• Uzmanlık Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan
Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Vakıf Gureba Hastanesi Pediatri Asistanı