sat─▒r aras─▒

Vitrektomi Ameliyat─▒ Nedir?

Vitrektomi ameliyat─▒, gözün iç k─▒sm─▒nda bulunan jel benzeri bir s─▒v─▒ olan vitreusun ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒ bir cerrahi i┼člemdir. Vitreus, göz küresini dolduran göze ┼čekil ve destek veren jel bir s─▒v─▒d─▒r. Ancak baz─▒ durumlarda, vitreusun ç─▒kar─▒lmas─▒ gerekebilir. Vitrektomi ameliyat─▒, göz hastal─▒klar─▒n─▒n tedavisinde kullan─▒lan etkili bir yöntemdir. Bu cerrahi i┼člem, retina y─▒rt─▒─č─▒, makula deli─či ve diyabetik retinopati gibi durumlar─▒n tedavisinde kullan─▒l─▒r.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Nedir?

Vitrektomi Ameliyat─▒ Nedir?

Vitrektomi ameliyat─▒, gözdeki ciddi sorunlara çözüm sunan bir tedavi yöntemidir. Bu cerrahi müdahale, göz içinde veya etraf─▒nda zararl─▒ maddeleri temizler ve görme kayb─▒ riskini azalt─▒r. Göz hastal─▒klar─▒n─▒n tedavisinde görme sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak ve iyile┼čtirmek için yap─▒lan yayg─▒n bir göz tedavi yöntemi, vitrektomi ameliyat─▒ amedir, sorusuna verilebilecek en net cevapt─▒r. Cerrahi operasyon a┼ča─č─▒daki göz problemlerinde gerçekle┼čir:

 • Retina Y─▒rt─▒─č─▒ veya Ayr─▒lmas─▒: Retina, gözün arka k─▒sm─▒nda bulunan ─▒┼č─▒─č─▒ alg─▒layan bir tabakad─▒r.Retina y─▒rt─▒─č─▒ veya ayr─▒lmas─▒ durumunda, vitrektomi ameliyat─▒ retina tabakas─▒n─▒ iyile┼čtirmek için yap─▒labilir.
 • Makula Deli─či: Makula deli─či, ya┼čl─▒l─▒kla birlikte meydana gelen vitreus yap─▒s─▒n─▒n bozulmas─▒ neticesinde makulada olu┼čan bo┼čluk veya y─▒rt─▒─č─▒ ifade eder. Bu cerrahi yöntem ile makula deli─či kapat─▒l─▒r ve görme yetisi kalitesi artar.
 • Diyabetik Retinopati: Diyabetik retinopati, diyabet nedeni ile olu┼čan yüksek kan ┼čekerinin retina tabakas─▒na ve retina damarlar─▒na zarar vermesi ile olu┼čan komplikasyondur. Vitrektomi ameliyat─▒, diyabetik retinopatinin ilerlemesini durdurarak ve görme kayb─▒n─▒ azaltabilir.
 • Göz ─░çi Kanama: Göz içi kanama, gözün beyaz k─▒sm─▒nda olu┼čan ve d─▒┼čardan bak─▒ld─▒─č─▒nda görülebilen göz problemidir. Birçok nedenle meydana gelebilir ve görme yetisine zarar verebilir. Vitrektomi ameliyat─▒, söz konusu kanaman─▒n giderilmesine, gözün temizlenmesine ve görme yetisinin yeniden düzeltilmesine yard─▒mc─▒ olabilir.

Çocuklarda Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda vitrektomi ameliyat─▒, çok dikkatli olunmas─▒ gereken ve yeti┼čkinlerdeki gibi gerçekle┼čtirilen bir yöntemdir. Genellikle genel anestezi alt─▒nda yap─▒l─▒r, böylece çocuk rahat ve hareketsiz bir ┼čekilde uyuyabilir. Çocuklar─▒n gözleri yeti┼čkinlerden daha hassas oldu─ču için bu yöntem sayesinde göz temizlenir ve gözdeki bask─▒ azalt─▒l─▒r.

Çocuklarda vitrektomi ameliyat─▒, gözün içerisindeki sorunlar─▒n çözülmesi ve görme kayb─▒n─▒n önlenmesi için önemlidir. Bu ameliyat sayesinde çocuklar, retina ayr─▒lmas─▒, retina y─▒rt─▒─č─▒ veya di─čer retina hastal─▒klar─▒ndan kaynaklanan görme sorunlar─▒yla ba┼ča ç─▒kabilir ve sa─čl─▒kl─▒ bir ┼čekilde büyüyebilir.

Kad─▒nlarda Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda vitrektomi ameliyat─▒, genellikle erkeklerde oldu─ču gibi gerçekle┼čtirilir. Vitrektomi ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda kad─▒nlar─▒n gözleri de uyu┼čturularak hassas mikroskop ve lensler kullan─▒larak göz içi müdahale gerçekle┼čtirilir. Bu operasyon öncesi kad─▒nlarda hamilelik, do─čum ve gebelik gibi özel hormonal dengesizlikler dikkate al─▒n─▒r.

Kad─▒nlarda vitrektomi ameliyat─▒, göz içindeki sorunlar─▒n tedavisi için etkili bir yöntemdir. Bu ameliyat sayesinde kad─▒nlar, retinal ayr─▒lma veya retina y─▒rt─▒lmas─▒ gibi hastal─▒klar─▒n neden oldu─ču görme sorunlar─▒n─▒ gidererek ya┼čam kalitelerini art─▒rabilirler.

Erkeklerde Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde vitrektomi ameliyat─▒, erkeklerde de kad─▒nlarda oldu─ču gibi gerçekle┼čtirilir. Erkeklerin göz yap─▒s─▒ k─▒smen de─či┼čiklik göstermektedir. Erkelerdeki vitrektomi ameliyat─▒nda gözler uyu┼čturularak ameliyat hassas mikroskop ve lensler kullan─▒larak göz içi müdahale ┼čeklinde gerçekle┼čtirilir.

Erkeklerde vitrektomi ameliyat─▒, göz içindeki sorunlar─▒n giderilmesi için kullan─▒lan etkili bir tedavi yöntemidir. Erkeklerin göz yap─▒lar─▒n─▒n ve hormonal dengesinin farkl─▒ olmas─▒, retinal ayr─▒lma ve y─▒rt─▒lma riskini art─▒rmaktad─▒r. Bu durum, görme bulan─▒kl─▒─č─▒, kar─▒ncalar görme ve ani görme kayb─▒ gibi belirtilere yol açabilir. Görme kayb─▒n─▒ önlemek ve ya┼čam kalitesini korumak için erkeklerde vitrektomi ameliyat─▒ kritik önem ta┼č─▒maktad─▒r.

Ya┼čl─▒larda Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda vitrektomi ameliyat─▒, ya┼ča ba─čl─▒ sorunlarda umut vadeden bir tedavi yöntemidir. Ya┼članman─▒n getirdi─či en üzücü sonuçlardan biri de görme yetisindeki zay─▒flamad─▒r. Görme kayb─▒, sadece günlük hayat─▒m─▒z─▒ zorla┼čt─▒rmakla kalmaz, ayn─▒ zamanda özgüvenimizi ve ya┼čam sevincimizi de olumsuz etkiler. Ya┼čl─▒larda s─▒kl─▒kla görülen retina problemleri de bu duruma katk─▒da bulunur. 

Ya┼čl─▒larda vitrektomi ameliyat─▒, gözün içindeki jel benzeri maddenin cerrahi yöntemlerle ç─▒kar─▒lmas─▒ i┼člemidir. Bu madde ya┼članmayla birlikte s─▒v─▒la┼čabilir ve retinan─▒n y─▒rt─▒lmas─▒na veya yerinden oynamas─▒na neden olabilir. Vitrektomi ameliyat─▒ ile bu problemler onar─▒labilir ve gözün içindeki yap─▒ stabilize edilebilir. Böylece ya┼čl─▒larda görme kayb─▒ önlenebilir ve hatta baz─▒ durumlarda görme keskinli─či art─▒r─▒labilir. Ya┼čl─▒larda vitrektomi ameliyat─▒n─▒n en büyük avantaj─▒ ise ya┼ča ba─čl─▒ retina problemlerinin tedavisinde oldukça etkili bir yöntem olmas─▒d─▒r.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Vitrektomi ameliyat─▒, gözün içindeki vitreus ad─▒ verilen jel benzeri maddenin cerrahi yöntemlerle ç─▒kar─▒lmas─▒ i┼člemidir. Vitreus, baz─▒ durumlarda s─▒v─▒la┼čabilir ve bu da retinan─▒n y─▒rt─▒lmas─▒na veya yerinden oynamas─▒na neden olabilir. Vitrektomi ameliyat─▒ ile bu problemler onar─▒labilir ve gözün içindeki yap─▒ stabilize edilebilir. Vitrektomi ameliyat─▒ genel anestezi ve lokal anestezi olmak kayd─▒ ile iki ┼čekilde yap─▒lmaktad─▒r. 

Cerrah bu i┼č için üretilen özel ve hassas aletleri kullanarak gözün iç k─▒sm─▒na eri┼čir. Burada gözün beyaz k─▒sm─▒n─▒n gerisinde kalan limbusun arkas─▒nda milimetrik kesiler olu┼čturulur ve özel hassas aletlerle vitreus s─▒v─▒s─▒na ula┼č─▒l─▒r. ─░┼člem s─▒ras─▒nda, vitreus s─▒v─▒s─▒ ç─▒kar─▒l─▒r ve hastal─▒─č─▒n tipine göre yerine bir tuzlu solüsyon enjekte edilir. Ayr─▒ca, gerekirse retina veya di─čer yap─▒lar─▒ düzeltmek için lazer veya di─čer cerrahi teknikler kullan─▒labilir.

Vitrektomi ameliyat─▒, genellikle birkaç saat sürer. Vitrektomi ameliyat─▒ zor mu sorusu, cerrahi müdahalenin karma┼č─▒kl─▒─č─▒ ve cerrah─▒n deneyimi gibi faktörlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir. Hastalar genellikle ayn─▒ gün taburcu edilebilir ve birkaç gün sonra normal hayatlar─▒na dönebilirler.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi i┼člemde oldu─ču gibi, vitrektomi ameliyat─▒ da baz─▒ riskler içerir. Vitrektomi ameliyat─▒ riskleri a┼ča─č─▒daki gibidir:

 • Retina y─▒rt─▒─č─▒ veya ayr─▒lmas─▒
 • Göz içinde olu┼čan bas─▒nç de─či┼čiklikleri
 • Göz içi kanamalar
 • Görme kayb─▒ olu┼čmas─▒
 • Enfeksiyon riskleri
 • Katarakt geli┼čimi

Bu riskler nadir olsa da cerrah─▒n deneyimi ve tedavi edilen hastan─▒n durumu gibi faktörler riski etkileyebilir. Bu nedenle, ameliyat─▒ dü┼čünülen hastalar─▒n, vitrektomi ameliyat─▒ riskleri ve faydalar─▒ hakk─▒nda detayl─▒ bir ┼čekilde bilgilendirilmeleri önemlidir.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Vitrektomi ameliyat─▒ sonras─▒nda, doktorunuzun talimatlar─▒n─▒ dikkatlice takip etmeniz önemlidir. A┼ča─č─▒da, vitrektomi ameliyat─▒ sonras─▒ yapman─▒z gereken baz─▒ önlemleri bulabilirsiniz:

 • Cerrahi sonras─▒, gözünüzü korumak için özel bir gözlük veya bandaj kullanman─▒z gerekebilir. Doktorunuz size nas─▒l korunaca─č─▒n─▒z─▒ anlatacakt─▒r.
 • Doktorunuzun verdi─či göz damlalar─▒n─▒ düzenli olarak kullanman─▒z, iyile┼čme sürecine yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Vitrektomi ameliyat─▒ sonras─▒nda biraz rahats─▒zl─▒k hissi normaldir. Ancak, a┼č─▒r─▒ a─čr─▒ veya rahats─▒zl─▒k durumunda hemen doktorunuza ba┼čvurmal─▒s─▒n─▒z.
 • Vitrektomi ameliyat─▒ sonras─▒ göz enfeksiyonu riski artabilir. Ellerinizi düzenli olarak y─▒kamak, göze temas etmekten kaç─▒nmak ve doktorunuzun önerdi─či ┼čekilde antibiyotikleri kullanmak enfeksiyon riskini azaltabilir.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Vitrektomi Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Vitrektomi ameliyat─▒ sonras─▒nda iyile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čebilir. Ancak, genellikle birkaç hafta içinde görme iyile┼čmeye ba┼člar. ─░yile┼čme süreci tam olarak birkaç ay─▒ bulabilir. Vitrektomi cerrahisi sonras─▒nda düzenli kontrolleri aksatmamak ve doktorunuzun talimatlar─▒n─▒ takip etmek önemlidir. Bu ┼čekilde, iyile┼čme süreci daha h─▒zl─▒ ve sorunsuz bir ┼čekilde gerçekle┼čebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vitrektomi Ameliyat─▒na Ne Zaman ─░htiyaç Duyulur?

Retina merkezinde olu┼čan y─▒rt─▒k, retinan─▒n gözün arka k─▒sm─▒ndan ayr─▒lmas─▒, vitreus kanama, a─č─▒r göz enfeksiyonlar─▒ ve göz yaralanmalar─▒nda vitrektomi ameliyat─▒na ihtiyaç duyulur.

Vitrektomi Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Ameliyat yakla┼č─▒k 1 ila 2 saat sürebilir. Vitrektomi ameliyat─▒, lokal anestezi yöntemi ve yüksek teknolojik aletler kullan─▒larak alan─▒nda uzman cerrahlar─▒n yapt─▒─č─▒ çok önemli ve hassas bir cerrahi i┼člemdir. Vitrektomi ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu, hastan─▒n durumuna, rahats─▒zl─▒─č─▒n durumuna, cerrah─▒n tecrübesine ve buna benzer birçok faktöre ba─čl─▒ olarak de─či┼čir.  

Vitrektomi Ameliyat─▒ndan Sonra Hastanede Kalmak Gerekir mi?

Vitrektomi ameliyat─▒ e─čer genel anestezi alt─▒nda yap─▒lm─▒┼č ise hastan─▒n ayn─▒ gün hastanede kalmas─▒ gerekebilir. Bir sonraki gün taburcu i┼člemleri gerçekle┼čtirilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Metin Ekinci
G├Âz Sa─čl─▒─č─▒ ve Hastal─▒klar─▒
Medical Park Medical Park Gebze
375

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.