Prof. Dr.Yıldırım Bayazıt

  • İlgi Alanları
  • Endoüroloji
  • Ürolojik kanserler
  • Taş hastalıkları
  • Perkütan taş cerrahisi
  • RIRS

Eğitim ve Uzmanlık
Lisans / Y. Lisans   Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1981 - 1987
Tıpta Uzmanlık  Üroloji Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 1987 - 1993

Deneyim
Ar. Gör. Dr.  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 1987-1993
Uzm. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 17.02.1993 – 25.06.1993
Uzm. Dr. Kilis Devlet Hastanesi 1993-1994
Uzm. Dr.  Gaziantep Devlet Hastanesi 1994-1995
Öğr. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 1995-1996
Yard. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 1996-2003
Klinik gözlemci Case Western Reserve University, Department of Urology, Cleveland, Ohio, U.S.A. Haziran-Aralık 2002
Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 2003-2009
Prof. Dr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 25.08.2009
Prof. Dr. Özel Medline Hastanesi 16.04.2012 – 29.03.2013
Prof. Dr.  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 08.04.2013 – 28.08.2023

İdari Görevler
Gaziantep Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu 1994 - 1995
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Veri Bankası Kurul Üyesi 1999
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternet Komisyonu Üyesi 2001
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopi-Laparoskopi Komisyonu Üyesi 2010

Mesleki Üyelikler
Amerikan Üroloji Derneği 1997
Avrupa Üroloji Derneği 2001
Türk Tabipleri Birliği – Adana Tabip Odası 1990
Çukurova Üroloji Derneği, 1994
Türk Üroloji Derneği, 1993-2013
Ürolojik Cerrahi Derneği, 2010
Kurucu üye: 2010
Doğu Akdeniz Şubesi Merkez Delegesi: 2013-2015
Endoüroloji Derneği, 1998
Üroonkolojik Laparoskopi – Testis Kanseri Bilimsel Kurulu Üyesi: 2008-2009
Türk Üroonkoloji Derneği, 2004 (üye no:87)
Türk Üroonkoloji Derneği Laparoskopik Üroonkoloji Çalışma Grubu Sekreteri: 2006 – 2010
Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi: Mart 2013 – Mart 2015
Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği (üye no:697), 2000
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği, 2012
Kurucu üye: 2012
Yönetim Kurulu Üyesi: 2012 - 2013

Uluslararası

2. En İyi Poster Ödülü (İkincilik)The Society of Laparoendoscopic Surgeons, Award for Best Poster in Education Content or Innovation, 2nd place.

Bayazıt Y., Satar N., Kuzgunbay B.: Retroperitoneoscopic nephroureterectomy via three ports in pediatric patients with end-stage reflux nephropathy.

14th International Congress and Endo Expo 2005, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, San Diego, California, USA, September 14-17, 2005.

Avrupa Üroloji Derneği, Ürolojik Enfeksiyonlar Avrupa Birliği “The Global Prevalence of Infections in Urology“ çalışması onur ödülü, Vienna, March 19, 2011.

Ulusal

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Pediatrik olgularda perkütan nefrolitotomi.

6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 27-30 Mart 2002.

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Pelvis renalis tümörünün perkütan rezeksiyonla tedavisi.

6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 27-30 Mart 2002.

Üroonkoloji Araştırma Ödülü (Temel Bilim Araştırma Dalı), 2013. Ödül alan çalışma: Alptekin D., İzmirli M., Bayazıt Y., Lüleyap H.U., Yılmaz M.B., Soyupak B., Erkoç M.A., Tansuğ Z.: Evaluation of the effects of androgen receptor gene trinucleotide repeats and prostate-specific antigen gene polymorphisms on prostate cancer. Genetics and Molecular Research, 11(2):1424-1432, 2012.

Video Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü: Değer M., Bayazıt M., Mikayilov F., Tabakan İ., Yavuz O.M., Doran Ş.: Laparoskopik cerrahi yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişikliği operasyonu. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, VS-33, s246, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Salon B, 7 Kasım 2019: Çelik S., Kızılay F., Yörükoğl K., Özen H., Akdoğan B., İzol V., Bayazıt Y., Aslan G., Sözen S., Baltacı S., Müezzinoğlu T., Narter F., Türkeri L.: Klinik önemsiz prostat kanseri için önerilen kriterler 12 kor biyopsi için yeterli midir? 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS008, s15, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Salon E, 7 Kasım 2019: İzol V., Değer M., Özden E., Bolat D., Baltacı S., Tinay İ., Bayazıt Y.: Üst üriner sistem ürotelyal karsinomda tanısal üreteroskopinin nefroüreterektomi sonrası intravezikal nüks ile ilişkisi. 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS026, s52, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

En İyi Sözel Bildiri Ödülü, Salon C, 9 Kasım 2019: Demir Ö., Günseren K.Ö., Özden E., İzol V., Bilen C.Y., Eroğlu Ü., Tanıdır Y., Yıldız A., Vuruşkan H., Gülşen M., Bayazıt Y., Yazıcı S., Tınay İ., Sözen S.: Laparoskopik adrenalektomi: Türkiye verisi. 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS080, s151, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

Uluslararası Ödüller

Aldığı uluslararası ödüller 2005 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin California eyaleti San Diego kentinde düzenlenen 14th International Congress and Endo Expo 2005, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting’de, “Eğitim İçeriği veya İnovasyonda En İyi Poster Ödülü” ikinciliği (The Society of Laparoendoscopic Surgeons, Award for Best Poster in Education Content or Innovation, 2nd place: Bayazıt Y., Satar N., Kuzgunbay B.: Retroperitoneoscopic nephroureterectomy via three ports in pediatric patients with end-stage reflux nephropathy. 14th International Congress and Endo Expo 2005, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, San Diego, California, USA, September 14-17, 2005.) ve 19 Mart 2011’de Viyana’da Avrupa Üroloji Derneği, Ürolojik Enfeksiyonlar Avrupa Birliği tarafından verilen “The Global Prevalence of Infections in Urology” çalışması onur ödülüdür.

Ulusal Ödüller

Aldığı ulusal ödüller arasında 1994 yılında Gaziantep Valiliği Takdirnamesi, 27-30 Mart 2002’de Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu’nda iki adet “En İyi Video Ödülü” (1- Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Pediatrik olgularda perkütan nefrolitotomi. 2- Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Pelvis renalis tümörünün perkütan rezeksiyonla tedavisi), 2013 yılında Türk Üroonkoloji Derneği tarafından Temel Bilim Araştırma Dalı için verilen “Üroonkoloji Araştırma Ödülü” (Alptekin D., İzmirli M., Bayazıt Y., Lüleyap H.U., Yılmaz M.B., Soyupak B., Erkoç M.A., Tansuğ Z.: Evaluation of the effects of androgen receptor gene trinucleotide repeats and prostate-specific antigen gene polymorphisms on prostate cancer. Genetics and Molecular Research, 11(2):1424-1432, 2012.), 31 Ekim - 4 Kasım 2018’de Antalya’da düzenlenen 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde “Video Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü” (Değer M., Bayazıt Y., Mikayilov F., Tabakan İ., Yavuz O.M., Doran Ş.: Laparoskopik cerrahi yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişikliği operasyonu. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, VS-33, s246.), 6-10 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 14. Üroonkoloji Kongresi’nde “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” (Çelik S., Kızılay F., Yörükoğl K., Özen H., Akdoğan B., İzol V., Bayazıt Y., Aslan G., Sözen S., Baltacı S., Müezzinoğlu T., Narter F., Türkeri L.: Klinik önemsiz prostat kanseri için önerilen kriterler 12 kor biyopsi için yeterli midir? 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS008, s15.), 6-10 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 14. Üroonkoloji Kongresi’nde “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” (İzol V., Değer M., Özden E., Bolat D., Baltacı S., Tinay İ., Bayazıt Y.: Üst üriner sistem ürotelyal karsinomda tanısal üreteroskopinin nefroüreterektomi sonrası intravezikal nüks ile ilişkisi. 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS026, s52.), 6-10 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen. 14. Üroonkoloji Kongresi’nde “En İyi Sözel Bildiri Ödülü” (Demir Ö., Günseren K.Ö., Özden E., İzol V., Bilen C.Y., Eroğlu Ü., Tanıdır Y., Yıldız A., Vuruşkan H., Gülşen M., Bayazıt Y., Yazıcı S., Tınay İ., Sözen S.: Laparoskopik adrenalektomi: Türkiye verisi. 14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS080, s151.) bulunmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Erken U., Erken E., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Işık G., Türkyılmaz R.: Beneficial effects of verapamil in renal transplantation.

Transplantation Proceedings, 25(3), 2187, 1993.

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Erken U., Türkyılmaz R.K.: Endoscopic treatment of the lower ureteral stones.

Annals of Medical Sciences, 6(2):107, 1997.

Satar N., Zeren S., Soyupak B., Bayazıt Y., Erken U., Türkyılmaz R.K.: Urethral stricture treatment by visual optic urethrotomy.

Turkish Journal of Medical Sciences. 27:583-585, 1997.

Zeren S., Satar N., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Kızılkaya N., Erken U.: Percutaneous nephrostomy as an urologic intervention.

Annals of Medical Sciences, 7(1):46-48, 1998.

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Türkyılmaz R.K.: Percutaneous Extraction of staghorn calculi.

European Urology Video Journal, Vol.7, Nr.2, June 2000.

Bayazıt A.K., Noyan A., Bayazıt Y., Özel A., Anarat A.: HLAs in children with minimal change disease and other types of nephrotic syndrome in southern part of Turkey.

The Turkish Journal of Pediatrics, 43(1):24-28, 2001.

Bayazıt Y., Kocaoluk K., Güneşaçar R., Erken E., Erken U.: Serum ICAM-1 levels in kidney transplantation.

Annals of Medical Sciences, 10(2): 71-74, 2001.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Soyupak B., Ünsal İ., Özkeçeli R.: An unusual foreign body in the urinary bladder: A  radio  antenna.

Annals of Medical Sciences, 10(4):178-179, 2001.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Payaslı K., Türkyılmaz R.K.: A giant renal calculus treated without nephrectomy.

Urologia Internationalis, 67(3):252-253, 2001.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Ünsal İ., Erken U.: Morbidity of flank incision in 100 renal donors.

International Urology and Nephrology Incorporating Geriatric Nephrology and Urology, 32(4):709-711, 2001.

A11.Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Tansuğ Z.: Primary  malignant  melanoma  of  the  kidney.

Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 36(1):77-79, 2002.

Bayazıt Y., Ertuğ P.U., Ürünsak M., Göçmen C., Arıdoğan İ.A., Turunç T., Şingirik E.: Effects of chronic cadmium exposure on contractility of the rat detrusor.

Urological Research, 30:21-25, 2002.

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Bayazıt A. K., Payaslı K., Özkeçeli R.: Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi.

Journal of Endourology, 16(2):75-78, 2002.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Özdemir S., Karayaylalı İ., Doran Ş.: Laparoscopic renal biopsy in bilateral pelvic kidney with chronic glomerulonephritis.

Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques (ISSN 0930-2794), 16(7):1108, 2002 [tam metin: elektronik versiyon (ISSN 1432-2218)].

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren H., Uğuz A., Tansuğ Z.: A rare retroperitoneal benign tumor: Castleman's disease.

Urologia Internationalis, 69(1):69-71, 2002.

Doran F., Varinli S., Bayazıt Y., Bal N., Özdemir S.: Pheochromocytoma of the urinary bladder.

APMIS, Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, 110(10):733-736, 2002.

Bayazıt A.K., Bayazıt Y., Noyan A., Gönlüşen G., Anarat A.: Comparison of mycophenolate mofetil and azathioprine in obstructive nephropathy.

Pediatric Nephrology, 18(2):100-104, 2003.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Yaman M., Ersöz C., Doran Ş.: Comparison of fine-needle aspiration and open biopsy of testis in sperm retrieval and histopathologic diagnosis.

Andrologia, 35(2):121-125, 2003.

Noyan A., Yaşar H., Bayazıt A.K., Anarat R., Bayazıt Y., Anarat A.: Urinary nephrocalcin excretion in children with urolithiasis.

Nephron Physiol, 94(4):59-61, 2003.

Oefelein M.G., Bayazıt Y.: Chronic pain syndrome after laparoscopic radical nephrectomy.

The Journal of Urology, 170(5):1939-1940, 2003.

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Rigid ureteroscopy for the treatment of ureteral calculi in children.

The Journal of Urology, 172(1):298-300, 2004.

Arıdoğan İ.A., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Doran Ş.: Complications of pneumatic ureterolithotripsy in the early postoperative period.

Journal of Endourology, 19(1):50-53, 2005.

Büyükçelik M., Satar N., Dursun H., Bayazıt Y., Bayazıt A.K., Soran M., Noyan A., Anarat A.: A child with Beckwith-Wiedemann syndrome and posterior urethral valves.

Genetic Counseling, 16(1):41-44, 2005.

Satar N., Bayazıt Y., Doran Ş.: Laparoscopy in the management of impalpable testicle.

Acta Chirurgica Belgica, 105(6):662-666, 2005.

Richman M.B., Forman E.H., Bayazıt Y., Einstein D.B., Resnick M.I., Stovsky M.D.: A novel computer based expert decision making model for prostate cancer disease management.

The Journal of Urology, 174(6):2310-2318, 2005.

<>A26.A27.Kuzgunbay B., Doran F., Bayazıt Y., Turunç T., Satar N., Kayış A.A.: The effects of ureteral obstruction on Cajal-like cells in rats.

Journal of Pediatric Urology, 5(4):269-273, 2009.

<>A29.Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Satar N., Doran Ş.: Pediatric transumbilical laparoendoscopic single-site (LESS) nephroureterectomy: Initial report.

Urology, 74(5):1116-1121, 2009.

Kuzgunbay B., Bayazıt Y., Bayazıt A.K., Satar N.: Retroperitoneoscopic nephroureterectomy via three trocars in pediatric patients with end-stage reflux nephropathy.

Journal of Endourology, 24(11):1795-1799, 2010.

Bilen C.Y., Bayazıt Y., Güdeloğlu A., Abat D., İnci K., Doran Ş.: Laparoscopic pyeloplasty in adults: stented versus stentless.

Journal of Endourology, 25(4):645-50, 2011.

İzmirli M., Arıkan B., Bayazıt Y., Alptekin D.: Associations of polymorphisms in HPC2/ELAC2 and SRD5A2 genes with benign prostate hyperplasia in Turkish men.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12(3):731-3, 2011.

İzmirli M., İnandıklıoğlu N., Abat D., Alptekin D., Demirhan O., Tansuğ Z., Bayazıt Y.: MTHFR gene polymorphisms in bladder cancer in the Turkish population.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol:12(7):1833-1835, 2011.

İzmirli M., Arıkan B., , Bayazıt Y., Alptekin D.: Polymorphisms of HPC2/ELAC2 and SRD5A2 (5α-Reductase Type II) genes in prostate cancer.

Balkan Journal of Medical Gentics, 14(1):31-36, 2011.

Alptekin D., İzmirli M., Bayazıt Y., Lüleyap H.U., Yılmaz M.B., Soyupak B., Erkoç M.A., Tansuğ Z.: Evaluation of the effects of androgen receptor gene trinucleotide repeats and prostate-specific antigen gene polymorphisms on prostate cancer.

Genetics and Molecular Research, 11(2):1424-1432, 2012.

Mammadov E., Arıdoğan İ.A., İzol V., Açıkalın A., Abat D., Tuli A., Bayazıt Y.: Protective effects of phosphodiesterase-4-specific inhibitor rolipram on acute ischemia-reperfusion injury in rat kidney.

Urology, 80(6):1390.e1-1390.e6, 2012.

Arıdoğan İ.A., İzol V., Abat D., Karslı O., Bayazıt Y., Satar N.: Epidemiological characteristics of Fournier’s gangrene: A report of 71 patients.

Urologia Internationalis, 89(4):457-461, 2012.

Acar C., Bilen C., Bayazıt Y., Aslan G., Köni A., Başok E., Kaplan M.: Quality of life survey following laparoscopic and open radical nephrectomy.

Urology Journal, 11(6):1944-50, 2014.

Dönmez M.İ., Yazıcı M.S., Abat D., Kara Ö., Bayazıt Y., Bilen C.Y.: Laparoscopic upper pole heminephrectomy in adults for treatment of duplex kidneys.

Urology Journal, 12(2):2074-7, 2015

İzol V., Arıdoğan İ.A., Börekoğlu A., Gökalp F., Hatipoğlu Z., Bayazıt Y., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in prone position in patients with spinal deformities.

International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(11):21053-21061, 2015.

Abat D., Altunkol A., Kuyucu F., Demirci D.A., Vuruskan E., BayazIt Y.: After a urological laparoscopic training programme, which laparoscopic method is safer and more feasible in the management of proximal ureteral stones: Transperitoneal or retroperitoneal?

Journal of Pakistan Medical Association, 66(8):971-6, 2016.

Değer M., İzol V., Gökalp F., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z.: Evaluation of concordance between Gleason scores of transrectal ultrasound guided biopsy and radical prostatectomy samples in prostate cancer

Journal of Analytical Oncology, 7:8-13, 2018. ISSN: 1927-7210 / E-ISSN: 1927-7229/18 © 2018

Abat D., Bayazıt Y., Açıkalın A., Dağlıoğlu K., Yenilmez E.D., Altunkol A., Erdoğan Ş., Tuli A.: Beneficial effects of rolipram, a phosphodiesterase 4 specific inhibitor, on testicular torsion-detorsion injury in rats.

Journal of Pediatric Surgery, 53(11):2261-2265, 2018. doi:10.1016/j.jpedsurg.2018.04.013. Epub 2018 Apr 14. PMID: 29773452.

Andic F., İzol V., Gokcay S., Arslantas H.S., Bayazıt Y., Coskun H., Tansug M.Z., Sertdemir Y.: Definitive external-beam radiotherapy versus radical prostatectomy in clinically localized high-risk prostate cancer: a retrospective study.

BMC Urology, 19:3, 2019. doi: 10.1186/s12894-018-0432-6. PMID: 30611260.

Akkuş G., Güney İ.B., Ok F., Evran M., İzol V., Erdoğan Ş., Bayazıt Y., Sert M., Tetiker T.: Diagnostic efficacy of 18F-FDG PET/CT in patients with adrenal incidentaloma.

Endocrine Connections, 8(7):838-845, 2019. doi: 10.1530/EC-19-0204.

Gökalp F., Akdoğan N., Bayazıt Y.: Contemporary trends in adrenal sparing surgery.

Bulletin of Urooncology, 18:1-6, 2019. doi: 10.4274/uob.galenos.2019.1257

Değer M., İzol V., Akdoğan N., Güney İ.B., Aydemirov M., Tansuğ M.Z., Bayazıt Y.: Is laparoscopic adrenalectomy safe in large adrenal masses?

Bulletin of Urooncology, 18:7-11, 2019. doi: 10.4274/uob.galenos.2019.1301

Değer M., İzol V., Ok F., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Comparison of efficacy and safety of isolated single different calyx accesses in percutaneous nephrolithotomy.

Journal of Urological Surgery, 6(4):289-294, 2019. doi: 10.4274/jus.galenos.2019.2858

İzol V., Kızılgök B., Değer M., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: The effect of tumor localization and clinicopathological factors on intravesical recurrence and survival in primary upper urinary tract urothelial tumors.

Bulletin of Urooncology, 19:85-91, 2020. doi: 10.4274/uob.galenos.2019.1432

İzol V., Satar N., Bayazıt Y., Gökalp F., Akdoğan N., Arıdogan İ.A.: Which factors affect the success of pediatric PCNL? Single center experience over 20 years.

Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 18;92(4), 2020. doi: 10.4081/aiua.2020.4.345.PMID: 33348964

İzol V., Değer M., Akdoğan N., Ok F., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A.: The effect of percutaneous nephrolithotomy on the estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease.

Journal of Endourology 35(5):583-588, 2021. doi: 10.1089/end.2020.0512.

Akdoğan N., Arıdoğan İ.A., İzol V., Değer M., Gökalp F., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Use of the prostate health index in the detection of prostate cancer at all PSA levels (use of prostate health index in prostate cancer).

International Journal of Clinical Practice, 75(4):e13922, 2021. doi: 10.1111/ijcp.13922.

İzol V., Değer M., Özden E., Bolat D., Argun B., Baltacı S., Çelik O., Akgül H.M., Tinay İ., Bayazıt Y., Bladder Cancer Study Group of Association of Urooncology, Turkey: The effect of diagnostic ureterorenoscopy on intravesical recurrence in patients undergoing nephroureterectomy for primary upper tract urinary carcinoma.

Urologia Internationalis, 105(3-4):291-297, 2021. doi: 10.1159/000511650.

İzol V., Gökalp F., Sözen S., Özden E., Bayazıt Y., Müezzinoğlu T., Kara Ö. Çetin S., Çelik S., Kızılay F., Yörükoğlu K., Özen H., Akdoğan B., İzol V., Bayazıt Y., Aslan G., Sözen S., Baltacı S., Müezzinoğlu T., Narter F., Türkeri L., Members of Urooncology Association: Are the recommended criteria for clinically insignificant prostate cancer applicable to 12-core prostate biopsy scheme? A multicentre study of Urooncology

Association, Turkey.

Bulletin of Urooncology, 20(1):19-25, 2021. doi: 10.4274/uob.galenos.2020.1677

Kuzgunbay B., Yaycıoğlu Ö., Özkan T.A., Akdoğan B., Sözen S., Bayazıt Y., İzol V., Özden E., Bozkurt O., Baltacı S., Tınay İ., Ataus S.: Non-tumoral factors affecting the preference of nephron-sparing surgery in the treatment of stage 1 renal cell carcinoma patients in Turkey

Bulletin of Urooncology, 20(4):247-251, 2021. doi: 10.4274/uob.galenos.2021.2021.2.1

Süer E., Akpınar C., İzol V., Bayazıt Y., Sözen S., Çetin S., Özden E., Türkeri L., Bozkurt O., Üçer O., Baltacı S.: Predicting factors of acute kidney injury after partial nephrectomy and its impact on long-term renal function: A multicentre study of the Turkish Urooncology Association.

International Journal of Clinical Practice, 75(11):e14751, 2021. doi: 10.1111/ijcp.14751.

Üçer O., Müezzinoğlu T., Özden E., Aslan G., İzol V., Bayazıt Y., Altan M., Akdoğan B., Özen H., Sözen S., Çetin S., Süer E., Esen B., Baltacı S., Members of Urooncology Association.: How accurate is radiological imaging for perirenal fat and renal vein invasion in renal cell carcinoma?

International Journal of Clinical Practice, 75:e14359, 2021. doi: 10.1111/ijcp.14359

Çelik S., Kızılay F., Yörükoğlu K., Aslan G., Özen H., Akdoğan B., Sözen S., Baltacı S., Müezzinoğlu T., İzol V., Bayazıt Y., Narter F., Türkeri L., Members of Urooncology Association: Sextant Biopsy-Based Criteria for Clinically Insignificant Prostate Cancer Are Also Valid for the 12-Core Prostate Biopsy Scheme: A Multicenter Study of Urooncology Association, Turkey.

          Urologia Internationalis, 06(1):35-43, 2022. doi: 10.1159/000513658.

İzol V., Gökalp F., Sözen S., Özden E., Bayazıt Y., Müezzinoğlu T., Kara Ö., Çetin S., Gülşen M., Türkeri L, Tansuğ M., Kidney Cancer Study Group of Urooncology Association, Turkey: Factors affecting long-term renal functions after partial vs radical nephrectomy for clinical T1 renal masses: A multicenter study of the Urooncology Association, Turkey.

International Journal of Clinical Practice, 2021 May;75(5):e13960.

doi: 10.1111/ijcp.13960. Epub 2021 Jan 22

İnceman M., Toyran T., Bayazıt Y., İzol V., Erdoğan Ş.: Evaluation of PD-1, PD-L1, and cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 expressions together with clinicopathological findings in clear cell, papillary, and chromophobe types of renal cell carcinoma.

Polish Journal of Pathology, 74(3):1-10, 2022. doi: 10.5114/pjp.2022.122613

Cetin T., Celik S., Sozen S., Akdogan B., Izol V., Aslan G., Suer E., Bayazit Y., Karakoyunlu N., Ozen H., Baltaci S., Gokalp F., Tinay I., Members of Turkish Urooncology Association: Oncological outcomes of papillary versus clear cell renal cell carcinoma in pT1 and pT2 stage: Results from a contemporary Turkish patient cohort.
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 95(2):11218, 2023.
https://doi.org/10.4081/aiua.2023.11218
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Erken U., Erken E., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Işık G., Türkyılmaz R.: Beneficial effects of verapamil in renal transplantation.

The Third International Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, Tunis, Tunisia, December 6-9, 1992.

Erken U., Tansuğ Z., Doran Ş., Bayazıt Y., Türkyılmaz R.K.: VAB-6 Chemotherapy in patients with nonseminomatous germ cell testicular tumors.

3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, Turkey, June 30-July 3, 1993.

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Erken U., Türkyılmaz R.K.: Endoscopic treatment of the lower ureteral stones.

13rd World Congress on Endourology and SWL, 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, Israel, November 26-December 1, 1995.

Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Kocaoluk K., Doran Ş.: Our experiences in penile prosthesis implantation.

3rd International Congress on Andrology in Turkey and Satellite Symphosium on Clinical Infertility and Impotence, İstanbul, June 1-4 1997.

Doran Ş., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zaman M.C., Özkeçeli R.: Our experience with deep dorsal vein arterialization.

13th Congress of the European Association of Urology, Barcelona, March 21-25, 1998.

Zeren S., Soyupak B., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Should biplane fluoroscopic imaging is absolutely necessary in order to perform percutaneous stone extraction?

16th World Congress on Endourology and SWL, 14th Basic Research Symposium, New York, NY, USA, September 3-6, 1998.

Erlich N., Arıdoğan İ.A., Bolay S., Bayazıt Y., Yachia D.: Management of acute ureteral obstruction in pregnancy.

The Second International Symposium on Urological Stents, Belgrade, March 18-20, 1999.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Soyupak B., Erken U.: To stent or not to stent after percutaneous nephrolithotripsy.

The Second International Symposium on Urological Stents, Belgrade, March 18-20, 1999.

Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S., Noyan A., Türkyılmaz R.K.: Anterior urethral valve with diverticulum in a young boy. (Video sunumu)

11th Video-Urology World Congress, İzmir, Turkey, June 3-5, 1999.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Şahin A., Zeren S.: Use of a reentry nephrostomy catheter after percutaneous stone extraction. (Video sunumu)

11th Video-Urology World Congress, İzmir, Turkey, June 3-5, 1999.

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Türkyılmaz R.K.: Percutaneous extraction of staghorn calculus. (Video sunumu)

11th Video-Urology World Congress, İzmir, Turkey, June 3-5, 1999.

Noyan A., Bayazıt A.K., Bayazıt Y., Anarat A.: HLA antigens in nephrotic syndrome.

33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Prague, Czech Republic, September 2-5, 1999.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Yaman M., Doran Ş.: Clitoroplasty in incomplete testicular feminization.

European Society for Male Genital Surgery Second Congress, Milano, Italy, November 25-27, 1999.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Gürbüz F. G., Doran F., Doran Ş.: Influence of hypothermia on ischemic changes during torsion of testis.

American Urological Association 95th Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA, April 29 - May 4, 2000.

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Bayazıt A. K., Payaslı K., Özkeçeli R.: Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi.

Annual Meeting of the American Academy of Pediatrics, Section on Urology, Chicago, Illinois, USA, October 28 - November 1, 2000.

Göçmen C., Bayazıt Y., Ertuğ P. U., Ürünsak M., Arıdoğan İ.A., Turunç T., Şingirik E.: Effects of chronic cadmium exposure on contractility of the rat detrusor muscle.

5th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Odense, Denmark, September 12-15, 2001.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Turunç T., Doran Ş., Özkeçeli R.: Long-term success rates in penile deep dorsal vein arterialization. Is it a success or not?

The 4th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Rome, Italy, September 30 - October 3, 2001.

Arıdoğan İ.A., Yılmaz N. S., Solmaz S., Mete U., Bayazıt Y., Doran S., Kaya M.: The comparison of localization of nitric oxide synthase in normal and varicose spermatic veins by immunohistochemical methods.

American Urological Association 97th Annual Meeting, Orlando, Florida, USA, May 25-30, 2002.

Bayazıt A.K., Bayazıt Y., Noyan A, Gonlusen G, Anarat A.: The comparison of the antifibrotic effects of mycophenolate mofetil and azathioprine in rats with unilateral ureteral obstruction.

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Bilbao, Spain, September 20-23, 2002.

Arıdoğan A., Bayazıt Y., Demir E., Zeren S., Doran Ş.: Does shock-wave-lithotripsy related changes on renal collecting system affect the percutaneous nephrolithotomy procedure?

20th World Congress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium, Genoa, Italy, September 19-22, 2002.

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Percutaneous resection of transitional cell carcinoma in renal pelvis. (Video)

20th World Congress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium, Genoa, Italy, September 19-22, 2002.

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan A, Doran Ş.: Percutaneous nephrolithotomy in pediatric patients. (Video)

20th World Congress on Endourology and SWL, 18th Basic Research Symposium, Genoa, Italy, September 19-22, 2002.

<>B23.B24.American Urological Association 98th Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, April 26 - May 1, 2003.

Bayazıt Y., Zeren S., Arıdoğan A., Özdemir S., Doran Ş.: Laparoscopic Pyelolithotomy in a Pelvic Kidney. (Video)

2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting (10th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, İstanbul, Turkey 2003.

Stovsky M.D., Forman E., Bayazıt Y., Resnick M.I.: A novel computer based expert decision-making model for prostate cancer disease management.

77th Annual Meeting of the North Central Section of American Urological Association, Vancouver, Canada, September 15-20, 2003.

Satar N., Zeren Y., Bayazıt Y., Doran S.: A case report: Transurethral electrocoagulation in the management of vesicovaginal fistula. (Video)

21st World Congress on Endourology and SWL, Montreal, Canada, September 21-24, 2003.

Arıdoğan İ.A., Turunç T., Bayazıt Y., Arıboğan A., Soyupak B., Zeren S.: Complications of ureterolithotripsy in the early postoperative period.

21st World Congress on Endourology and SWL, Montreal, Canada, September 21-24, 2003.

Bayazıt Y., Oefelein M.: A contemporary evaluation of percutaneous versus laparoscopic renal biopsy: A cost and quality of care analysis.

13rd International Congress and Endo Expo 2004, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, New York, New York, USA, September 29-October 2, 2004 

Bayazıt Y., Kuzgunbay B., Doran Ş.:Laparoscopic excision of simple renal cysts: A series of 31 patients.

13rd International Congress and Endo Expo 2004, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, New York, New York, USA, September 29-October 2, 2004.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Geyik S., İzol V., Satar N., Doran Ş: Retroperitoneoscopic treatment of retrocaval ureter. (Video)

American Urological Association 100th Annual Meeting, San Antonio, Texas, USA, May 21-26, 2005.

Bayazıt Y., Satar N., Kuzgunbay B.: Retroperitoneoscopic nephroureterectomy via three ports in pediatric patients with end-stage reflux nephropathy.

14th International Congress and Endo Expo 2005, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, San Diego, California, USA, September 14-17, 2005.

Özbilen O., Bayazıt Y., İzol V., Zeren S.: Endoscopic fulguration of the complicated distal ureteral stump. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006

Tashbulatova D., İzol V., Bayazıt Y., Eken A., Şah C., Doran Ş.: Laparoscopic intraperitonealization of ureter and usage of tissue adhesion barrier in retroperitoneal fibrosis. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Satar N., Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Doran Ş.: Pediatric retroperitoneoscopic Fenger pyeloplasty. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

İzol V., Bayazıt Y., Sarıoğlu E., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Transmesocolic laparoscopic dismembered pyeloplasty in a horseshoe kidney. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Satar N., Şah C., Sarıoğlu E., Eken A., Arıdoğan İ.A.: Laparoscopic partial  nephrectomy in the treatment of kidney tumors. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Bayazıt Y., Tashbulatova D., Eken A., İzol V., Doran Ş.: Laparoscopic partial nephrectomy of lower pole with selective vascular dissection of duplicated collecting system. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Transperitoneal laparoscopic nephroureterectomy in the treatment of pelvis renalis tumor. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Bayazıt Y., Şah C., Eken A., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Transurethral excision of the distal ureter and retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy with three ports in modified lithotomy position. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Bayazıt Y., Şah C., Özbilen O., İzol V., Doran Ş.: Laparoscopic heminephrectomy in horseshoe kidney. (Video)

8th Mediterranean Video-Endoscopic Urology and European Society of Urological Technology Workshop, Antalya, Turkey, April 12-16, 2006.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in horshoe kidneys.

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Arıdoğan İ.A., Eken A., Doran Ş.: Transurethral excision of the distal ureter and retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy with three ports in modified lithotomy position. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Transperitoneal laparoscopic nephroureterectomy in the treatment of pelvis renalis tumor. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Sarıoğlu E., Eken A., Arıdoğan İ.A.: Laparoscopic excision of a large bladder diverticulum. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Laparoscopic heminephrectomy in horseshoe kidney. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Arıdoğan İ.A., Eken A., Doran Ş.: Laparoscopic intraperitonealization of ureter and usage of tissue adhesion barrier in retroperitoneal fibrosis. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Laparoscopic partial nephrectomy in the treatPelvis renalis tümörünün tedavisinde transperitoneal laparoskopik nefroüreterment of kidney tumors. (Video)

24th World Congress of Endourology, Cleveland, Ohio, USA, August 17-20, 2006.

Bayazıt Y., Şah C., Eken A., Arıdoğan İ.A., Doran Ş: Transurethral excision of the distal ureter and retroperitoneoscopic radical nephroureterectomy with three ports in modified lithotomy position.

15th International Congress and Endo Expo 2006, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA, September 6-9, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Doran Ş: Heminephrectomy in horseshoe kidney: Laparoscopic technique. (Video)

15th International Congress and Endo Expo 2006, Society of Laparoendoscopic Surgeons Annual Meeting, Boston, Massachusetts, USA, September 6-9, 2006.

Bayazıt Y., İzol V., Aridogan İ.A., Eken A., Doran Ş: Laparoscopic intraperitonealization of ureter and usage of tissue adhesion barrier in retroperitoneal fibrosis. (Video)

22nd Annual Congress of European Association of Urology, Berlin, Germany, March 21-24, 2007.

Aridogan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Doran Ş: Laparoscopic heminephrectomy in horseshoe kidney. (Video)

22nd Annual Congress of European Association of Urology, Berlin, Germany, March 21-24, 2007.

Bayazıt Y., İzol V., Tashbulatova D., Aytutuldu A., Aridogan İ.A., Doran Ş: Selective vascular dissection for laparoscopic lower pole partial nephrectomy in a duplicated collecting system. (Video)

American Urological Association 102nd Annual Meeting, Anaheim, California, USA, May 19-24, 2007.

Şahin A., Bilen C.Y., Bayazıt Y., İnci K., Sarıkaya Ş., Satar N., Tekgül S., Arıdoğan A., Eren M., Zeren S.: Percutaneous treatment of stones in pediatrics: A retrospective multicenter study.

25th World Congress of Endourology and SWL, Cancun, Mexico, October 30 – November 3, 2007.

Argun B., Yalçın V., Apaydın E., Bayazıt Y., Oktay B., Bilen C.Y., Demirkesen O., Turna B., Akpınar H., Yavascaoglu İ., Kural A.R.: Laparoscopic radical nephrectomy: A multicenter experience.

25th World Congress of Endourology and SWL, Cancun, Mexico, October 30 – November 3, 2007.

Tekgül S., Şahin A., Bilen C.Y., Bayazıt Y., İnci K., Sarıkaya S., Satar N., Arıdoğan İ.A., Eren M., Zeren S.: Percutaneous treatment of stones in pediatrics: a retrospective multicenter study.

19th ESPU Annual Meeting, Nice, France, 23-26 April 2008. J Ped Urology, 4:S21, 2008.

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S: Percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidney stone disease.

American Urological Association 103rd Annual Meeting, Anaheim, California, USA, May 17-22, 2008.

Bayazıt Y., Aytutuldu A., Abat D., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Laparoscopic adrenalectomy for a large adrenal mass.

Society of Laparoendoscopic Surgeons 17th Annual Meeting and Endo Expo 2008, Chicago, Illinois, USA, September 17-20, 2008.

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U., Özkeçeli R., Zeren S., Türkyılmaz R.K.: The birth and rise of endourology in Cukurova University since 1973: the historical cornerstones.

EuroAmerican Multispecialty Summit IV: Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery, Orlando, Florida, USA, February 11-14, 2009.

Alptekin D., Öztürk E., İzmirli M., Zincir S., Bayazıt Y., Topçu Z.: Inter-individual difference in Cyp2a6 genotypes as determined with restrictional fragment length polymorphism in relation to Gstm1 and Gstt1 genes among the patients with prostate carcinoma.

          3rd Asian Pacific Regional ISSX (International Society for the Study of Xenobiotics) Meeting, Bangkok, Tayland, May 10-12, 2009. Vol.64, pp.45-46.

          Drug Metabolism Reviews, 41(suppl. 2), 5-117, Abst. 64, 2009.

          http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03602530903052498

          DOI: 10.1080/03602530903052498

Arıdoğan İ.A., Satar N., Bayazıt Y., İzol V., Karslı O., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in children.

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A47, MP4-14, 2009.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Abat D., Tansuğ Z., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in solitary kidney stone disease.

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A77, MP9-14, 2009.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş., Tansuğ Z., Zeren S.: Twelve years of experience in percutaneous nephrolithotomy from a single center.

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A78, MP9-17, 2009.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in horse-shoe kidneys.

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A210, MP4-09, 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Karslı O., Satar N., Doran Ş.: Transumblical laparoendoscopic single site (LESS) surgery in urology: Initial experience. (V-Poster)

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A305, VP21-09, 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Satar N., Doran Ş.: Transumblical laparoendoscopic single site nephroureterectomy in a child. (V-Poster)

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A320, VP24-04, 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Karslı O., Satar N., Doran Ş.: Transumblical laparoendoscopic single site (LESS) nephrectomy in a child with calculous pyonephrosis. (V-Poster)

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A321, VP24-07, 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Abat D., Satar N., Doran Ş.: Laparoscopic radical cystectomy with urinary diversion through a 4 cm mini-incision. (V-Poster)

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A325, VP25-09, 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Aytutuldu A., Erdoğan Ş., Doran Ş.: Management of positive surgical margin during thulium laser assisted laparoscopic partial nephrectomy. (V-Poster)

27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, October 6-10, 2009. J Endourol, 23:1(suppl.), A335, VP27-05, 2009.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: The effect of fusion anomaly “horse-shoe khttp://online.liebertpub.com/tps/authenticate?ru=http%3A%2F%2Fonline.liebertpub.com%2Floi%2Fend&ip=72.32.47.187&expireTime=1455024306218&domain=&proxyuser=&debug=true&signature=39558142idney” in the percutaneous treatment of kidney stone disease.

J Endourol, 24:1(suppl), A203, PS25-26. 28th World Congress of Endourology, Chicago, USA, September 1-4, 2010.

   

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Tansuğ Z., Zeren S.: The effect of stone burden on kidney function in solitary kidneys with stone disease after percutaneous nephrolithotomy.

J Endourol, 24:1(suppl), A235, PS29-21. 28th World Congress of Endourology, Chicago, USA, September 1-4, 2010.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Karslı O., Kaya V., Satar N., Doran Ş.: Transperitoneal and retroperitoneal laparoendoscopic single site surgery: Initial experience.

J Endourol, 24:1(suppl), A313, PS38-24. 28th World Congress of Endourology, Chicago, USA, September 1-4, 2010.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Abat D., Tansuğ Z., Zeren S.: The effect of stone burden on kidney function after percutaneous nephrolithotomy in solitary kidneys with stone disease.

Eur Urol Suppl 2011;10(2):132. 26th Annual Congress of European Association of Urology, Vienna, Austria, March 18-22, 2011.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Satar N, Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in patients wih musculoskeletal deformities. (E-Poster)

http://epostersonline.com/endour2011/?q=node/1771 (erişim tarihi: 13.06.2011)

Challenges in Endourology, Paris, France, July 8-10, 2011.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in horse-shoe kidneys: A single center experience. (E-Poster)

          http://epostersonline.com/endour2011/?q=node/1763 (erişim tarihi: 13.06.2011)

          Challenges in Endourology, Paris, France, July 8-10, 2011.

 

İzol V., Satar N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Zeren S.: Results of the fifteen years of experience in percutaneous nephrolithotomy in pediatric patients.

          23rd Annual Meeting of ESPU Abstract Book, S-11-4(PP), p.232, Zurich, Switzerland, May 9-12, 2012.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N.: Efficiency of ureteroscopy and holmium:YAG laser lithotripsy in treatment of ureteral stones under the age of 7 years.

          23rd Annual Meeting of ESPU Abstract Book, S-11-13(DP), p.241, Zurich, Switzerland, May 9-12, 2012.

 

Satar N., İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in pediatric patients: A single center's experience over 15 years.

          The Journal of Urology, 187(4S suppl.):e787, 2012.

          American Urological Association 107th Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA, May 19-23, 2012. AUA Annual Meeting Program Abstracts 19 May 2012 - 23 May 2012.

 

Arıdoğan I.A., Izol V., Değer M, Karslı O., Bayazıt Y., Satar N.: Comparison of laser and pneumatic lithotripsy in ureteral Stones.

          J Endourol, 26:1(suppl), A382, UP313, 2012.

          30th World Congress of Endourology, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2012.

 

Arıdoğan I.A., Izol V., Deger M., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in kidneys with a fusion anomaly: A single center experience.

          J Endourol, 26:1(suppl), A173, MP26-14, 2012.

          30th World Congress of Endourology, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2012.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Börekoğlu A., Değer M., Bayazıt Y., Zeren S.: Percutaneous nephrolithotomy in patients with musculoskeletal deformities.

          J Endourol, 26:1(suppl), A32, MP02-03, 2012.

          30th World Congress of Endourology, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2012.

 

Mammadov E., Arıdoğan İ.A., İzol V., Açıkalın A., Abat D., Tuli A., Bayazıt Y.: The protective effects of phosphodiesterase-4-specific inhibitör Rolipram on acute ischemia-reperfusion injury in rat kidney.

          J Endourol, 26:1(suppl), A5, BR01-11, 2012.

          30th World Congress of Endourology, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2012.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U., Zeren S.: Fifteen years in percutaneous nephrolithotomy: experience of a single center.

          J Endourol, 26:1(suppl), A30, MP01-14, 2012.

          30th World Congress of Endourology, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2012.

 

Atmış B., Melek E., Bayazıt Y., Bayazıt A.K., Anarat A.: A rare cause of anuric acute kidney injury: Bilateral ureterolithiasis.

Ped Nephrol, 30(9):1571, Abst. P-13, 2015.

48th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology (ESPN), Brussels, Belgium, September 3-5, 2015. 

 

Değer M., İzol V., Ok F., Şükür İ.H., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A.: Safety and efficacy of different calyx accesses in percutaneous nephrolithotomy.

Eur Urol, 18(1) (suppl.), e19, 2019.

34th Annual EAU (European Association of Urology) Congress, Barcelona, Spain, March 15-19, 2019.

 

İzol V., Satar N., Bayazıt Y., Değer M., Gökalp F., Akdogan N., Arıdoğan İ.A.: Evolution of single center experiences in pediatric percutaneous nephrolithotomy over 20 years.

9th International Meeting "Challenges in Endourology", PP-12, Berlin, Germany, June 16-18, 2019.

 

Değer M., İzol V., Ok F., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A.: The effect of percutaneous nephrolithotomy on the estimated glomerular filtration rate in chronic kidney disease.

9th International Meeting "Challenges in Endourology", PP-13, Berlin, Germany, June 16-18, 2019.

 

Değer M., İzol V., Ok F., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Comparison of middle and lower single calyx accesses in percutaneous nephrolithotomy for staghorn stones. (E-poster)

9th International Meeting "Challenges in Endourology", PP-48, Berlin, Germany, June 16-18, 2019.

 

Seyfettinoğlu S., Khatib G., Gülec Ü.K., Güzel A.B., Bayazıt Y., Vardar M.A.: Gonadal vein graft after retroaortic left renal vein injury during paraaortic lymphadenectomy: A case report. (E-poster)

International Journal of Gynecologic Cancer, 29 (Suppl 4) A519-A520, 2019. DOI: 10.1136/ijgc-2019-ESGO.1026

European Society of Gynaecological Oncology, ESGO 2019 Congress, Athens, Greece, November 2-5, 2019.

 

İzol V., Satar N., Bayazıt Y., Gökalp F., Akdoğan N., Arıdoğan İ.A.: Evolution of single center experiences in pediatric percutaneous nephrolithotomy over 20 years.

35. Avrupa Üroloji Kongresi, 17-19 Temmuz 2020. Sözel bildiri: 747.

European Urology Open Science 2020;19 (Suppl 2):e1142

 

İzol V., Satar N., Bayazıt Y., Gökalp F., Akdoğan N., Arıdoğan İ.A.: Evolution of single center experiences in pediatric percutaneous nephrolithotomy over 20 years.

The Societies for Pediatric Urology, SPU Live Online Meeting, June 27th, 2020. https://spuonline.org/meeting/abstracts/2020/MP24.cgi

 

Şükür İ.H., Kaplan H.M., Bayazıt Y.: Investigation of the protective effect of hypericum perforatum extract on lipopolysaccharide induced cystitis. (Sözlü bildiri)

European Urology, Vol. 81:1(Suppl), S644, February, 2022.

37. Avrupa Üroloji Kongresi (37th Annual EAU Congress), Amsterdam, 1-4 Temmuz 2022.

 

Değer M., Aydamirov M., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Erdoğan Ş., Bayazıt Y., İzol V.: The effect of cribriform pattern on oncologic outcomes in surgical margin positive patients after radical prostatectomy. (Tartışmalı poster)

The Journal of Urology, Vol . 209:4S (Suppl), e950, MP67-19, April 2023.

https://doi.org/10.1097/JU.0000000000003330.19

https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000003330.19

AUA Annual Meeting, April 28 – May 1, 2023.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Tansuğ Z., Erken U., Bayazıt Y., Zeren S., Türkyılmaz R.K.: Ateşli silahlarla üreter yaralanmaları.

Türk Üroloji Dergisi, 18, 3:268-270, 1992.

 

Erken U., Tansuğ Z., Gülşen M., Bayazıt Y., Türkyılmaz R.K.: “W” flep insizyonu ile vezikal ekstrofi ve epispadias onarımı.

Türk Üroloji Dergisi, 18, 4:422-425, 1992.

 

Tansuğ Z., Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Erken U., Doran Ş.: Üreter taşlarının rijid üreteroskopi ile tedavisi.

ESWL-Endoüroloji Dergisi, 1:173-176, 1992.

 

Erken U., Doran Ş., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Özkeçeli R., Türkyılmaz R.K.: İlk renal transplantasyon deneyimlerimiz.

Türk Üroloji Dergisi, 18, 2:148-150, 1992.

 

Doran F., Bayazıt Y., Babar E., Varinli S., Akman H., Doran Ş.: Halothane-nitrous oxide kombinasyonunun testis morfolojisine etkisi (deneysel bir çalışma).

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, 1:15-23, 1992.

 

Ersöz C., Gönlüşen G., Coşar E.F., Bayazıt Y., Zeren S., Erken U.: Renal transplant hastalarında postoperatif dönemde idrar sitolojisi bulguları.

Türk Patoloji Dergisi, 10, 1:5-8, 1994.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Zaman M.C., Erken U., Türkyılmaz R.K.: Optik üretrotomi ile üretral darlıkların tedavisi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21, 4:234, 1996.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Gürbüz G.F., Özkeçeli R.: Soliter pelvis taşlarında Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21, 4:238, 1996.

 

Satar N., Zeren S., Soyupak B., Bayazıt Y., Gürbüz G.F., Özkeçeli R.: Üreter taşlarında in situ Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy tedavisi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21, 4:242, 1996.

 

Satar N., Soyupak B., Zeren S., Bayazıt Y., Zaman M.C., Türkyılmaz R.K.: Lokal anestezi ile yapılan üretrosistoskopilerin değerlendirilmesi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 1:27, 1997.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Soyupak B., Doran Ş., Türkyılmaz R.K.: Üretral valvlerin endoskopik tedavisi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 1:23, 1997.

 

Zeren S., Tansuğ Z., Soyupak B., Bayazıt Y., Türkyılmaz R.K.: Üreterosel taşlı hastalarda endoskopik tedavi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 1:20, 1997.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Satar N., Vuruşkan E., Tansuğ Z., Özkeçeli R.. BPH’nın cerrahi tedavisinde transüretral insizyon.

Türk Üroloji Dergisi, 23, 1:18, 1997.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Kızılkaya N., Tansuğ Z., Doran Ş., Özkeçeli R., Doran F.: Topikal lidokain anestezisi altında mesane biopsileri.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 3:202, 1997.

 

Soyupak B., Soyupak S.K., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Satar N.: Üreteropelvik ve üreterovezikal bileşke darlık birlikteliği: Bir olgu sunumu.

Üroloji Bülteni, 9(3):189-190, 1998.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Yaman M., Doran Ş., Erken U.: İnkomplet testiküler feminizasyonda klitoroplasti.

Üroloji Bülteni, 9(3):161-166, 1998.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Doran Ş.: Stres inkontinans tedavisinde pubovajinal sling.

Üroloji Bülteni, 9(4):240-242, 1998.

 

Tansuğ Z., Bayazıt Y., Soyupak B., Alıcı A., Erken U.: Radikal sistektomi sonrası ortotopik neobladder deneyimlerimiz.

Türk Üroloji Dergisi, 25(1):32-35, 1999.

 

Tansuğ Z., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Şahin A., Soyupak B., Erken U.: Mesanenin transizyonel hücreli tümörlerinde intravezikal BCG ve Mitomycin C tedavisinin karşılaştırılması.

Türk Üroloji Dergisi, 25(4):380-386, 1999.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Gürbüz G. F., Doran F., Doran Ş.: Testis torsiyonlarında hipoterminin iskemik değişikliklere etkisi.

Üroloji Bülteni, 10(3-4):131-136, 1999.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren S., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Perkütan nefrolitotripside üreteral stent gerekli mi?

Anadolu Tıp Dergisi, 2(1):21-24, 2000.

 

Gümürdülü D., Ersöz C., Bal N., Gönlüşen G., Bayazıt Y.: Renal pelviste müsinöz adenokarsinoma ve transizyonel hücreli karsinoma birlikteliği (Olgu Sunumu).

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 1:33, 2000.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Demiryürek H., Tansuğ Z., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Ogmentasyon sistoplasti sonuçlarımız.

Anadolu Tıp Dergisi, 2(2):113-118, 2000.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Aksungur E., Yaman M., Erken U.: Transplante böbrekte iğne biyopsisi sonrasi hemoraji: İki kez anjiyografik embolizasyon ile tedavisi.

Türk Üroloji Dergisi, 26(3):369-372, 2000.

 

Bayazıt Y., Yaman M., Erken U.: Renal transplantasyonlu hastalarda cerrahi komplikasyonlar.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20(5):272-278, 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Yaman M., Doran Ş., Erken U.: 147 hastada böbrek transplantasyon sonuçları.

Türk Üroloji Dergisi, 27(2):184-189, 2001.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Ünsal İ., Satar N., Doran Ş.: Hipospadiyas onarımı sonrası gelişen fistüllerin değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, 27(3):328-331, 2001.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Özdemir S., Soyupak B., Doran Ş.: Veziko-vajinal fistüllerde transvajinal yaklaşım.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(2):33-38, 2002.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Özdemir S., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Semptomatik basit böbrek kistlerinin tedavisinde laparoskopi ve açık cerrahinin karşılaştırılması.

Türk Üroloji Dergisi, 29(3):324-329, 2003.

 

Satar N., Bayazıt Y., Özdemir S., Doran Ş.: Ele gelmeyen testislerde laparoskopi deneyimlerimiz.

Türk Üroloji Dergisi, 29(4):442-447, 2003.

 

Bayazıt Y., Zeren S., Doran Ş.: Üriner sistem taş hastalığında laparoskopi.

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Ürolojide Taş Hastalığı Özel Sayısı), 1(1):81-87, 2004.

 

Bayazıt Y., Doran Ş.: Üst üriner sistem tümörlerinde transperitoneal laparoskopik radikal nefroüreterektomi.

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Laparoskopik Üroloji Özel Sayısı), 3(4):34-42, 2007.

 

Apaydın E., Bayazıt Y., Demirkesen O.: Tartışmalı olgu.

Türk Üroloji Dergisi, 33(4):416-420, 2007.

 

Alptekin D., İzmirli M., Bayazıt Y., Lüleyap H.Ü., Güzel A.İ., Tansuğ Z.: Mesane tümörlerinde K-ras ve H-ras geni exon 1 kodon 12-13’de mutasyon taraması.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32:29-34, 2007.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D.: Üriner sistem taş hastalığında laparoskopik cerrahinin son durumu.

Türk Üroloji Dergisi, 34(2): 237-253, 2008.

 

Bayazıt Y., Eskiçorapçı S.: Böbrek kanserinde laparoskopi.

Üroonkoloji Bülteni, 4:48-51, 2008.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y.: Böbrek taş hastalığında perkütan cerrahi.

Türkiye Klinikleri J. Urology-Special Topics, 2(3):66-70, 2009.

 

Büyükkurt S., Bayazıt Y., Erdoğan Ş., Küçükgöz Güleç Ü., Vardar M.A., Gümürdülü D., Özgünen F.T.: Swyer sendromu ve hastalığın laparoskopik yönetimi.

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 16(4):237-241, 2009.

 

Hüseynov B., Abat D., Erdoğan Ş., Bayazıt Y.:  Laparoscopic diagnosis and treatment of splenogonadal fusion associated with intra-abdominal cryptorchidism.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Çukurova Medical Journal ), 38(1):135-137,  2013.

 

Bayazıt Y., Abat D., Aytutuldu A., Erdoğan Ş., Doran Ş.: Management of positive surgical margins during Thulium laser-assisted laparoscopic partial nephrectomy at same session: Case report.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology, 5(3):77-82, 2014.

 

Kuzgunbay B., Bayazıt Y.: Kasa invaze olmayan mesane kanserinde risk sınıflandırmaları: Kullandığımız yöntemler ne kadar doğru? Çok yönlü bakış.

Üroonkoloji Bülteni, 14:18-22, 2015.

 

Abat D., Altunkol A., Demirci D.A., Kendigelen P., Demiray M., Bayazıt Y.: Effects of laparoscopic ureterolithotomy and simultaneous trans-trocar semi-rigid ureteroscopy on stone-free rate in the treatment of proximal ureteral stones.

Journal of Urological Surgery, 2:81-85, 2015.

 

Öztürk S., Bayazıt Y., Büyükkurt S., Gelegen K.Ö., Doran Ş.: Büyük mesane taşında laparoskopik sistolitotomi ve taşın vaginal yolla ekstraksiyonu: Olgu sunumu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(3):571-574, 2017. DOI: 10.17826/cutf.324503

 

Akdoğan N., Değer M., İzol, V., Bayazıt Y., Arıdoğan, İ.A.: Operative outcomes of percutaneous nephrolithotomy in different chronic kidney disease stages.

Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, 3(3):223-229, 2020. DOI: 10.36516/jocass.2020.59

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Erken U., Doran Ş., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Özkeçeli R., Türkyılmaz R.K.: İlk renal transplantasyon deneyimlerimiz.

XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Side-Antalya, 14-18 Ekim 1991.

 

Erken U., Tansuğ Z., Gülşen M., Bayazıt Y., Türkyılmaz R.K.: “W” flep insizyonu ile vezikal ekstrofi ve epispadias onarımı.

XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Side-Antalya, 14-18 Ekim 1991.

 

Tansuğ Z., Erken U., Bayazıt Y., Zeren S., Türkyılmaz R.K.: Ateşli silahlarla üreter yaralanmaları.

XI. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Side-Antalya, 14-18 Ekim 1991.

 

Tansuğ Z., Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Erken U., Doran Ş.: Üreter taşlarının rijid üreteroskopi ile tedavisi.

İkinci Ulusal Litotripsi Sempozyumu, Ankara, 7-10 Mayıs 1992.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren S., Kocaoluk K., Erken U.: TUR-P’nin semptom skoru (I-PSS) ile değerlendirilmesi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren S., Zaman M.C., Doran Ş., İnal M., Özkeçeli R.: Double J stent uygulamalarında hava insuflasyonu ile sistoskopi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Zeren S., Tansuğ Z., Soyupak B., Bayazıt Y., Türkyılmaz R.K.: Üreterosel taşlı hastalarda endoskopik tedavi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Doran Ş., Bayazıt Y., Satar N., Zeren S., Türkyılmaz R.K.: Transüretral elektrovaporizasyon ile BPH tedavisi, ilk 20 olgudaki deneyimlerimiz. (Video sunumu)

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Satar N., Vuruşkan E., Tansuğ Z., Özkeçeli R.: BPH’nın cerrahi tedavisinde transüretral insizyon.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Apak A., Doran Ş., Özkeçeli R.: Pediatrik hasta grubunda SWL tedavisi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Satar N., Güzel H., Erken U.: Renal perkütan girişimler.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Soyupak B., Apak A., Doran Ş., Türkyılmaz R.K.: Üretral valvlerin endoskopik tedavisi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Zaman M.C., Erken U., Türkyılmaz R.K.: Vizüel optik üretrotomi ile üretral darlıkların tedavisi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Satar N., Soyupak B., Zeren S., Bayazıt Y.,  Zaman M.C., Türkyılmaz R.K.: Lokal anestezi ile yapılan üretrosistoskopilerin değerlendirilmesi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Satar N., Zeren S., Soyupak B., Bayazıt Y., Gürbüz G.F., Özkeçeli R.: Üreter taşlarında in situ ESWL tedavisi.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Gürbüz G.F., Özkeçeli R.: Soliter pelvis taşlarında ESWL.

II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana-Mersin, 17-20 Nisan 1996.

 

Tansuğ Z., Bayazıt Y., Soyupak B., Kızılkaya N., Erken U.: Augmentation sistoplasti sonuçlarımız.

14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 20-23 Ekim1997.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Pediatrik böbrek taşlı hastaların perkütan girişimle tedavisinde erken deneyimlerimiz.

3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren S., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Perkütan nefrolitotripside üreteral stent gerekli mi?

3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

 

Zeren S., Soyupak B., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Erken U.: Taş yükü fazla böbreklerin perkütan girişimle tedavisi.

3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Zeren S., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Doran Ş.: Üriner sistem taşlarında pnömatik litotriptör deneyimlerimiz.

3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

 

Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Kızılkaya N., Tansuğ Z., Özkeçeli R.: Mesanenin transizyonel hücreli tümörlerinde intravezikal BCG ve Mitomycin C tedavisi.

15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Güzel H., Doran Ş.: Bölgemiz erkek çocuklarında eksternal genital organ gelişimi ve anomali insidansı.

15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

 

Tansuğ Z., Bayazıt Y., Soyupak B., Alıcı A., Erken U.: Radikal sistektomi sonrası ortotopik neobladder deneyimlerimiz.

15. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

 

Kocaoluk K., Erken E., Güneşaçar R., Bayazıt Y., Canataroğlu A., Erken U.: Renal transplantasyonlu hastalarda serum ICAM-1 düzeyleri.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 1. Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım 1998.

 

Aylantekin S., Erken E., Güneşaçar R., Bayazıt Y., Hergüvenç T., Canataroğlu A., Erken U.: Renal transplantasyonlu hastalarda serum interlökin-6, C-reaktif protein, serum amiloid-A ve beta-2 mikroglobülin düzeylerinin seri ölçümü.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 1. Kongresi, Antalya, 11-15 Kasım 1998.

 

Gümürdülü D., Ersöz C., Bal N., Gönlüşen G., Bayazıt Y.: Renal pelviste müsinöz adenokarsinoma ve transizyonel hücreli karsinoma (olgu sunumu).

14. Ulusal Patoloji Kongresi, Kuşadası, 11-17 Nisan 1999.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Vardar M.A., Özkeçeli R.: Bilateral intravezikal üreterosel olgusunun endoskopik tedavisi. (Video sunumu)

5. Akdeniz  Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Simpozyumu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 3-6 Nisan 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Satar N., Doran Ş., Türkyılmaz R.K.: Laparoskopik nefrektomi: Transperitoneal yaklaşım. (Video sunumu)

5. Akdeniz  Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Simpozyumu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 3-6 Nisan 2000.

 

Doran F., Bolat F., Bayazıt Y.: Azospermi ve oligospermi olgularında testiküler biyopsilerde skorlama.

15. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Belek, Antalya, 24-27 Mayıs 2000.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Özkeçeli R.: Pediatrik yaş grubunda perkütan nefrolitotomi.

4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

 

Satar N.K., Bayazıt Y., İnal M., Satar N.: Renal kolik şüphesi olan hastalarda kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografinin tanı değerinin araştırılması.

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Arıdoğan İ.A., Zeren S., Bayazıt Y., Soyupak B., Payaslı K., Özkeçeli R.: Soliter böbreklerde PNL sonuçlarımız.

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Satar N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Ünsal İ., Doran Ş.: Hipospadyas onarımı sonrası gelişen fistüllerin değerlendirilmesi.

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Turunç T., Doran Ş., Özkeçeli R.: Derin dorsal ven arterializasyonunda geç dönem sonuçlar. Başarı mı? Başarısızlık mı?

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Soyupak B., Bayazıt Y., Yaman M., Tansuğ Z., Erken U.: Surrenal kitlelerde cerrahi deneyimlerimiz.

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Zeren S., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Erken U.: Lomber skar PNL sonuçları üzerine etkili mi?

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Payaslı K., Doran Ş.: Renal kist dekortikasyonunda laparoskopik teknik. (Video sunumu)

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Özdemir S., Karayaylalı İ., Doran Ş.: Bilateral pelvik böbrekte laparoskopik böbrek biyopsisi. (Video sunumu)

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Türkyılmaz R.K.: Perkütan nefrolitotomi: Üst pol girişin avantajları. (Video sunumu)

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Zeren S., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Özkeçeli R.: Üreteropelvik bileşke mutlaka dar mı? (Video sunumu)

16. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

 

Bayazıt A.K., Bayazıt Y., Noyan A., Ünsal İ., Anarat A., Erken U.: Pediatrik renal transplantasyonda ilk deneyimlerimiz.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, Transplantasyon 2000 (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 25-29 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Yaman M., Doran Ş., Soyupak B., Erken U.: Çukurova Üniversitesi'ndeki 147 renal transplantasyonun sonuçları.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, Transplantasyon 2000 (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 25-29 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Satar N., Ünsal İ., Erken U.: 100 renal donörde lomber insizyonun morbiditesi.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, Transplantasyon 2000 (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 25-29 Ekim 2000.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Yaman M., Doran Ş., Erken U.: Renal transplantasyonlu hastalarda ürolojik girişimler.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, Transplantasyon 2000 (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 25-29 Ekim 2000.

 

Özer H.T.E., Hergüvenç T., Güneşaçar R., Erken E., Bayazıt Y., Erken U.: Çukurova yöresindeki HLA antijenlerinin dağılımı ve diğer bölgelerden farklılıkları.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 2. Kongresi, Transplantasyon 2000 (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 25-29 Ekim 2000.

 

Hazar B., Paydaş S., Şahin B., Doran F., Bayazıt Y., Eken A.: Hodgkin hastalığı tedavisi sonrası gelişen ikincil malignansi olarak leiomiyosarkom.

28. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 5. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İzmir, 1-4 Kasım 2000.

 

Alptekin D., Güzel A. İ., Lüleyap Ü. H., Bayazıt Y., Topçuoğlu M.Ş., Kasap H.: Çukurova yöresinde gözlenen p53 exon 5 mutasyonları.

7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 18-21 Eylül 2001.

 

Doran F., Varinli S., Bayazıt Y., Bal N.: Mesane yerleşimli primer feokromositoma. Olgu sunumu.

15. Ulusal Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Adana, 20-26 Ekim 2001.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Yaman M., Ersöz C., Doran Ş.: İnfertil erkek hastalarda testiküler ince iğne aspirasyon sitolojisinin testiküler sperm elde etme ve histolojik değerlendirme açısından açık testis biyopsisi ile karşılaştırılması.

4. Ulusal Androloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, 7-10 Kasım 2001.

 

Bayazıt Y., Satar N., Soyupak B., Zeren S., Özdemir S., Kırımlı S., Doran Ş.: Laparoskopik adrenal cerrahisi. (Video sunumu)

6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 27-30 Mart 2002.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Pediatrik olgularda perkütan nefrolitotomi. (Video sunumu)

6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 27-30 Mart 2002.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Pelvis renalis tümörünün perkütan rezeksiyonla tedavisi. (Video sunumu)

6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 27-30 Mart 2002.

 

Arıdoğan A., Turunç T., Bayazıt Y., Payaslı K., Soyupak B., Zeren S.: Üreterolitotripsi sonrası gelişen erken dönem komplikasyonlar.

17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Arıdoğan A., Özdemir S., Doran Ş.: Semptomatik basit böbrek kistlerinin tedavisinde laparoskopi ve açık cerrahinin karşılaştırılması.

17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Özdemir S., Arıdoğan A., Tansuğ Z.: Çocuklardaki üreter taşlarının tedavisinde rijit üreteroskopi.

17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

Arıdoğan A., Bayazıt Y., Demir E., Zeren S., Doran Ş.: Şok dalga tedavisinin renal toplayıcı sistemde yaptığı değişikliklerin daha sonra yapılan perkütan cerrahiye etkisi var mı?

17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

Bayazıt Y., Satar N., Özdemir S., Doran Ş.: Nonpalpabıl testiste laparoskopi.

17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 5-10 Ekim 2002.

 

Zeren S., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş.: 1041 renal ünitte perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Demir E., Zeren S., Doran Ş.: Şok dalga tedavisinin renal toplayıcı sistemde yaptığı değişikliklerin perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Zeren S., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş.: Perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarımızın irdelenmesi.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Geyik S., Soyupak B., Zeren S.: Komplet staghorn taşlarda PNL uygulamaları.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Arıdoğan İ.A., Geyik S., Bayazıt Y., Zeren S.: Atnalı böbrekli taş hastalarımızda PNL deneyimimiz.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Zeren S., Satar N., Bayazıt Y., Geyik S., Özkeçeli R.: Çocuk taş hastalığının tedavisinde perkütan nefrolitotomi.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Arıdoğan İ.A., Turunç T., Bayazıt Y., Arıboğan A., Soyupak B., Zeren S.: Üreterolitotripsinin erken dönem komplikasyonları.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Bayazıt Y., Soyupak B., Kuzgunbay B., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Tansuğ Z., Doran Ş.: Böbrek kistlerinde laparoskopik cerrahi sonuçlarımız.

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Zeren S., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Özkeçeli R.: Renal kist ile birlikte olan böbrek taşlarında perkütan cerrahi. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Pelvis renalis tümörü perkütan rezeksiyonu – iki yıllık takip. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Bayazıt Y., Satar N., Bayazıt A. K., Noyan A., Doran Ş.: Çocuk hastada retroperitonoskopik nefroüreterektomi: Video sunumu. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A., Kuzgunbay B., Zeren S., Doran Ş.: Bilateral abdominal testiste laparoskopik orşiopeksi. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Bayazıt Y., Zeren S., Arıdoğan İ.A., Özdemir S., Doran Ş.: Pelvik böbrekte laparoskopik pyelolitotomi. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Kuzgunbay B., Tansuğ Z.: El yardımlı laparoskopik radikal nefrektomi. (Video)

5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003.

 

Zeren S., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Geyik S., Doran Ş.: Fleksibl üreteropyeloskopi: Değişik uygulamalar. (Video)

7. Uluslararası Katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 22-24 Nisan 2004.

 

Turunç T., Bayazıt Y., Doran F., Arıdoğan İ.A., Kuzgunbay B., Demir E., Doran Ş.: Sıçan vaz deferenslerindeki obstrüksiyonun Cajal hücreleri üzerine etkileri.

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Arıdoğan İ.A., Geyik S., Bayazıt Y., Soyupak B., Zeren S.: Atnalı böbrekli taş hastalarında perkütan nefrolitotomi.

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Kuzgunbay B., Tansuğ Z.: Çocuk üreter taşlarının tedavisinde rijid üreteroskopi.

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Geyik S., Satar N., Doran Ş.: Retrokaval üreterde retroperitoneoskopik tedavi. (Video)

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Geyik S., Kuzgunbay B., Doran Ş.: Laparoskopik dismembered pyeloplasti. (Video)

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Bayazıt Y., Doran Ş., Arıdoğan İ.A., Kuzgunbay B., Tansuğ Z.: El yardımlı laparoskopik radikal nefrektomi. (Video)

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Arıdoğan İ.A., Geyik S., Bayazıt Y., Soyupak B., Özbilen O., Zeren S.: Non-opak böbrek taşlı hastalarda perkütan nefrolitotomi.

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Satar N., Bayazıt Y., Noyan A., Kuzgunbay B., Doran Ş.: VUR’a sekonder atrofik böbrekli çocuklarda 3 port ile retroperitoneoskopik nefroüreterektomi.

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, 2-7 Ekim 2004.

 

Bayazıt Y., Şah C., Zeren S.: Böbrek tümöründe laparoskopik parsiyel nefrektomi.

7. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 22-25 Eylül 2005.

 

Bayazıt Y., Satar N., İzol V., Özbilen O., Doran Ş.: Pediyatrik laparoskopide ilk deneyimlerimiz.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Bayazıt Y., İzol V., Dursun H., Noyan A., Satar N.: Çocuk hastalarda laparoskopik periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Özbilen O., Sarıoğlu E.: Pediatrik böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Satar N., Zeren S., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Özbilen O., Doran Ş.: Çocuk üreter taşlarının tedavisinde rijid üreteroskopi.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Bayazıt Y., Zeren S., İzol V., Satar N.: Retroperitoneoskopik spiral flep pyeloplasti.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Kuzgunbay B., Doran F., Bayazıt Y., Turunç T., Satar N.: Unilateral distal üreter obstrüksiyonu yapılan sıçanların üreteropelvik bileşkelerindeki Cajal hücrelerinde meydana gelen değişiklikler.

8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 1-4 Ekim 2005.

 

Bayazıt Y., İzol V., Satar N., Arıdoğan İ.A., Şah C., Zeren S., Tansuğ Z.: Böbrek tümörlerinin tedavisinde laparoskopik parsiyel nefrektomi. (Video)

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Şah C., Bayazıt Y., Satar N., Zeren S.: Pediyatrik böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi.

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Şah C., Tashbulatova D., Doran Ş.: Pelvis renalis tümörünün tedavisinde laparoskopik nefroüreterektomi. (Video)

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

İzol V., Bayazıt Y., Sarıoğlu E., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: At nalı böbrekte laparoskopik transmezokolik dismembered pyeloplasti. (Video)

          6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Bayazıt Y., Zeren S., İzol V., Eken A., Arıdoğan İ.A., Satar N.: Retroperitoneoskopik spiral flep pyeloplasti. (Video)

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Bayazıt Y., Satar N., İzol V., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Doran Ş.: Laparoskopik basit nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimiz.

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Bayazıt Y., İzol V., Tashbulatova D., Dursun H., Noyan A., Satar N.: Çocuk hastalarda laparoskopik periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi.

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Şah C., İzol V., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomi sonrası kullanılan re-entry uçlu Malekot kateterlerinin kullanım avantajları. (Video)

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Tashbulatova D., İzol V., Bayazıt Y., Eken A., Şah C., Doran Ş.: Retroperitoneal fibroziste üreterin laparoskopik intraperitonealizasyonu ve doku adezyon bariyeri kullanımı. (Video)

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Bayazıt Y., Satar N., İzol V., Arıdoğan İ.A., Özbilen O., Aytutuldu A., Doran Ş.: Pediyatrik laparoskopide ilk deneyimlerimiz.

         6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-4 Aralık 2005.

 

Zeren S., Şah C., Bayazıt Y., Soyupak B., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U.: Perkütan nefrolitotomi deneyimimiz: Yıllar neleri değiştirdi?

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Özbilen O., İzol V., Arıdoğan İ.A., Satar N.: Pediyatrik ürolojide laparoskopi.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Şah C., Eken A., Özbilen O., Aytutuldu A., Zeren S.: Genital bölgenin korozif madde yanığına sekonder komplet mesane eversiyonu.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Satar N., İzol V., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Zeren S., Doran Ş.: Laparoskopik basit nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimiz.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., İzol V., Satar N. Eken A., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: 236 Hastada ürolojik laparoskopi deneyimlerimiz.

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

İzol V., Bayazıt Y., Sarıoğlu E., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: At nalı böbrekte laparoskopik transmezokolik dismembered pyeloplasti. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Tashbulatova D., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Çift toplayıcı sistemde selektif damar diseksiyonuyla alt polün laparoskopik parsiyel nefrektomisi. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Atnalı böbrekte laparoskopik heminefrektomi. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Satar N, Bayazıt Y., İzol V., Sarıoğlu E., Eken A., Noyan A.: Neonatal dönemde posteriyor üretral valf (PUV) ablazyonu. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Satar N, Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Doran Ş.: Pediyatrik retroperitoneoskopik Fenger pyeloplasti. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Şah C., İzol V., Eken A., Doran Ş.: Modifiye litotomi pozisyonunda üç portla retroperitoneoskopik radikal nefroüreterektomi ve distal üreterin transüretral eksizyonu. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., İzol V., Eken A., Aytutuldu A., Şah C., Doran Ş.: Pelvis renalis tümörünün tedavisinde transperitoneal laparoskopik nefroüreterektomi. (Video)

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006.

 

Bayazıt Y., Özbilen O., Doran Ş., Arıdoğan İ.A., Soyupak B., Tansuğ Z.: Laparoskopik radikal nefrektomide ilk deneyimlerimiz. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., İzol V., Satar N., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Doran Ş.: 377 hastada ürolojik laparoskopi deneyimlerimiz. (Poster)

            7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., İzol V., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Soyupak B., Aytutuldu A., Doran Ş.: 22 hastada laparoskopik adrenalektomi. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Eken A., Doran Ş.: Anomalili böbreklerde laparoskopik girişimler. (Poster)

            7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Argun B., Apaydın E., Bayazıt Y., Oktay B., Bilen C.Y., Akpınar H., Turna B., İzol V., Yavaşçaoğlu İ., Önder A.U., Yalçın V., Kural A.R.: Laparoskopik radikal nefrektomi: Çok merkezli deneyimlerimiz. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., İzol V., Sarıoğlu E., Tashbulatova D., Noyan A., Aytutuldu A., Satar N.: Çocuk hastalarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi ve omentektomi. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Satar N., İzol V., Aytutuldu A., Özbilen O., Doran Ş.: Çocuklarda laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Eken A., Tansuğ Z., Zeren S.: Atnalı böbrekli taş hastalarında perkütan nefrolitotomi. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Sarıoğlu E., Arıdoğan İ.A., Satar N., Soyupak B., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide 10 yıllık deneyimimiz. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Arıdoğan İ.A., Sarıoğlu E., Abat D., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş., Soyupak B., Tansuğ Z., Erken U., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide deneyime göre komplikasyon oranları. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Satar N., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Sarıoğlu E., Abat D., Zeren S.: Çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız. (Poster)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Aytutuldu A., Sarıoğlu E., Eken A., Tashbulatova D., Doran Ş.: Laparoskopik radikal sistektomi. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Aytutuldu A., Doran Ş.: Retroperitoneoskopik radikal nefrektomi. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Aytutuldu A., İzol V., Arıdoğan İ.A., Özbilen O., Abat D., Doran Ş.: Laparoskopik radikal nefroüreterektomide ekstravezikal kaf tekniği. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Aytutuldu A., İzol V., Arıdoğan İ.A., Özbilen O., Doran Ş.: Transperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Aytutuldu A., Satar N., Arıdoğan İ.A., İzol V., Doran Ş.: Çocuk hastada retroperitoneoskopik nefrektomi. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Retroperitoneal fibrozis tedavisinde bilateral laparoskopik üreterolizis ve intraperitonealizasyon. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Özbilen O., Arıdoğan İ.A., Aytutuldu A., Doran Ş.: Üç port ile retroperitoneoskopik dismembered piyeloplasti. (Video)

7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme/İzmir, 9-12 Eylül 2007.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., İzol V., Zeren S., Satar N.: Çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

            9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

 

Şahin A., Bilen C.Y., Bayazıt Y., İnci K., Sarıkaya Ş., Satar N., Tekgül S., Arıdoğan İ.A., Eren M., Zeren S.: Çocuklardaki taşların perkütan tedavisi: bir retrospektif çok merkezli çalışma.

9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

 

Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Satar N.: Çocuk hastada retroperitoneoskopik nefrektomi (Video).

            9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., İzol V., Satar N.: Çocuk üreter taşlarının tedavisinde rijid üreteroskopi.

9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

 

Bayazıt Y., Çal Ç., Demiryoğuran S., Sözen S.: Adrenal kitlelerde laparoskopik cerrahi: Çok merkezli sonuçlar.

8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, 28 Kasım – 2 Aralık 2007.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: Taşlı atnalı böbreklerin tedavisinde perkütan nefrolitotomi.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, S-21, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Satar N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Abat D., Zeren S.: Çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-215, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Çal Ç., Bayazıt Y., Bilen C.Y., Sözen S., Akpınar H., Ataus S., Öbek C.: Laparoskopik adrenalektomi: Üroonkoloji Derneği Laparoskopik Üroonkoloji Çalışma Grubu sonuçları.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-228, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Sözen T.S., Bilen C., Bayazıt Y. Küpeli B., Özen H., Doran Ş., Üre İ., Tombul T., Aytutuldu A.: Küçük böbrek tümörlerinde laparoskopik parsiyel nefrektomi: Çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-240, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Turna B., Apaydın E., Oktay B., Bayazıt Y., Şanlı Ö., Tunç L., Vuruşkan H., Yalçın V., Kural A.R., Erdoğru T.: Büyük böbrek tümörlerinin laparoskopik radikal nefrektomi ile tedavisi: Çok merkezli çalışma.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-244, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Abat D., Satar N., Soyupak B., Arıdoğan İ.A., Tansuğ Z., Doran Ş.: 507 vakada ürolojik laparoskopi.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-255, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Bilen C.Y., Sözen S., Bayazıt Y., Şanlı Ö., Özen H., Tunç M., Küpeli B., Batur A.F., Tefik T.: Laparoskopik nefroüreterektomi: Çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-261, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Soyupak B., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U., Özkeçeli R., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide 11 yıllık deneyimimiz.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, P-326, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Bayazıt Y., Abat D., Aytutuldu A., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Lazer yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomide frozen incelemede cerrahi sınır pozitifliği ve tedavisi.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, V-18, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Bayazıt Y., İzol V., Aytutuldu A., Abat D., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Laparoskopik radikal sistektomi ve 4 cm insizyondan üriner diversiyon.

            20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, V-68, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Akpınar H., Bayazıt Y., Bilen C., Şanlı Ö., Sözen S. (Üroonkoloji Derneği Laparoskopi Çalışma Grubu): Böbrek tümörlerinin tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi: Çok merkezli erken dönem cerrahi sonuçlar.

20.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Özet Kitabı, TP-23, Antalya, 1-6 Kasım 2008.

 

Abat D., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Aytutuldu A., Satar N., Doran Ş.: Histerektomi sonrası üreterovajinal fistülde laparoskopik psoas askılı üreteroneosistostomi. (Video).

1. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Bildiri Kitabı, V16, 51, Antalya, 3-6 Kasım 2009.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş., Tansuğ Z., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide 12 yıllık deneyimimiz.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, SP11, 45, Antalya, 4-7 Kasım 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Abat D., Aytutuldu A., Satar N., Doran Ş.: 645 olguda ürolojik laparoskopi deneyimimiz.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, SP31, 65, Antalya, 4-7 Kasım 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Karslı O., Satar N., Doran Ş.: Tek insizyonla laparoskopik cerrahide ilk deneyimlerimiz.

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Özet Kitabı, SP76, 110, Antalya, 4-7 Kasım 2009.

 

Satar N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., İzol V., Abat D., Çelik S., Zeren S.: Çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, P-24, 41, Ankara, 10-12 Aralık 2009.

 

Satar N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Abat D., Çelik S.: Çocuklarda üreter taşlarının tedavisinde rijid üreteroskopinin yeri.

10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, P-25, 42, Ankara, 10-12 Aralık 2009.

 

Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A., Çelik S., Abat D., Doran Ş.: Çocuklarda laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz.

10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, P-34, 51, Ankara, 10-12 Aralık 2009.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Abat D., Çelik S., Satar N., Doran Ş.: Çocuk hastada laparoendoskopik tek port nefroüreterektomi.

10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Bildiri Kitabı, P-25, 42, Ankara, 10-12 Aralık 2009.

 

Bilen C.Y., Bayazıt Y., Güdeloğlu A., Abat D., İnci K., Doran Ş.: Laparoskopik pyeloplasti: Stentli mi, stentsiz mi?

1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, S6, 27, Ankara, 23-36 Haziran 2010.

 

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Abat D., Aytutuldu A., Satar N., Doran Ş.: 744 olguda ürolojik laparoskopi deneyimimiz.

1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, P9, 90, Ankara, 23-36 Haziran 2010.

 

Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş., Tansuğ Z., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide 13 yıllık deneyimimiz.

1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, P38, 124, Ankara, 23-36 Haziran 2010.

 

Bayazıt Y., İzol V., Karslı O., Karlıdağ İ., Gökalp F., Kaya V., Doran Ş.: Tek port ile sağ laparoskopik adrenalektomi. (Video)

10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, V-10, 100, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

 

Bayazıt Y., Gökalp F., İzol V., Karlıdağ İ., Kaya V., Karslı O., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Tek port ile sol laparoskopik adrenalektomi. (Video)

            10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, V-11, 101, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

 

Bayazıt Y., İzol V., Karslı O., Gökalp F., Karlıdağ İ., Arıdoğan İ.A., Satar N., Doran Ş.: Laparoskopik radikal sistektomi ile birlikte en bloc üretrektomi. (Video)

            10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, V-12, 102, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

 

Bayazıt Y., İzol V., Karslı O., Kaplan E., Karlıdağ İ., Şeydaoğlu G., Satar N., Doran Ş.: Laparoskopik radikal nefroüreterektomi sırasında hücre ekimi riskini azaltmada distal üreter ve mesane irrigasyon tekniği. (Poster)

            10. Üroonkoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-18, 131, Antalya, 26-30 Ekim 2011.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Börekoğlu A., Bayazıt Y., Satar N.: Çocuk hastalarda 15 yıllık perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

            11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 82, P-46.

            11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 16-18 Aralık 2011.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Börekoğlu A., Bayazıt Y., Satar N.: Staghorn taşlı çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi.

            11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa 83, P-47.

            11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, 16-18 Aralık 2011.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Erken U., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide 15 yıllık deneyimlerimiz. (Sözlü sunum)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 47, S-07, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., Gökalp F., Karslı O., Abat D., Kaya V., Börekoğlu A., Tekdöş Ç., Doran Ş.: Vezikouterin fistülde transvezikal laparoskopik onarım. (Video)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 78, V-17, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., Börekoğlu A., Gökalp F., Tekdöş Ç., Doran Ş.: Dupleks sistemli çocukta tek insizyonla laparoskopik heminefroüreterektomi. (Video)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 80, V-19, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., Gökalp F., İzol V., Karlıdağ İ., Kaya V., Karslı O., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Tek port ile sol laparoskopik adrenalektomi. (Video)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 81, V-20, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., İzol V., Karslı O.,Karlıdağ İ., Gökalp F., Kaya V., Doran Ş.: Tek port ile sağ laparoskopik adrenalektomi. (Video)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 82, V-21, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., Börekoğlu A., Gökalp F., Kaya V., Karslı O., Abat D., Satar N., Doran Ş.: Tek insizyonla laparoskopik cerrahide üç yıllık deneyimlerimiz. (Poster)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 115, P-20, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Bayazıt Y., Börekoğlu A., Gökalp F., Tekdöş Ç., Arıdoğan İ.A., Karslı O., Doran Ş.: Üriner sistem taşlarında laparoskopik cerrahi. (Poster)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 116, P-21, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Değer M., Karslı O., Bayazıt Y., Satar N.: Üreteroskopik taş cerrahisinde lazer ve pnömatik intrakorporeal litotripsinin karşılaştırılması. (Poster)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 120, P-25, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Börekoğlu A., Bayazıt Y., Değer M., Satar N.: Kas-iskelet deformitesi olan hastalarda perkütan nefrolitotomi. (Poster)

            2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı, Sayfa 122, P-27, Ankara, 29-31 Mart 2012.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide tek merkezde 15 yıllık deneyim.

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 3 – 7 Ekim 2012.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Değer M., Bayazıt Y., Tansuğ Z., Zeren S.: Taşlı at nalı böbreklerin tedavisinde perkütan nefrolitotomi. (Tartışmalı poster)

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 3 – 7 Ekim 2012. Kongre Özet Kitabı, s219.

 

Mammadov E., Arıdoğan İ.A., İzol V., Açıkalın A., Abat D., Tuli A., Bayazıt Y.: Fosfodiesteraz tip-4 inhibitörü Rolipram’ın sıçanlarda renal iskemi / reperfüzyon hasarında koruyucu etkisi.

            1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 3 – 7 Ekim 2012.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Börekoğlu A., Bayazıt Y., Satar N., Zeren S.: Çocuk hastalarda 15 yıllık perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız.

            1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya 3 – 7 Ekim 2012.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A, Börekoğlu A., Değer M., Bayazıt Y., Zeren S.: Kas iskelet deformiteli hastalarda perkütan nefrolitotomi. (Tartışmalı poster)

1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya 3 – 7 Ekim 2012. Kongre Özet Kitabı, s503.

 

Arıdoğan İ.A., İzol V., Bayazıt Y., Satar N., Tansuğ Z., Doran Ş., Demir E., Erken U., Zeren S.: Perkütan nefrolitotomide tek merkezde 17 yıllık deneyim.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 26, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Değer M., Tekdöş Ç., Bayazıt Y., Zeren S.: Spinal deformiteli hastalarda perkütan nefrolitotomi.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 35, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

 

İzol V., Gökalp F., Akdoğan N., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N.: Süt çocuklarındaki laparoskopik operasyon deneyimlerimiz.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 299, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

    

Arıdoğan İ.A., İzol V., Akdoğan N., Bayazıt Y., Değer M., Tansuğ Z., Zeren S.: Füzyon anomalisi olan böbreklerde perkütan nefrolitotomi tek merkez deneyimi.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 452, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

 

İzol V., Gökalp F., Tekdöş Ç., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Satar N.: Okul öncesi çocuklarda laparoskopik basit nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimiz.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 460, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

 

İzol V., Tekdöş Ç., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Tansuğ Z.: Vücut kitle indeksinin radikal sistektomi cerrahisine etkisi.

2. Ulusal Urolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 492, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

 

Gökalp F., Bayazıt Y., Yılmaz İ.Ö., Evran M., Akkuş G., Tetiker T., Doran Ş.: Adrenal koruyucu cerrahi: Bilateral adrenal kitleli hastada laparoskopik parsiyel adrenalektomi.

12. Üroonkoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 72, VS-06, Antalya, 18–22 Kasım 2015.

 

Kızılgök B., Gökalp F., Bayazıt Y., Doran Ş.: Renal kitlede iskemisiz laparoskopik Parsiyel nefrektomi.

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 51, VS-30, Antalya, 3-6 Mart 2016.

 

Gökalp F., Bayazıt Y., Güzel A.B., Bağır Kılıç E., Doran Ş.: Nadir görülen bir hidronefroz nedeni: Üreteral endometriozis.

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 98, PS-18, Antalya, 3-6 Mart 2016.

 

İzol V., Ok F., Yılmaz İ.Ö., Karkin K., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş.: 2 yaş altı çocuk hastalarda laparoskopik basit nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimiz.

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 99, PS-19, Antalya, 3-6 Mart 2016.

 

İzol V., Akdoğan N., Kızılgök B., Bayazıt Y., Tansuğ Z.: Laparoskopik-açık parsiyel nefrektomi: Renal fonksiyon ve klinik parametrelerinin karşılaştırılması.

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 102, PS-22, Antalya, 3-6 Mart 2016.

 

İzol V., Bayazıt Y., Tekdöş Ç., Akdoğan N., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Açık ve laparoskopik radikal sistektomi yöntemlerinin karşılaştırılması.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 36, SS-17, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Tekdöş Ç., İzol V., Yılmaz İ.Ö., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z., Erken U.: Radikal sistektomi yapılan hastalarda vücut kitle indeksinin peroperatif ve postoperatif sonuçlara etkisi.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 46, SP-29, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Bayazıt Y., İzol V., Akkuş G., Yılmaz İ.Ö., Ok F., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Laparoskopik adrenalektomide 15 yıllık deneyimlerimiz.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 51, SS-22, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

İzol V., Bayazıt Y., Akdoğan N., Ok F., Arıdoğan İ.A., Satar N., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Obezitenin laparoskopik radikal renal cerrahi üzerine etkisi.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 57, SP-35, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

İzol V., Bayazıt Y., Kızılgök B.,Yılmaz İ.Ö., Gökalp F., Satar N.: 2 yaş altı çocuklarda laparoskopik nefroüreterektomi.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 199, VS-03, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Kızılgök B., Tekdöş Ç., Ok F., Bayazıt Y., Doran Ş.: Üst üriner sistemin ürotelyal karsinomunda üreteroskopik tedavi.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 223, VS-40, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Kızılgök B., Yılmaz İ.Ö., Bayazıt Y., Doran Ş.: Laparoskopik radikal prostatektomi komplikasyonu: Anastomoz kaçağı.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 236, V-14, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Akkuş G., İzol V., Ok F., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z., Şükür İ.H.: Fonksiyonel olan ve olmayan adrenal kitlelere multidisipliner yaklaşım: Retrospektif gözlemsel çalışma.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 297, P-67, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Değer M., İzol V., Gökalp F., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ M.Z.: Prostat kanserinde iğne biyopsi ve radikal prostatektomi örneklerinin Gleason skorları arasındaki uyumun değerlendirilmesi.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 298, P-70, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

İzol V., Bayazıt Y., Akdoğan N., Tekdöş Ç., Tansuğ M.Z.: Tek merkez laparoskopik-açık parsiyel nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 299, P-71, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

Ok F., Akdoğan N., Bayazıt Y., Erdoğan Ş., Doran Ş., Şükür İ.H.: Renal glomus tümörü; nadir görülen bir böbrek tümörü olgusu.

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 299, P-72, Antalya, 2-6 Kasım 2016.

 

İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z., Ok F., Akdoğan N.: Radi̇kal si̇stektomi̇ yapılan hastalarda vücut ki̇tle indeksi̇ni̇n peroperati̇f ve postoperati̇f sonuçlara etki̇si̇.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P5, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

İzol V., Tekdöş Ç., F. Ok, Bayazıt Y., Doran Ş., Akdoğan N., Tansuğ M.Z.: Açık ve laparoskopi̇k radi̇kal si̇stektomi̇ yöntemleri̇ni̇n karşılaştırılması.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P6, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

Değer M., İzol V., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Ok F., Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Tansuğ M.Z.: Prostat kanseri̇nde iğne bi̇yopsi̇si̇ ve radi̇kal prostatektomi̇ gleason skorları arasındaki̇ uyumun değerlendi̇ri̇lmesi̇.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P7, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

Akkuş G., İzol V., Ok F., Akdoğan N., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Fonksi̇yonel olan ve olmayan adrenal ki̇tlelere multi̇di̇si̇pli̇ner yaklaşım: Retrospekti̇f gözlemsel çalışma.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P8, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

İzol V., Akdoğan N., Ok F., Arıdoğan İ.A., Satar N., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Obezitenin laparoskopik radikal renal cerrahi üzerine etkisi.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P9, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

Bayazıt Y., İzol V., Akkuş G., Yılmaz İ.Ö., Ok F., Akdoğan N., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Laparoskopi̇k adrenalektomi̇de 15 yıllık deneyi̇mleri̇mi̇z.

5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P10, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

Ok F., Akdoğan N., Bayazıt Y., Erdoğan Ş., Doran Ş.: Renal glomus tümörü: Nadi̇r görülen bi̇r böbrek tümörü olgusu.

            5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, Bildiri Özetleri Kitabı, P11, Antalya, 16-18 Aralık 2016.

 

Ok F., Erdoğan Ş., Bayazıt Y., İzol V., Kızılgök B., Şükür İ.H., Akdoğan N.: 2016 DSÖ böbrek tümörleri sınıflandırmasına eklenen iki yeni alt tip: Olgu sunumu (poster). (http://uroonkolojikongresi.org/wp-content/uploads/2017/11/Poster-Bildiriler_13.-%C3%9Croonkoloji.pdf. Erişim tarihi: 17.12.2017)

13. Üroonkoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 68, PS034, Antalya, 8–12 Kasım 2017.

 

Kuzgunbay B., Yaycıoğlu Ö., Özkan A.T., Baltacı S., Bayazıt Y., Tınay İ., Müezzinoğlu T., Dirim A., Dillioğlugil Ö., Sözen S., Akdoğan B., Zorlu F., Çal Ç., Can C., Bozkurt O., Türkeri L.: Türkiye’de T1 evre böbrek tümörlerinin tedavisinde nefron koruyucu cerrahi kararını etkileyen tümör dışı faktörler (sözlü bildiri). (http://uroonkolojikongresi.org/wp-content/uploads/2017/11/S%C3%B6zl%C3%BC-Bildiriler_13.%C3%9Croonkoloji.pdf. Erişim tarihi: 17.12.2017)

13. Üroonkoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 13, SS06, Antalya, 8–12 Kasım 2017.

 

Özkan T.A., Bozkurt O., Bayazıt Y., Aslan G., Baltacı S., Müezzinoğlu T., Tınay İ., Dillioğlugil Ö., Sözen S., Şahin H., Türkeri L, Üroonkoloji Derneği Böbrek Kanseri Çalışma Grubu, Yaycıoğlu Ö.: Üroonkoloji Derneği böbrek tümörü genel veri tabanı demografik verileri ve evrelere göre uygulanan tedavi tipleri (sözlü bildiri). (http://uroonkolojikongresi.org/wp-content/uploads/2017/11/S%C3%B6zl%C3%BC-Bildiriler_13.%C3%9Croonkoloji.pdf. Erişim tarihi: 17.12.2017)

13. Üroonkoloji Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 19, SS07, Antalya, 8–12 Kasım 2017.

 

İzol V., Yılmaz İ.Ö., Karkin K., Bayazıt Y., Satar N., Doran Ş.: İki yaş ve altındaki hastalarda laparoskopik basit nefrektomi ve nefroüreterektomi deneyimlerimiz (sözlü bildiri). (http://kongre2017.tcud.org.tr/bildirikitabi.pdf Erişim tarihi: 17.12.2017)

            14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SB5-1, s96, Antalya, 30 Kasım – 2 Aralık 2017.

 

Yılmaz İ.Ö., Doran Ş., Tansuğ Z., Bayazıt Y., Akdoğan N., İzol V.: pT3 ve pT4 prostat kanserli hastalarda açık ve laparoskopik radikal prostatektomi karşılaştırması (sözlü bildiri). (http://minimalinvazivurolojikongresi.org/wp-content/uploads/2018/02/Minimal_S%C3%B6zl%C3%BC-Bildiriler.pdf. Erişim tarihi: 05.03.2018).

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, SS021, Antalya, 1-4 Mart 2018.

 

İzol V., Şükür İ.H., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Mikayilov F., Bayazıt Y., Doran Ş.: Geçtiğimiz 16 yılda laparoskopik adrenalektomi deneyimlerimiz (sözlü bildiri). (http://minimalinvazivurolojikongresi.org/wp-content/uploads/2018/02/Minimal_S%C3%B6zl%C3%BC-Bildiriler.pdf. Erişim tarihi: 05.03.2018).

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, SS035, Antalya, 1-4 Mart 2018.

 

Bayazıt Y., Karkin K., Mikayilov F., Yılmaz İ.Ö., Şükür İ.H., Doran Ş.: Genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonunda aort bifurkasyonu proksimaline yaklaşım (video bildiri). (http://minimalinvazivurolojikongresi.org/wp-content/uploads/2018/02/Minimal_Video-Bildiriler.pdf. Erişim tarihi: 05.03.2018).

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, VS017, Antalya, 1-4 Mart 2018.

 

Değer M., Ok F., İzol V., Aydemirov M., Doran Ş., Bayazıt Y.:, Adrenalektomi endikasyonlarına göre preoperatif ve postoperatif sonuçlar (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-106, s105-106, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Karkin K., Kızılgök B., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Üst üriner sistem tümörlerinde lokalizasyona göre intravezikal nüks oranları (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-107, s106, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Yılmaz Ö., Ziyadov E., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Yüksek riskli prostat kanseri hastalarında radikal prostatektomi: Açık ve laparoskopik deneyimlerimizin karşılaştırılması (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-108, s106-107, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Yılmaz Ö., Mammadov A., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Üst üriner sistemin ürotelyal karsinomunda laparoskopik ve açık nefroüreterektominin karşılaştırılması (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-111, s111, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Abat D., Bayazıt Y., Açıkalın A., Dağlıoğlu K., Yenilmez E.D., Altunkol A., Erdoğan Ş., Tuli A.: Fosfodiesteraz-4 inhibitörü olan rolipramın sıçanlarda testiküler torsiyon-detorsiyon hasarı üzerine olan etkisi (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-140, s136-137, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Değer M., İzol V., Ok F., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Kronik böbrek hastalığının perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-141, s137-138, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Karkin K., Ziyadov E., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Vücut kitle indeksi yüksek hasta grubunda açık ve laparoskopik radikal prostatektomi sonuçlarımızın karşılaştırılması (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-189, s175, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Değer M., İzol V., Ok F., Şükür İ., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Perkütan nefrolitotomide farklı kaliks girişlerinin karşılaştırılması (sözlü bildiri).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, SS-240, s219-220, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Değer M., Bayazıt M., Mikayilov F., Tabakan İ., Yavuz O.M., Doran Ş.: Laparoskopik cerrahi yardımlı erkekten kadına cinsiyet değişikliği operasyonu (video bildiri).(VİDEO BİLDİRİ DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ)

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, VS-33, s246, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Yılmaz Ö., Mammadov A., Bayazıt Y., Doran Ş., Tansuğ M.Z.: Vücut kitle indeksi yüksek olan mesane kanserli hastalarda açık ve laparoskopik radikal sistektomi sonuçlarımız (poster).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-038, s275, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

İzol V., Değer M., Karkin K., Mikayilov F., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Füzyon anomalisi olan böbreklerde perkütan nefrolitotomi (poster).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-040, s275-276, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Değer M., İzol V., Ok F., Mikayilov F., Bayazıt Y., Satar N., Arıdoğan İ.A.: Farklı yaş gruplarında perkütan nefrolitotomi sonuçları (poster).

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-201, s400, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım 2018.

 

Çelik S., Kızılay F., Yörükoğl K., Özen H., Akdoğan B., İzol V., Bayazıt Y., Aslan G., Sözen S., Baltacı S., Müezzinoğlu T., Narter F., Türkeri L.: Klinik önemsiz prostat kanseri için önerilen kriterler 12 kor biyopsi için yeterli midir? (Sözlü sunum)

            14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS008, s15, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Değer M., Özden E., Bolat D., Baltacı S., Tinay İ., Bayazıt Y.: Üst üriner sistem ürotelyal karsinomda tanısal üreteroskopinin nefroüreterektomi sonrası intravezikal nüks ile ilişkisi. (Sözlü sunum)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS026, s52, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

Demir Ö., Günseren K.Ö., Özden E., İzol V., Bilen C.Y., Eroğlu Ü., Tanıdır Y., Yıldız A., Vuruşkan H., Gülşen M., Bayazıt Y., Yazıcı S., Tınay İ., Sözen S.: Laparoskopik adrenalektomi: Türkiye verisi. (Sözlü sunum)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS080, s151, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

Akdoğan N., Arıdoğan İ.A., İzol V., Değer M., Gökalp F., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Use of the prostate health index in the detection of prostate cancer at all PSA levels. (Sözlü sunum)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS004, s7, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Gökalp F., Sözen S., Özden E., Bayazıt Y., Müezzinoğlu T., Çetin S., Gülşen M., Türkeri L., Tansuğ M.Z.: T1 evre böbrek kanseri tedavisinde parsiyel ve radikal nefrektominin uzun dönem GFR sonuçlarının karşılaştırılması. (Sözlü sunum)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS051, s97, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Kızılgök B., Değer M., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Primer üst üriner sistem ürotelyal tümörlerinde klinikopatolojik faktörlerin intravezikal rekürrens ve sağkalıma etkisi. (Sözlü sunum)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, SS097, s182, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

Değer M., İzol V., Akdoğan N., Aydemirov M., Tansuğ M.Z., Bayazıt Y.: Büyük adrenal kitlelerde laparoskopik adrenalektomi güvenli midir? (Poster)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, PS079, s359, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Değer M., Ok F., Kızılgök B., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Yüksek riskli prostat kanserinde preoperatif düşük ve yüksek riskli grupların karşılaştırılması. (Poster)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, PS106, s406, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

Değer M., İzol V., Kızılgök B., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Lokal ileri evre prostat kanserli hastalarda operasyon tekniğinin cerrahi ve onkolojik sonuçlara etkisi. (Poster)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, PS126, s437, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Değer M., Şükür İ.H., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Radikal sistektomi uygulanan hastalarda lenf nodu tutulumu için nötrofil lenfosit oranının prediktif rolü. (Poster)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, PS147, s479, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

Şükür İ.H., Değer M., Ziyadov E., Ateş T., Kara İ.O., Erdoğan Ş., Bayazıt Y.: Mesanede nadir bir metastatik kanser: Meme karsinomu. (Poster)

14. Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Özetleri, Bull Urooncol, 2019; 18:Supplement 1, PS180, s534, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

 

İzol V., Değer M., Satar N., Bayazıt Y., Gökalp F., Akdoğan N., Arıdoğan İ.A.: Pediatrik peruktan nefrolitotomide tek merkezin 20 yıllık deneyimlerinin gelişimi. (Sözlü bildiri)

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi (Prof. Dr. Ferruh Şimşek Anısına), Bildiri Özet Kitabı, SB38, s39(52/99), Antalya, 29 Kasım-1 Aralık 2019.

 

Değer M., İzol V., Şükür İ.H., Cafergliyev S., Bayazıt Y., Satar N, Arıdoğan İ.A.: Geriatri hastalarında perkütan nefrolitotomi sonuçlarımız. (Sözlü sunum)

6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum Özetleri, SS072, s120, Antalya, 5-8 Mart 2020.

 

İzol V., Değer M., Ziyadov E., Ateş T., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Yüksek riskli prostat kanserli hastalarda retropubik ve laparoskopik radikal prostatektomi sonuçlarının karşılaştırılması. (Sözlü sunum)

6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum Özetleri, SS092, s151, Antalya, 5-8 Mart 2020.

 

İzol V., Değer M., Aydemirov M., Zubaroğlu M., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: T1B renal hücreli karsinomda parsiyel ve radikal nefrektominin tahmini glomerüler filtrasyon hızına etkisi. (Sözlü sunum)

6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Sözlü Sunum Özetleri, SS099, s166-167, Antalya, 5-8 Mart 2020.

Değer M., Akdoğan N., Ateş T., İzol V., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Radikal prostatektomi uygulanan hastaların preoperatif PSA değeri ile tümör volümü arasındaki klinik korelasyon. E-Sözlü Sunu.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s43, O-SS 25.

 

Değer M., Akdoğan N., Seday S., Bayazıt Y., İzol V., Tansuğ M.Z.: Radikal sistektomi ile eş zamanlı yapılan üretrektomi ve sistektomi sonrası yapılan üretrektominin sağ kalıma etkisinin karşılaştırılması. E-Sözlü Sunu.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s126, O-SS 105.

 

Çelik S., Tinay İ., Sözen S., Özen H., Akdoğan B., Aslan G., Baltacı S., Süer E., Bayazıt Y., İzol V., Özkan T.A., Gökalp F., Üroonkoloji Derneği Çalışma Grubu Üyeleri: ’Böbrek kanseri nedeniyle nefrektomi uygulanan hastalarda evre ve sağkalım sonuçlarına göre en uygun bekleme sürelerinin belirlenmesi. E-Sözlü Sunu.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s129, O-SS 108.

 

Değer M., Akdoğan N., Kolkıran S., Bayazıt Y., İzol V., Satar N., Tansuğ M.Z.: Mesane kanseri nedeniyle TUR-B yapılan hastaların izleminde nüks-progresyon sonuçlarının karşılaştırılması. E-Sözlü Sunu.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s130, O-SS 109.

 

Akdoğan N., Değer M., Şükür İ.H., İzol V., Bayazıt Y., Satar N., Tansuğ M.Z.: BCG sonrası nüks görülen hastalarda primeri üst tract TCC olan hastaları öngörme. E-Sözlü Bildiri.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s293, E-SB 80.

 

Akdoğan N., Değer M., Aydemirov M., İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Renal hücreli kanser nedeniyle yapılan parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği insidansı ve takip sonuçlarımız. E-Sözlü Bildiri.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s296, E-SB 83.

 

Değer M., Akdoğan N., Zubaroğlu M., İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi öncesi multiparametrik manyetik rezonans görüntülemenin önemi. E-Sözlü Bildiri.

5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi (Online), 7-15 Kasım 2020. Bildiri Özetleri, s298, E-SB 85.

 

Akdoğan N., İzol V., Değer M., Aydemirov M., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Radikal prostatektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliğinin biyokimyasal nükse etkisi. (Sözel bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Sözel Bildiri Özetleri, SS028, s77-79.

 

Akdoğan N., İzol V., Değer M., Kolkıran S., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Lokal ileri prostat kanserinde operasyon tekniğinin karşılaştırılması. (Sözel bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Sözel Bildiri Özetleri, SS029, s80-81.

 

Çetin T., Çelik S., Sözen S., Akdoğan B., İzol V., Aslan G., Süer E., Bayazıt Y., Karakoyunlu N., Özen H., Baltacı S., Gökalp F., Tinay İ.: Oncological outcomes of papillary type renal cell carcinoma in Turkish patient population. (Sözel bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Sözel Bildiri Özetleri, SS091, s254-258.

 

Değer M., İzol V., Akdoğan N., Seday S., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Geriyatrik hastalarda renal T1a ve T1b tümörlerde laparoskopik parsiyel ve radikal nefrektominin fonksiyonel sonuçları. (Poster bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Poster Bildiri Özetleri, PS78, s143-144.

 

Değer M., İzol V., Akdoğan N., Ateş T., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Genç erişkin hastalarda böbrek koruyucu cerrahinin uzun dönem fonksiyonel sonuçları. (Poster bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Poster Bildiri Özetleri, PS81, s148-149.

 

İzol V., Değer M., Akdoğan N., Zubaroğlu M., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y., Tansuğ M.Z.: Radikal sistektomi uygulanan hastalarda nötrofil lenfosit oranı metastatik lenf nodu tutulumunu öngörür mü? (Poster bildiri)

15. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 10-14 Kasım 2021. Poster Bildiri Özetleri, PS83, s152.

 

Değer M., Akdoğan N., Hamarat M., İzol V., Arıdoğan İ.A., Bayazıt Y.: Laparoskopik parsiyel nefrektomide kitle lokalizasyonunun cerrahi sonuçlara etkisi. (Sözel bildiri)

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 10-13 Mart 2022. Kongre Özet Kitapçığı, SS-074, s156-157.

 

Değer M., Akdoğan N., Seday S., İzol V., Bayazıt Y. Satar N., Arıdoğan İ.A.,: Guy stone score 3 ve 4 olan hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçları. (Sözel bildiri)

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 10-13 Mart 2022. Kongre Özet Kitapçığı, SS-090, s193-194.

 

Akdoğan N., Değer M., Ateş T., İzol V., Bayazıt Y. Satar N., Arıdoğan İ.A.,: Staghorn böbrek taşlarında taşsızlık ne kadar mümkün?

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 10-13 Mart 2022. Kongre Özet Kitapçığı, SS-093, s198-199.

 

İzol V., Değer M., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Ateş T., Dündar T.M., Satar N., Bayazıt Y.: Lokal İleri Evre (T3-T4) Prostat Kanserli Hastalarda Operasyon Yönteminin Cerrahi ve Onkolojik Sonuçlara Etkilerinin Karşılaştırılması. (Sözel bildiri)

6. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 9-13 Kasım 2022. Kongre Özet Kitabı, SS8, s16.

 

Çetin T., Çelik S., Sözen S., Özen H., Akdoğan B., Aslan G., Baltacı S., Süer E., Bayazıt Y., İzol V., Müezzinoğlu T., Gökalp F., Tinay İ.: Kromofob ve berrak hücreli renal hücreli karsinom onkolojik sonuçları: Türk Üroonkoloji Derneği veri tabanı Analizi. (Sözlü sunum)
8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, SS-08, s15, Antalya, 9-11 Aralık 2022.

 

Değer M., Aydamirov M., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Bayazıt Y., İzol V.: Radikal prostatektomi sonrası cerrahi sınır pozitif hastalarda kribriform patern varlığının onkolojik sonuçlara etkisi. (Sözlü sunum)
8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, SS-11, s18-22, Antalya, 9-11 Aralık 2022.

 

Aydamirov M., Değer M., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Bayazıt Y., İzol V.: Radikal prostatektomi sonrası cerrahi sınırdaki özelliklerin onkolojik sonuçlara etkisi (Poster)

            8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, PS-19, s77-78, Antalya, 9-11 Aralık 2022.

 

Aydamirov M., Değer M., Akdoğan N., Yılmaz İ.Ö., Bayazıt Y., İzol V.: Radikal prostatektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliğinin onkolojik sonuçlara etkisi (Poster)

            8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi, Bildiri Kitapçığı, PS-20, s79-81, Antalya, 9-11 Aralık 2022.

Kitaplar

Çeviri Kitap Bölümleri

Bayazıt Y., Karslı O.: Akut Böbrek Yetmezliği. S: 323-332.

Copleowitch L., Kaplan B.S., Meyers K.E.C. Acute renal failure. In: Docimo S.G., Canning D.A., Khoury A.E., editors. The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology. Informa Healthcare, 5th edition, 2007. Türkçe Basımı: Kilciler M. (çeviri ed.), Pediatrik Üroloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, 1. Basım, 2013 (ISBN: 9789750051586).

 

Bayazıt Y., Karslı O.: Renal Transplantasyon. S: 333-350.

Dharamsi N., Sheldon C., Goebel J. Renal Transplantation. In: Docimo S.G., Canning D.A., Khoury A.E., editors. The Kelalis-King-Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology. Informa Healthcare, 5th edition, 2007. Türkçe Basımı: Kilciler M. (çeviri ed.), Pediatrik Üroloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, 1. Basım, 2013 (ISBN: 9789750051586).

 

Bayazıt Y., Karslı O.: Torakoskopik Transdiyafragmatik Adrenalektomi. Konu 70. S: 685-692. Spaliviero M., Meraney A.M. Thoracoscopic Transdiaphragmatic Adrenalectomy. In Gill I.S., ed. Textbook of Laparoscopic Urology. Informa Healthcare, 2006. Türkçe Basımı: Kilciler M. (çeviri ed.), Laparoskopik Üroloji. Habitat Yayıncılık, 1. Basım, 2012 (ISBN: 978-605-4084-10-4).

 

Bayazıt Y., Karslı O.: Renal Hipotermi. Konu 71. S: 693-697. Ramani A.P. Renal Hypothermia. In Gill I.S., ed. Textbook of Laparoscopic Urology. Informa Healthcare, 2006. Türkçe Basımı: Kilciler M. (çeviri ed.), Laparoskopik Üroloji. Habitat Yayıncılık, 1. Basım, 2012 (ISBN: 978-605-4084-10-4).

 

Bayazıt Y.: Testis Tümörlerinde Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi. Bölüm 33. S: 893-900. Allaf M.E., Kavoussi L.R. Laparoscopic Retroperitoneal Lymphadenectomy for Testicular Tumors. In Wein A.J., Kavoussi L.R., Novick A.C., Partin A.W., Peters C.A., editors. Campbell – Walsh Urology. Elsevier Saunders, 10th edition, 2012. Türkçe Basımı: Yaman Ö. (çeviri ed.), Campbell – Walsh Üroloji. Güneş Tıp Kitabevleri, 2014 (ISBN: 9789752775312).

 

Bayazıt Y.: Robot Yardımlı Radikal ve Parsiyel Nefrektomi. Bölüm 10. S: 133-149. Aron M., Berger A. ve Gill I.S. Robot-Assisted Radical and Partial Nephrectomy. In Li-Ming Su, ed. Atlas of Robotic Urologic Surgery. Humana Press, Springer Science+Business Media, New York, NY, 2011. Türkçe Basımı: Bilen C.Y., Güdeloğlu A. (çeviri editörleri), Robotik Ürolojik Cerrahi Atlası. 1. Baskı. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., 2014 (ISBN: 978-605-64857-0-1).

 

Ulusal Kitap Bölümleri:

 

Bayazıt Y.: Böbrek taşlarının tedavisi (Medikal Tedavi başlıklı bölümün tek yazarı): Temel Üroloji, Bölüm 15: Üriner Sistem Taş Hastalığı. Editörler: Anafarta K., Göğüş O., Bedük Y., Arıkan N. Birinci baskı, Ankara, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 586-596, 1998.

 

Bayazıt Y.: Böbrek Taşları. Böbrek Taşlarının Tedavisi (Medikal Tedavi başlıklı bölümün tek yazarı): Temel Üroloji, Bölüm 14: Üriner Sistem Taş Hastalığı. Editörler: Anafarta K., Bedük Y., Arıkan N. Üçüncü baskı, Ankara, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., 634-640, 2007.

 

Bayazıt Y.: Böbrek Taşları. Böbrek Taşlarının Tedavisi (Medikal Tedavi başlıklı bölümün tek yazarı): Temel Üroloji Cep Kitabı, Bölüm 10: Üriner Sistem Taş Hastalığı. Editörler: Anafarta K., Arıkan N., Bedük Y. Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 477-486, 2008.

 

Bayazıt Y.: Retroperitonoskopik Radikal Nefrektomi (Bölüm 5). Üroonkolojik Laparoskopi Atlası. Editörler: Sözen S., Bilen C. (Üroonkoloji Derneği yayını). Ankara, İşkur Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 36-44, 2009.

 

Bayazıt Y.: Temel Üroloji Soru Kitabı, Bölüm 14: Üriner Sistem Taş Hastalığı. Editörler Anafarta K., Arıkan N., Bedük Y. Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 95-100, 2010.

 

Bayazıt Y., Eken A.: Ürolojik Travmalar. Birinci Basamakta Tanı Ve Tedavi, Bölüm 21: Üroloji. Editörler: Bozdemir N., Kara İ.H. Adana, Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., 1122-1125, 2010.

 

İzol V., Bayazıt Y.: Adrenal Tümörlerde Epidemiyoloji ve Klinik Tanı. Bölüm 7, Adrenal Tümörler. Sayfa 1373-1382. Üroonkoloji Kitabı, 2. Baskı. Editörler: Haluk Özen, Levent Türkeri, Yaşar Bedük, Çağ Çal. Yardımcı editörler: Saadettin Eskiçorapçı, Fehmi Narter. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, 2017. ISBN: 978-975-01697-3-1.

 

Ders Notları Kitapları Bölümleri:

 

Bayazıt Y.: Ürogenital sistemin fizik muayenesi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, Bölüm:2, 8-12, 1998.

 

Bayazıt Y.: Ürogenital sistemin nonspesifik enfeksiyonları.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, Bölüm:5, 29-38, 1998.

 

Bayazıt Y.: Ürogenital sistemin spesifik enfeksiyonları.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, Bölüm:6, 39-48, 1998.

 

Bayazıt Y.: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, Bölüm:7, 49-58, 1998.

 

Bayazıt Y.: Genitoüriner sistem fizik muayenesi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, 2. Basım, Bölüm:2, 8-12, 2007.

 

Bayazıt Y.: Genitoüriner sistem enfeksiyonları: Non-spesifik enfeksiyonlar. Spesifik enfeksiyonlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. No:36. Üroloji Ders Notları, 2. Basım, Bölüm:4, 19-48, 2007.

Diğer yayınlar

Bayazıt Y., Arıdoğan İ.A., Doran Ş.: Ürolojide laparoskopik operasyonlar.

Doktor, 8:60-61, 2002.

 

Bayazıt Y.: Evre pT1N0M0 renal hücreli karsinom tedavisinde laparoskopiye karşı açık parsiyel nefrektomi: 5 yıllık sağkalım oranları. (Makale Yorumu)

Üroonkoloji Bülteni, 4:31-33, 2006.

 

Bayazıt Y. ve ark.: Retroperitoneoskopik radikal nefrektomi (DVD). Endoüroloji Derneği Görsel Eğitim Serisi - 1, Mart 2008. Endoüroloji Bülteni, Sayı:1, 2008.

 

Bayazıt Y.: Laparoskopik parsiyel nefrektomi (DVD).

Üroonkoloji Derneği Görsel Eğitim Programı, Üroonkoloji Bülteni, Sayı: 3, 2010.

 

Bayazıt Y.: Böbrek ve idrar yolları taşları.

Boss And Business, Eylül 2012, sayı 11.

 

Bayazıt Y., Şah C.: Prostat büyümesinde GreenLight lazer tedavisinin yeri. A-Plus, 2012(4).

Tıpta Uzmanlık Tezi

 

Bayazıt Y.: “Bir kalsiyum kanal blokeri olan verapamilin, renal transplant alıcılarında greft üzerine olan etkileri ve siklosporin-verapamil etkileşimi.” Çukurova Üniversitesi, Adana, 1993.