sat─▒r aras─▒

Ye┼čil çay, sa─čl─▒k üzerindeki say─▒s─▒z olumlu etkisi pek çok bilimsel ara┼čt─▒rmaya konu olmu┼č, nitelikli içeri─či ile öne ç─▒kan bir bitkisel besin türüdür. Sa─čl─▒─č─▒n─▒ korumak isteyenlerin ye┼čil çay tüketimine özen gösterdi─či görülür. ─░çeri─činde bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒ çok say─▒daki antioksidan ve sa─čl─▒─ča yararl─▒ mikro bile┼čenler sayesinde vücudun zinde kalmas─▒na, günlük fonksiyonlar─▒n sorunsuz bir ┼čekilde yerine getirilmesine ve hastal─▒klara kar┼č─▒ korunmaya önemli faydalar─▒ vard─▒r. Bu faydalardan en iyi ┼čekilde yararlanmak ad─▒na ye┼čil çay─▒n düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Dolay─▒s─▒yla her gün 1-2 fincan ye┼čil çay, ara ö─čünlerde diyete eklenerek bu olumlu etkilerden yararlan─▒labilir.

Ye┼čil çay─▒n faydalar─▒ nelerdir?

Günümüzde bitkisel tedavi yöntemlerinin popüleritesinde büyük art─▒┼č gözlenmi┼č ve birçok bitkisel ürün sa─čl─▒k beyanlar─▒ ile gündeme getirilmi┼čse de bunlar aras─▒nda etkileri bilimsel çal─▒┼čmalarla kan─▒tlanm─▒┼č olanlar─▒ oldukça azd─▒r. Ye┼čil çay ise bu nadir besinlerden bir tanesi olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar.

Ye┼čil çay, günümüzde en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan sa─čl─▒k sorunlar─▒ da dahil olmak üzere birçok hastal─▒─ča kar┼č─▒ koruma özelli─či bulunan çok de─čerli bir besindir. Bunun en önemli nedeni ise içeri─činde bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒ antioksidan bile┼čenlerdir. Güçlü etkiler sa─člayan antioksidan bile┼čenler sayesinde düzenli ye┼čil çay tüketimi beyin fonksiyonlar─▒n─▒n iyile┼čtirilmesi, pek çok kanser türüne kar┼č─▒ koruma sa─članmas─▒, kardiyovasküler hastal─▒klara yakalanma riskinin azalt─▒lmas─▒ ve daha pek çok fayday─▒ da beraberinde getirir. Düzenli ye┼čil çay tüketiminin sa─čl─▒k üzerindeki en belirgin olumlu etkilerinden baz─▒lar─▒ ise ┼čunlard─▒r:

1. Sa─čl─▒─ča yararl─▒ biyoaktif bile┼čenler içerir

Ye┼čil çay, her ne kadar lezzetli bir çay türü olsa da molalarda keyif almak için içilecek bir çaydan çok daha fazlas─▒n─▒ vadeder. Ye┼čil çay─▒n bir fincan─▒ bile çok önemli miktarlarda biyoaktif bile┼čen içerir. Bunlar aras─▒nda en önemlilerinden bir tanesi olan polifenoller, vücutta inflamasyonun azalt─▒lmas─▒na yard─▒mc─▒ olarak birçok hastal─▒─ča kar┼č─▒ koruyu etki sa─člar. Polifenoller aras─▒nda ye┼čil çaya özgü olan ve bu güçlü olumlu etkilerin birço─čundan sorumlu olan bile┼čen ise kate┼činlerdir.

Kate┼činler, özellikle de ye┼čil çayda bol miktarda yer alan epigallokate┼čin gallat adl─▒ kate┼čin türü, hücre hasar─▒n─▒n önlenmesi ba┼čta olmak üzere vücutta önemli koruyucu etkileri bulunan do─čal antioksidanlard─▒r. Bu antioksidanlar vücutta dola┼čan ve kansere yol açan serbest radikallerin uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒n─▒ sa─člayarak hücrelerin kanserle┼čmesinin önüne geçer. Ayn─▒ zamanda ye┼čil çay di─čer birçok çay türüne oranla mineral içeri─či de yüksek olan bir içecek oldu─čundan vücudun mikro besin ögelerine olan gereksiniminin tam olarak kar┼č─▒lanmas─▒na yard─▒mc─▒ olur. 

2. Bili┼čsel fonksiyonlar─▒ geli┼čtirir

Ye┼čil çay, kahve kadar olmasa da içeri─činde önemli bir miktarda kafein bar─▒nd─▒r─▒r. Bu miktar kafeinin gerginlik ve çarp─▒nt─▒ gibi olumsuz etkilerini göstermeden sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan olumlu etkilerini sa─člamas─▒ için ideal miktar olarak tan─▒mlanabilir. Kafein, gün içerisinde daha canl─▒ ve zinde hissetmenizi sa─člarken ayn─▒ zamanda bili┼čsel fonksiyonlar─▒n korunmas─▒na da yard─▒mc─▒ olur.

Kafein, beyinde bir inhibitör nörotransmitter olan Adenozin'i bloke ederek dopamin ve norepinefrin gibi nöronlar─▒ destekleyici nörotransmitterlerin miktar─▒n─▒ artt─▒r─▒r. Ayn─▒ zamanda ruh halinin iyile┼čtirilmesi, reaksiyon süresinin h─▒zland─▒r─▒lmas─▒ ve haf─▒zan─▒n güçlendirilmesi gibi bili┼čsel fonksiyonlar─▒n geli┼čtirilmesine ili┼čkin etkiler sa─člar. Kafeine ek olarak ye┼čil çayda L-teanin olarak adland─▒r─▒lan ve kan beyin bariyerini geçebilen bir aminoasit yer al─▒r. Bu aminoasit anksiyetenin önlenmesini sa─člayan GABA nörotransmitterinin aktivitesini artt─▒r─▒r. Beyinde dopamin ve alfa dalgalar─▒n─▒n üretimini de artt─▒rarak bili┼čsel faaliyetleri güçlendirir, Alzheimer ve Parkinson gibi hastal─▒klara kar┼č─▒ koruma sa─člar.

3. Ya─č yak─▒m─▒n─▒ h─▒zland─▒rarak formun korunmas─▒na yard─▒mc─▒ olur

Yap─▒lan birçok bilimsel ara┼čt─▒rmada düzenli olarak ye┼čil çay tüketiminin ya─č yak─▒m─▒n─▒ h─▒zland─▒rd─▒─č─▒ ve metabolizma h─▒z─▒n─▒ artt─▒rd─▒─č─▒ gibi önemli etkiler fark edilmi┼čtir. Bu nedenle ye┼čil çay tüketiminin kilo kontrolünün sa─članmas─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rd─▒─č─▒, kilo vermeyi h─▒zland─▒rd─▒─č─▒ ve obeziteyi önlemeye yard─▒mc─▒ oldu─ču öne sürülmektedir.

Tüm bu olumlu etkilerine kar┼č─▒n ye┼čil çay, kalori içeri─či oldukça dü┼čük olan bir içecektir. Bir fincan ye┼čil çay yaln─▒zca 2 kilokalori enerji içerir. S─▒f─▒ra yak─▒n enerji içeri─či bar─▒nd─▒rmas─▒ ve zay─▒flamaya yard─▒mc─▒ olmas─▒ nedeniyle ye┼čil çay, zay─▒flama diyeti uygulayan ki┼čilerin de güvenle tüketebilece─či sa─čl─▒kl─▒ içecekler aras─▒nda yer al─▒r.

4. Kronik hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ korur

Ye┼čil çay─▒n önemli etkilerinden bir di─čeri ise kronik hastal─▒klara kar┼č─▒ koruma sa─člamas─▒d─▒r. Yap─▒lan bilimsel ara┼čt─▒rmalara bak─▒ld─▒─č─▒nda birço─čunda ye┼čil çay─▒n insülin direncini azaltt─▒─č─▒ ve kan ┼čekeri seviyelerini dengeledi─či görülmü┼čtür. Bu özelli─či sayesinde ye┼čil çay, diyabet hastalar─▒nda kan glukoz seviyesinin regüle edilmesini sa─člarken sa─čl─▒kl─▒ bireylerde de hastal─▒─ča yakalanmay─▒ önlemeye yard─▒mc─▒ olur.

Dünya genelinde ölümlere en çok neden olan kalp ve damar hastal─▒klar─▒ndan korunmak için de ye┼čil çay oldukça de─čerli bir besindir. Düzenli olarak tüketildi─činde ye┼čil çay; kandaki total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerini dü┼čürerek kalp ve damar hastal─▒klar─▒na kar┼č─▒ önemli bir koruma sa─člar.

5. Kansere yakalanma riskini azalt─▒r

Hücrelerin kontrolsüz ┼čekilde ço─čalmas─▒ ile ortaya ç─▒kan kanser, dünya üzerinde kalp ve damar hastal─▒klar─▒ndan sonra en çok ölüme neden olan ikinci hastal─▒k grubudur. Ye┼čil çay─▒n bar─▒nd─▒rd─▒─č─▒ önemli antioksidan içeri─či, hücrelerde oksidatif hasar─▒n olu┼čumunu önleyerek gö─čüs kanseri, prostat kanseri ve kolorektal kanserler ba┼čta olmak üzere tüm kanser türlerine kar┼č─▒ koruyucu etki sa─člar. Bu konuya ili┼čkin yap─▒lan birçok bilimsel ara┼čt─▒rmada da düzenli olarak ye┼čil çay tüketme al─▒┼čkanl─▒─č─▒ olan bireylerin kansere yakalanma konusunda çok daha dü┼čük bir risk ta┼č─▒d─▒─č─▒n─▒ vurgulamaktad─▒r. Yine ayn─▒ ┼čekilde kanser tedavisi alan ki┼čilerde de tedavide ba┼čar─▒ oran─▒n─▒n art─▒r─▒lmas─▒ ve toparlanma süresinin k─▒salt─▒lmas─▒ aç─▒s─▒ndan ye┼čil çay tüketimi oldukça etkilidir.

Ye┼čil çay nas─▒l tüketilmelidir?

Ye┼čil çay─▒n saymakla bitmeyen olumlu etkilerinden faydalanabilmek için günde 2-3 fincan tüketilmesinde fayda vard─▒r. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken baz─▒ hususlar vard─▒r. Öncelikle ye┼čil çay, bilinen ve kalitesinden emin olunan markalar─▒n ürünlerinden seçilmelidir. Aç─▒kta sat─▒lan ve uzun süredir beklemi┼č olan ye┼čil çaylar yabanc─▒ madde kar─▒┼č─▒m─▒, nem art─▒┼č─▒ ve aflatoksin olu┼čumu aç─▒s─▒ndan riskli olabilece─činden vücutta faydadan çok zarara neden olabilir. Yine ayn─▒ ┼čekilde dü┼čük kalitedeki ye┼čil çaylar a┼č─▒r─▒ düzeyde florür içerebilmektedir.

Düzenli olarak a┼č─▒r─▒ florür bar─▒nd─▒ran bu çaylar─▒n tüketilmesi de yine vücutta çe┼čitli olumsuz etkilerin gözlenmeye ba┼člamas─▒na neden olabilir. Bilinen markalardan sat─▒n al─▒nan ye┼čil çay, do─čru demlenme süresine dikkat edilerek haz─▒rlanmal─▒d─▒r. Gere─činden fazla kaynat─▒lm─▒┼č ye┼čil çayda yukar─▒da belirtilen biyoaktif bile┼čenler zarar görebildi─činden istenen olumlu etkiler elde edilemeyebilir. Bu nedenle kaynamaya yak─▒n su içerisinde 5 dakika kadar demlendirilmi┼č çay, içime haz─▒r hale gelmesi için yeterlidir.

Bilinen markalardan temin edilen po┼čet ye┼čil çaylar da tercih edilebilir. Sade olarak veya içerisine tercihe göre limon, fesle─čen, nane gibi farkl─▒ baharatlar da eklenerek tüketilebilir. Pek çok bitki çay─▒ so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒na ya da burun t─▒nan─▒kl─▒─č─▒na iyi gelse de ye┼čil ya┼č bunlar söz konusu oldu─čunda ilk akla gelenlerden de─čildir. Buru t─▒nan─▒kl─▒─č─▒ anatonmik nedenlerden yani burun e─črili─či, kemik ve ┼čekil bozukluklar─▒ndan kaynaklan─▒yorsa burun esteti─či tercih edilebilir. Kapal─▒ rinoplasti nedir diye merak eden hastalar genellikle burundaki ┼čekil bozuklu─čuna ba─čl─▒ olarak nefes al─▒┼č-veri┼č, uyku problemi gibi sa─čl─▒k sorunlar─▒ da ya┼čayan hastalar olabilir.

Sa─čl─▒k üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmeyen bir içecek olan ye┼čil çay, günde 2-3 bardak tüketilebilir. Fakat herhangi bir kronik hastal─▒─č─▒ bulunan, hamileler veya ilaç kullanan ki┼čiler düzenli ye┼čil çay tüketimine ba┼člamadan önce mutlaka hekimlerine dan─▒┼čmal─▒, hekimlerinin herhangi bir sak─▒nca görmemesi halinde ye┼čil çay tüketmeye ba┼člamal─▒d─▒r. Bu nedenle e─čer siz de t─▒bbi aç─▒dan ye┼čil çay tüketiminizin önünde herhangi bir engel bulunmuyorsa düzenli olarak ye┼čil çay tüketmeye ba┼člayabilir, sa─čl─▒─č─▒n─▒z─▒ korumaya yard─▒mc─▒ olabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet├╝l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Bah├že┼čehir
1462440

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.