Doç. Dr.Yakup Balaban

  • İlgi Alanları
  • Bilekten koroner anjiyografi
  • Kompleks koroner girişimler
  • Koroner BT anjiyografi
  • Ritim bozuklukları
  • Kalp pili işlemleri
  • Hipertansiyon
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Transözefagial ekokaryografi
Eğitim ve Uzmanlık
1986 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Düzce Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD - Uzmanlık
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (PCİ Elektrofizyoloji Pace, ICD)

Deneyim

1995: Tabip Asteğmen, Lüleburgaz
1996-2000: Düzce Gümüşova Sağlık Ocağı
2000-2002: Düzce Devlet Hastanesi Acil Servis
2002-2006: Konuralp Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Asistanı
2007: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü, İnvaziv Kardiyoloji Elektrofizyoloji, Kardiak Pacemacker, ICD, CRT eğitimi 
2007-2009: Afyon Devlet Hastanesi
2009-2010: Medicine Hospital 
2010-2011: GISBIR Hastanesi
2011-2015: Kocaeli Akademi Hastanesi
2015: VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, Kardiyoloji Klinik, Anjiyografi ve Yoğun Bakım Kuruculuğu
2019: İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoliji Derneği
Türk tabipler birliği
TKD Periferik girişim gurubu.

Sertifika ve Kurs Bilgileri
1- Periferik girişim kursu 2012 rixos otel Ankara
2-Çok Kesitli BT kursu ekim 2009 Istanbul
3- Revascularization strategy for multivessels Disease Brussel 2008
4- "The best management of a patient presenting with complex artery bifurcationlesion" EBAC JANUARY 2013 ISTANBUL.

 
 
 
 

 

7.1.1 Uluslarası hakemli dergilerdeki makaleler:


1- Balaban Y. “Imaging behind occluded areas with an iatrogenic perforated balloon: A safe, practical, and simple new method of visualizing the distal lumen in total occlusion” journal of interventional cardiology 12444 (DOI: 10.1111/joic.12444), DOI 2017

2- Balaban Y. HA Gümrükçüoğlu, D Güngör, S Camcı. “Left anterior descending artery of anomalous origin; Native LAD arises from left internal mammarian artery. A case report and article review” Cardiovascular Revascularization Medicine 2017


3- Balaban Y.  Effectiveness of a handmade “New Carotid Catheter” in transradial carotid angiography: A comparison with conventional multipurpose catheters. Journal of interventional cardiology 12454 (DOI: 10.1111/joic.12454), DOI     2017

4- Balaban Y. Safety and Effectiveness of Handmade “New Femoral Carotids Catheter” in Carotid Angiography: A Comparison with Conventional Multipurpose Catheter.  OMICS J Radiol 2017, 6:5. DOI: 10.4172/2167-7964.1000274 

5- Balaban Y, Elevli MG. “It is both possible and safe to perform coronary angiography through the same radial artery, after retrograde recanalization of radial artery occlusion, following a previous coronary angiography” J Interv Cardiol. 2018 May 31. doi: 10.1111/joic.12524.

6- Balaban Y, A Kayışoğlu AH, Altuğ Tokatlı A, Aykut Tantan A. The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Dec;46(8):710-713

7- Balaban Y. Efficacy and Safety of "Coronary Artery Bypass Graft Angiography" with Right Transradial Access versus Left Transradial Access and Femoral Access; A Retrospective Comparative Study. " Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular journal 14 Sep 2018 Braz J Cardiovasc Surg. 2019 Jan-Feb;34(1):48-56.

8- Balaban Y. "Intracoronary Focal Nitroglycerin Injection through Drilled balloon is Very Effective in The Resolution of Coronary Spasm versus into Proximal Coronary Artery: A Prospective randomized Comparison study" J Interv Cardiol. 2018 Jul 19. doi: 10.1111/joic.12542.  

9- Balaban Y. “The Role of Catheter-Shaping at the angiographic success” November 5th 2018 DOI: 10.5772/intechopen.79210 (Kitap Bölümü)

10- I Erden, E Golcuk, S Bozyel, EC Erden, Y Balaban, K Yalın, B Turan “Effectiveness of Handmade “Jacky‐Like Catheter” As a Single Multipurpose Catheter in Transradial Coronary Angiography: A Randomized Comparison With Conve... Journal of interventional cardiology 30 (1), 24-32. 2017 

11- H Ozhan, Y Balaban, S Albayrak, A Kaya, S Ordu, S Sozen, M Yazici “150 Effect of spironolactone therapy in patients with impaired diastolic function” European Journal of Heart Failure 6 (S1), 38-38. 2007

12- H Özhan, Y Balaban Efficacy of spironolactone therapy in patients with heart failure with normal ejection fraction  Heart 96 (10), 791-791 2010

13- Y Balaban, MG Elevli Successful Retrograde Visualization and Recanalization of Chronic Ostial Occlusion of the Left Main Coronary Artery via a Saphenous Vein Graft With the Drilled Balloon Technique. Clinical Medicine Insights: Case Reports 12, 1179547619852621


7.2 Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar:

14- Y Balaban, ML Akbaş. A Prospective Comparison Of The Drilled Balloon And Over The Wire Balloon Using To Visualizing The Distal Lumen Of Total Occlusion. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 30 (3), 97-106. (Orijinal araştırma makalesi.)

15- BY Bulur S, Ordu,S, Kaya A . Balaban Y. 80 yaş ve üzeri hastalarda perkutan koroner girişimin erken ve geç dönem sonuçları “Istanbul Universitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 3 (6), 15-17. (Orijinal araştırma makalesi.)

16- Balaban Y. M Yazici, Mh Satilmişoğlu, H Özhan, M Idiz, “A Case of Giant Left Atrial Myxoma Presented with Stroke: Restoration of Sinus Rhythm After Excision of the Tumor”Turkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences 20 (2), 137    2008

17- S Albayrak, S Bulur, Y Balaban, A Alçelik, U Korkmaz, “QT Variables of Isolated Mitral Valve Prolapse” Düzce Medical Journal 2 (1), 19-24 1 2007 

18- Balaban Y "The Role of "catheter-Shaping" in angiographic success in anomalous coronary events: Article Review and Case Report." Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Science 30 (2), 86-91

19- Yazici M, Koca Acar E, Balaban Y. A Case of AV Complete Block with Subclinical Hypothyroidism. MN Kardiyoloji 15 (1), 54-55

20- Balaban Y1, Kayışoğlu AH, Tokatlı A, Tantan A. “Removal of a catheter kinked in the radial artery by anchoring the distal part of the catheter with a needle via transcutaneous approach”. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Dec;46(8):710-713. doi: 10.5543/tkda.2018.10.5543/tkda.2018.45095.

21- Yakup BALABAN, Hakan ÖZHAN, Sinan ALBAYRAK, Ahmet KAYA, Serkan ORDU. “Sol Ventrikül Doluşu Bozulmuş Hastalarda Spironolakton Tedavisinin Etkinliği” Medical Network Cardiology 14 (3), 182-187.. (Orijinal araştırma makalesi.)


7.3 Kongre sunumları:

22- Balaban Y. “Opere olmamis bir olguda LAD nin LIMA dan cikmasi” Sözlü Sunum 33. TSC National cardiology congresss with International participation Titanic delux otel Antalya 2017. (Sözlü Sunum)

23- Balaban Y. ” 5 F Guiding Kateterle Başarılı Trombüs Aspirasyonu”. 14 04 2018 Uygulamalı Periferik Girişimler Kursu. Sakarya Üniversitesi Eğitim araştırma hastanesi Sakarya. (Sözlü Sunum)

24- Balaban Y. “Tıkalı radialden retrograt girişim ve Lerische Sendromlu Hastada sağ Radialden LIMA ve RIMA Görüntülenmesi” 14 04 2018 Uygulamalı Periferik Girişimler Kursu. Sakarya Üniversitesi Eğitim araştırma hastanesi Sakarya. (Sözlü Sunum)

25- Balaban Y. “Dizaltı ipsilateral antegrat girşim, hastanın masaya ters yatırılmasıyla efektif bir dizaltı girişim olgusu” 14 04 2018 Uygulamalı Periferik Girişimler Kursu. Sakarya Üniversitesi Eğitim araştırma hastanesi Sakarya. (Sözlü Sunum)

26- Balaban Y. “CTO da yeni bir teknik” 05 05 2018 Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Royal Seginus otel ve kongre merkezi. Antalya. (Sözlü Sunum)

27- Balaban Y “Koroner bypass ameliyat kararı verilen hastalarda koroner anjiyografiyi takiben LIMA'nın görüntülenmesinin klinik değeri “The clinical value of displaying the LIMA Following Coronary Angiography before the operation in CABG decision-making patients” Türk Klap Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi. Antalya 26-29 Ekim 2018. Elektronik bildiri.

28- Balaban Y “Subklavyen Çalma Sendromu Ve Perkutan Girişimle Başarılı Tedavisi” TKD Istanbul Perifer Kursu 30 Kasım- 1 Aralık 2018 Kalamış Wyndham Hotel İstanbul. (elektronik bildiri)

29- Balaban Y. “The successful retrograde visualizing chronic ostial occlusion of left main coronary artery with the new technique and it recanalization via a saphenous vein graft” TKD Kronik Total Oklüzyon (KTO) Toplantısı. 14-15 Aralık 2018 Kalamış Wyndham Grand Hotel/Istanbul. (elektronik bildiri)

30- Balaban Y The Subclavian Steal Syndrome and Successful Treatment With Percutaneous Intervention . Sözlü Sunum. Advanced Peripheral Interventions Course (APIC 2019) 21 Şubat 2019 Erciyes Hall Saat 09:06 - 09:24 Wyndham Grand Hotel Kayseri. 

31- Balaban Y  Recurrent Central and Peripheral Venous Occlusion and Recurrent Successful Intervention at The Arm Having The Fistula in A Dialysis Patient. Sözlü Sunum.    Advanced Peripheral Interventions Course (APIC 2019) saat 11:20 - 11:30 Erciyes Hall 22 Şubat 2019 Wyndham Grand Hotel Kayseri. (Sözlü Sunum)

32- Yakup Balaban The Successful Retrograde Visualzng Chronic Ostial Occlusion of Left Main Coronary Artery with the Drilled Balloon Technique and It Recanalization via A Saphenous Ven Graft. 15th International Conress Of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery. 27.03.2019  Royal Seginus otel ANTALYA

Atıflar:

1-    S Ordu, Es Albayrak İleri Aort Darlığı ile Koroner Arter Hastalığı ve Miksoma Birlikteliği. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23(2):144-6

2-    A Akin, T Karagöz, M Şahin. “Çocukta Sol Atriyal Miksomadan Kaynaklanan Serebral Emboli” Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012;24(2):177-80

3-    T Durmaz, T Keleş, NA Bayram. “Aortic Valve Fibroelastoma: Case Report” Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2):479-81 doi: 10.5336/medsci.2009-13393.

4-    Yusuf Selçoki Y, Tekin O, Karanfil A, Çarlioğlu A, Eryonucu B. "Association Between QT Dispersion Prolongation and Mitral Valve Prolapse: Case-Control Study." Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010;22(1):1-6

5-    Ü Polat, E Sözeri "Yaşlı Bireylerde Anemi ve Hemşirelik Yaklaşımı" Medical Journal of Bakirkoy, 2015 - bakirkoytip.org

6-    Şahin S, Mammadova N, Tunakan Dalgıç C, Şimşek H, Duman S, Boydak B, Akçiçek F.Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi." Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):27-31

7-    Akin S, Ergin E, Kazan S, Tukel NK, Aydin DK,1 Tekce M. Aliustaoglu M. Assesment of the patients presenting with severe anemia to the emergency internal medicine clinic.North Clin Istanb. 2014; 1(2): 84–88. Published online 2014 Dec 8. doi:  10.14744/nci.2014.10820

8-    Gabriel W K Yip, John E Sanderson. Heart failure with normal ejection fraction. Division of Cardiology, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Hong Kong

9-    Sanghvi K, Krucoff MW. Editorial: Radial to Coronary: Ideal Catheter for the Ideal Approach Journal of interventional cardiology, 1 February 2017 doi.org/10.1111/joic.12364

10-    Seto AH, Kern MJ. “One catheter or two? Tomayto or Tomahto?” Catheter Cardiovasc Interv. 2017 Aug 1;90(2):249-250. doi: 10.1002/ccd.27225.

11-    Villablanca P, Shah B. "Size Matters: Moving Toward a Slender Transradial Artery Approach." Cardiovascular Revascularization Medicine 19 (2018) 401–402

12-    Devanabanda AR, Tummala R, Galmer A, Grines C, Weinberg MD. Peripheral vascular interventional advances in 2017. J Interv Cardiol. 2018 Jun 21. doi: 10.1111/joic.125]

13-    Alushi, Brunilda, et al. "Procedural and clinical performance of dual‐versus single‐catheter strategy for transradial coronary angiography: A meta‐analysis of randomized trials." Catheterization and Cardiovascular Interventions (2019).
14-    Balaban, Yakup, et al. "Efficacy and Safety of" Coronary Artery Bypass Graft Angiography" with Right Transradial Access versus Left Transradial Access and Femoral Access: a Retrospective Comparative Study." Brazilian journal of cardiovascular surgery 34.1 (2019): 48-56.

15-    Balaban, Yakup. "The Role of Catheter Reshaping at the Angiographic Success." Angiography. IntechOpen, 2018.

16-    Devanabanda, Arvind R., et al. "Peripheral vascular interventional advances in 2017." Journal of interventional cardiology 31.5 (2018): 553-561.