Dr. Öğr. ÜyesiYasin Yitgin

  • İlgi Alanları
  • Üroonkoloji
  • Endoüroloji
  • Androloji
  • Çocuk ürolojisi

Eğitim ve Uzmanlık
2013 - Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Hazırlık+Tıp)
2018 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Deneyim
Keşan Devlet Hastanesi

Uluslararası yayın

International Urology and Nephrology May 2015, Volume 47
Urothelial carcinoma of the urinary bladder in pediatric patients: a long-term follow-up.

Ander H, Dönmez Mİ, Yitgin Y, Tefik T, Ziylan O, Oktar T, Özsoy M.


Uluslararası bildiriler

10-12 September, 3rd Meeting of the EAU Section of Urolithiasis, Alicante, Spain.
The assesment of success rates of retrograd intrarenal surgery in nephrolithiazis patients: The predictive value of the Resorlu, Seoul and Ito nomograms.

Tefik Tzevat, Yitgin Yasin,Ture Muhammet, Demircan Volkan, Erdem Selcuk,Oktar Tayfun Mevlut, Sanli Mehmet Öner, Kocak Taner, Nane Ismet.

20-23 September 2018, 36th World Congress of Endourology, Paris, France
The concordance between prostate cancer core sites in cognitive systematic biopsy and the localization of suspicious lesions at multiparametric prostate magnetic resonance imaging: A preliminary report

Selcuk Erdem, Samed Verep, Yasin Yitgin, Baris Aydin, Atadan Tunaci, Haluk Ander, Oner Sanli, Faruk Ozcan

20-23 September 2018, 36th World Congress of Endourology, Paris, France
Does it matter who perform multiparametric magnetic resonance imaging directed cognitive prostate biopsy to detect prostate cancer? The comparison of urologists and radiologists

Selcuk Erdem, Samed Verep, Yasin Yitgin, Baris Aydin, Merve Gulbiz Kartal, Atadan Tunaci, Haluk Ander, Oner Sanli, Faruk Ozcan

20-23 September 2018, 36th World Congress of Endourology, Paris, France 
The relationship between PIRADSv2 scores and the incidence of prostate cancer in cognitive prostate biopsies

Selcuk Erdem, Faruk Ozcan, Yasin Yitgin, Samed Verep, Baris Aydin, Atadan Tunaci, Haluk Ander, Oner Sanli

Ulusal bildiriler ve kitap çeviri

23. Ulusal Üroloji Kongresi, 2014
Radikal Sistektomi Uygulanan Kasa İnvazif Mesane Tümörlerinin 8 Yıllık Onkolojik Sonuçları

TzevatTefik, Abubekir Böyük, Kamranbay Gasimov, Feyyaz Ural, Emre Salabaş, Serkan Karakuş, Yasin Yitgin, SamedVerep, Öner Şanlı, Murat Tunç, İsmet Nane

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı


<>2.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

24. National Congress of  Turkish Urological Association,  2015
Renal kalkül hastalarında perkutan nefrolitotomi operasyon başarısının   değerlendirilmesi:

GUY’s, Stone ve Nefrolitometrik nomogramlarının prediktif değeri

Tefik T, Yitgin Y, Verep S, Akıncı M, Şanlı Ö, Koçak T, Ander H, Naneİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

26. National Congress of  Turkish Urological Association, 2016
Kasa invaze olmayan mesane kanserli hastalarda radikal sistektomi sonrası düşük evreli ve organa sınırlı hastalık görülmesi sağkalımda etkili midir? Kasa invaze mesane kanserli hastalarla yapılan karşılaştırmalı bir çalışma

Selçuk Erdem, Abubekir Böyük, SamedVerep, Yasin Yitgin, KamranbayGasimov, TzevatTefik, Mustafa Akıncı, Faruk Özcan, Öner Şanlı, Hayri Murat Tunç, İsmet Nane
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

26. National Congress of  Turkish Urological Association, 2016
Radikal sistektomi yapılmış yetişkin ve yaşlı mesane kanserli hastalar arasında onkolojik parametrelerin ve sağkalım bulgularının karşılaştırılması

Selçuk Erdem, Abubekir Böyük, KamranbayGasimov, Yasin Yitgin, SamedVerep, TzevatTefik, Taner Koçak, Faruk Özcan, Hayri Murat Tunç, İsmet Nane, Öner Şanlı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

26. National Congress of  Turkish Urological Association, 2016
Mesane kanseri hastalarında radikal sistektomi öncesi hipoalbuminemi kanser spesifik ve genel sağkalım ile ilişkilidir; cerrahi komplikasyonlarla ilişkisi yoktur

Selçuk Erdem, Abubekir Böyük, Yasin Yitgin, KamranbayGasimov, SamedVerep, TzevatTefik, Taner Koçak, Faruk Özcan, Murat Tunç, İsmet Nane, Öner Şanlı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

26. National Congress of  Turkish Urological Association, 2016
Retrograd intrarenal cerrahi sırasında yerleştirilen üreteral erişim kılıfı güç ölçümü

TzevatTefik, Yasin Yitgin, Kamranbay Gasimov, Tayfun Oktar, Haluk Ander, Olivier Traxer, İsmet Nane

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı


11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye
Renal kalkül hastalarında retrograd intrarenal cerrahi operasyon başarısının değerlendirilmesi: Resorlu, Seul ve Ito nomogramlarının prediktif değeri

Tzevat Tefik, Yasin Yitgin, Muhammet Türe, Volkan Demircan, Selçuk Erdem, Tayfun Oktar, Öner Şanlı, Taner Koçak, İsmet Nane

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı


12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12-15 Nisan 2017, Kapadokya
Insertion forces of ureteral access sheath placement in two patients with and without JJ stent

Tzevat Tefik, Salvatore Buttice, Haluk Ander, Yasin Yitgin, Selçuk Erdem, Tayfun Oktar, İsmet Nane, Olivier Traxer

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı


European Association of  Urology 2017 Pocket Guidelines Section Turkish Translation


12-13 April 2018, Symposium on Robotics and New Technologies in Prostate Cancer, Istanbul, Turkey
Incidence of High Risk Prostate Cancer in Prostate Biopsies According to PIRADS V2 Classification

Yasin Yitgin, Samed Verep, Mihriban Yagci, Selcuk Erdem, Atadan Tunaci, Faruk Ozcan  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

13 April 2018, Symposium on Robotics and New Technologies in Prostate Cancer, Istanbul, Turkey  (En iyi bildiri ödülü, birincilik)
The pathological upgrading and upstaging after radical prostatectomy in low risk prostate cancer patients who are eligible for active surveillance: How safe is it to depend on bioptic pathology?

Samed Verep, Selcuk Erdem, Yasin Yitgin, Tzevat Tefik, Yasemin Ozluk, Oner Sanli, Faruk Ozcan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

27. Ulusal Üroloji Kongresi, 2018, KKTC
İlerleyen Yaşla Beraber Görülen Kadın ve Erkek Mesanesinde Olası Disfonksiyon Nedenleri ve Ürodinamik Parametrelerinin Kıyaslanması

Yasin Yitgin, Taner Koçak, SamedVerep

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı


28. National Congress of  Turkish Urological Association, 2019
Comparative Results of Retrograde Intrarenal Surgery Using and Without Uretheral Access Sheath in the Treatment of Urinary Stones

Yasin Yitgin

Keşan Devlet Hastanesi

29. National Congress of  Turkish Urological Association, 2020
Is Access Sheath Essential For Safety and Effective Retrograde Intrarenal Stone Surgery?

Yasin Yitgin, Samet Verep, Kamranbay Gasimov, Emine Yitgin, Rıfat Ergül, Abubekir Böyük, Tzevat Tefik

Keşan Devlet Hastanesi

5.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2020
Taş Heterojenite İndeksi ve Ortalama Taş Yoğunluğu Taşın Bileşeni için Prediktif Bir Faktör müdür?

Abubekir Böyük, Latif Mustafa Özbek, Samed Verep, Yasin Yitgin, Kamranbay Gasimov, Tzevat Tefik

Keşan Devlet Hastanesi