Prof. Dr.Yavuz Beşoğul

  • İlgi Alanları
  • Minimal invaziv
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Bypass
  • Karotis
  • Venöz sistem hastalıkları
  • Varis

Eğitim ve Uzmanlık:
1982-1989: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1991-1996: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Deneyim:
1996-1998:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Öğretim Görevlisi,
1998-2003:  Yardımcı Doçent ,
2003-2008:  Doçent
2008-: Profesör

Mesleki Üyelikler:
2008-2011: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Fakülte Kurulu üyeliği  ve  Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
Eğitim Komisyonu üyeliği ve mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyelikleri
2012-2014: Kızıltoprak Florance Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi .
2014-2017: Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi

100 ün üzerinde uluslararası  ve ulusal bilimsel yayını ve kitap bölümü yazarlığı vardır.

BİLİMSEL YAYINLARINDAN BAZILARI

 

1. Y. Beşoğul, B.Tünerir, R.Aslan, S.İşıksoy, Ö.Çolak, T.Kural. “Clinical biochemical and histochemical assessment of pretreatment with glucose-insulin-potassium for patients undergoing mitral valve replacement in the third and fourth functional groups of the New York Heart Assosiation.” Cardiovasc Surgery.1999; 7 (6):645-650.

2. B.Tünerir, Ö.Çolak, Ö. Alataş, Y.Beşoğul, T. Kural, R. Aslan. “ Measurement of The Troponin T to Detect Cardioprotective Effect Of Trimetazidine During Coronary Artery Bypass Grafting.” Ann Thoracic Surgery.1999; 68:2173-6.

3. Y. Beşoğul, B.Tünerir, C. Özdemir, R.Aslan. “Magnesium-flush Infusion into the Aortic Root Just Before Reperfusion Reduces The Requirement for İnternal Defibrillation and Early Post-perfusion Arrhytmias.” JIMR. 2003; 31(3):202-209.

4. Y. Beşoğul, B.Tünerir, Ö.Çolak, Ö.Alataş, F. Akyüz, R.Aslan. “ Does Trimetazidine  Pretreatment Affect Cardiopulmonary Bypass Induced Infiammation during Coronary Artery Grafting?” Perfusion.2003; 16(9):318-324.

5. T. Yavuz, B. Bertolet, Y. Beşoğul, B. Tunerir, R. Aslan, A. Ocal, E. İbrişim, A. Kutsal. Role of endogenous adenosine in atrial fibrillation after coronary artery bypass graft. Clin. Cardiol.2004;27(6):343-346.

6. V.Özcan, Y.Beşoğul, B.Tünerir, S.Dernek, T.Erden, C.Özdemir, O.Ünal, R.Aslan, T. Kural. Kardiyopulmoner bypass da glutamat ve aspartatın myokardiyal koruma üzerine etkisi. Anadolu Kardiyol Derg. 2004;4:114-119. 

7. C. Ozdemir, M. Ikizler, Y. Beşoğul, A. Karakaya, B. Sırmagül. An alternative agent for radial arterial graft spasm:Application of topical iloprost. Scand Cardiovasc J .2007;41(3):201-206.

8. Y. Beşoğul. Concomitant coronary artery bypass grafting and subclavian revascularization.Thorac Cardiov Surg 2008;56:363-369.

9. Y.Beşoğul, R.Aslan. Oral Magnesium Prophylaxis Provides Spontaneous Resumption of Cardiac Rhythm in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Journal of International Medical Research. 2009;37(2):318-324.

10 Y.Beşoğul. Endothoracic injection of room air for internal mammary artery harvest. Journal of  Cardiac  Surgery.2009;24:309-311.

11 Y.Beşoğul, H.Gemalmaz, R.Aslan. Effects of preoperative magnesium therapy on arrhythmias and myocardial ischemia during off-pump coronary surgery.Annals of Thoracic Medicine. 2009;4(3):133-135.

12.B.Tünerir, R.Aslan, T.Kural, Y. Beşoğul. “No- Touch Method for Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting.” Asian Cardiovasc Thorac Ann.1998; 6: 257-259.

13. Y. Beşoğul, B.Tünerir, C. Kırdar, B.Timuralp, R.Aslan,” Resection of Congenital Intrapericardial Right Atrial Aneurysm.” Asian Cardiovasc thoracic Ann. 2001;9(3):226-228.

14. O.Goktekin, Y.Beşoğul, SM Dogan,  A.Birdane, A. Unalır, B.Görenek, G Kudaiberdieva, Y. Çavuşoğlu, N.Ata, R.Aslan, B.Timuralp. Permanent pacemaker lead implantation via azygous vein in a patient with silent superior vena cava syndrome. Int J Cardiol. 2007 Apr 12;117(1):e4-6.

15. Does  Topical Heating Reduce Phrenic Nerve Injury and  Lober Atalectasis During Cardiac Surgery? O.Bayserke, Y.Beşoğul,R.Arslan. Turkiyr Klinikleri J Cardiovasc  Sci  2014;26(1):1-4

16. B. Tünerir, R.Aslan, Y. Beşoğul, B. Sevin, T. Kural. “Measurement of Cardiac Troponin T to Detect Cardioprotective Effect of Trimetazidine During Coronary Bypass Surgery: A Clinical Study.” 11 Annual Meating Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Montpellier, France, 1998.

17.Y. Beşoğul, B.Tünerir, R. Aslan. “ Cardiac Operations Through a right Subaxillary Minithoracotomy: A New Alternatine Approach in Adults.” 52. İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. Prog No: C13.2, Istanbul, 2003.

18. V. Özcan, Y. Beşoğul, B.Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, T. Erden, M Saçar R. Aslan. The Effect of Peripheric yem İnjuries on Patient Mortality and Morbidity” 52’İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. İstanbul, 2003.

19. V.Özcan, Y.Beşoğul, B. Tünerir, S.Dernek, T. Erden, S.Sevin. R. Aslan, T.Kural .The effect of Glutamate on Myocardial Protection at CPB.” 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. İstanbul 2003.

20. Y.Beşoğul, B. Tünerir, T.Yavuz, V. Özcan, Ö.Çolak, F.Akyüz, R.Aslan. “Does trimetazidine pretreatment affect cardiopulrnonary bypass-induced inflammation during coranary artery grafting 7” 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. İstanbul 2003.

21. V.Özcan, Y. Beşoğul, T.Erden, İ Gökşin, G.Önem, B.Tünerir, O.Ünal,R. Aslan. “AVR,MVR and tricuspid anuloplasty in patient with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura which has left atrial trombus.” 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery.İstanbul 2003.

22. B.Tunerir, Y.Beşoğul,  V.Özcan, O.Ünal, T. Yavuz, R.Aslan. Cardiac operations through a right infra-axillary minithoracotomy: A new less invasive alternative approach in adults. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-29,2004.

23. V.Özcan, ,G.Onem, İ.Goksin, A.Baltalarlı, O.Unal, M.Sacar, B.Tunerir, Y.Beşoğul. The effects on saphenous nerve injury of stripping operation without using any olive material. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-29,2004.

24.Ö. Ulukan, H. Gemalmaz, Y. Beşoğul, R. Aslan. Does Topical heating reduce phrenic nerve injury and lober atelectasis during cardiac surgery? Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.September 24-28,2009

25. Ö. Ulukan, H. Gemalmaz, Y. Beşoğul. Atrioventricular thrombus in a 14-year old patient. Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.September 24-28,2009

26. Y. Beşoğul, B. Tünerir, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “Kardiopulmoner Bypass’ın Plazma cGMP ve Nitrik Oksit Seviyeleri Uzerine Etkileri. Osmangazi Ü. Tıp Fak.Dergisi. 19(1),133-139, 1997.

27. B.Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “ Kemik Kırıklarının Eşlik Ettiği Periferik Arter Yaralanmalarında Prognozun Onceden Belirlenmesinde Kullanılabilir Bir Yöntem: Johansen Skorlaması.” Osmangazi U. Tıp Fak. Dergisi.19(1), 125-132, 1997.

28. B. Tünerir, Y. Beşoğul, M. Şenel, R. Aslan T. Kural, B. Sevin. “ Adolesan Çağda İğne Aspirasyonunun Eğitim Düzeyi ile İlgisi ve Tedavi Sonuçları.” Osmangazi Ü. Tıp Fak. Dergisi, 19(1),119-124, 1997.

29. B. Tünerir, 5. Dernek, Ö. Uyguç, Y. Beşoğul, 8. Sevin, T. Kural, R. Aslan. “Çocukluk Çağında Özefagusta En Sık Görülen Yabancı Cisimler ( Paralar) ve Tedavi Sonuçları.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 5, 354-358, 1997.

30. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, B.Sevin, R. Aslan, T. Kural. “ İnfrainguinal Arteriyel Rekonstrüksiyonda Otojen yen ve PTFE Greftlerin Erken Sonuçlarının Karşılaştırılması” Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 73-78, 1998.

31. B. Tünerir,Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, A. Equidat, 8. Sevin, T. Kural,R. Aslan. The Relationship Between Preoperative Ejection Fraction and Perioperative İntraaortic Balloon Pump Requirment.” Bursa J Med Science, 2, 59-62, 1998.

32. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, A. Equidat, R. Aslan, T. Kural, 8. Sevin. “Periferik Arter Yaralanmaları ve Tedavi Sonuçları.” GKDC Dergisi , 6, 151-154, 1998.

33. B. Tünerir, M. Şenel, Y. Beşoğul, B. Sevin, T. Kural, R. Aslan . “ Akut Derin Ven Trombozunun Başlangıç Tedavisinde Streptokinaz ve Heparinin Karşılaştırılması.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi , 6, 240-248, 1998.

34. S. Dernek, B. Tünerir, C. Atalay, Y. Beşoğul, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “ Diabetik ve Non Diabetik Olgularda Periferik Arteriyel Greft Uygulamalarının Karşılaştırılması.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 6(3), 236-239, 1998

35. B.Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, A. Equidat, R. Aslan, 8. Sevin, T. Kural. “Nitrovazodilatatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , 26, 534-537,26, 1998.

36. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, Ö. Uyguç, M. İkizler, R. Aslan, Z. Kaygısız, B. Sevin, T. Kural. “ İzole Sıçan Kalplerinde İskemik Prekonditioning’in Myokardial Koruma Üzerine Etkileri ve K+ Kardioplejisi ile Karşılaştırılması.” Osmangazi Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 1-2, 27-42, 1998.

37. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “Iatrojenik arter yaralanmaları.” Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 28-31, 1999.

38. S. Dernek, B. Tünerir, Y. Beşoğul, M. İkizler, B. Sevin, R. Aslan, T. Kural. “İskemi- Reperfüzyon Oluşturulan İzole Sıçan Kalplerine Pentoxifilin’in etkisi.” Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 5,18-21, 1999.

39. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, T. Yavuz, B. Sevin, T. Kural, R. Aslan. “Kardiak ve Nonkardiak Orjinli Arteriyel Embolilerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarının İrdelenmesi.” Damar Cerrahisi Dergisi, 1, 23-27, 1999.

40. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, T. Kural R. Aslan. “Subklavian Arter Anevrizması . Cerrahi Tıp Arşivi, 4(1), 28-30, 1999.

41. B. Tünerir İ. Ak, Y. Beşoğul, T. Yavuz, E. Vardareli, T. Kural, R. Aslan. “Açık Kalp Cerrahisinde Uygulanan Sternotomi ve Sınırlı Torakotomi Kesilerinin Yara İnlamasyonu Yönünden Tc-99m HSA Sintigrafi ile Kantitatif Değerlendirilmesi.” Cerrahi Tıp Arşivi, 4(3), 109-112, 1999.

42. B. Tünerir, Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan. “ Mitral Kapak Replasmanında Median Sternotomiye Alternatif Bir Yöntem: Sağ Mini Torakotomi.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 7, 100-105, 1999.

43. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, S. Dernek, B. Sevin, T. Kural. “Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Derin Sternal Enfeksiyonda Nazal Stafilakokus Aureus Taşıyıcılığının Rolü.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 7, 183-186, 1999.

44. B. Tünerir, S. Dernek, Y. Beşoğul, Ö. Çolak Ö. Alataş, V. Özcan, Z. Kaygısız, T. Kural, R. Aslan. “ Deney Akut Ekstremite İskemisinde Iskemi Öncesi ve Reperfüzyon Fazlarında Pentoxifilinin İskelet Kası Uzerine Etkisi.” Cerrahi Tıp Arşivi , 4(2), 50-56, 1999.

45. B. Tünerir T. Yavuz, Y. Beşoğul, B.Sevin, T. Kural, R. Aslan. “ Kardiopulmoner Bypass Sırasında Vitamin C’nin Myokardial İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi.” Osmangazi Ü.Tıp Fak. Dergisi, 11(2), 59-66, 1999.

46. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Kural , R. Aslan. “ Akut Aort Oklüzyonu ve Cerrahi Tedavisi.” Osmangazi Tıp Fak. Dergisi, 11(2), 139-144, 1999.

47. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Kural R. Aslan. “ Hepatik Tutulumla Birlikte Görülen Sol Ventriküler Kist Hidatik.” Osmangazi Tıp. Fak. Dergisi, 11(2) 131-137, 1999.

48. B. Tünerir, Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Kural, R. Aslan. “ İnferior Vena Cava Thrombosis in Vascular Symptom Free Behçet’s Disease.” Cerrahi Tıp Arşivi, 4(2), 82-85, 1999.

49. Y. Beşoğul, B. Tünerir, R. Aslan. “Hybrid Operation for Coronary Bypass Grafting in High Risk Patients.” Cerrahi Tıp Arşivi, 5(1), 19-24, 2000.

50. T. Yavuz, E. İbrişim, A. Öcal, Y. Beşoğul, A. Kutsal. “İntrakardiak Serbest Pacemaker Leadine Bağlı Gelişen Sepsis ve Triküspit Darlığının Tedavisi.” Türk J. Cardiol 3, 183- 185, 2000.

51. Y. Beşoğul, V. Özcan, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, T. Erden, M Saçar, R. Aslan. “ Periferik Venöz Yaralanmaların Hasta Mortalite ve Morbiditesi Üzerine Olan Etkisi.” Cerrahi Tıp Arşivi, 6(1)13-18, 2001

52. Y. Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, R. Aslan. “ Çalışan Kalpte Koroner Bypass Operasyonu Sırasında Kalbin Salin Doldurulmuş Eldiven Ile Mekanik Stabilizasyonu ve Hemodinamik Etkileri.” T Klin J. Cardiovascular Surgery, 3, 25-28, 2002.

53. T. Yavuz, C. Nazlı, 0. Kınay, Y. Beşoğul, C. Tenekeci, C. Atalay, A. Öcal, E. İbrişim, A. Kutsal. “ Vitamin C’nin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Antiinflamatuar etkisi.” Türk J Cardiol , 5, 166-169, 2002.

54. A. Birdane, M. Melek, Y. Beşoğul. “ Anemisi olan Kardiak Miksomalı Bayan Hasta.” Anadol J Cardiol , 2(2), 177, 2002.

55. Y. Beşoğul, V. Özcan , S. Kabukçuoğlu, Ü. Öner, B. Tünerir, C. Özdemir, R. Aslan. Ektopik Timus Dokusundan Gelişen Pedinküllü intrapulmoner Teratom.” Toraks Dergisi, 3(3), 356-358, 2002.

56. Y. Beşoğul, V. Özcan, T. Yavuz, B. Tünerir, R. Aslan. “ Açık Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Sağ Anterolateral Minitorakotomi Deneyimlerimiz.” Anadolu Kardiol Derg, 4, 309-312,2002.

57. V. Özcan, Y.Beşoğul, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, A. Baltalarlı, R. Aslan. Koroner Arter Hastalarında Preoperatif Sol Ventrikül Ejeksiyon Eraksiyonunun Hipotermi Esnasında Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısına Etkisi.” Haydarpaşa Kardiol Kardiovask Cer Bült, 11(1);5-8, 2003.

58. V. Özcan, Y. Beşoğul, T. Erden, İ. Gökşin, G. Önem, B. Tünerir, A. Baltalarlı, R. Aslan. “ Sol Atrial Trombüsü Olan Kronik Idiopatik Trombositopenik Purpuralı (İTP) Bir Hastada AVR, MVR ve Triküspit Annuloplasti. Olgu Sunumu.” Haydarpaşa Kardiol Kardiovask Cer Bült., 11(2);113-117, 2003.

59. Y. Beşoğul, T. Yavuz, B. Tünerir, C. Ovalı, V. Özcan, R. Aslan. “ Vena Cava Superior Sendromunda Spiral Otojen yen Greft Bypass.” Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi dergisi, 4;50-53, 2003.

60. B. Tünerir, Y. Beşoğul, M. İkizler, S. Dernek, R. Aslan, T. Kural, B. Sevin. “İnfrainguinal Otojen Ven ve Sentetik Damar Greftleri Uygulama sonuçlarının Karşılaştırılması.” VIlI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996, İzmir.

61. B. Tünerir, Y. Beşoğul, S. Dernek, T. Yavuz, T. Kural, R. Aslan B. Sevin. “ Kemik Fraktürleri ile Birlikte Görülen Periferik Arter Yaralanmalarında Sonuçlar.” Vlll. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 1996, Izmir.

62. B. Tünerir R. Aslan, Y. Beşoğul, T. Kural , B.Sevin, S. Dernek, “ Mitral Valv Replasmanı Yapılan Olgularda Preoperatif Verilen Glukoz- İnsülin- Potasyum (GIK) Solüsyonunun Myokardial Glikojen, Depoları ve Postoperatif Erken Komplikasyonlara Etkileri.” XİI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1996, Antalya.

63. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, S. Dernek, T. Kural, R. Aslan, B. Sevin. “ Kalp Cerrahisinden Sonra gelişen Sternum Enfeksiyonlarında Nazal 5. Aureus Taşıyıcılığının ve Postoperatif Kanamanın Rolü.” 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1998, Antalya.

64. B. Tünerir, M. Şenel, S. Dernek, Y. Beşoğul, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. “ Akut Derin Ven Trombozunda Streptokinaz ve Heparin Tedavilerinin Karşılaştırılması.” IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi , 1998, Antalya.

65. B. Tünerir, Y. Beşoğul, T. Yavuz, Ö. Uyguç, A. Equidat, B.Sevin, T. Kural, R. Aslan. Koroner Bypass Cerrahisinde Trimetazidinin Kardioprotektif Etkilerinin Kardiak Troponin T Düzeyleriyle Değerlendirilmesi.” XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi, 1998, Antalya.

66. B. Tünerir, Y. Beşoğul, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B.Sevin, T. Kural. “Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” XIV. Ulusal kardiyoloji Kongresi, 1998, Antalya.

67. B. Tünerir, Y. Beşoğul, A. Equidat, T. Yavuz, R. Aslan, B. Sevin, T. Kural. Nitrovazodilatörlerin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit-cGMP Yoluna Etkisi.” V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998, Antalya.

68. T. Yavuz, E. İbrişim, A. Öcal, Y. Beşoğul, A. Kutsal. “ İntrakardiak Serbest Pacemaker Leadine Bağlı Gelişen Sepsis ve Triküspit Darlığının Tedavisi.” 2. Uluslar arası Türkçe Konuşan Ülkeler Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya.

69. Y. Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, R. Aslan. “Sağ Anterolateral Torakotomi Yoluyla Açık Kalp Cerrahisi Uygulamalarımız ve Sonuçları.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 2001, Diyarbakır.

70. Y. Beşoğul, B. Tünerir, C. Ovalı, V. Özcan, R. Aslan. “ Vena Cava Süperior Sendromunda Spiral Otojen Ven Grefti Interpozisyonu.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri , 2001, Diyarbakır.

71. T. Yavuz, 0. Kınay, C. Nazlı, Y. Beşoğul, E. İbrişim, A. Öcal, A. Kutsal. “Koroner Arter Bypass Operasyonu Sonrası Gelişen Atrial Fibrilasyonda Teofilin Kullanımı.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 2001, Diyarbakır.

72. T. Yavuz, A. Topçu, Y. Beşoğul, 0. Kınay, H. Düver, E. ibrişim, A. Öcal, A. Kutsal. Koroner Bypass Operasyonu Sonrası gelişen Atrial Fibrilasyonda Teofılin Kullanımı (Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma). XVll. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001, Izmir.

73. T. Yavuz, C. Atalay, 0. Kınay, H. Okutan, Y. Beşoğul, A. Çora, A. Öcal, E. İbrişim, A. Kutsal. “ Vitamin C’nin Kardiopulmoner Bypass Sırasında Antiinflamatuar Etkisi.” XVİİ. Ulusal Kardiyoloji Kongrasi , 2001, Izmir.

74. Y. Beşoğul, B. Tünerir, V. Özcan, T. Yavuz, T. Erden, R. Aslan. “Kalp Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.” Türk Kalp Damar Cerrahisi VII. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

75. Y. Beşoğul, B. Tünerir, C. Özdemir, T. Yavuz, V. Özcan, R. Aslan. “ Açık Kalp Cerrahisinde Traneksamic Asid Kullanımı ve Postoperatif Hemostaz Üzerine Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi, 2002. Antalya.

76. Y. Beşoğul, İ. Gökşin, V. Özcan, G. Önem, 3. Tünerir, R. Aslan. “ CABG Uygulanan Hastalarda Kardiopulmoner Bypass Çıkışında X-Klemp Alındıktan Sonra Spontan Kardiak Aktivite Oluşumuna Etki Eden Faktörler.” Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 2002, Antalya.

77. V. Özcan, Y. Beşoğul, B. Tünerir, S. Dernek, T. Erden, B.Sevin, R. Aslan T. Kural. Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Glutamat ve Aspartat ile Zenginleştirilmiş Soğuk Kristalloid Kardioplejinin Myokardial Korumadaki Etkinliği.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

78. T. Yavuz, İ. Altuntaş, H. Okutan, 0. Peker, İ  Kılınç, Y. Beşoğul, H. Düver, B. Tünerir, A. Öcal, E. İbrişim, N. Delibaş, A. Kutsal, R. Aslan. “ Rutin Kullanılan Safen ven Greft Saklama Solüsyonlarının Endotel Hasarına Etkileri.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Vİİ. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

79. Y. Beşoğul, V. Özcan, İ. Gökşin, B. Tünerir, G. Önem T. Erden, R. Aslan. “ Elektif Koroner Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Hipotermi Sırasında Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu İle Ventriküler Fibrilasyona Girme Isısı Arasındaki İlişki. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

80. Y. Beşoğul, V. Özcan, B. Tünerir, İ. Gökşin, G. Önem, T.Erden, R. Aslan. “Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Deneyimlerimiz.” Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 2002, Antalya.

81.C.Özdemir,  M.İkizler, Y.Beşoğul, S.Dernek, B.Tünerir, B.Sevin, R.Aslan, T.Kural. Radial arter grefti spazmına karşı alternatif ajan: topikal iloprost uygulaması ve etkinliğinin papaverin ve diltiazem ile karşılaştırılması.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006,Antalya

82. H.Gemalmaz, M.Özbayburtlu, Y.Beşoğul, R.Aslan. İnfrarenal total abdominal aorta oklüzyonu ve torakal aorta-femoral bypass. 13. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi.Mayıs 2007.

83. H.Gemalmaz, Y.Beşoğul. Kombine CABG ve subklavyan arter revascularizasyonu. 13. Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi.Mayıs 2007.

84.H.Gemalmaz, G.Arslan, Y.Beşoğul. Karotis arter anevrizmasını taklit eden aterosklerotik dev sağ subklavyan arter anevrizması.14.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi.2009;18(2)TP122.

85.O.Bayserke, Y.Beşoğul, R.Aslan. Does Topical heating reduce phrenic nerve injury and lober atelectasis during cardiac surgery?Türkiye Klinikleri cardiovascular Sciences.Apr. 2014.

Basılmış Kitapları

Beşoğul Y, Aslan R.Myokard infarktüsü sonrası kardiyojenik şok ve cerrahi tedavisi.KALP VE DAMAR CERRAHİSİ. MN Medikal & Nobel. Ankara.2004.ISBN:975-567-028-9