Uzm. Dr.Yılmaz Kanber

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

 

*Tanınız nedir? Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, volüm-8, sayı-3, eylül 1999 *Kronik B Hepatitli çocuklarda interferonun hematolojik parametrelere etkisi, The Turkish journal of Gastroenterology, 2001 *Aberan sağ subclavian arter: olgu sunumu, milli pediatri kongresi, ekim 2001 *Çocukluk çağında Kala-Azar ile birlikte olan beş pnömoni vakası, Milli Pediatri kongresi, ekim 2001 *Kronik B Hepatitli çocuklarda interferonun hematolojik parametrelere etkisi, Milli Pediatri kongresi, ekim 2001 *Guillain-barre sendromu tanısı alan 50 olgunun ve İVİG tedavi etkinliğinin retrospektif incelenmesi, Milli Pediatri kongresi, ekim 2001 *Çocuklarda gastroösefageal reflü, Universıty of Ondokuzmayıs journal of medicine, ocak-mart 2001 *Vitamin K eksikliği ile ilişkili intrakraniyal hemorajiler, Türk Pediatri kongresi, haziran 2002 *Pseudotümör serebri: 2 yeni neden-Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi, mayıs 2002 *Guillain-barre sendromunda İVİG tedavisi: Bu yöntem ne kadar etkili?, ulusal çocuk nöroloji kongresi, mayıs 2002 *Malignensili çocuklarda yüksek doz methotrexate tedavisine bağlı gelişen intestinal malabsorbsiyonun önlenmesinde A vitaminin rolü, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu kongresi, mayıs 2002 *2006: Haydar Ali Tasdemir; Cengiz Dilber; Yilmaz Kanber; Serap Uysal Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome: how effective? Journal of child neurology 2006;21(11):972-4. *2005: Ayhan Gazi Kalayci; Yilmaz Kanber; Asuman Birinci; Levent Yildiz; Davut Albayrak The prevalence of coeliac disease as detected by screening in children with iron deficiency anaemia. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2005;94(6):678-81. *2004: Ayhan Dagdemir; Hasan Yildirim; Yuksel Aliyazicioglu; Yilmaz Kanber; Davut Albayrak; Sabri Acar. Does vitamin A prevent high dose methotrexate-induced D-xylose malabsorption in children with cancer? Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2004;12(4):263-7.