Prof. Dr.Yasemin Biçer Gömceli

 • İlgi Alanları
 • Epilepsi
 • EEG
 • Dirençli epilepsi ameliyatı
 • Epilepsi pili
 • Kas sinir hastalıkları
 • EMG

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi– Tıp eğitimi
2002 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD-UZMANLIK

Deneyim
2002 - 2011 - S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2011 - 2012 - Antalya EAH Nöroloji Kliniği Şefliği
2012 - 2021- Antalya EAH Nöroloji Kliniği İdari sorumlusu
2012 - 2020- Antalya EAH Nöroloji Eğitim Sorumlusu
2012 - 2015 – Antalya EAH Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
2015 - 2017- Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Epilepsi Cerrahi Komisyonu Başkan Yardımcısı
2021 - Halen - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Antalya Tabip Odası
Türk Nöroloji Derneği
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

Ödüller
1 - Poster Bildiri Schering Ödülü: İrkeç, C., B. Nazlıel, Y.B. Gömceli ve G. Kutlu, “Multipl Sklerozda Kemokinlerin Rolü”  37. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı 231, Antalya, 2001
2 - Sözel Bildiri İkincilik Ödülü: Kutlu,G, A. Leventoğlu, Y. B. Gömceli, A. Serdaroğlu, A. Erdem ve E. Bilir, “Dirençli Temporal Lob Epilepsisinde İktal Davranış Özellikleri”, 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi EEG-EMG Kongresi, 50, Gaziantep, 2003
3 - Poster Bildirisi Birincilik Ödülü: F. Sanıvar, G. Kutlu, Y. B. Gömceli, H. Karagöz ve L. E. Inan, “Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik Verilerinin ve Tedaviye Yanıtlarının İncelenmesi”, 5. Ulusal Epilepsi Kongresi, 149, Bursa, 2006
4 - Sözel Bildiri Birincilik Ödülü: E Uygur Küçükseymen, F Genç, B Koçtekin, A Erdal, FE Uçan Tokuç, YB Gömceli. Juvenil Myoklonik epilepsi hastalarında renkli görme fonksiyonunun fotosensitivite ile ilişkisi. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi, 12-15 mayıs 2016, İzmir.
5- Sözel Bildiri İkincilik ödülü: F Genç, A Genç, E Küçükseymen, A Erdal, YB Gömceli, Ş Arslan, G Kutlu. Juvenil myoklonik epilepsi hastalarında ekokardiyografi ve holter bulgularının değerlendirilmesi. 32. ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 nisan-1 mayıs 2016, Muğla.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


1. Nazlıel, B., Baysal A.İ ve Gömceli Y.B. “Dorsal Ulnar Coutaneous Neuropathy”, Acta  Neurol Belg, 101, 232-233 (2001).

2. Kutlu, G., E. Bilir, A. Erdem, Y. B. Gomceli, A. Leventoglu, G. S. Kurt, A. Karatas ve A. Serdaroglu, “Temporal Lobe Ictal Behavioral Patterns in Hippocampal Sclerosis and Other Structural Abnormalities,” Epilepsy Behav, 6(3), 353-359 (2005).

3. Kutlu, G., E. Bilir, A. Erdem, Y. B. Gomceli, G. S. Kurt ve A. Serdaroglu, “Hush Sign: A New Clinical sign in Temporal Lobe Epilepsy,” Epilepsy Behav, 6(3), 452-455 (2005).

4. Gomceli, Y. B., A. Kapukiran, G. Kutlu, S. Kurt ve A. I. Baysal, “A Case report of an Uncommon Neuropathy: Posterior Femoral Cutaneous Neuropathy,” Acta Neurol Belg, 105(1), 43-45 (2005).

5. Gomceli, Y. B., A. Erdem, E. Bilir, G. Kutlu, S. Kurt, E. Erden, A. Karatas, C. Erbas ve A. Serdaroglu, “Surgery in Temporal Lobe Epilepsy Patients without Cranial MRI Lateralization,” Acta Neurol Belg, 106(1), 9-14 (2006).

6. Gomceli, Y. B., G. Kutlu, L. Çavdar ve L. E. İnan, “ Different Clinical Manifestation of Hyperammonemic Encephalopathy,” Epilepsy Behav, 10 (4), 583-7 (2007).

7. Kutlu, G., Y. B. Gomceli, Y. Unal ve L. E Inan, “Levetiracetam Monotherapy for Late Poststroke Seizures in the Elderly,” Epilepsy Behav, 13 (3), 542-4 (2008).

8. Gömceli, Y. B., G. Kutlu, L. Çavdar ve L. E. Inan, “Does Seizure Frequency Increase During Ramadan,” Seizure, 17 (8), 671-6 (2008).

9. Kutlu, G., G. T. Ertem, O. Coskun, Y. B. Gömceli, N. Tülek ve L. E. Inan, “Brucella: A Cause of Peripheral Neuropathy,” Eur Neurol, 61 (1), 33-8 (2009).

10. Kutlu, G., Y. B. Gömceli, T. Sönmez ve L. E. Inan, “ Peripheral Neuropathy and Visual Evoked Potential Changes in Workers Exposed to N-Hexane,” J of Clin Neurosci, doi: 10.1016/j.jocn.2008.12.021

11. Gulnihal Kutlu, Abidin Erdal, Selma Aydoğan, Yasemin B. Gömceli, Levent E.İnan. Follow up and treatment of women with epilepsy during pregnancy. 2012, 29(3):527-534

 

12. Erdal.,A., Kutlu.,G., Gömceli.,Y., İnan.,E., 2012. Erdal A., G. Kutlu, Y. Gomceli, L. E. İnan. Status Epilepticus and Semi-reversible Cranial Magnetic Resonance Imaging Lesions: A Case Report. J Neurol Science (Turk) 29 (3): 635-639, 2012

 

13. Kutlu G, A. Erdal, Y. Gomceli, L.E.Inan. Pseudorefractory epilepsy. Neurosciences (Riyadh) 18 (3); 284-6, 2013

 

14. Erdal A., G. Kutlu, Y. Gomceli, L.E.Inan. The evaluation of sexual function and sex hormones in male and female epilepsy patients. J of Neurol Science 30 (4): 693-701, 2013

 

15. Fatma Kurtulus, Aylin Yaman, Yasemin Bıcer Gomceli, Nurgul Uzun, Aysun Tiltak.” Lımbıc Encephalıtıs Cases Wıth Potassıum Channel Antıbodıes”. Neurol. Croat. Vol. 63, 1-2, 2014

 

16. Gömceli YB,  Dogan B, Genc F, Uygur E, et al. “Optical coherence tomography parameters in patients with photosensitive juvenile myoclonic epilepsy.” Seizure 2016;35:36-40.

 

17. Gomceli YB, Dogan B, Genc F, Uygur E, Coban DT, Erdal A, Erol MK. Response to "Optical coherence tomography parameters in patients with photosensitive juvenile myoclonic epilepsy". Seizure. 2016 Jun 2. pii: S1059-1311(16)30053-X. doi:10.1016/j.seizure.2016.05.016.

 

18. Kurtuluş F, Yaman A, Ellidag HY, Eren E, Gomceli YB, Yılmaz N. “Paraoxonaze1 activity and phenotype distribution in multiple sclerosis.” Ideggyogy Sz 2016;69(56):E047E054.Doi:10.18071/isz.69.E047

 

19. Fatma GENÇ ,Aylin YAMAN , Burcu YÜKSEL , Yasemin BİÇER GÖMCELİ , Gülnihal KUTLU. “Correlation of Respiratory Function Tests With Repetitive Stimulation of Long Thoracic Nerve in Myasthenia Gravis.” Journal of Neurological Sciences [Turkish] 34:(2)# 58; 136-142, 2017. Doi: 10.24165/jns.10020.17

20. Uygur Kucukseymen, Elif; Yuksel, Burcu; Genc, Fatma ; Ozaydin Goksu, Eylem; Yildiz, Sevim; Bicer Gomceli, Yasemin. “Reversible Splenial Lesion Sydrome After Intravenous Immunoglobulin Treatment for Guillain- Barre Syndrome.” Clinical Neuropharmacology: September/October 2017 - Volume 40 - Issue 5 - p 224–225. Case Reports. doi: 10.1097/WNF.0000000000000236

 

21. B Yuksel, N Erkek, E Uygur Kucukseymen, G Ayse Ocak,
 F Genc, Y Bicer Gomceli, A. Yaman .” Dermatomyositis – Initial Manifestation
of Advanced Stage Primary Signet Ring Cell Ovarian Carcinoma. “Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113(6): 1–4

22. B Yuksel, Genç F, Yaman A, Goksu, EO, Ak PD, Gomceli YB. et al.” Evaluation of stigmatization in hemifacial spasm and quality of life before and after botulinum toxin treatment.” Acta Neurol Belg. 2019, 119:55–60 https://doi.org/10.1007/s13760-018-1018-5

 

23. Burcu Yuksel, Berna Dogan, Belkıs Koctekin, Nesrin Atis, Abidin Erdal, Fatma Kurtulus, Muhammet Kazim Erol, Yasemin Bicer Gomceli. “Color vision testing versus pattern visual evoked potentials and optical coherence tomography parameters in subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis.” Journal of Clinical Neuroscience,Volume 61,2019,Pages 48-53. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2018.11.011

 

24. Fatma Genç, Ahmet Genç, Elif Küçükseymen, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli, Şakir Arslan, Gülnihal Kutlu. “Evaluation of systolic and diastolic cardiac functions and heart rate variability in patients with juvenile myoclonic epilepsy.” Cesk Slov Neurol N, 2019,81/114(6). doi:10.14735/amcsnn2018700

 

25. Burcu Yuksel, Pınar Koc, Eylem Ozaydın Goksu, Ertan Karacay, Fatma Kurtulus, Yesim Cekin, Yasemin Bicer Gömceli. “Is multiple sclerosis a risk factor for atherosclerosis?” Journal of Neuroradiology, 2019,ISSN 0150-9861, https://doi.org/10.1016/j.neurad.2019.10.002

26. Genç F, Erdal A, Akça G, Karaçay E, Göksu Eö, Kutlu G, Gömceli YB. Relationship Between Status Epilepticus Severity Score and Etiology in Adult NCSE Patients.  Ieggyogy Sz 2019;72(7–8):257–263.

 27. Kucukseymen EU, Genc F, Dogan B, Koctekin B, Erdal A, Gomceli YB. “Colour vision in juvenile myoclonic epilepsy.” Ep Dis. 2019. 21(2): 177-184.

 

28. Unal Y , Kara M , Genc F , Aslan Oztruk D , Bicer Gomceli Y , Kaynar T , Tosun K , Kutlu G . “The methylation status of NKCC1 and KCC2 in the patients with refractory temporal lobe epilepsy.” Ideggyogy Sz. 2019 May 30;72(5-6):181-186. doi: 10.18071/isz.72.0181. PMID: 31241262.

 

29. Genç, F., Kara, M., Ünal, Y. Kucukseymen E, Gomceli YB, Kaynar T, Tosun K, Kutlu G.  “Methylation of cation–chloride cotransporters NKCC1 and KCC2 in patients with juvenile myoclonic epilepsy.” Neurol Sci 401007–1013 (2019).

 

30. Tokuç FE, Genç F, Erdal A, Gömceli YB. “Report Of Two Sıblıngs wıth Actıon Myoclonus Renal Failure Syndrome.”  Seizure, March 24,2021.

https://doi.org/10.1016/j.seizure.2021.03.018

31. Gömceli YB, Altındağ EA, Baykan B. “Different attitudes in the management of different types of status epilepticus: A survey study among neurologists demonstrating evidence gap.” Neurol Sci Neurophysiol 2021;38:37-44.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. F.Genç, A.Yaman, G.Kutlu, B.Yüksel, Y.B.Gomceli. “Correlation of respiratory function tests with repetitive stimulation of long thoracic nerve in myasthenia gravis”,  World Federation of neurology, October 31-november 5, Chile, 2015.

 

2. A.Erdal, F Genc, E Uygur, YB Gomceli, G.Kutlu. “Epileptic women in  reproductive   age”, 31st International Epilepsy Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September   2015.

 

3. Gomceli, Y. B., G. Kutlu,  F. Sanıvar, H. Karagöz, L. E. Inan, “Does the Seizıre Frequency increase in Ramadan?”, 6th International Congress on Epileptology, Paris, 46, 301, Blackwell Publishing, 2005.

 

4. Kutlu, G., Y. B. Gomceli, F. Sanıvar, L. Çavdar, B. Gönülal ve L. E. İnan, “Cost of Epilepsy in Turkey”, 6th International Congress on Epileptology, Paris, 352, Blackwell Publishing, 2005.

 

5. Bilir, E., A. Erdem, Y. B. Gomceli, G. Kutlu, B. Çevik ve A. Serdaroğlu, “Ictal Behavioral Paterns in Extratemporal Seizures”, 6th International Congress on Epileptology, Paris, 46, 124, Blackwell Publishing, 2005.

6. Kutlu, G., Y. B. Gomceli, T. Sonmez ve L. E.  Inan, “Peripheral neuropathy in workers exposed to n-hexane”. 10 th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, 289, Blackwell Publishing, 2006.

7. Kutlu, G., N. Şenkaya, Y. B. Gomceli, L. Cavdar, B. Gonulal ve L. E. Inan, “Clinical features, treatment and outcome of status epilepticus”, 7 th European Congress on Epileptology Helsinki, 47-48, Blackwell Publishing, 2006.

8. Gomceli, Y. B., G. Kutlu, F. Sanıvar, B. Gonulal ve L. E. Inan, “Different clinical manifestation of hyperammonemic encephalopathy”, 7 th European Congress on Epileptology, Helsinki, 53, Blackwell Publishing, 2006.

9. Kutlu, G., Y. B. Gomceli, Y. Unal ve L. E.  Inan, “Levetiracetam Monotherapy for Late Poststroke Seizures in Elderly”, 8 th European Congress on Epileptology, Berlin, 159, 2008.

10. Kutlu, G., Y. B. Gomceli, Ü. Akın ve L. E. İnan, “Elektrophysiological Findings in Patients with Peripheral Neuropathy Caused by N-Hexane exposure”, 12 th European Congress of the EFNS, Madrid, Spain, 276, Interscience Wiley, 2008.

11. Kutlu G., A. Erdal, Y. Gomceli, L.E. İnan. “Pseudorefractory epilepsy Follow up 105 patients”, 10th European Congress of Epileptology, London, UK, 2012.

 

12.Erdal A., G. Kutlu, Y. Gomceli, L.E. İnan.” The Evaluation of sexual functions and sex hormones in male and female epilepsy patients who are on Valproic acid and Carbamazepine monotherapy”, 10th European Congress of Epileptology, London, UK, 2012.

 

13. Erkan Köklü; Şakir Arslan; İsa Öner Yüksel; Göksel Çağırcı; Nermin Bayar; Akar Yılmaz; Zehra Erkal; Deniz Demirci; Selçuk Küçükseymen; Yasemin Biçer Gömceli.The results of the second year of carotid stenting.” J Am Coll Cardiol. 2013;62(18-S2)

 

14. Kutlu G., A. Erdal, S. Aydogan, Y. Gomceli, L. E. İnan. “Follow up and Treatment of Epilepsy with Epilepsy During Pregnancy”. 30th International Epilepsy Congress , Montreal, Canada, 2013.

 

15. Goksu E. O., E.S. Gencer, F. Genç , E. Koklu, R. Ayoglu, P. Koc, YB Gomceli, G. Kutlu. “Results of early revascularization in patients with symptomatic and asymptomatic carotid artery stenosis”,  9 th World Stroke Congress, İstanbul,  2014.

 

16. Genç F., E. O. Goksu, E.S. Gencer, G. Kutlu, YB Gomceli, E. Uygur. “Outcomes of patients patients prescribed dabigatran in ishemic stroke due to nonvalvular atrial fibrillation”, 9 th World Stroke Congress, İstanbul, 2014.

 

17. Genç F., E.S. Gencer, E. O. Goksu, G. Kutlu, YB Gomceli, E. Uygur. Cerebeller infarction after stent angioplasty for internal carotid artery stenosis: a case report. 9 th World Stroke Congress, İstanbul, 2014.

 

18. Tiltak, F.Genç, F.Kurtuluş, N.Uzun, Y.B.Gomceli, A.Yaman.  “Effects of comorbidities on the risk of restless legs syndrome”,  The International Parkinson and Movement Disorder 2015 San Diego, California, USA June 14-18, 2015.

 

19. Gomceli YB, Dogan B, Genc F, Uygur E, Coban DT, Erdal A, Erol MK. “OCT parameters in patients with photosensitive juvenile myoclonic  epilepsy”, 31st International Epilepsy  Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September 2015.

 

20. Genc F, Kutlu G, Akca G, Erdal A, Gomceli YB. “Epilepsy and disability”, 31st          International   Epilepsy Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September 2015”

 

21. Aybar A, Kutlu G, karacay E, Gomceli YB. “Validation Turkish version of the    neurological disorders deppression ınventory for epilepsy (NNDI-E)”, 31st International  Epilepsy Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September 2015”

 

22. A.Erdal, F.Genç, E.Uygur, YB Gomceli, G Kutlu. “Non-epileptic psyhogenic seizures in epilepsy practice”,  31st International Epilepsy Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September  2015”

 

23. F Genc, A.Erdal, E Uygur, YB Gomceli, G Kutlu. “Catamenial epilepsy”, 31st  International  Epilepsy Congress Istanbul, Turkey 5th – 9th September 2015.

 

24. Tiltak A, Yaman A, Kurtulus F, Yuksel B, Genc F, Gomceli YB. “Coexistence of  autoimmun   diseases: Multiple sclerosis, Hashimato’s tiroiditis and Sjögren syndrome”,  8. Congress of the Pan-Asian Commitee for Treatment and research in Multiple sclerosis (PACTRIMS),KORE, 2015.

 

25.  Genç F, Altunç  C, Gomceli,  YB, Erdal A, Tiltak  A, Yaman A. “Tremor and ataxia due to chronic toluene exposure: Case report”, The International Parkinson  and Movement Disorder 2015 San Diego, California, USA June 14-18, 2015.

26. ME Temir, F Genc, YB Gomceli, A Yaman, A Aybar, E Karaçay.”In idiopathic Parkinson’s Disease:the effect of using L-Dopa on peripheral nerves”,  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Berlin, Germany 2016.

27. B Yuksel, E Ozaydın Goksu, P Koc, F Kurtulus, E Karacay, Y Cekİn, Y B Gomceli. “Can mean platelet volume pred ct the r sk for atheroscleros s n RRMS patients?
” ECTRIMS, LONDON, UK, 2016

28. B Yuksel, P Koc, F Kurtulus, E Ozayd n Goksu, E Karacay, Y Cek n, Y B cer Gomceli. “Is Multİple Sclerosis a risk factor for atherosclerosis?” ECTRIMS, LONDON, UK, 2016.

29. Burcu Yuksel, Berna Dogan, Belkıs Koctekin, Nesrin Atis, Abidin Erdal, Fatma Kurtulus, Muhammet Kazim Erol, Yasemin Bicer Gomceli. “Do Color vision testing and optical coherence tomography parameters reflect the  subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis”, ECTRIMS, 2017.

 

30. B Yuksel, F Genc, A Yaman, P Dogan Ak, E Ozaydin Goksu, A.Aybar, YB Gomceli. “Evaluation of stigmatization and quality of life before and after botulinum toksin treatment in hemifacial spasm”, International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Berlin, Germany, 2016.

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Gomceli, Y. B., G. Kutlu, G. S. Kurt, A. Leventoglu ve R. Kuruoglu, “The Corelation of Clinical Signs with the CMAP Index in Bell’s Palsy”, Gazi Medical Journal, 13, 165-169 (2002).

 

2. Kurt, S., E. Bilir, Y. B. Gömceli, G. Kutlu, A. Leventoğlu ve A. Erdem, “İktal Şiddetle Seyreden Epilepsi: 4 olgu”, Epilepsi, 8(3), 156-160 (2002).

3. Gömceli Y. B., E. Bilir, G. S. Kurt, G. Kutlu ve A. Leventoğlu, “Benign EEG Varyantları”, Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi, 4(2), 101-111 (2002).

4. Kutlu, G., E. Bilir, Y. B. Gömceli, A. Leventoğlu ve G. S. Kurt, “Yeni Antiepileptik İlaçlar”, Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi, 4(4), 179-184 (2002).

5. Gömceli, Y.B ve Bilir E. “Epilepsinin Neden Olduğu Bilişsel Bozukluk”, Demans     Dergisi  3(2), 41-47 (2003).

6. Kutlu, G., E. Bilir, A. Leventoğlu, Y. B. Gömceli, G. S. Kurt, A. Serdaroğlu ve A. Erdem, “Postiktal Burun Silmenin Temporal Lob Epilepsisinde Yön ve Yerleşim Açısından Değeri”, Epilepsi, 9(2), 73-76 (2003).

7. Leventoğlu, A., E. Bilir, S. Kurt, G. Kutlu, Y.B. Gömceli, A. Serdaroğlu ve A. Erdem, “Video-EEG ile Saptanan Ağlama Nöbetleri”, Epilepsi, 9(2), 83-87 (2003).

8. Leventoğlu, A., E. Bilir, G. Kutlu, S. Kurt, Y.B. Gömceli, A. Serdaroğlu ve A. Erdem, “Uzun Süreli İnteriktal ve İktal Video-EEG Monitörizasyonu”, Epilepsi, 9(3), 123-127 (2003).

9. Kurt, S., G. Kutlu, Y. B. Gömceli ve H. R. Kuruoğlu, “Diagnostic Sensitivity of Paraspinal Needle EMG in Cervikal Radiculopathy”, Gazi Medical Journal, 15, 19-22 (2004).

10. Kutlu, G. ve Y. B. Gömceli, “Alzheimer Hastalığının Genetiği”, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 38, 141-145 (2005).

 

11. Şen Kaya, N, Gömceli Y.B, Coşkun Ö, Tunç T, İnan L.E. “Blefarospazmın eşlik  etmediği oromandibuler distoni olgusu”, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 2005,8(1)56-59

 

12. Gömceli, Y. B., “Epilepsi Cerrahisinde Hasta Seçimi”, Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3 (16), 1-5 (2007).

 

13. Kutlu, G., Y. B. Gömceli, T. Sönmez, F. Sanıvar ve L. E. İnan, “ Epileptik Kadınların Gebelik Sırasında Takip ve Tedavisi”, Epilepsi, 13 (2-3), 83-86 (2007).

 

14. Kutlu, G., Y. B. Gömceli, F. Sanıvar, L. Çavdar ve L. E. İnan, “Dirençli Epilepsi Hastalarında Levetirasetam Ek Tedavisi”, Epilepsi, 13 (2-3), 87-90 (2007).

 

15.  Kutlu, G., F. Sanıvar, Y. B. Gömceli, S. Üçler ve L. E. İnan, “Akut Dönemde Nöbetle Presente Olan Serebrovasküler Hastalıklar”, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 40 (1-3);37-40,2007  

 

16. Gömceli, Y.B, Kuruoğlu R. “Bell Paralizisinde Yaygın Periferik Nöropati”, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 41 (3), 8-14, 2008

 

17. Gömceli Y.B, Erdal A, Kutlu G, İnan LE. “Lafora Hastalığı Tanısı Alan İki Kardeş:Olgu Sunumu”.  Türk Nöroloji Dergisi , 2010;16:40-46

 

18. Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Fatma Sanivar, Levent E. İnan. “The Cost of Epilepsy in Ankara, the Capital of Turkey .Türkiye’nin Başkenti” Ankara’ da Epilepsinin Maliyeti. Epilepsi 2010;16(3):147-152

 

19. Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu, Beyhan Gönülal, Levent Ertuğrul İnan. “Prognostic Role of Focal Clinical Findings and Electroencephalographic Features of Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy.” Epilepsi 2012;18(1):19-25

 

 

20. Kutlu G., Y. Gomceli, A. Erdal, L. E. Inan. “The Honeymoon Effect in Adult Patients with Refractory Partial-Onset Epilepsy Under Levetiracetam Add-on Treatment.” Epilepsi, 19 (1), 15-18 (2013)

 

21. Genc, F.,  G. Kutlu, Y. Gomceli, L. E. Inan. “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Epilepsi Bölümünde Düzenli Takip Edilen Dirençli Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Bulguları” Epilepsi,19 (2), 79-84 (2013)

 

22. Fatma GENÇ, Nurgül YILMAZ, Yasemin Biçer Gömceli, Kerim Hakan ÖZEN, Fatma KURTULUŞ, Aylin YAMAN, Mehmet Ertan TEMİR. “Psikojenik Nonepileptik Nöbetlerde İndüksiyonun Tanı ve Prognoz Üzerine Etkileri.” Epilepsi 2013;19(3):114-120

 

23. Şakir Arslan, Erkan Köklü , İsa Öner Yüksel, Göksel Çağırcı, Nermin Bayar, Akar Yılmaz, Görkem Kuş, Nurgül Yılmaz, Yasemin Biçer Gömceli, Bekir Erol. “Karotis arter stent iki yıl sonuçları.” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi.  Nisan 2014.Cilt 42. Sayı 3

 

24. Fatma Genç, Firdevs Ezgi Uçan Tokuç, Gizem Akça, Yasemin Aydemir, Gülnihal Kutlu, Abidin Erdal,Yasemin Biçer Gömceli.”Refrakter epilepside Lakozamid tedavisinin etkinlik, güvenilirlik ve tolerabilitesi: Premarketing deneyim.“ Epilepsi 2014;20(3):121-125

 

25. Genç, G. Kutlu, G. Akça, A. Erdal, Y.B.Gömceli. ”Epilepsi Hastalarının Maluliyet Değerlendirmesinde Demografik ve Klinik Özellikler.” Epilepsi 2015;21(1):25-28.

26.  A. Erdal, Y. Aydemir, F.E.U. Tokuç, G. Özdemir, G. Kutlu, F. Genç, Y.B. Gömceli.Dirençli Epilepsilerde Rufinamid Kullanımı. “Epilepsi 2015;21(2):81-85

 

27. Göksu EÖ, Genç F, Yüksel B, Gencer ES, Erdal A, Gömceli YB. “İnme sonrası epilepside nöbetlerin klinik özellikleri, prognoz ve tedavisi.” Epilepsi 2015;21(3):111-118

28. Abidin Erdal, Aylin Bican Demir, İpek Midi, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu, Naz Yeni, İbrahim Bora. “Nörokutanöz sendromlar ve Epilepsi” Epilepsi 2016;22(1):12-16

 

 1. Eylem Özaydin Göksu, Fatma Genç, Nesrin Ati̇ş, Abidin Erdal, Elif Sariönder Gencer, Yasemin Bi̇çer Gömceli̇. “İnme sonrası geç başlangıçlı nonkonvülsi̇f status epi̇lepti̇kus: 9 olgunun i̇ncelenmesi̇.” Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2016; 22(2): 52-55. doi: 10.5505/tbdhd.2016.31932

 

 1. Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu. “Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar.” Epilepsi 2016;22(2):55-60 DOI: 10.14744/Epilepsi.2016.53215.

 

 1. B.Yüksel, E.Küçükseymen, P.Koç, E.Ö. Göksu, E.Karaçay, A.Yaman, Y.B.Gömceli. “Travmatik karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Gelişen Serebral Enfarkt. “ Turk J Neurol. 2016; 22(3): 137-138

 

32.  Fatma KURTULUŞ, Aylin YAMAN, Burcu YÜKSEL, Yasemin BİÇER GÖMCELİNeuromyelitis Optica and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders : Report of Nine Cases . Nöromyelitis Optika ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları: Dokuz Vaka Bildirisi” . KSU Tıp Fak Der 2016;11(3):17- 22

33. Fatma Genç, Abidin Erdal, Yasemin Biçer Gömceli, Aysun TıltAk1, Cenk Altunç, Levent Renda, Gülnihal Kutlu. “The assessment of non-motor symptoms in idiopathic Parkinson’s disease. Idiyopatik Parkinson hastalığında nonmotor bulguların değerlendirilmesi.” Medeniyet Medical Journal 32(4):224-229, 2017. doi:10.5222/MMJ.2017.224

34. Yasemin BİÇER GÖMCELİ, Neşe DERİCİOĞLU, Naz YENİ, Candan GÜRSES. “A Detailed Evaluation of Centers that Use Video-Electroencephalogram Monitorization and Epilepsy Surgery in Turkey”. Epilepsi 2017;23(3):109-117. DOI: 10.14744/epilepsi.2017.32154

 

35. Gulnihal Kutlu, Fatma Genc, Yasemin Unal, Dilek Aslan Ozturk, Abidin Erdal and Yasemin Bicer Gomceli.  Restless Legs Syndrome in Patients with Epilepsy Under Levetiracetam Monotherapy.” Journal of Turkish Sleep Medicine, vol. 5, no. 1, 2018, p. 12+. 

 

36. ÖZER, Gökhan; ÜNAL, Yasemin; KUTLU, Gülnihal; GÖMCELİ, Yasemin; İNAN, Levent. “Prevalence of Interictal Headache in Patients with Epilepsy”

Epilepsi: Journal of the Turkish Epilepsi Society . 2018, Vol. 24 Issue 2, p51-54. 4p.

 

37. Özer, G , Ünal, Y , Kutlu, G , Biçer Gömceli, Y , İnan, L . "A retrospective analysis of restless legs syndrome in epileptic patients.". Archives of Clinical and Experimental Medicine. 2018; 3(1): 15-17.

 

38. A Erdal, F Genç, C Türk, G Kutlu, YB Gömceli. “Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi: Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi.” Epilepsi 2020;26(1):7-11. DOI: 10.14744/epilepsi.2019.42104

 

39. İsmail Gömceli , Ayhan Hilmi Çekin , Füsun Toraman, Hülya Eyigör, Aylin Yaman, Şennur Delibaş Katı, Meral Bilgilisoy Filiz , Ferda Akbay Harmandar, Yasemin Biçer Gömceli, Hanife Hale Hekim, Nilhan Orman, Filiz Özcan, Melike Yıldız, İlyas Pakırcı. “Determination of the patients and management of their nutritional therapies with a new algorithm and a new multidisciplinary team for dysphagia.” Clin Sci Nutr 2019; 1(1): 11-5 • DOI: 10.5152/ClinSciNutr.2019.46

 

40. Egehan Çetin , Gürkan Bilgin , Süleyman Bilgin, Yasemin Biçer Gömceli, Alparslan Melik Kayıkçı. “Investigation of Hunger and Satiety Status During Eyes Open and Closed Using EEG Signals Gözler Açık ve Kapalı iken Alınan EEG Sinyallerinden Açlık Tokluk Durumunun Tespiti.” Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa 35-39, 2020

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

1.Gömceli YB., “Spastisite”, “Tremor”, “Akut idiopatik Polinöropati”, “Amyotrofik Lateral Sklerozis”, “Anterior spinal Arter Oklüzyonları”, “Karpal Tünel sendromu”, “Servikal Spondilozis”, Nörolojik Teşhis ve Tedavi Atlası, çeviri editörü: Levent İnan, 61-80, Güneş Kitabevi, 2005. (Kitap çevirisi)

2. Gömceli YB., “Klinik Nörofizyoloji”, “Periferik Nöropati”, Nöroloji Sınavlara Hazırlık Kaynağı, Çeviri editörleri: Levent İnan ve Gülnihal Kutlu, 191-206 ve 309-316,Güneş Tıp Kitabevleri, 2013.(Kitap Çevirisi)

3. Abidin ERDAL, Yasemin BIÇER GÖMCELI “Epilepside Ayırıcı Tanı- Geçici Bilinç Değişikliği Durumları”, Nöroloji’de Ayırıcı Tanı, Editor: Nerses Bebek, O'TIP Kitabevi,2017(Bölüm yazarlığı)

 

4. Dr. Abidin Erdal, Dr.Fatma Genç, Dr. Yasemin Biçer Gömceli . Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları. “Kısım 17:Nörolojik Hastalıklar; Bölüm 13: Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları”, İç Hastalıkları Cilt 1-2.(Güncellenmiş 4. Baskı) Editörler: Prof. Dr. Gürler İliçin, Prof. Dr. Kadir Biberoğlu, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Serhat Ünal. Güneş Kitabevi, 2019 (Bölüm yazarlığı)

5. Erdal, A., Gömceli, Y., Kutlu, G., 2015. Epilepsi Tedavi Rehberi. Yayın Evi: Türk Nöroloji Derneği Editör Adı: Naz Yeni, Candan Gürses

 

6. Yasemin Biçer Gömceli. “Bölüm 2: Tanı Koyma, Ayırıcı Tanı ve Tetkikler”,  Epilepsi Klinik Protokolü. TC sağlık Bakanlığı; Araştırma, Geliştirme ve sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. 2021. 

 

7. A.Erdal, F.Genç, Y.B.Gömceli. “ Solunum ve Solunum Yolu hastalıkları ve Epilepsi”. Epilepside Ayırıcı Tanı, 1. Baskı, Ankara, Editörler: S.Kutluhan, V.A.Yürekli. Türkiye Klinikleri; 2021.

 

Bilimsel Toplantılarda Yaptığı Konuşmalar

 1. Epilepsi olgu sunumları, kahvaltı seminerleri. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 2005.
 2. Benign EEG varyantları. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi IX. EEG-EMG Semineri, Ankara, Nisan 2009.
 3. Montaj-Polarizasyon. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Bodrum, Mayıs 2012.
 4. Epilepsi’de ayırıcı tanı olgu örnekleriyle. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Semiyoloji toplantıları, İzmir, Kasım 2013.
 5. Vaka sunumları. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Aylık bilimsel  Toplantıları, İstanbul,Nisan 2012.
 6. EEG’de bağlama, montajlar ve polarite. 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Nisan 2014.
 7. Epilepsi ve senkop. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 9. Ulusal Epilepsi Kongresi, Fethiye, Mayıs 2014.
 8. Epizodik bilinç bozuklukları. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Eylül 2014.
 9. EEG bağlama, montajlar ve polarite. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  I. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2014.
 10. Benign EEG varyantları. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  I. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2014.
 11. İktal EEG. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  I. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2014.
 12. EEG raporlama. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  I. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2014.
 13. Dirençli Epilepsi. Cerrahi hasta seçimi. Korkut Yaltkaya IX. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Antalya, Aralık 2014.
 14. EEG’de montajlar ve polarite. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Nisan 2015.
 15. Olgularla epilepsi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Semiyoloji Toplantıları, İzmir, Mart 2015.
 16. Lakozamid deneyimleri. Kadın ve Epilepsi Sempozyumu. Sivas, Mayıs 2015.
 17. Antiepileptik ilaç etki mekanizmaları. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 3. Epilepsi Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2015.
 18. Lakozamid deneyimleri.  Türk Epilepsi ile Savaş Derneği 3. Epilepsi Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2015.
 19. Fokal nöbetli olgular. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Episkop toplantıları, Ankara, Ekim 2015.
 20.  Eski tetkikler önemli mi? Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Epivizyon toplantıları, İstanbul, Kasım 2015.
 21.  Artefaktlar ve Aktivasyon yöntemleri, EEG atölye çalışması. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Bursa, Aralık 2015.
 22. Epilepsi ve Farkındalık. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Belek, Antalya, Kasım 2015.
 23. EEG bağlama, montajlar ve polarite. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  II. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2015.
 24. İktal EEG.Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  II. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2015.
 25. EEG raporlama. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  II. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2015.
 26. Antiepileptik ilaç etki mekanizmaları. Hunat Hatun Epilepsi Günleri, Kayseri, Aralık 2015
 27. EEG elektrotları, elektrotların temizlenmesi, elektrot yerleştirme prensipleri, montajlar. 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Nisan 2016.
 28. İktal EEG. 10. Epilepsi Kongresi, İzmir, Mayıs 2016.
 29. Epilepside ayırıcı tanı, olgu sunumu. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Semiyoloji toplantısı, İstanbul, Nisan 2016.
 30. Antiepileptik ilaçların temel mekanizmaları. Akyaka Epilepsi günleri, Muğla, Haziran 2016.
 31. Serebrum ve Serebellum. Türk Nöroloji Derneği Board Kursu, Ankara, Ekim 2016.
 32. Cerrahi Farkındalık, neredeyiz? VII.Epimer Çalıştayı,  İstanbul, Ekim 2016.
 33. Epilepside tanı sorunları. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Epivizyon Toplantısı, İstanbul, Kasım 2016.
 34. Dirençli Status Epileptikus. Tedavi Geceleri. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul,Kasım 2016.
 35. EEG’de montajlar ve polarite. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  III. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2016.
 36. Parsiyel başlangıçlı epilepsilerde iktal EEG. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  III. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2016.
 37. EEG raporlama. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi,  III. EEG kursu, Antalya, Aralık, 2016
 38. EEG elektrotları, elektrotların temizlenmesi, elektrot yerleştirme prensipleri, montajlar. 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Nisan 2017.
 39. Olgularla Epilepsi Ayırıcı Tanısı. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Semiyoloji toplantıları, İstanbul, 2017.
 40. Serebrum ve Serebellum. Türk Nöroloji Derneği Board Kursu, Ankara, Eylül 2017.
 41. Jeneralize Nöbet Öyküsü ile Başvuran Hastada Epileptik Olmayan Ataklar Açısından Ayırıcı Tanı (Klinik-EEG). 53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2017.
 42. Epivizyon Epilepsi Atölyesi. İstanbul, Kasım 2017
 43. Dirençli Epilepsi. Episkop, İstanbul, Mart 2018
 44. Status Epileptikus Sınıflaması. 11. Ulusal Epilepsi Kongresi, Muğla, Mayıs 2018.
 45. EEG’nin Değerlendirilmesi ve Raporlama. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Aralık 2018
 46. Nonkonvulsif SE Semiyolojisi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Semiyoloji toplantıları. 2018, Ankara
 47. Olgu temelinde epilepsi tedavisinde yanlışlar, doğrular, sıkça yapılanlar,bir türlü yapılamayanlar. 5. Epilepsi Sempozyumu,İstanbul, Mayıs 2019
 48. EEG’de Montajlama. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya  Şubesi, IV. EEG kursu, Antalya, Aralık 2019
 49. EEG raporlama. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Antalya Şubesi, IV.EEG kursu, Antalya, Aralık 2019
 50.  Tanısal sorunu olan Senkoplar. 55 Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,Kasım 2019.   
 51.  Konvulzif ve Non-Konvulzif SE Tedavisi. III. Nöroloji Bahar Sempozyumu,  İstanbul, Mart 2020.
 52. Epilepsi Sendromları. Türk Nöroloji Derneği Board Kursu, Online, Ekim 2020.
 53. Nonkonvulsif Status Epileptikus Tanı & Tedavi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Online Nöroloji Asistan Akademisi, Ekim 2020.
 54. Yeni Başlangıçlı Epilepside Tedavi Yaklaşımı. 6. Epilepsi Sempozyumu, Online, Ekim 2020.
 55. Senkop mu Epileptik Nöbet mi? 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Online, 28 kasım-2 Aralık 2020.
 56. Epilepsi Tedavisinde Güvenli Seçim. 12. Ulusal Epilepsi Kongresi, Online, 27-30 mayıs 2021