Uzm. Dr.Yasemin Işık

  • İlgi Alanları
  • Pediatrik anestezi
  • Nöroanestezi

Eğitim ve Uzmanlık
1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Deneyim
1991-1997 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999-2005Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Eğitimi
2005-2006 Özel Yılmazer Hastanesi
2006-2008 Gaziantep Çocuk Hastanesi
2009-2010 Van İpekyolu Devlet Hastanesi
2010-2013 YüzüncüYıl Üniversitesi Dursun Odabaş Hastanesi
2013-2017 Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2017-2018 Özel Atakalp Hastanesi
2018 İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa
 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Antiemetic effects of granisetron, droperidol and dexamethasone in otolojic surgery.

Goksu S, Kocoğlu H, Bayazit YA, Yüksek S, Karci Y, Kanlikama M, Oner U.   

Auris Nasus Larynx. 2002 Jul; 29(3): 253–256.

A2.  Low flow desflurane and sevoflurane anaesthesia in children                                   
 Işik Y, Goksu S, Kocoğlu H, Oner U

European Journal of Anaesthesiology 2006. Jan; 23(1): 60–64.

A3.  Evoluation of hearing loss after spinal anesthesia with otoacoustic emissions                   

Karatas E, Goksu S, Durucu C, Işik Y, Kanlikama M  

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Aug; 263(8): 705–710 Epub 2006 May 6.

A4. Buried and trapped penis: A case report                                                                      
 Işik D,Işik Y,Peker E,Atik B  Andrologia, 2010 August; 42(4):281-283.

A5. Kutlay R, Isik D, Ercel C, Anlatici R, Isik Y.

Ann Plast Surg. 2010 Jul;65(1):66-9.

A6. Işık D, Koçak OF, Işık Y.

 Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Jan-Feb;21(1):46-8.

A7.  Hungry bone syndrome as a cause of recurrent laryngospasm after parathyroidectomy.

2011 Feb;28(2):142-3.

A8. Use of Rotation Flap in Repair of Cleft Palate and Velopharyngeal Insufficiency.

Isik D, Durucu C, Isik Y, Atik B.

The journal of craniofacial surgery. 2011 July;22(4):1203-1209.

A9. Isik D, Tekes L, Eseoglu M, Isik Y, Bilici S, Atik B.

Ann Plast Surg. 2011 August;67(2):159-163.

A10. Garca MF, Goktas U, Isik Y, Isik D.

J Craniofac Surg. 2012 May;23(3):e194-5.

A11. Cases with critical illness polineuromyopathy.

Sayin Refah, Isik Yasemin, Ugur Göktas, Kati Ismail.

Health Med 2012

A12.Cylothorax Developing Due to Thrombosis in the Subclavian Vein: A Case Report

Isik Y, Goktas U, Binici O, Kati I.

European Journal of General Medicine 2012

A13. Analysis of burn cases observed after the 2011 Van Earthquake.

Recep Dursun, Sevdegul Karadas, Gokay Gormeli, Yasemin Isik, Cumhur Cakir, Cemile Ayse Gormeli.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 2012

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Gaziantep bölgesinde psödokolinesteraz düzeyinin araştırılması Koçoğlu H, Pençe S, Pirbudak L, Göksu S, Yılmaz N, Tarakçıoğlu M, KarcıY. Anadolu Tıp Derg. 2001; 3(1): 11-14.

B2. Kan transfüzyonlarında yeni stratejiler. Işık Y, Pirbudak L, Tahtacı N. Sendrom 2003 15(12): 65-69.

B3. Pediatrik havayolu yönetimi

Göksu S, Serin G, Işık Y.  Sendrom 2006 18(12): 59-63.

B4. Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi.

Abdulmenap GÜZEL, Hasan Hüsnü YÜCE, Uğur GÖKTAŞ, Yasemin IŞIK, Osman Çağatay AYTEKİN

Van Tıp Dergisi (kabul).

B5. Yoğun Bakım Ünitemizde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi.

Uğur Göktaş, Yasemin Işık, M. Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, İsmail Katı.

Journal of Anesthesia 2011;19(2):114-116.

B6. Reekspansiyon Pulmoner Ödem.

Yasemin Işık, İsmail Katı, Onur Palabıyık, Uğur göktaş.

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2011;9:26-29.

D7. Atriyoventriküler Tam Bloğa Bağlı Arrest.

Yasemin Işık, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Uğur Göktaş, Serkan Akdağ, İsmail Katı.

Journal of Anesthesia 2011;19(2):130-133.