Op. Dr.Yakup Işık

  • İlgi Alanları
  • Meme estetiği
  • Burun estetiği
  • Yüz estetiği
  • Vücut şekillendirme
  • Dudak damak yarıkları

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi İhtisası - Uzmanlık

Deneyim
Ege Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D., İzmir
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Özel Ege Sante Tıp Merkezi, İzmir

Seyidov M, Tiftikçioğlu YÖ, Işık Y, Songür E. Sıçan İnferior Epigastrik Ada Flebinde Seruloplazminin İskemi Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi. 2014 TPRECD 36.Ulusal Kurultayı, İstanbul-Poster Sunumu

Tiftikçioğlu YÖ, Işık Y, Erçin BS, Bilkay U, Gürler T, Songür E. Damak Yarığı Cerrahisi Deneyimimiz. 2014 Dudak Damak Yarıkları Derneği I. Uluslararası Kongresi, Kapadokya-Sözlü Sunum

Işık Y, Tiftikçioğlu YÖ, Yeğin ME, Biçer A, Gürler T. Skuamöz Hücreli Karsinoma’da Lenf Nodu Yoğunluğu: Yaşam Süresine Etkileri. 2015 TPRECD 37.Ulusal Kurultayı, Ankara-Sözlü Sunum  

Biçer A, Işık Y, Tiftikçioğlu YÖ, Yeğin ME, Bilkay U, Songür E. Düşük El için Eklem Hareket Açıklığı Olmaksızın Tendon Transferi Uygulanabilir mi? Olgu Sunumu 2015 TPRECD 37.Ulusal Kurultayı, Ankara-Sözlü Sunum

Tiftikçioğlu Y, Işık A, Dogan E, Işık Y, Dogan S.  2009-2015 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında Opere Edilmiş Dudak Damak Yarıklı Hastaların Dağılımının Değerlendirilmesi. 2015 Dudak Damak Yarıkları Derneği II. Uluslararası Kongresi, Antalya- Poster Sunumu

Yayınlar

 

Patır P, Işık Y, Türk Y, Uğur MC, Ceylan C, Görgün G, Gökmen N, Saydam G, Şahin F.  ‘Necrotizing Fasciitis in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria’ Case Reports in Hematology. 2015. http://doi:10.1155/2015/908087.

 

Kitap Çevirmenliği

 

Konjenital Melanositik Nevüs. Bölüm 20. Grabb ve Smith Plastik Cerrahi. Özmen S.; Güneş Tıp Kitabevi, 7. Baskı, 2016.