Doç. Dr.Yakup Türkel

  • İlgi Alanları
  • Parkinson hastalığı
  • Demans
  • Vertigo
  • İnme
  • Epilepsi
  • Baş ağrısı
  • Huzursuz bacak sendromu
  • EMG

Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi- Uzmanlık

Deneyim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tokat Erbaa Devlet Hastanesi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği
Nörodejenaratif Hastalıklar Derneği
Uluslararası Parkinson ve Hareket Bozuklukları Derneği