Uzm. Dr.Yeliz Banu Küçüksubaşı

  • Psikiyatri
  • VM Medical Park Samsun
  • İlgi Alanları: Panik atak, Fobiler, Stres yönetimi, Uyum bozuklukları, Dikkat eksikliği, Hiperaktivite, Şizofreni, Psikotik bozukluklar

Eğitim ve Uzmanlık
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Psikiyatri - Uzmanlık

-The relation between affective temperament and resilience in depression: a controlled study. J Affect Disord.2013; 148 (2-3) ; 352-6

-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılına bldiriler:

Are winter and summer type different in SAD?

-Depresyonda mizaç ve dayanıklılık arasındaki ilişki:48. Ulusal psikiyatri kongresi

-Depresif bozukluk mizaç ve dayanıklılık arasındaki ilişki. Çocukluk çağı travması olan ve olmayan olgulardan etkilenir mi? 48. Ulusal pskiyatri kongresi

-Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv tedavi ya da birlikte kullanımları ile taburcu edilen şizofreni tanılı hastaların 6 ay içinde tekrarlayan yatış oranları : Klinik psikiyatri dergisi 2013,vol.16 issue 4, p206-213

-İnfluence of antipsychotic choice and ect on rehospitalization in schizophrenia patients 2013