Uzm. Dr.Yasemin Ateş

  • İlgi Alanları
  • Koah
  • Astım
  • Plevra hastalıkları
  • Pulmoner embolizm
  • Akciğer kanseri

Eğitim ve Uzmanlık
2006 - İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
2017 - Göğüs Hastalıkları İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
 

Deneyim
2012 - 2017 - Tıpta Uzmanlık Öğrencisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2017 - 2018 - Uzm. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2018 - 2020  - Uzm. Dr. Ağrı-Doğubayazıt Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)
Yurtdışı Deneyim
MD observer, University of California , Davis, school of medicine division of pulmonary, critical care and sleep medicine, 1-23 may 2016

Kurs ve Sertifikalar
1st Eurasian Respiratory Summit, İstanbul , Akademik Solunum Derneği, kasım 2014
3rd European congress for bronchology and interventional pulmonology, april 2015, Barcelona
ATS international congress may 2015, Denver , Colarado
ERS  international congress, september 2015, Amsterdam
Sanal bronkoskopik navigasyon workshop, TÜSAD, ekim 2015
ATS international congress, may 2016, San Fransisco, California
Tütün bağımlılığı tedavisi eğitimi katılım belgesi, Sağlık Bakanlığı ekim 2018
Uygulamalı tanısal bronkoskopi kursu, İstanbul Üniversitesi, mart 2017
Mekanik ventilasyon ve weaning kursu, ASYOD, AKAD, mart 2016
ERS international congress, september 2018, Paris
ERS international congress, september 2019, Madrid

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği (TTD),
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD),
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD),
Akademik Solunum Derneği, European Respiratory Society (ERS),
American Thoracic Society(ATS), International Association  for the Lung Cancer (IASLC)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Turhan Ece, Züleyha Bingöl, Yasemin Ateş, Bronhoscopic lung volume reduction with coils (BLVR-Colils) for treatment of patients with emphysema, 3rd European congress for bronchology and interventional pulmonology, 23-25 april 2015.

B2.Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Turhan Ece, A case of ehlers-danlos syndrome with hemoptysis, ERS international congress , 26-30 september 2015, Amsterdam

B3.Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Orhan Arseven, Factors affecting recurrence and bleeding complications in patients with venous thromboembolism, ERS international congress , 15-19 september 2018, Paris

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Hastane kökenli pnömonilerde ampirik tedavi nasıl olmalıdır?, 30 Soruda Pnomoni, 2019

 

C2.2. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Nötropenik hastalarda  pnömoni tanı ve tedavisinde önemli kriterler nelerdir?, 30 Soruda Pnomoni, 2019

 

C2.3. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Pnömoni ve akciğer kanseri birlikteliği - Hangi durumlarda şüphelenilmeli?, 30 Soruda Pnomoni, 2019

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Nuran Gökbulut , Yasemin Ateş , Züleyha Bingöl  , Esen Kıyan, Orhan Arseven , Gülfer Okumuş, Santral sinir sistemi tümörü olan iki olguda heparine bağlı trombositopeni, TTD kongresi, 3-7 nisan 2013

E2. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Nail Güven Serbest, Gülfer Okumuş, Orak hücreli anemi tanılı olguda pulmoner komplikasyonlar, TÜSAD kongresi, 17-21 ekim 2015

 

E3. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Salih Duman, Berker Özcan, Alper Toker, Orhan Arseven, Kaviter kitle görünümlü subklavian artere invaze kistik lezyon, TÜSAD kongresi, 17-21 ekim 2015

 

E4. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Turhan Ece, Trakeobronkopati osteokondroplastikalı iki olgu, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), 16-20 mart 2016

E5. Hicran Orucova, Yasemin Ateş , Dilek Yılmazbayhan, Turhan Ece, EGFR- mutant akciğer adenokarsinomlu olguda üç yıllık erlotinib tedavisi sonucu T790M-spesifik EGFR inhibitorlerine karşı direnç gelişimi, TTD kongresi 6-10 nisan 2016.

E6. Yasemin Ateş, Tülin Çağatay, Pulmoner alveolar mikrolitiyazis’li olgu, UASK ,14-18 mart 2018

E7. Yasemin Ateş,  Fatih Zengin, Züleyha Bingöl, Ziya Gülbaran, Feyza Erkan, Tülin Çağatay , Sigara bırakma polikliniğine başvuran ve malignite tanısı alan 3 olgu, TTD kongresi , 11-15 Nisan 2018

 

E8. Gonca  Öcal, Züleyha Bingöl, Yasemin Ateş, Gülfer Okumuş, Esen Kıyan, Erişkin kistik fibrosis deneyimimiz, TTD kongresi , 11-15 Nisan 2018

 

E9. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Kemoterapi sonrası sarkoidoz benzeri reaksiyon gelişen olgu, TTD kongresi , 11-15 Nisan 2018

 

E10. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Malignite ve sarkoidoz birlikteliği olan 2 olgu,  TTD kongresi , 11-15 Nisan 2018

 

E11. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Gülfer Okumuş, Zeki Kılıçaslan, Dasatinib tedavisine bağlı plevral efüzyon gelişen iki olgu, TÜSAD kongresi , 13-16 ekim 2018

 

E12. Yasemin Ateş, Turhan Ece, Kistik fibrosis gibi presente olan yaygın değişken immun yetmezlikli olgu, TÜSAD kongresi , 13-16 ekim 2018

 

E13. Merve Sinem Oğuz, Maung Thura Tun, Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Mustafa Erelel, Endobronşial tedavi uygulanan granülomatöz polianjitis olgusu, TÜSAD kongresi , 13-16 ekim 2018

 

E14. Merve Sarısoy, Yasemin Ateş, Zeki Kılıçaslan, Tekrarlayan pnömotoraksla prezente olan bir pulmoner m. szulgai olgusu, TÜSAD kongresi , 13-16 ekim 2018

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

 

G1. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Feyza Erkan, Turhan Ece, A patient with Pancoast tumour presenting with Horner’s syndrome,  The many faces of COPD symposium, 20-23 April 2013, Ohrid

 

G2. Yasemin Ateş, Züleyha Bingöl, Turhan Ece, Kronik obstrüktif akciğer hastalığında coil uygulaması, Respiroloji vaka sunumları dergisi, Aralık 2014

 

G3. Yasemin Ateş, Salih Duman, Berker Özcan, Turhan Ece, Pnömotoraksla prezente olan langerhans hücreli histiyositozlu olgu, Respiroloji vaka sunumları dergisi, Haziran 2017