişsel davranışçı terapi
Anksiyete bozuklukları’nda bilişsel davranışçı terapi
Özgül Fobi’lerde Bilişsel Davranışçı Terapi
Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
Somatizasyon Bozukluğu’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
Yeme Bozuklukları’nda Bilişsel Davranışçı Terapi
Hipokondriasis’te Bilişsel Davranışçı Terapi
Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi
Vajinismus’ta Bilişsel Davranışçı Terapi
İlişki Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Eş Terapisi
ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI EĞİTİMİ (Prof. Dr. Mücahit Öztürk)
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Muayene Usulleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)
Davranım Bozukluğu 
Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluklar
Enurezis, Enkoprezis (Alt ıslatma, Dışkı Kaçırma)
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Çocukta Yas Süreci
Uyum problemleri
Okul Fobisi
Akademik Zorluklar
Okul Başarısızlığı
STRATEJİK AİLE TERAPİSİ  (Davranış Bilimleri Enstitüsü-İstanbul) 
•    Sistemik Aile Terapisi
•    Stratejik Aile Terapisi
•    Yapısalcı Aile Terapisi
•    Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi
•    Çözüm Odaklı Aile Terapisi
•    Kısa Süreli Terapiler 
•    Bağlanma  Bakıs Açısından Gestalt Çift Terapisi
•    Aile içi ilişki Problemleri 
•    Aile Terapisinde Arastırma ve Değerlendirme 
•    Kuşaklararası Geçiş ve Genogram Kullanımı
•    Aile Terapilerinde Teknikler ve Uygulamalar 
•    İliski Dinamiklerine Farklı Bakışlar ve Alet Çantamız
•    İlişki Problemlerinde Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları 
•    İkili Sistemler 
•    Evlilik ve Çift Problemleri’nde Stratejik Aile Terapisi
•    Depresyon’da Stratejik Aile Terapi
•    Kaygı Sorunları ve Fobiler’de Stratejik Aile Terapisi
•    Bosanma Süreci\Sona Erdirme- Yeniden Evlenmede Stratejik Bakış Açısı
•    Co-dependency (Bağımlıya Bağımlılık Örüntüsü )

VAKA ANALİZİNDE TERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR  ( Doç.Dr. Hanna Nita Scherler-İstanbul) 
•    Psikanalitik Yaklaşım
•    Psikodinamik Yaklaşım
•    Fenomenolojik Yaklaşım
•    Hümanistik Yaklaşım  
•    Varoluşçu Yaklaşım 
•    Davranışçı Yaklaşım 
•    Bilişsel Yaklaşım
•    Sistematik Yaklaşım

ART 2020 PSİKOTEKNİK TEST SİSTEMİ (Doç. Dr. Yeşim Yasak)
•    Trafik Psikolojisi psikoteknik değerlendirme eğitimi

TEST\ENVANTER\ÖLÇEKLER
•    SCID-I  -DSM Eksen I Bozuklukları icin Yapılandırılmış Klinik Görüsme Anketi (Prof.Dr.Hakan Türkçapar-İstanbul)
•    Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)
•    Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Türk Psikologlar Derneği)
•    MMPI –Minesota Çok Yönlü Kişilik Testi 
•    TAT -Tematik Algı Testi 
•    CAT -Çocuklar için Algı Testi
•    DAP -Draw A Person 
•    Catell 2 A  ve Catell 3 A  Zeka testi
•    Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
•    AGTE-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
•    SMMT -Standardize Mini Mental Test
•    Porteus Labirentleri 
•    Alexander Pratik Yetenek Testi
•    Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
•    Bender Gestalt –Görsel Motor Slgılama Testi
•    Benton-Görsel Bellek Testi 
•    Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi 
•    Gessell Gelişim Figürleri Testi
•    Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Tıbbi İlgi Alanları 
Yetişkin, Ergen  ve Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
Travma
Vajinismus
Okul Fobisi
Sınav Kaygısı
Yetişkin Psikoterapisi
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
Evlilik Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
EMDR 
Nöropsikoloji, İkili sistemlerde nöral bağlar, Ayna nöron aktivasyonları
Dikkat ve Odaklanma Güçlükleri
Eğitim Danışmanlığı,
Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri, 
Stres Yönetimi, 
Öfke Kontrolü
Obezitede Psikolojik Onarım

KATILDIĞI KONGRE ve SEMPOZYUMLAR
V. Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, “Terapide Yapısalcılık ve Sonrası”.(AETD)-İstanbul Teknik Üniversitesi -2009
10. Uluslar arası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, “Psikanaliz ve Arzular”. (İstanbul Psikanaliz Derneği)- Kasım-2008
Psikolojiyi Yeniden Düşünmek (Katılımcı ve Görevli Olarak) (Maltepe Üniversitesi, Mayıs, 2008)
Hasta Hakları Sempozyumu/Trabzon

Mesleki Üyelikler
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
EMDR-TÜRKİYE DERNEĞİ
 

•    The Effect of Parenting Styles on 10-11 Years Old Children Self-Perception.