Dr. Öğr. ÜyesiYeşeren Nil Demirhan

  • İlgi Alanları
  • Sağlıklı çocuk izlemi
  • Aşılama
  • Gelişimsel pediatri
  • Beslenme bozukluğu
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Çocukluk çağı enfeksiyonları
  • Döküntülü hastalıklar
  • Çocukluk çağı kan hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - KTÜ TIP FAKÜLTESİ-Tıp eğitimi
2002 - KTÜ TIP FAKÜLTESİ- Uzmanlık

Deneyim
1996 - 2002 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002 - 2005 - Trabzon Beşikdüzü Kutluca Sağlık Ocağı Pratisyen Tabip
2005 - 2010 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanlığı
2010 - 2012 - Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
2012 - 2021 - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ekim 2021 itibariyle Medical Park Karadeniz

Kurs ve Sertifikalar
17.Unpstr-Avrasya Kongresi Nutrisyon Okulu 19-22 Eylül 2019
Karadeniz Pediatri Günleri 3-5 Ekim 2019 Katılım Sertifikası
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2019 Katılım Sertifikası
29.Ulusal Neonatoloji Kongresi 6-10 Ekim 2021 Katılım Sertifikası 7.Ulusal Obezite Kongresi: 08-11/11/2016: 7.Ulusal Obezite Kongresi “Bariyatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kursu “Sertifikası

Mesleki Üyelikler
Trabzon Tabip Odası

Prepubertal dönem boyunca kullanılan sodyum valproat, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, lamotrigin ve levetiracetamın prepubertal ratların üreme fonksiyonları üzerine olan etkisinin incelenmesi

Nadir görülen bir metabolik hastalık: serebrotendinöz ksantomatozis

Tülay Kamaşak1, Yeseren Nil Demirhan2, Burcu Parıltan Kücükalioglu1, Cavit Boz1, Alper Han Cebi1, İlker Eyüboğlu1, Ali Cansu1 1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi 2Trabzon Eğitim ve Araştırma Hastanesi