sat─▒r aras─▒

Yasemin Ya─č─▒ Faydalar─▒ Nelerdir?

Yasemin ya─č─▒, tarih boyunca di┼čil enerji ile ba─čda┼čt─▒ran bitki özlerindendir. Kad─▒ns─▒ auran─▒n yükseltmesi ile bilinen ve son dönemde inan─▒┼člar─▒na devam edilen yasemin ya─č─▒ faydalar─▒ ile de insan sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. Zihinsel aç─▒kl─▒k, a─čr─▒ kesici etki ya da depresyon ve stresin azalt─▒lmas─▒ gibi etkilere de sahip oldu─ču dü┼čünülür.

Yasemin Ya─č─▒ Faydalar─▒

Yasemin Ya─č─▒ Faydalar─▒

Yasemin çiçe─činden özenli yöntemler ile elde edilen bu özel ya─č─▒n bilinen bir çok yarar─▒ vard─▒r. Bu yararlar ┼ču ┼čekilde çe┼čitlendirilebilir:

 • Yasemin ya─č─▒ faydalar─▒ndan biri canland─▒r─▒c─▒ etkisidir. ─░çerisinde yer alan etkili koku esanslar─▒ depresyonda olan ki┼čilerin tedavi süreçlerine yard─▒mc─▒ olabilir. Canland─▒r─▒c─▒ etkisi sayesinde harekete geçmeyi kolayla┼čt─▒r─▒r ve kötü dü┼čüncelerin zihinden at─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Kokusu sayesinde serotonin ad─▒ verilen hormonunun üretilmesini de destekler. Bu hormonlar─▒n üretimini desteklemesi sayesinde mutluluk hissinin olu┼čmas─▒na katk─▒ sa─člayabilir. Böylelikle enerjik hissetme ve pozitif ruh halinin artmas─▒na katk─▒da bulunabilir. Ayn─▒ zamanda serotonin hormonunun art─▒r─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olmas─▒ sayesinde çe┼čitli psikolojik rahats─▒zl─▒klar─▒n tedavi sürecine olumlu katk─▒da bulunabilir.
 • Yasemin ya─č─▒, çe┼čitli bakteri ve mikroplara kar┼č─▒ korunmaya da yard─▒mc─▒ olabilir. Mikrop ve bakterilerin yay─▒lma ve ço─čalmas─▒n─▒ engelledi─či ile bilinir ve dezenfektan olarak da kullan─▒labilir.
 • Antiseptik özelli─či de bulunan ürün çe┼čitli enfeksiyonlar─▒n tedavi sürecini h─▒zland─▒rabilir. Solundu─čunda solunum yolu enfeksiyonlar─▒n─▒n giderilmesine katk─▒ sa─člayabilir,nefes alman─▒n kolayla┼čt─▒r─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Sakinle┼čtirici etki de yasemin ya─č─▒ faydalar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Olu┼čan sakinle┼čtirici etki,uyku sorunlar─▒n─▒n giderilmesine ve stres yönetiminin kolayla┼čt─▒r─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. Bundan kaynakl─▒ olarak uyku sorunlar─▒ ya┼čayan ki┼čiler taraf─▒ndan yast─▒k ya da yata─ča belirli miktarda ürün dökülerek uyuma yöntemi kullan─▒l─▒r.
 • Vücudun çe┼čitli bölgelerinde olu┼čan spazm ve a─čr─▒lar─▒n giderilmesinde de yard─▒mc─▒ olarak kullan─▒l─▒r. Vücudun herhangi bir bölgesinde olu┼čan spazm için öz, bölge üzerine yay─▒l─▒r ve hafif hareketler ile masaj yap─▒l─▒r. Spazmlar─▒n geçmesini h─▒zland─▒ran ürün, tek ba┼č─▒na yeterli olmayabilir. S─▒kl─▒kla tekrar eden spazmlar ciddi bir rahats─▒zl─▒─č─▒n belirtisi olabilir. Bundan kaynakl─▒ doktor muayenesine gidilmesi önerilir.
 • Do─čum süreci yakla┼čan ki┼čiler taraf─▒ndan da ürün tercih edilir.Do─čum sürecinin yakla┼čmas─▒ ile olu┼čan a─čr─▒lar─▒n ya da kramplar─▒n rahatlat─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olabilir. 

Yasemin ya─č─▒ faydalar─▒, her ki┼čide ayn─▒ etkiye ula┼čmayabilir. Baz─▒ ki┼čilerde k─▒sa sürede etkili sonuca ula┼č─▒labilirken di─čerlerinde uzun süre kullan─▒m çözüme ula┼čmay─▒ sa─člayabilir. Ayn─▒ zamanda bitkisel ya─č ile hastal─▒klar─▒n kesin çözümü ya da tedavisi mümkün de─čildir. Yasemin ya─č─▒ faydalar─▒ ile çe┼čitli rahats─▒zl─▒klar─▒n a─čr─▒s─▒ ya da iyile┼čme sürecine olumlu etkide bulunabilir.

Yasemin Ya─č─▒ Saça Faydalar─▒

Yasemin Ya─č─▒ Sa├ža Faydalar─▒

Özel teknikler ile elde edilen ya─č; psikolojik ve sakinle┼čtirici etkileri ile beraber saç sa─čl─▒─č─▒n─▒n korunmas─▒na da yard─▒mc─▒ olur. Saç için sa─člad─▒─č─▒ yararlar ise ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir.

 • Yasemin ya─č─▒, içeri─či sayesinde saç köklerinin geli┼čip güçlenmesine yard─▒mc─▒ olur. Köklerin güçlenmesini sa─člamas─▒ sonucunda baz─▒ ki┼čilerin dökülme sorunlar─▒n─▒n giderilmesine de katk─▒ sa─člayabilir. 
 • Saç köklerinin güçlenmesini destekleyen ürün, k─▒r─▒lma probleminin de giderilmesine yard─▒mc─▒ olur. Saç uç ve boylar─▒nda olu┼čan k─▒r─▒lma ya da iki uçluluk gibi sorunlar─▒n giderilmesinde de s─▒kl─▒kla kullan─▒l─▒r. 
 • Bitki özü, saç derisinin beslenmesine de katk─▒da bulunur. Saç derisinde olu┼čan kuruluk sorununun giderilmesine yard─▒mc─▒ olarak deri üzerinde olu┼čan döküntü ya da ka┼č─▒nt─▒ gibi baz─▒ sorunlar─▒n giderilmesine de olumlu bir etkiye sahiptir.
 • Nemlendirme özelli─či de yasemin ya─č─▒ saça faydalar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Nem ihtiyac─▒n─▒n kar┼č─▒lanmas─▒ amac─▒yla s─▒kl─▒kla tercih edilir. ─░htiyaç duyulan nemin kar┼č─▒lanmas─▒n─▒ sa─člayarak kabar─▒kl─▒k ya da elektriklenme gibi baz─▒ sorunlar─▒n giderilmesine de yard─▒mc─▒ olur.
 • Ürün, hem parlakl─▒k hem de yumu┼čatma etkisine sahiptir. Bu etki sayesinde maske, ┼čampuan ya da bak─▒m kremleri içerisinde de kullan─▒labilir. Ayn─▒ zamanda saçta etkileyici bir koku da b─▒rakabilir. Koku özelli─či sayesinde baz─▒ ki┼čiler taraf─▒ndan serum olarak ya da saç ┼čekillendirme köpü─čü ile ayn─▒ i┼člevler için tercih edilir. Saç ┼čekillendirme köpü─čünün sabitleme etkisi ürün ile elde edilebilir.
 • Yasemin ya─č─▒ saça faydalar─▒ndan biri de renk koruma özelli─čidir. Güne┼č gibi hava ko┼čullar─▒ ya da tuzlu deniz suyu do─čal saç renginde baz─▒ de─či┼čiklikler olu┼čmas─▒na neden olabilir. K─▒z─▒l─▒ an─▒msatan ya da daha aç─▒k tonlar─▒n yans─▒malar─▒n─▒ olu┼čturan bu etkiler rahats─▒z edici olabilir. Bu renk geçi┼člerinin önüne geçebilmek ad─▒na yasemin ya─č─▒ndan yararlanabilirsiniz.
 • Ürün, antiseptik özelli─či ile bilir. Bu özellik, saç derisinde de kullan─▒labilir. Saç derisinde olu┼čan mikrop ya da bakterilerin temizlenmesi için kullan─▒labilir. Ayn─▒ zamanda çe┼čitli zararl─▒lar─▒n saç derisinde üremesi, olu┼čmas─▒ ya da yay─▒lmas─▒n─▒n önüne geçilmesine de katk─▒ sa─člayabilir.

Yasemin Ya─č─▒ Cilde Faydalar─▒

Yasemin ya─č─▒, uçucu etkiye sahiptir. Bu etki sayesinde kullan─▒m kolayl─▒─č─▒ sa─člarken cilde faydalar─▒ sonucunda bak─▒m rutinlerinde s─▒kl─▒kla kullan─▒l─▒r. Bak─▒m rutinine dahil edilen yasemin ya─č─▒n─▒n yüze faydalar─▒ ise ┼ču ┼čekilde çe┼čitlendirilebilir:

 • Cilt bariyerine zarar veren ya da çe┼čitli sorunlar ile kar┼č─▒la┼čmaya neden olan serbest radikallere kar┼č─▒ s─▒kl─▒kla kullan─▒l─▒r. Bu özelli─či sayesinde sa─čl─▒kl─▒ bir cilde kavu┼čmay─▒ sa─člayan ad─▒mlardan biridir.
 • Ya┼č alma ile beraber yüzde baz─▒ k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar ya da ince çizgiler olu┼čabilir. Bu çizgilerin giderilebilmesi ya da azalt─▒labilmesi için tercih edilir. Düzenli kullan─▒m ile beraber ciltte olu┼čan ilk çizgilerin onar─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olmak da yasemin ya─č─▒n─▒n yüze faydalar─▒ aras─▒nda yer al─▒r. Uzun süre var olan çizgilerin azalt─▒lmas─▒na da katk─▒ sa─člayabilir.
 • Yasemin ya─č─▒ cilde faydalar─▒; kuru ciltleri nemlendirme, yenileme ve k─▒r─▒┼č─▒kl─▒k etkisini azaltma olarak say─▒labilir. Ayn─▒ zamanda cilt yüzeyinin tazelenmesi ve yenilenmesine de yard─▒mc─▒ olur. 

Yasemin Ya─č─▒ Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?

Yasemin ya─č─▒, kullan─▒lacak olan bölgeye ba─čl─▒ olarak farkl─▒ yöntemler ile kullan─▒labilir. Masaj amac─▒yla kullan─▒lmak istendi─činde avuç içerisine bir miktar ürün al─▒n─▒r. Al─▒nan ürün, el içerisinde ─▒s─▒t─▒ld─▒ktan sonra a─čr─▒yan bölgeye sürülür. Ard─▒ndan yuvarlak hareketler ile masaj yap─▒l─▒r.

Saç için kullan─▒m─▒ ise saç dip k─▒s─▒mlar─▒na maske olarak ya da bak─▒m ürünlerinin içerisine eklenerek kullan─▒labilir. Maske yöntemi için saç diplerine bir f─▒rça yard─▒m─▒ ile sürülür. Belirli bir süre beklendikten sonra y─▒kama a┼čamas─▒na geçilir ve rutin saç bak─▒m─▒ yap─▒l─▒r.

Cilt için kullan─▒m─▒ ise masaj yöntemine benzerdir. Temizlenen cilt yüzeyine belirli miktarda ürün uygulan─▒r. Uygulama sadece leke sorunu olan bölgelere yap─▒labilece─či gibi tüm yüze de uygulanabilir. Uygulama sonras─▒nda yüzün temizlenmesi ve nemlendirilmesi de gerekir.

Yasemin Ya─č─▒ Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular

Yasemin ya─č─▒ nas─▒l kokar?

Yasemin ya─č─▒, çiçeksi bir kokuya sahiptir. Yasemin çiçe─čini an─▒msatan koku, hafif tatl─▒ bir notaya da sahiptir. Bu sayede zarif ve iz b─▒rakan bir etkiye sahiptir. Baz─▒ ürünler içerisine farkl─▒ notalar da eklenebilir. Eklenen bu notalar, farkl─▒ çiçeklerden elde edilir. Kullan─▒lan esanslar farkl─▒ çiçeklerden elde ediliyor olsa da yasemin ya─č─▒ kokusunun tamamlanmas─▒na yard─▒mc─▒ olur.

Yasemin ya─č─▒ nas─▒l kullan─▒l─▒r?

Yasemin ya─č─▒n─▒n kullan─▒m─▒ uygulama amac─▒na ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k olu┼čturabilir. Ürün saç için uygulanacak ise bak─▒m ya─č─▒ yöntemi kullan─▒labilir. Du┼č almadan önce saç diplerine sürülebilir. Masaj yöntemi için ise bölge üzerine sürülür. Ard─▒ndan a─čr─▒yan bölgeye masaj yap─▒l─▒r. Cilt bak─▒m─▒ için yap─▒lan uygulama da masaj yöntemine benzer. Temiz cilt üzerine ince bir tabak ürün uygulan─▒r. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ahmet ├ľzt├╝rk
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Çanakkale
2031

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.