sat─▒r aras─▒

Yasemin çay─▒ faydalar─▒ sayesinde tercih edilen bitki çay─▒ çe┼čitlerinden biridir. Dünya genelinde s─▒k rastlanan bir bitki olan yasemin, en fazla Jasminum nudiflorum ve Jasminum humile türlerinde yeti┼čtirilir.

Kokusu, görünümü ve rengi ile cezbedici olan bir çiçek türü olsa da günümüzde çok farkl─▒ ┼čekilde kullan─▒l─▒r. Özellikle de kurutuldu─čunda demlenen bitki çay─▒ formu aromatik tad─▒ ve sundu─ču yararlar─▒yla ilgi görür. Yasemin çay─▒ içerdi─či A ve B vitaminleri ba┼čta olmak üzere birçok de─čerli bile┼čeniyle metabolizma, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k ve sinir sistemi gibi vücut sa─čl─▒─č─▒ için destekleyicidir.

Yasemin Çay─▒ Nedir, Ne ─░┼če Yarar?

Yasemin çay─▒ özellikleri bak─▒m─▒ndan ço─ču bitki çay─▒na göre daha farkl─▒d─▒r. Yo─čun çiçeksi tat profiline sahip oldu─ču için yumu┼čak bir lezzeti vard─▒r. Demlendi─činde etrafa çiçeksi ve ho┼č kokular yayar. Yasemin çay─▒n─▒n di─čer özelli─či kurutulmu┼č yasemin çiçeklerinden haz─▒rlanmas─▒d─▒r. 

Hafif ve aromatik lezzetinin yan─▒ s─▒ra içerdi─či zengin besin bile┼čenleri tercih edilme sebeplerinden biridir. Antioksidan, vitamin, mineral ve antibakteriyel içeri─čiyle de zengin besin de─čerine sahip bir bitki çay─▒d─▒r. Bu nedenle pek çok ki┼či taraf─▒ndan hem sundu─ču lezzet hem de sa─člad─▒─č─▒ faydalarla tüketilir.

Yasemin Çay─▒ Faydalar─▒  

Aromatik lezzetiyle bilinen yasemin çay─▒ yayd─▒─č─▒ kokusu ile ra─čbet görür. Dünya genelinde tüketimi en çok tercih edilen bitki çaylar─▒ndan biri olup Türkiye'de de tercih edilen içeceklerin ba┼č─▒nda gelir. Yumu┼čak içimi ve çiçeksi kokusu sayesinde ço─ču ki┼či taraf─▒ndan sevilerek içilir.

Bu noktadan yasemin çay─▒ faydalar─▒ aras─▒nda ┼čunlardan bahsetmek mümkündür:

 • Ruhsal rahatlaman─▒n yan─▒ s─▒ra fiziksel olarak da rahatlat─▒c─▒d─▒r. Özellikle de spordan sonra olu┼čan kas a─čr─▒lar─▒n─▒ hafifletir. 
 • Yüksek oranda antioksidan içerdi─či için vücutta baz─▒ hastal─▒klara neden olabilecek yabanc─▒ maddeleri ortadan kald─▒r─▒r. Ayn─▒ zamanda bu yönüyle kansere kar┼č─▒ da korumaya yard─▒mc─▒ olur.  
 • Kalp hastal─▒klar─▒na sebebiyet veren kötü kolesterolü azaltma özelli─či vard─▒r.  
 • Ya┼članma belirtilerini ortaya ç─▒karan hücre hasarlar─▒n─▒ içerdi─či antioksidanlarla yok eder.
 • Kan dola┼č─▒m─▒n─▒ düzenlemeye yarad─▒─č─▒ için yüksek tansiyonu dü┼čürücü etkisi vard─▒r.
 • Kan ┼čekerini dengeleyici özelli─čiyle diyabet veya insülin direnci problemlerinin semptomlar─▒ndan olan açl─▒k hissini kontrol eder.  
 • Ba─č─▒rsak sa─čl─▒─č─▒n─▒ korur ve metabolizmay─▒ h─▒zland─▒r─▒r. Vücutta daha az ya─članma sa─člad─▒─č─▒ için kilo kontrolüne de yard─▒mc─▒d─▒r.  
 • Tüketildi─činde dikkat ve konsantrasyonu art─▒r─▒r. Buna ba─čl─▒ olarak daha fazla verimli olmay─▒ mümkün k─▒lar.

Yasemin çay─▒ faydalar─▒ sayesinde ço─ču ki┼činin ara ö─čün, kahvalt─▒ veya ak┼čam saatlerinde tercih etti─či bir bitki çay─▒ haline gelmi┼čtir. Özellikle düzenli ve ölçülü miktarda içildi─činde yararl─▒ özelliklerinden faydalanmak mümkündür. Yumu┼čak içimli ve faydal─▒ bir bitki çay─▒ tüketmek istiyorsan─▒z yasemin çay─▒n─▒ demleme yöntemiyle haz─▒rlayabilir ve günde en fazla 2 fincan tüketebilirsiniz. 

Yasemin Çiçe─či Çay─▒n─▒n Faydalar─▒ Nelerdir?

Yasemin çiçe─či çay─▒ faydalar─▒ ile öne ç─▒kan sa─čl─▒kl─▒ içecek alternatiflerinden biridir. Yasemin çiçe─či çay─▒ faydalar─▒ bak─▒m─▒ndan birçok unsuru içerir. Özellikle de yat─▒┼čt─▒r─▒c─▒ kokusuyla stres ve kayg─▒y─▒ azalt─▒c─▒ etkisi oldu─ču için günümüzde bu yönüyle tercih edilir.

Yasemin çiçe─činin faydalar─▒ aras─▒nda ┼čunlar da yer al─▒r:

 • Uykusuzluk (insomnia) problemlerini gidermeye yarayan etkisi vard─▒r.
 • Antioksidan özellikleriyle metabolizmay─▒ h─▒zland─▒r─▒r ve buna ba─čl─▒ olarak ya─č yak─▒m─▒n─▒ kolayla┼čt─▒r─▒r. Böylece kilo vermeye destek olur.  
 • Vücudun zararl─▒ kimyasallara kar┼č─▒ direncini art─▒r─▒r ve böylece diyabet gibi kronik hastal─▒klardan korur.
 • Ba─č─▒rsak floras─▒n─▒ düzenleyicili─čiyle sindirim sorunlar─▒n─▒ azalt─▒r.
 • Yumu┼čak içimi ve ferahlat─▒c─▒ tad─▒yla a─č─▒z içinde kötü koku olu┼čumunu engeller.
 • Öksürük ve so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒ gibi ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini tetikleyen hastal─▒klar─▒n meydana gelme riskini dü┼čürür. 
 • Bo─čaz ve ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒ geçirmede etkilidir. Ayn─▒ zamanda bo─čaz a─čr─▒s─▒ndan kaynakl─▒ yutkunma güçlü─čü gibi rahats─▒z edici semptomlar─▒ hafifletir. 
 • Antioksidan bak─▒m─▒ndan zengin bir bitki çay─▒ oldu─ču için kötü huylu kanser hücrelerinin ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ engeller. 

Yasemin çiçe─či çay─▒ faydalar─▒ vücut sa─čl─▒─č─▒ aç─▒s─▒ndan dikkate al─▒nmas─▒ gerekir. Antiviral, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde cilt sa─čl─▒─č─▒ için de yararl─▒ görülür. Hücre hasarlar─▒n─▒ önüne geçmeye yard─▒mc─▒ oldu─ču için çe┼čitli etkenlere ba─čl─▒ olarak ç─▒kan ya┼članma belirtilerini önleme özelli─či vard─▒r. 

Yasemin Çay─▒n─▒n Zararlar─▒ Nelerdir?

Yasemin çay─▒ faydalar─▒ ve zararlar─▒ iki ayr─▒ konuyu ifade eder ve dikkate al─▒nmal─▒d─▒r. Özellikle çok fazla tüketildi─činde içerisindeki kafein miktar─▒ daha da artar ve beynin a┼č─▒r─▒ uyar─▒lmas─▒na neden olur. Bunun neticesinde uyuyamama sorunu e┼člik edebilir. Bununla birlikte tansiyon dü┼čürücü etkisinden ötürü tansiyon de─čerlerinin daha da dü┼čmesini tetikler. 

Yasemin çiçe─či ço─ču bitki türünde oldu─ču gibi baz─▒ ki┼čilerin alerjik reaksiyonlar göstermesine neden olabilir. Bu nedenle çay─▒n─▒n da herkes taraf─▒ndan tüketilmesi uygun de─čildir. ┼×ayet alerjisi olan biri içti─činde solunum problemi, ka┼č─▒nt─▒ ve ciltte döküntü gibi birçok semptomun ortaya ç─▒kmas─▒na neden olabilir. Bunun d─▒┼č─▒nda yasemin çay─▒n─▒n baz─▒ ilaçlarla etkile┼čime girebilece─či de göz önünde bulundurulmal─▒d─▒r.

Yasemin Çay─▒n─▒n Nas─▒l Yap─▒l─▒r? 

Yasemin çay─▒, pratik yap─▒m─▒yla sadece birkaç dakika içerisinde tüketime haz─▒rlanabilir. Ba┼čl─▒ca gereken malzemeler aras─▒nda kurutulmu┼č yasemin çiçekleri ve 1 demlik kaynat─▒lm─▒┼č sudur. 

Demleme yöntemiyle yap─▒laca─č─▒ için önce suyun kaynat─▒lmas─▒ gerekir. Ard─▒ndan ocaktan al─▒nan s─▒cak suya bir miktar yasemin çiçe─či eklenmelidir. 5-10 dakika demlenmesi beklenmeli ve ard─▒ndan rengini alan bitki çay─▒ fincanlarla servise haz─▒rlanabilir. ─░çerisine farkl─▒ aroma vermesi ve daha tatl─▒ bir lezzete kavu┼čmas─▒ için bal, limon veya tarç─▒n ilave edilebilir. 

Yasemin Çay─▒ Kilo Verdirir mi?

Yasemin çay─▒ faydalar─▒ söz konusu oldu─čunda zay─▒flatma etkisi de ara┼čt─▒r─▒l─▒r. Diyet yaparken ye┼čil çay ile birlikte kar─▒┼čt─▒r─▒larak tüketildi─činde kilo vermeye yard─▒mc─▒ olur. Di─čer baz─▒ bitki çaylar─▒ gibi metabolizma h─▒zland─▒r─▒c─▒ ve ya─č yak─▒c─▒ etkileri vard─▒r. Bu özellikleriyle zay─▒flamaya destek olup ba─č─▒rsak rahatlat─▒c─▒ etkisiyle kab─▒zl─▒k sorununa da iyi geldi─či bilinenler aras─▒ndad─▒r. 

Ancak yasemin çay─▒n─▒ içerek kilo vermek tek ba┼č─▒na mümkün de─čildir. Fakat baz─▒ yöntemlerle zay─▒flamaya yard─▒mc─▒ olmas─▒ sa─članabilir. Özellikle de içerisine bir dilim limon eklendi─činde vücuttan su at─▒l─▒m─▒n─▒ da kolayla┼čt─▒r─▒r ve ödem olu┼čumunu önler. 

Yasemin Çay─▒ Faydalar─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular 

Yasemin Çay─▒n─▒ Ne Zaman ─░çmek Gerekir?

Yasemin çay─▒, günün farkl─▒ zamanlar─▒nda içilmesi tercih edilen bir bitki çay─▒d─▒r. Ço─čunlukla ara ö─čünlerde içilir fakat kahvalt─▒ ö─čünün veya öncesinde de tüketilebilir. Yemeklerden önce veya sonra tüketildi─činde haz─▒ms─▒zl─▒─č─▒ engeller ve sindirimi kolayla┼čt─▒r─▒r. Gece yatmadan önce içildi─činde ise uykuya k─▒sa sürede dalmay─▒ ve rahat uyumay─▒ sa─člar.  

Yasemin Çay─▒n─▒ Kimler Tüketemez? 

Yasemin çay─▒, yasemin çiçe─či bitkisinden elde edilen bir bitki çay─▒d─▒r. Bu bitkiye alerjisi veya mide hassasiyeti olanlar─▒n tüketmemeleri önemlidir. ─░çildi─činde tansiyon dü┼čürücü etkisinden ötürü dü┼čük tansiyon sorunu olanlar─▒n daha dikkatli olmalar─▒ gerekir. Di─čer yandan prolaktin hormon seviyesini dü┼čürdü─čünden emziren kad─▒nlar─▒n da bir süre uzak durmalar─▒ önemlidir. Hamilelik veya emzirme döneminde yasemin çay─▒n─▒ tüketmek isteyenlerin önce doktor onay─▒ almalar─▒ ve uygun ölçülerde içmeleri gerekir. 

Yasemin Çay─▒ Hangi Hastal─▒klara ─░yi Gelir? 

Yasemin çay─▒ C vitamini, B vitaminleri ve A vitamini gibi faydal─▒ besin bile┼čenler içerir ve buna ba─čl─▒ olarak birçok rahats─▒zl─▒k için önleyicidir. Ba┼č a─čr─▒s─▒, mide problemleri ve enfeksiyonlardan kaynakl─▒ olan bo─čaz a─čr─▒s─▒ gibi hastal─▒klara iyi geldi─či bilinir. Üstelik ate┼č ve artrit gibi enfeksiyonel ve iltihap sorunlar─▒n─▒ da giderme veya önleme etkileri vard─▒r. Di─čer yandan menstruasyon döneminde görülen a─čr─▒lar─▒ azaltma özelli─či sayesinde kad─▒n sa─čl─▒─č─▒ için de yararl─▒d─▒r. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Cansu ├ľz├želik
Beslenme ve Diyet
VM Medical Park VM Medical Park Pendik
998

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.