satır arası

Uluslararası kılavuzlara göre jinekolojik ameliyatlarda ilk tercih edilmesi gereken cerrahi tipi vajinal cerrahilerdir. Ancak maalesef vajinal cerrahilerin oranı yıllar geçtikçe azalmaktadır. Bunun başlıca sebebi, her türlü ameliyatın vajinal yoldan yapılamaması, belirli bir miktarda sarkma gerektirmesi, yumurtalıklara ve tüplere ulaşmanın daha zor oluşu, tüm kadın organlarına ulaşmanın ve görüşün kısıtlılığı, kanama ihtimalinin daha fazla oluşu ve çok tecrübe gerektirmesidir.

Bu sebeple son on yıldaa laparoskopi, vajinal cerrahilere göre çok daha fazla tercih edilir olmuştur. Kapalı (laparoskopik) ameliyatların ise açık (laparotomi) ameliyatlara üstünlüğü artık tartışılmaz bir gerçektir. Örneğin bir rahim alma ameliyatında kapalı yöntemde açığa göre çok daha az iz kalır, daha az kanama olur, daha az ağrı olur ve hasta günlük yaşamına daha kısa vakitte geri döner. Cerrahideki en önemli gelişmelerden biri ise vNOTES cerrahisinin uygulanmaya başlanmasıdır. vNOTES (Doğal açıklık endoskopik cerrahiler) yöntemi “vajinal” ve “laparoskopi” yöntemini birleştirmiştir ve bu yönüyle en güncel ve en teknolojik cerrahi yöntemdir.

vNOTES yönteminde karından değil, vajinadan laparoskopi yaparak jinekolojik ameliyatlar gerçekleştirilir. Vajinadan yaklaşık 3 cm’lik bir kesi yapılır ve özel bir giriş cihazı yardımıyla standart laparoskopi çubukları kullanılarak ameliyatlar gerçekleştirilir.

vNOTES’un avantajları nelerdir?

vNOTES yönteminde pür vajinal cerrahilere göre daha kolay şekilde yumurtalık ve tüplere ulaşılabilir. Obez hastalarda daha konforlu ve güvenlidir. Direkt görüş sağladığı için bir kanama olması halinde, o kanamayı durdurmak daha kolaydır.

vNOTES’un laparoskopiye üstünlüğü, laparoskopinin açık cerrahilere üstünlüğü ile çok benzerlik taşır. vNOTES yönteminde laparoskopiye kıyasla;

 • Hastalar çok daha az ağrı duyar ve hatta birçoğu ameliyattan sonra ağrı kesici bile gerektirmez.
 • Hastalar günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede geri dönebilirler.
 • Hastaların ameliyat sonrası memnuniyet oranları çok daha yüksektir.
 • Hastaların karnında hiç bir iz yoktur, böylece laparoskopiye göre daha iyi kozmetik sonuçlar sunmaktadır.

vNOTES yöntemi ile hangi ameliyatlar yapılabilir?

vNOTES yöntemi pek çok jinekolojik ameliyatta uygulanabilmektedir. Bunların arasında;

 • Rahim Alma (Histerektomi)
 • Rahim Sarkması (Yüksek Uterosakral Süspansiyon)
 • Tüp Alma, Tüp Bağlama
 • Tüplerin açık olup olmadığının değerlendirilmesi (Kromopertübasyon)
 • Dış Gebelik Ameliyatı (Ektopik Gebelik)
 • Yumurtalık Kisti (Over Kisti)
 • Dermoid Kisti
 • Tanısal (Diagnostik)
 • Kanser ameliyatlarından önce değerlendirme (Retroperitoneal Sentinel Lenf Nodu)
 • Myom alma ameliyatı (myomektomi) ise myomun yerleşimine göre uygunluk gösterir ise vNOTES ile yapılabilir.

vNOTES Yöntemi Kimlere Uygulanır

Hemen her kadına rahatlıkla uygulanabilen ama Derin Endometriozis (Çikolata Kisti), Tubaovaryan Apse ve Gebelik durumlarında tercih edilmeyen vNOTES yöntemi, bazı durumlarda öncelik taşımaktadır:

 • Kozmetik sebeplerle karnında iz istemeyen kadınlar
 • Kadından erkeğe cinsiyet değiştirmek isteyen kadınlar
 • Ameliyat sonrası ağrıya dayanamayanlar
 • Ameliyat sonrasında istirahat ve nekahat dönemi için uzun süreye sahip olamayanlar

için vNOTES ameliyatı özellikle tercih edilmelidir.

vNOTES Hakkında Merak Edilenler

 • Obezite, vNOTES’u zorlaştırsa da, kesinlikle engel değildir. Laparoskopiye göre çok daha faydalıdır.
 • Tekrarlı sezaryenler geçirmiş olmak, vNOTES’u zorlaştırsa da, kesinlikle engel değildir.
 • Bir kez vNOTES ameliyatı olan kadın, bir vNOTES cerrahisi daha geçirebilir, sorun oluşturmaz.
 • Basit endometrioziste vNOTES yöntemi uygulanabilir.
 • vNOTES yöntemi için rahimde sarkma şart değildir. Hiç doğum yapmamış ve rahminde sarkma olmayanlara da vNOTES uygulanabilir.

vNOTES yöntemi günümüzde jinekolojik ameliyatlarda ilk tercih edilen cerrahi yöntem olmaya doğru evrilmektedir. vNOTES cerrahisi, karından delikler açılarak yapılan laparoskopi yerine; vajen yolundan özel bir alet kullanarak ve karından hiçbir kesi yapmadan yapılan laparoskopi olarak özetlenebilir. Daha az ağrı, daha hızlı toparlanma, erken taburculuk ve izsiz özelliği ile en iyi kozmetik sonuç ile birliktedir.

 

Doç. Dr.
Murat Yassa
Kadın Hastalıkları ve Doğum
VM Medical Park Maltepe
9363

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır.
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.