Uzm. Dr.Yavuz Bekmezci

  • İlgi Alanları
  • İnme
  • Elektronörofizyoloji
  • Baş ağrısı sendromları
  • Baş dönmesi
  • Uyku bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
1995-2001 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
2006-2012 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji ABD Uzmanlık
2008- 6ay İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Demiyelinizan Hastalıklar Bilim Dalı Uzmanlık
2008- 4ay İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöromuskuler Hastalıklar Bilim Dalı Uzmanlık
2008- 4ay İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hareket Bozuklukları Bilim Dalı Uzmanlık
2009- 3ay İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Elektrofizyoloji Bölümü Uzmanlık
2013-6ay Özel Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji ABD Elektrofizyoloji Bölümü Uzmanlık

Deneyim
2001-2006 Karabük Yenice Yortanpazarı Sağlık Ocağı
2006-2012 İstanbul Bilim Üniversitesi Özel Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji ABD
2009-2010 Balat Or-Ahayım Musevi Hastanesi
2012-2014 Şişli Memorial Hastanesi İnme Rehabilitasyon Ünitesi
2012-2014 Bahçelievler Hizmet Hastanesi Akut İnme - Revaskülarizasyon Ünitesi
2014-2015 Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
2015-2019 Acıbadem Taksim Hastanesi Nöroloji Bölümü
2019-2023 Acıbadem Atakent Hastanesi Nöroloji Bölümü
2015-2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO Elektronörofizyoloji Bölümü doktor öğretim üyeliği
2023-halen İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Nöroloji Bölümü

1- Epidural Ampiyeme Neden Olan Frontal Sinüs Aspergillomu Özlem Güngör Tunçer,  Yavuz Bekmezci, Selhan Karadereler, Çağla Karakoç,  Ebru Altındağ,  Reha Tolun,  Yakup Krespi  (Arch Neuropsychiatr 2012; 49: -) DOI: 10.4274/npa.y6167

2- Yavuz Bekmezci, Özlem Güngör Tunçer, Selhan Karadereler, Çağla Karakoç,  Ebru Altındağ,  Reha Tolun,  Yakup Krespi  Epidural Ampiyeme Neden Olan Frontal Sinüs Aspergillomu: Olgu sunumu, 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2009,Türk Nöroloji Dergisi, P-282

3- Y.Bekmezci, Ö. Güngör Tunçer, E. Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi.  Takrolimus Kullanımına Bağlı Santral Pontin Miyelinozis: Olgu sunumu, 45.Ulusal Nöroloji Kongresi,  10-15 Kasım 2009,Türk Nöroloji Dergisi, P-318

4- Y.Bekmezci, Ö. Güngör Tunçer, E. Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi . Tekrarlayan İntraserebral Hematom ve Hemorajik Nodüler Lezyonlar ile Karakterize İzole Santral Sinir Sistemi Sarkoidozu: Olgu sunumu,  45.Ulusal Nöroloji Kongresi,  10-15 Kasım 2009,Türk Nöroloji Dergisi, P-319

5- Y.Bekmezci, S. Karadereler, R. Tolun, Y. Krespi, O. Barlas. Spinal İntradural Abse: Nadir bir Spinal Enfeksiyon Lokalizasyonu: Olgu sunumu, 44.Ulusal Nöroloji Kongresi,  11-15 Kasım 2008,Türk Nöroloji Dergisi

6- Y.Bekmezci, Y.Krespi, R.Tolun.  Amiloid  Anjiopati: Nadir Bir Serebral İskemi Nedeni? : Sözel sunum, 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2008, Antalya

7- Y.Bekmezci, S.T.Özkan, M.Kayabalı, R.Tolun, Y.Krespi. Karotis İnterna Proksimal Oklüzyonlarında Erken Dönem Rekanalizasyon ve Tedavisi: Sözel sunum, 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2008, Antalya

8- Y.Bekmezci, Ö. Güngör Tunçer, E. Altındağ, Y.Krespi. FMF Atağı HANDL Sendromu ile Prezente olur mu? : Olgu sunumu, 46.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010, Antalya

9- The REM-sleep-related characteristics of narcolepsy: a nation-wide multicenter study in Turkey, the REMCON study 

AuthorlinksopenoverlaypanelUtkuOgan Akyildiz a, F.Irsel Tezer b, Guray Koc c, Sevda Ismailogullari d, AylinBican Demir e, AysinKisabay Ak f, Gulin Sunter g, KezbanAslan Kara h, DenizTuncel Berktas i, Aysenur Sahin j, Filiz Azman b, BulentDevrim Akcay c, DuyguKurt Gok d, Hikmet Yilmaz f, Kadriye Agan g, Yavuz Bekmezci j, Sinan Yetkin c, Murat Aksu j, Derya Karadeniz k, Gulcin Benbir Senel k

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.03.025

10- Ecem, Y. S., Beril, G. I., Okuturlar, Y., Celik, O., Havas, F., Bekmezci, Y., ... & Tekin, A. (2023, May). Pheochromocytoma presenting with multi-system crisis during endoscopic procedure: a case report. In Endocrine Abstracts (Vol. 90). Bioscientifica.

11- Nörolojide Terapotik Aferez Endikasyonları

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.2022, no.2, pp.87-93, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

12- Abdominal ve Genitel bölgelerin etkilendiği Huzursuz Bacaklar Sendromu Olgu Sunumu

Tuba Erdoğan Soyukibar , Yavuz Bekmezci , Murat Aksu Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı  57.Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, Antalya  TEP-76

13- Radyoterapi İle ilişkili Huzursuz Bacaklar Sendromu Olgu Sunumu

Tuba Erdoğan Soyukibar , Yavuz Bekmezci , Murat Aksu Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı  57.Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, Antalya  TEP-77

14- Akut İskemik İnmeli hastalarda  başvuru süresinin prognostik değerler üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

Yavuz Bekmezci, Yakup Krespi  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstinye Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı 57.Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, Antalya EP-33

15- Obsturktif Uyku Apne Sendromu olan Hastalarda Pozitif  Hava Basıncı Tedavisine Uyuncu Etkileyen Faktörler

Simge Arda, Murat Aksu, Yavuz Bekmezci, Tuba Erdoğan Soyukibar , Kadir Lale , Kadriye Ağan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi, Acıbadem Üniversitesi Atakent hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi  57.Ulusal Nöroloji Kongresi 2022, Antalya EP-264