sat─▒r aras─▒

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Nedir? Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Nas─▒l Ge├žer?

Yunanca "erythros" kelimesinden türetilmi┼č olan erizipel, k─▒rm─▒z─▒ anlam─▒na gelir ve cilt yüzeyinde belirgin döküntü ile karakterize olan bakteriyel bir enfeksiyondur. Tarihsel olarak "Aziz Anthony'nin Ate┼či" olarak da bilinen hastal─▒k, modern t─▒pta hala önemli bir konudur. Sa─čl─▒k alan─▒ndaki ilerlemeler tedavi sonuçlar─▒n─▒ iyile┼čtirmi┼č olsa da, hastal─▒─č─▒n inceliklerini anlamak etkili yönetim için önemlidir. “Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ nedir?” sorusunun daha ayr─▒nt─▒l─▒ aç─▒klamas─▒ için okumaya devam edebilirsiniz.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Nedir?

Halk aras─▒nda y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ olarak bilinen erizipel, derinin ve alt─▒ndaki dokularda olu┼čan bakteriyel bir enfeksiyonudur ve tipik olarak k─▒rm─▒z─▒, ┼či┼čmi┼č ve kabar─▒k bir döküntü ile karakterizedir. Streptococcus pyogenes olarak da bilinen A grubu streptokok (GAS) bakterisi taraf─▒ndan olu┼čturulur. Erizipel genellikle cildin yüzeyel katmanlar─▒n─▒ etkiler, h─▒zla yay─▒l─▒r ve etkilenen bölgede s─▒cakl─▒k, hassasiyet ve a─čr─▒ gibi belirtilere neden olur. Erizipel, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilsede yüz, bacaklar ve kollar─▒ daha fazla etkiler.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Belirtileri Nelerdir?

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ belirtileri h─▒zl─▒ ┼čekilde ortaya ç─▒kar ve hastal─▒─č─▒n ilerlemesiyle birlikte kötüle┼čebilir. Bu belirtilerle kar┼č─▒la┼č─▒ld─▒─č─▒nda, bir sa─čl─▒k uzman─▒na ba┼čvurmak ve uygun tedavi için dan─▒┼čmak önemlidir. Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ belirtileri ┼čunlard─▒r:

 • Ate┼č: Yüksek ate┼č, hastal─▒─č─▒n erken belirtilerinden biridir ve vücudun enfeksiyonla sava┼čma tepkisidir.
 • K─▒zar─▒kl─▒k: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ belirgin bir k─▒rm─▒z─▒ döküntü ile karakterizedir. Bu döküntü, genellikle derinin yüzeyinde ve s─▒n─▒rlar─▒ belirgin bir kabar─▒kt─▒r.
 • ┼×i┼člik: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒nda etkilenen bölgede ┼či┼člik olabilir. Cilt alt─▒nda s─▒v─▒ birikimi, enfeksiyonun yay─▒lmas─▒na ve ┼čiddetli vakalarda ciltte ┼či┼člik olu┼čmas─▒na neden olabilir.
 • Hassasiyet: Hastal─▒─č─▒n etkiledi─či bölgede hassasiyet ve a─čr─▒ hissedilebilir. Cilt dokusunun alt─▒ndaki ┼či┼člik ve inflamasyon nedeniyle bu belirtiler ortaya ç─▒kabilir.
 • Yorgunluk ve Halsizlik: Enerji eksikli─či, genel halsizlik ve yorgunluk hissi, enfeksiyonla ili┼čkili olabilir ve hastal─▒─č─▒n ciddiyetine ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilir.
 • Lenfanjit: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒, lenfatik sistemdeki kan damarlar─▒n─▒n iltihaplanmas─▒na neden olabilir. Bu durum, etkilenen bölgede k─▒rm─▒z─▒ çizgilerin olu┼čmas─▒na neden olabilir.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒n Tedavisi Nelerdir?

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Neden Olur?

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒, Streptococcus pyogenes bakterisinin neden oldu─ču bir bakteriyel enfeksiyon sonucu ortaya ç─▒kar. Streptococcus pyogenes genellikle ciltteki küçük yaralardan veya kesiklerden vücuda girer. Bunlar, cilt yüzeyindeki deri bariyerinin ihlal edilmesiyle meydana gelen her türlü yaralanma olabilir. Küçük kesikler, s─▒yr─▒klar, yara izleri veya böcek ─▒s─▒r─▒klar─▒ buna örnek olabilir.

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒na yatk─▒nl─▒─č─▒ art─▒ran bir dizi faktör vard─▒r. Bu faktörler aras─▒nda ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi zay─▒fl─▒─č─▒, kronik cilt durumlar─▒ (örne─čin, egzama veya dermatit), lenfödem, obezite, venöz yetmezlik ve diyabet gibi durumlar yer al─▒r. Bu durumlar, cilt bariyerini zay─▒flatarak veya vücudun savunma mekanizmalar─▒n─▒ etkileyerek enfeksiyon riskini art─▒rabilir. Örne─čin, lenfödem, lenfatik drenaj─▒n yava┼člamas─▒na ve lenfatik sistemde s─▒v─▒ birikimine neden olarak ciltte çatlaklar ve k─▒r─▒lganl─▒k olu┼čturabilir, bu da bakterilerin kolayca girip enfeksiyon olu┼čturmas─▒na zemin haz─▒rlar. Benzer ┼čekilde, diyabet gibi sistemik hastal─▒klar ciltte dola┼č─▒m─▒ etkileyebilir ve yara iyile┼čmesini yava┼člatabilir, bu da enfeksiyon riskini art─▒rabilir.

Bu nedenlerden dolay─▒, cilt bütünlü─čünü korumak ve yaralar─▒ iyi ┼čekilde tedavi etmek, y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒na kar┼č─▒ koruyucu bir önlem olarak önemlidir. Ayr─▒ca bu yatk─▒nl─▒k faktörlerine sahip olan ki┼čilerin dikkatli olmas─▒ ve ciltlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, erken enfeksiyon belirtileri ortaya ç─▒kt─▒─č─▒nda hemen t─▒bbi yard─▒m almas─▒ önemlidir.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒n─▒n Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konur?

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ tan─▒s─▒ klinik belirtiler ve fiziksel muayene temelinde konur. Ancak tan─▒n─▒n kesinle┼čtirilmesi ve tedavi için spesifik bir plan─▒n olu┼čturulmas─▒ amac─▒yla baz─▒ laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri de kullan─▒labilir. Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒ te┼čhis etmek için genellikle ┼ču ad─▒mlar izlenir:

 • Hasta Öyküsü ve Fizik Muayene: Doktor, hastan─▒n semptomlar─▒n─▒ ve t─▒bbi geçmi┼čini de─čerlendirir. Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒n karakteristik belirtileri olan k─▒zar─▒kl─▒k, ┼či┼člik ve ate┼č gibi bulgulara odaklan─▒l─▒r. Hastan─▒n hangi bölgelerde belirtiler ya┼čad─▒─č─▒ da not edilir.
 • Laboratuvar Testleri: Kan testleri, özellikle beyaz kan hücreleri (WBC) say─▒m─▒ ve C-reaktif protein (CRP) düzeyi gibi inflamasyon belirteçleri, enfeksiyonun varl─▒─č─▒n─▒ ve ┼čiddetini de─čerlendirmeye yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Kültür Testleri: E─čer mümkünse enfekte bölgeden bir örnek al─▒narak bakteriyel kültür yap─▒labilir. Bu kültür, hangi bakterinin enfeksiyona neden oldu─čunu belirlemeye ve uygun antibiyotik tedavisini yönlendirmeye yard─▒mc─▒ olabilir.
 • Görüntüleme Yöntemleri: Hastal─▒─č─▒n yay─▒lma derecesini de─čerlendirmek için ultrason veya bilgisayarl─▒ tomografi (BT) gibi görüntüleme testleri gerekebilir. Bu testler genellikle ciddi veya yayg─▒n enfeksiyon durumlar─▒nda kullan─▒l─▒r.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Nas─▒l Ge├žer?

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Nas─▒l Geçer?

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ tedavisi genellikle semptomatik yönetim içerir. Ancak enfeksiyonun ciddiyetine ve hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumuna ba─čl─▒ olarak hastanede tedavi gerekebilir. Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ tedavisi a┼ča─č─▒daki ad─▒mlar─▒ içerebilir:

 • Antibiyotikler: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ tedavisinde kullan─▒lan birincil ilaç s─▒n─▒f─▒ antibiyotiklerdir. Penicillin veya penicillin türevleri, tipik olarak ilk tercih edilen antibiyotiklerdir. Oral yolla al─▒nabilirler. Ancak penicillin alerjisi olan hastalarda alternatif antibiyotikler kullan─▒labilir, Tedavi genellikle 10 ilâ 14 gün sürer ve enfeksiyonun ┼čiddetine ve yayg─▒nl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak ayarlanabilir.
 • Semptomatik Tedavi: A─čr─▒, ate┼č ve ┼či┼člik gibi semptomlar─▒ hafifletmek için semptomatik tedavi uygulanabilir. A─čr─▒ ve ate┼č için, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) veya acetaminophen gibi a─čr─▒ kesici ilaçlar kullan─▒labilir. Etkilenen bölgeyi yükseltmek ve so─čuk kompres uygulamak, ┼či┼čli─či ve a─čr─▒y─▒ azaltabilir.
 • Hidrasyon ve Dinlenme: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ tedavisi s─▒ras─▒nda hasta yeterli s─▒v─▒ al─▒m─▒ ve dinlenmeye te┼čvik edilir. Bu, vücudun enfeksiyonla sava┼čma yetene─čini art─▒rabilir ve iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒rabilir.
 • Yara Bak─▒m─▒: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ etkiledi─či bölgenin uygun bak─▒m─▒ önemlidir. Yara temiz ve kuru tutulmal─▒ ve gerekti─činde temizlenmeli ve pansuman yap─▒lmal─▒d─▒r. Ayn─▒ zamanda, enfekte bölgeyi korumak için temiz ve gev┼ček giysiler giymek önemlidir.
 • Antibiyotik Direnci Durumunda De─čerlendirme: Baz─▒ durumlarda, enfeksiyonun neden oldu─ču bakterinin antibiyotiklere kar┼č─▒ dirençli olabilece─či durumlar olabilir. Bu durumda, doktor enfeksiyonun neden oldu─ču bakterinin duyarl─▒l─▒─č─▒n─▒ belirlemek için bir kültür testi yapabilir ve tedaviyi buna göre ayarlayabilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Bula┼č─▒c─▒ m─▒d─▒r?

Evet, y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ enfeksiyöz bir hastal─▒kt─▒r ve ki┼čiden ki┼čiye bula┼čabilir. Ancak bu hastal─▒k, genellikle do─črudan temas yoluyla bula┼č─▒r ve hava yoluyla yay─▒lmaz. Yani, hasta bir ki┼čiyle ayn─▒ odada bulunmak veya ayn─▒ havay─▒ solumak, enfeksiyon riskini art─▒rmaz. Bununla birlikte, temas yoluyla bula┼čma riski, cilt temas─▒ veya enfekte bölgeye dokunma gibi faktörlerle artabilir.

Y─▒lanc─▒k Hastal─▒─č─▒ Komplikasyonlar─▒ Nelerdir?

Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒n ciddi komplikasyonlar─▒ nadir olsa da baz─▒ durumlarda ortaya ç─▒kabilir ve tedavi gerektirebilir. Bunlar aras─▒nda ┼čunlar bulunur:

 • Sepsis: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒n ┼čiddetli ┼čekilde geli┼čmesi durumunda, bakteriler vücudun di─čer bölgelerine yay─▒labilir ve kana geçebilir. Bu durum, sepsis olarak adland─▒r─▒lan ve ya┼čam─▒ tehdit eden bir enfeksiyon durumuna yol açabilir.
 • Lenfödem: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ lenfödem geli┼čimine katk─▒da bulunabilir. Lenfödem, lenfatik drenaj─▒n bozulmas─▒ nedeniyle dokularda s─▒v─▒ birikimiyle karakterize olan bir durumdur. Bu hastal─▒k, lenf damarlar─▒ndaki iltihaplanma nedeniyle lenf ak─▒┼č─▒n─▒ engelleyebilir ve lenfödem riskini art─▒rabilir.
 • Nadiren Yara ─░yile┼čmesinde Gecikme: ┼×iddetli veya tekrarlayan y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒ndan muzdarip olan baz─▒ hastalar, enfekte bölgede yara iyile┼čmesinde gecikme ya┼čayabilirler. Bu durum, enfekte bölgedeki doku hasar─▒ ve inflamasyon nedeniyle olabilir.
 • Dermatolojik Komplikasyonlar: Y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒n ┼čiddetli vakalar─▒, ciltte yara olu┼čumu, kabarc─▒klar─▒n geli┼čimi ve doku ölümü gibi dermatolojik komplikasyonlara yol açabilir. Bu durumlar ciltte kal─▒c─▒ izler b─▒rakabilir ve uzun süreli tedavi gerektirebilir.

Bu komplikasyonlar nadir görülse de, y─▒lanc─▒k hastal─▒─č─▒n─▒n ciddiye al─▒nmas─▒ ve etkili ┼čekilde tedavi edilmesi önemlidir. Hasta, semptomlar─▒n kötüle┼čti─čini veya yeni komplikasyonlar geli┼čti─čini fark ederse bir sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurulmal─▒ ve yard─▒m almal─▒d─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Sevgi Bahad─▒r
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Y─▒ld─▒zl─▒
3118

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.