sat─▒r aras─▒

Ya─č bezesi ameliyat─▒ t─▒p dilinde lipom ad─▒ verilen içi ya─č dolu olu┼čumlar─▒n cerrahi müdahaleyle al─▒nmas─▒ i┼člemidir. Lipomlar; ya─č kistleri, iyi huylu ya─č bezeleri, kötü huylu ya─č bezeleri olarak üç grupta toplan─▒r.

Ya─č kistleri ve iyi huylu ya─č bezeleri zarars─▒zd─▒r ama bazen estetik problemler bazen de çevre organ ve dokulara yapt─▒klar─▒ bask─▒ sebebiyle al─▒nmalar─▒ gerekebilir. Kötü huylu ya─č bezeleri (lipom) ise kanserle┼čme belirtisi oldu─ču için mutlaka müdahale edilmesi gereken yap─▒lard─▒r. 

Genellikle a─čr─▒s─▒z, yuvarlak, yumu┼čak ve hareketli kitleler ┼čeklindedir. En yayg─▒n olarak boyun, omuzlar, s─▒rt, gö─čüs, kol ve uyluklarda görülür. Kafadave boyunda ya─č bezesi nadiren görülen durumlard─▒r. Özellikle yüzdeki ya─č bezeleri görünü┼čü ve sosyal hayat─▒ do─črudan etkiler. Yüzde ç─▒kan ya─č bezesi göz alt─▒nda ya─č bezesi (lipom) ┼čeklinde görülebilir.

Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nedir?

Ya─č bezesi ameliyat─▒ nedir, sorusundan önce ya─č bezeleriyle ilgili k─▒sa bilgi vermekte fayda vard─▒r. Ya─č bezeleri genelde a─čr─▒ gibi herhangi bir ┼čikayete sebebiyet vermeyen, yuvarlak ve yumu┼čak yap─▒l─▒ olu┼čumlard─▒r.

Genellikle boyun, omuz, s─▒rt, kol, yüz ve ba┼čta olu┼čurlar. Yüz bölümünde özellikle göz çevresinde ya─č bezelerine s─▒k rastlan─▒r. Net bir ayr─▒m olmasa da iyi huylu lipomlar ço─čunlukla hareketli olurken kötü huylu lipomlar hareketsiz olurlar. 

Ya─č bezesi ameliyat─▒n─▒n sebepleri aras─▒nda görüntüden memnun olmamak, büyüdükçe kom┼ču vücut bölümlerinde a─čr─▒ yaratmak ve kanserle┼čme etkisi göstermek say─▒labilir. Bu durumlarda ameliyat genellikle lokal anestezi ile yap─▒l─▒r. Nadir olarak lipomun büyüklü─čüne ya da hastan─▒n hassasiyetine göre genel anestezi de kullan─▒l─▒r.

Ya─č bezesi ameliyat─▒ nedir sorusuna özet olarak; lipomun oldu─ču yere lipom büyüklü─čüne göre uygun uzunlukta kesi at─▒l─▒p bezenin ç─▒kar─▒lmas─▒ i┼člemi; denilebilir.  

Çocuklarda Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda ya─č bezesi olu┼čmas─▒ dü┼čük ihtimaldir. Ya─č bezesi gözlendi─činde hormonal tetkikler ve muayene sonras─▒nda sebep ara┼čt─▒r─▒l─▒r ve ona göre tedaviler uygulan─▒r. Gerekirse ameliyat da bir seçenektir.

Çocuklar için ya─č bezesi ameliyat─▒ zor mu, sorusu için genel olarak çocuklar için her çe┼čit ameliyat hatta küçük operasyonlar─▒n bile zorlay─▒c─▒ oldu─ču söylenebilir. Ameliyat öncesi, operasyon süreci ve operasyon sonras─▒na dair, çocu─čun ya┼č─▒na uygun ┼čekilde kendisine bilgi verilmelidir. 

Kad─▒nlarda Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda ya─č bezesi nedenleri tüm yeti┼čkin bireyler olabilecek sebeplerin d─▒┼č─▒nda nadir görülen hastal─▒klarla da geli┼čebilir. A─čr─▒ya neden olan çoklu ya─č bezelerinin büyümesiyle ortaya ç─▒kan Dercum hastal─▒─č─▒ kad─▒nlarda daha çok görülür.

Gardner sendromu da deri alt─▒nda ya─č bezesi olu┼čumu görülen ve kad─▒nlarda daha s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir rahats─▒zl─▒kt─▒r. Ço─čunlukla bu rahats─▒zl─▒klarda lipomlar için cerrahi müdahale gerekir.

Erkeklerde Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde ya─č bezesi ameliyat─▒n─▒n sebepleri genetik yatk─▒nl─▒k, sa─čl─▒ks─▒z beslenme, diyabet, karaci─čer hastal─▒klar─▒ gibi kad─▒nlar─▒ da etkileyen nedenler olabilir. Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda özellikle erkekleri etkileyen ve lipom olu┼čumu da görülen hastal─▒klardan biri Madelung hastal─▒─č─▒d─▒r. Bu hastal─▒k özellikle alkol kullanan erkeklerde görülür. Tüm say─▒lan sebepler erkeklerde ya─č bezesi ameliyat─▒yla çözülebilir. 

Ya┼čl─▒larda Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya─č bezesi her ya┼čta olu┼čabilir ama ara┼čt─▒rmalar 40-60 ya┼č aras─▒ndaki ki┼čilerde daha çok oldu─čunu gösterir. Ya─č bezesi operasyonu basit oldu─ču için ya┼čl─▒lara da yap─▒labilir. Yine de her ameliyatta oldu─ču gibi ileri ya┼člardaki ki┼čilerin ameliyat sonras─▒ vücudun toparlanmas─▒ biraz daha geç ve zor olabildi─či için öncelikle ameliyats─▒z tedavi yöntemleri ara┼čt─▒r─▒l─▒r.  

Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Ya─č bezesi ameliyat─▒n─▒n yap─▒l─▒┼č a┼čamas─▒nda izlenen ad─▒mlar ┼čöyle s─▒ralanabilir:

 • Genellikle önce i┼člem yap─▒lacak bölge lokal anesteziyle uyu┼čturulur. Baz─▒ durumlarda genel anestezi de tercih edilebilir. 
 • Ya─č bezesinin büyüklü─čüne göre cilde kesi yap─▒l─▒r. Ortalama 4 cm’lik çap─▒ olan ya─č kesesi için 1-1,5 cm bir kesi yeterlidir. 
 • Kesiden uygun aletler ile vücudun içinden ya─č bezesi al─▒n─▒r.
 • Birden fazla ya─č kesesi varsa ayn─▒ operasyonda hepsine müdahale edilir.
 • Lipomlar─▒n─▒n tahliyesinin ard─▒ndan cerrahi diki┼čle kesi kapat─▒l─▒r. 

Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Ya─č bezesi ameliyat─▒ riskleri aras─▒nda enfeksiyon ve kanama say─▒labilir. Ameliyat sonras─▒ yara izi kalmas─▒ birçok ki┼činin çekindi─či ya─č bezesi ameliyat─▒ riskleri aras─▒ndad─▒r. Bunun ya┼čanmamas─▒ ad─▒na ameliyat─▒ gerçekle┼čtirecek uzman iyi seçilmeli ve operasyondan önce iz kalma yo─čunlu─čuna dair detayl─▒ konu┼čulmal─▒.  

Ya─č bezesi ameliyat─▒ sonras─▒nda lipomun tekrar etme riski de bulunur. Tekrarlama nedeni tam olarak bilinemedi─či için bu riskle ilgili ameliyatta herhangi bir önlem al─▒nmas─▒ mümkün de─čildir. Ya─č bezesi ameliyat─▒ öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar ise a┼ča─č─▒daki gibi s─▒ralanabilir.

 • Ameliyattan önce kan suland─▒r─▒c─▒ ve hipertansiyon ilaçlar─▒n─▒n b─▒rak─▒lmas─▒ gerekir. ─░laç kullan─▒m─▒yla ilgili doktora bilgi vererek hangi ilaçlar─▒n kesilece─či konusunda net bilgi al─▒nabilir.
 • Ameliyat edilecek bölgede tüyler varsa t─▒ra┼č edilmesi ve ameliyat öncesinde tahri┼č olmamas─▒ için özen gösterilmesi gerekir. 
 • Lokal ya da genel yap─▒lacak anestezi türüne göre uzman yönlendirmesiyle söylenen açl─▒k süresine uyulmal─▒d─▒r. 
 • Ameliyat öncesi öncesi alkol ve sigaradan uzak durmak da önemlidir. Bu önlemlerle ameliyatta ve sonras─▒nda olu┼čabilecek küçük sorunlar─▒n önüne geçilebilir. 

Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Ya─č bezesi ameliyat─▒ sonras─▒ genellikle zorlay─▒c─▒ bir etki olmaz.

Operasyon sonras─▒ dikkat edilmesi gereken konular ┼čöyle s─▒ralanabilir:

 • Operasyon sonras─▒ hastanede ya da evde özel dinlenme sürecine gerek yoktur. 
 • Doktorun özel bir uyar─▒s─▒ olmad─▒kça ameliyat─▒n ard─▒ndan günlük hayata dönülebilir. 
 • Özellikle ya─č bezesi el, kol, ayak, bacak gibi bölgelerden al─▒nm─▒┼čsa bir süre a┼č─▒r─▒ hareket etmemek ve a─č─▒r kald─▒rmamak iyi olur. Hafif s─▒zlama hissedilirse bandaj üstü so─čuk kompres uygulamas─▒ yap─▒labilir. 
 • Operasyon öncesi lokal anestezi yap─▒lm─▒┼čsa ya─č bezesi ameliyat─▒ sonras─▒ mide bulant─▒s─▒, ba┼č a─čr─▒s─▒ gibi problemler ya┼čanmaz. Genel anestezi yap─▒lm─▒┼čsa bu tip sorunlar geçici olarak ya┼čanabilir. 
 • ─░yile┼čme sürecinde doktorun verdi─či ilaçlar─▒ kullanmak ve ameliyat bölgesi hijyenine özen göstermek gerekir. 
 • Ya─č bezesi ameliyat─▒ sonras─▒ ço─ču ameliyatta oldu─ču gibi enfeksiyon riskine kar┼č─▒ antibiyotik önerilebilir. Ço─čunlukla a─čr─▒ olmasa da hafif s─▒z─▒lar için a─čr─▒ kesici kullan─▒labilir. 

Ya─č Bezesi (Lipom) Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Lipom ameliyat─▒ sonras─▒nda iyile┼čme süreci ki┼čiden ki┼čiye de─či┼čir. Kendini h─▒zl─▒ toparlayan bir bünyede 1-2 günde ameliyat yeri iyile┼čirken daha zay─▒f bünyelerde cildin ve dokular─▒n toparlanmas─▒ 1 haftay─▒ bulabilir. ─░yile┼čme süresi kesinin büyüklü─čüne ve uygulanan diki┼č türüne göre de─či┼čkenlik gösterebilir.

S─▒kça Sorulan Sorular

Ya─č bezesi ameliyat─▒ olmadan lipom tedavisi mümkün mümkün mü?

Doktor incelemesi sonras─▒nda ameliyata gerek kalmadan ya─č bezesi için farkl─▒ tedaviler denenebilir. Bunlar aras─▒nda ilaç tedavisi, lazer, elektrokoter, liposuction, stereoid enjeksiyonlar─▒, kriyoterapi gibi yöntemleri bulunur. 

Ya─č bezesi ameliyat─▒ kaç saat sürer?

Operasyonun tamamlanmas─▒ ço─čunlukla 1 saati bulmaz. Ya─č bezesi ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusunun cevab─▒ bezenin büyüklü─čüne ve yap─▒s─▒na göre süre de─či┼čebilir. Basit vakalarda 10-15 dakika gibi k─▒sa bir sürede ameliyat tamamlan─▒r.

Ya─č bezesi ameliyat─▒ fiyatlar─▒ nas─▒ld─▒r?

Ya─č bezesi ameliyat─▒ fiyatlar─▒ kullan─▒lan yönteme, operasyonu yapacak doktora ve lipomun yap─▒s─▒na göre farkl─▒l─▒k gösterir.  

Ya─č bezesi ameliyat─▒ zor mu?

Ya─č bezesi ameliyat─▒ genellikle kolay bir ameliyatt─▒r. Lokal anestezi ile müdahale yap─▒ld─▒─č─▒nda ki┼či lipom ameliyat─▒ için gitti─či hastaneden yürüyerek ç─▒kabilecek kadar konforlu bir operasyon geçirir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Evren Dilekta┼čl─▒
Genel Cerrahi
VM Medical Park Bursa
9651

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.