Dr. Öğr. ÜyesiYakup Alpay

 • İlgi Alanları
 • Diz protezi
 • Kalça protezi
 • Ön çapraz bağ ameliyatı
 • Menisküs omuz kas yırtıkları ameliyatı
 • Spor cerrahisi
 • El cerrahisi
 • Çocuk ortopedisi
 • Travma

Eğitim ve Uzmanlık
2006 - 2013 - Hacettepe Tıp Fakültesi
2014 - 2019 - Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
2013 - 2019 -  Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı
2019 - 2021 -  Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı
2021 - Halen – VM Medical Park Maltepe Hastanesi

Mesleki Üyelikler
TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
TOTDER (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği)
TTB (Türk Tabipler Birliği-İstanbul Tabip Odası)

Kurs ve Sertifikalar

 • Omuz Atroskopisi Kursu
 • Ayak - Ayak Bileği Cerrahisi Kursu
 • Diz Protezi Kadavra Kursu
 • Omurga Vidalama Kursu
 • Ortopedik Onkoloji Kongresi
 • Ulusal Ortopedi Kongresi
 • Artroplasti Kursu
 • Çocuk Ortopedi Kursu
 • El Bileği Artroskopisi Canlı Cerrahi Kursu
 • Revizyon Diz Protezi Canlı Cerrahi Kursu
 • Kalça Protezi Canlı Cerrahi Kursu
 • TOTDER Travma Toplantıları
 • Uluslararası Omuz Protezi Kursu
 • Ekstremite Rekonstrüksiyon Okulu (Deformite Eğitim Toplantısı)

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Comparison of Large-Gauge Needle, Corneal Knife, and No. 11 Blade for Percutaneous Achillotomy. J Am Podiatr Med Assoc. 2021 Mar 1;111(2):Article_10. doi: 10.7547/19-121. PMID: 33872370.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Alpay Y, Ezici A, Kurk MB, Ozyalvac ON, Akpinar E, Bayhan AI. Increased femoral anteversion related to infratrochanteric femoral torsion is associated with ACL rupture. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Aug;28(8):2567-2571.

 

2. Alpay Y, Nuri Ozyalvac O, Turgut E, Akpinar E, Misir A, Ilhan Bayhan A. Age-related decrease in supratrochanteric torsion and increase in infratrochanteric torsion in healthy pediatric femurs: an MRI study. J Pediatr Orthop B. 2021 Jul 1;30(4):324-330. doi: 10.1097/BPB.0000000000000765. PMID: 32649421.

3. Alpay Y, Yildirim T, Akbulut D, Cukurlu M, Ozkocer SE, Elmas C. Comparison of Large-Gauge Needle, Corneal Knife, and No. 11 Blade for Percutaneous Achillotomy. J Am Podiatr Med Assoc. 2021 Mar 1;111(2):Article_10. doi: 10.7547/19-121. PMID: 33872370.

 

4. Buyukkuscu MO, Kulduk A, Alpay Y, Pehlivanoğlu G. Simultaneous fracture of the tibia shaft and talar body - A case report. Trauma Case Rep. 2019 Apr 28;21:100204.

 

5. Yetkin C, Yildirim T, Alpay Y, Tas SK, Buyukkuscu MO, Dırvar F. Evaluation of Dislocation Risk Factors With Total Hip Arthroplasty in Developmental Hip Dysplasia Patients: A Multivariate Analysis. J Arthroplasty. 2021 Feb;36(2):636-640. doi: 10.1016/j.arth.2020.08.043. Epub 2020 Aug 29. PMID: 32943316.

 

6. Bayhan IA, Kirat A, Alpay Y, Ozkul B, Kargin D. Tibial tubercle-trochlear groove distance and angle are higher in children with patellar instability. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Dec;26(12):3566-3571. doi: 10.1007/s00167-018-4997-0. Epub 2018 Jun 1. PMID: 29858654.

 

7. Kocabiyik A, Misir A, Kizkapan TB, Yildiz KI, Kaygusuz MA, Alpay Y, Ezici A. Changes in Hip, Knee, and Ankle Coronal Alignments After Total Hip Arthroplasty With Transverse Femoral Shortening Osteotomy for Unilateral Crowe Type IV Developmental Dysplasia of the Hip. J Arthroplasty. 2017 Nov;32(11):3449-3456. doi: 10.1016/j.arth.2017.05.044. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28641973.

 

8. Onaç O, Alpay Y, Yapıcı F, Bayhan Aİ. Correlation of postoperative magnetic resonance image measurements with persisting acetabular dysplasia in open reduction of developmental hip dysplasia. Jt Dis Relat Surg. 2021;32(2):461-467. doi: 10.52312/jdrs.2021.48. Epub 2021 Jun 11. PMID: 34145825; PMCID: PMC8343841.

 

9. Büyükkuşcu Mehmet Özbey; Kürk Muhammed Bilal; Alpay Yakup; Basılgan Seçkin; Başar Hakan. Clinical Outcomes of Total Hip Arthroplasty in Unilateral Crowe Type IV Hip Dysplasia. Journal of Academic Research in Medicine . 2021, Vol. 11 Issue 1, p5-10. 6p.

 

10. Karakayalı M, Alpay Y, Sarısözen B. Effect of platelet-rich plasma on bone regenerate consolidation in distraction osteogenesis: An experimental study in rabbits. Acta Orthop Traumatol Turc. 2022 Jan;56(1):8-13. doi: 10.5152/j.aott.2022.20443. PMID: 35234122.

 

11. Furkan Yapici, M.D., Volkan Gur, M.D., Osman Onac, M.D., Yakup Alpay, M.D., Ismail Tardus, M.D., Hanifi Ucpunar, M.D., Yalkin Camurcu, M.D.  For intramedullary nailing of femoral shaft fractures, talon fixation is helpful to cope with the troublesome distal locking, but conventional distal locking with screws offers a more stable construct: Talon femoral nail versus conventional femoral nail. Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery

 

12. Kahraman Öztürk  , Mehmet Baydar  , Yakup Alpay  , Ayşe Şencan  , Osman Orman  , Serkan Aykut. Clinical results of free vascularized fibula graft in the management of precollapse osteonecrosis of the femoral head: A retrospective clinical study. Acta Orthop Traumatol Turc.

 

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. Omurga Yaralanmaları (Servikal, Torakal, Lomber Vertebra Kırıkları) -İSTANBUL TIP KİTABEVİ
 2. Patella Dislokasyon Cerrahisi Sonrası Gelişen İlaçla İndüklenen Hipersensitivite Sendromu (Drug Rash Wıth Eosınophılıa And Systemıc Symptoms) Olgusu -AKADEMİSYEN KİTABEVİ
 3. Bilateral Tibia Tüberkül Avulsiyon Kırığı- AKADEMİSYEN KİTABEVİ

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Posterior enstrümentasyon yapılan scheuermann kifozu hastalarında postoperatif segmental, bölgesel ve global dizilim parametrelerinin değişimi ve klinik sonuçları. October 2019. Conference: 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 9. Ulusal, 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi

 

 1. Femur başı osteonekrozunun serbest damarlı fibula grefti ile tedavi sonuçları. October 2017Conference: 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

 

 1. Subtrokanterik femoral kısaltma uygulanan Crowe tip 4 hastalarında optimal osteotomi seviyesinin belirlenmesiOctober 2019. Conference: 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 9. Ulusal, 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi

 

 1. 29. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Farklı Perkutan Tenotomi Yöntemlerinde Sonuçların Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma

 

 1. 29. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi. Alkaptonurili Hastada Spontan Aşil Tendon Rüptürü: Vaka Sunumu