Dt.Yağmur Çaylak Kural

  • İlgi Alanları
  • Gülüş tasarımı

Eğitim ve Uzmanlık
Erciyes Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 2007-2012
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti ABD. 2013-2018 - Uzmanlık 

Kurs ve Sertifikalar
1- XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 1-5, 2016
2- XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Kayseri, 21-24 Mart 1999
3- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ankara Üniversitesi, 8-17 Mayıs 2017.
4-Certificate of Incognito Appliance System, İstanbul, 26-27 Mayıs 2017.
5- Certificate of Diagnosis, Treatment Planning and Treatment Mechanic, İstanbul, Turkey, 12-13 Mayıs 2014.
6- Certificate of Integrated Case Manegements with MBT Approach & Innovations in Orthodontic, Ankara, Turkey, 24 June 2016.
7- Certificate of Innovations & Clinical Experiences in Orthodontics, Ankara, Turkey, 20 February 2014.
8- Myofonksiyonel Pre-Ortodonti Semineri, Ankara, 18 Eylül 2014.

Tez Çalışması

“Ortodontik Tedavi Sonrası Diş Hareketliliğinin Periotest İle Değerlendirilmesi ”, Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara, 2018.
Yurtiçi Poster Bildiriler

1- Çaylak Y, Akbaş A, Taner L. Yaş ve İskeletsel Maturasyonun El-bilek ve Servikal Vertebra Yöntemi ile Karşılaştırılması, XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 1-5, 2016.
Yurtiçi Sözlü Bildiriler

1- Taner L, Shaipi M, Metin Gürsoy G, Çaylak Y.  “Müteharrik Üst Ekspansiyon Apareylerinin Mandibular Arka Etkileri” XIV  Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 2-4 Kasım 2015 Ankara

2- Bozkaya S, Öztürk K, Karaeva E, Yücel E, Çaylak Y, Çevik P. “Treatment of Alveolar Cleft with AWDA: Case Report” 25th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Girne, 2018.