Op. Dr.Yalçın Burak Kara

  • İlgi Alanları
  • Bariatrik cerrahi
  • Kolorektal cerrahi
  • Laparoskopik cerrahi
  • Minimal invaziv
  • Endoskopi
  • Kolonoskopi

Eğitim ve Uzmanlık:
2005-2011: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 
2012-2017: Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H Genel Cerrahi A.B.D. -Uzmanlık Eğitimi
 

Çalıştığı Kurumlar:
2012-2017: Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H Genel Cerrahi ABD 
2017-2019: Sarıkamış Devlet Hastanesi 

 

Üyelik:
Türk Cerrahi Derneği
Hepatobilier Cerrahi Derneği
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. S.Yardımcı, B. Kara  ,D. Tuney , W.Attallah Ş.C.Yeğen  ‘A Simple Method to Evaluate Whether Pancreas Texture Can Be Used to Predict Pancreatic Fistula Risk After Pancreatoduodenectomy’ Journal of gastrointestinal surgery ,2015 Sep; 19(9): 1625-31. DOI: 10.1007/s11605-015-2855-7.Epub 2015 May 16

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. S.Yardımcı, B.Kara, C.Yeğen, W.Ataallah, M.Ü. Uğurlu ‘’Perianal Fistülizan Crohn Hastalığında Combine Seton Drenajı ve Anti TNF tedavi Sonuçları, Tek Merkez Deneyim ‘’ Marmara Medikal Journal Mart 2016, 29(2), 79-83. DOI: 10.5472/MMJoa.2902.03

C.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
C1. W.Ataallah, B.Kara, M.Ü.Uğurlu,Ö.Günal ,C.Yeğen ‘’Should we consider topical silver nitrate irrigation as a definitive nonsurgical treatment for perianal fistula ? ‘’ 90  European Colorectal Congress December 2014 Munıch Germany (poster exhibition)
C2. W.Ataallah, B.Kara, D.Tüney, E.Dulundu,C.Yeğen ‘’Topical Silver Nitrate Irrigation as a definitive nonsurgical treatment for perianal fistula a new concept of treating anal fistulas’’  ZW-04087 25th IASGO World Congress of International Association of Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists September 4-6 2015 Fuzhou,China  (Sözlü Bildiri)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. W.Atallah,D.Tüney,Ü.Uğurlu, B.Kara, C.Yeğen ‘’Anal Fistül Tedavisinde Gümüş Nitrat Solusyonun Etkisi’’ 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi S67 Antalya 2013 (Sözlü Bildiri)
D2. S.Yardımcı, B.Kara, W.Ataallah , D.Tüney, C.Yeğen  ‘’Pankreatikoduodenektomi sonrası gelişen pankreatik fistülün attenüasyon indeksi ile olan ilişkisi ‘’ 11th Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi S-14 Antalya 2013 (sözlü Bildiri) 

D3. W.Attallah, M.Javadov, B.Kara,Ç.Ertekin, C.Yeğen  MİDE KANSERİNDE METASTATİK LENF NODU ORANIN (MLNO) SAĞKALIMDA PROGNOSTİK ÖNEMİ  19.Ulusal Cerrahi Kongresi , 381, Antalya Nisan 2014 (sözlü bildiri)
D4. S.Yardımcı,B.Kara,W.Atallah, D.Tüney, C.Yeğen PANKREATİKODUODENEKTOMİ SONRASI FİSTÜL GELİŞİMİ İLE PANKREATİK ATENÜASYON İNDEKSİNİN İLİŞKİSİ 19.Ulusal Cerrahi Kongresi 772, Antalya Nisan 2014 (Sözlü Bildiri) PS0772
D5. O.Bat, W.Ataallah, S.Demircioğlu, B.Kara, Ö.Günal ‘’ Laparoskopik sleeve gastrektomi esnasında stapler hattı takviyesinde iki ayrı yöntemin karşılaştırılması PB-009 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya 2015 (Poster Bildiri)
D6. S.Yardımcı, B.Kara ,W.Atallah ,C.Yeğen  ‘’ Perianal fistülizan Crohn Hastalığında Kombine Seton ve Anti-TNF  Tedavi Sonuçlarımız ‘’ SPB-17  15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Antalya 2015 SPB 17 (Seçilmiş Poster Bildirisi)
D7. T.Özmen,B.Kara,Ş.Coşkun,A.Akbar,P.Katar,Ö.Ayanoğlu,C.Yeğen ‘’Elektif kolo-rektal kanser cerrahisinde "Enhanced Recovery After Surgery - ERAS" protokolü ile kliniğimizde rutin uygulanan bakımın karşılaştırılması - prospektif randomize kontrollü bir çalışma’’ 20.Ulusal Cerrahi Kongresi SS113 Antalya 2016 (Sözlü Bildiri)
D8.  W.Ataallah, B.Kara, D.Tüney, C.Yeğen ‘’Perianal fistül tedavisinde cerrahi tedaviye alternatif: gümüş nitrat irrigasyonu’’ 20.Ulusal Cerrahi Kongresi SS351 Antalya 2016 (Sözlü Bildiri Birinciliği)
D9.   T.Özmen,B.Kara, Ş.Coşkun, A.Akbar,P.Katar,Ö.Ayanoğlu, C.Yeğen ‘’ Mide kanseri cerrahisinde "Enhanced Recovery After Surgery - ERAS" protokolü ile kliniğimizde rutin uygulanan bakımın karşılaştırılması - prospektif randomize kontrollü bir çalışma ‘’ 20.Ulusal Cerrahi Kongresi PS522 Antalya 2016 (Poster Bildirisi)
D10.  B.Kara, A. Erdim, Ş. Karpuz, M. Coşkun, Ö. Günal ‘’ Gastroözefageal reflü bariatrik cerrahide kilo vermeye etkili midir?’’ 13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi SB-21 Antalya 2017 (sözlü bildiri)
D11. B. Kara, A. Erdim, S. Demircioğlu, Ö. Günal ‘’ Mide boşalımı bariatrik cerrahinin başarısının habercisi olabilir mi? ‘’ 13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi SB-23 Antalya 2017 (sözlü bildiri)
D12 B. Kara, M. Coşkun, Ş. Karpuz, T.K. Uprak, S. Yardımcı, Ö. Günal ‘’ Sıvı faz mide boşalımı Laparoskopik Sleeve Gastrektomi başarısının habercisi midir?’’ 2.Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi SB-25 Antalya 2017 (sözlü bildiri)

E) Katıldığı Kurslar ve Eğitimler
•    Türk Cerrahi Derneği Temel Cerrahi Eğitim kursu (28.09.13)
•    Türk Cerrahi Derneği Stapler Eğitimi ve Kullanımı kursu (2.03.13) 
•    15.Türk-Alman Endoskopi Günü Ultrasound Simülatörü Uygulamaları İstanbul (9.06.2014)
•    Marmara Üniversitesi Pendik E.A.H Endoskopi Ünitesi Endoskopi Rotasyonu 
(01.02.2016-01.05.2016) ve (01.08.2016-01.11.2016) 
•    Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sertifika Programı (2.10.2017-13.10.2017)
•    Sleeve Gastrektomi Temel Eğitim Kursu (2.Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017)
•    Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Teknikler Kursu ( ELCD-18-19 Ocak 2018)
•    Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Teknikler Kursu ( ELCD- 22/23 Mart 2018)

F) Katıldığı Sempozyum ve Kongreler 
1.    14th Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Antalya
2.    12th Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 14-17 Kasım 2013 Antalya
3.    8th European Colorectal Congress 2014: Innovation meets tradition 1-4th December 2014 Münich, Germany 
4.    İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Masterclass Toplantıları-1 ‘’Pankreas Kanserleri’’ 11-12 Mart 2016 İstanbul
5.    20.th Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 Nisan 2016 Antalya
6.    13.th Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 19-22 Nisan 2017 Antalya
7.    2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017 Antalya