• Uzmanlık Alanları: Kardiyoloji

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Kardiyoloji - Uzmanlık
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji - Doçentlik

Deneyim
1998-2000 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2000-2010 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
2011-2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Park Hastanesi Fatih, S.Gazi-B.Evler
1-TEKHARF Çalışması' nda 2002, 2004, 2009 ve 2010 yıllarında araştırmacı olarak
2-Vasküler Risk Çalışma Grubu, nun Nisan-Haziran 2002 tarihleri arasında yürütüğü çalışmaya araştırmacı olarak
3-Akut Koroner Sendrom Türkiye Gözlemsel Kayıt Çalışması-2008 de araştırmacı olarak

Mesleki Üyelikler
1-Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul Şubesi
2-ESC(Europen Society of Cardiology)

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Onat, A., Hergenç, G., Keleş, I., Doğan, Y., Türkmen, S., Sansoy, V.’’ Sex difference in development of diabetes and cardiovascular disease on the way from obesity and metabolic syndrome,’’ Metabolism, 54, 800-8 (2005).

 

A2. Sonmez, K., Eskisar, AO., Demir, D., Yazicioglu, MV., Mutlu, B., Dogan, Y., Izgi, A., Mansuroglu, D., Bakal, RB., Elonu, OH., Turan, F.’’ Increased urinary albumin excretion rates can be a marker of coexisting coronary artery disease in patients with peripheral arterial disease,’’ Angiology, 57, 15-20(2006).

 

A3. Onat, A., Hergenç, G., Karabulut, A., Türkmen, S., Doğan, Y., Uyarel, H., Can, G., Sansoy, V.’’ Serum gamma glutamyltransferase as a marker of metabolic syndrome and coronary disease likelihood in nondiabetic middle-aged and elderly adults,’’ Prev Med, 43,136-9 (2006).

 

A4. Onat, A., Hergenç, G., Uyare,l H., Yazici, M., Tuncer, M., Doğan, Y., Can, G., Rasche, K.’’ Obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome rather than insülin resistance,’’ Sleep Breath, 11, 23-30 (2007).

 

A5. Dogan, Y., Soylu, A., Kilickesmez, O., Demirta,s T., Kilickesmez, KO., Dogan, SN., Eren, G., Sevindir, I., Yasar, N., Poturoglu, S., Sonmez, K.’’The value of hepatic diffusion-weighted MR imaging in demonstrating hepatic congestion secondary to pulmonary hypertension,’’ Cardiovasc Ultrasound, 21, 8:28 (2010).

 

A6. Onat, A., Can, G., Ciçek, G., Ayhan, E., Doğan, Y.’’ Predictive value of serum apolipoprotein B/LDL-cholesterol ratio in cardiometabolic risk: population-based cohort study,’’Clin Biochem, 43, 1381-6 (2010).

 

A7. Onat, A., Can, G., Yüksel, H., Ayhan, E., Dogan, Y., Hergenç, G.’’ An algorithm to predict risk of type-2 diabetes in Turkish adults: contribution of C-reactive protein,’’ J Endocrinol Invest, 34(8), 580-6(2010).

 

A8. Onat, A., Can, G., Ciçek, G., Doğan, Y., Yüksel H.’’Coronary disease risk and fasting glucose levels in a non-diabetic population,’’ Diabetes Res Clin Pract, 91, 220-5(2011).

 

A9. Cabadak, H., Orun, O., Nacar, C., Dogan, Y., Guneysel, O., Fak, AS., Kan, B.’’ The Role of G Protein β3 Subunit Polymorphisms C825T, C1429T, and G5177A in Turkish Subjects with Essential Hypertension,’’ Clin Exp Hypertens, (2011).

 

A10. Onat A., Can G., Ornek E., Ciçek G., Ayhan E., Doğan Y., ‘’Serum γ-Glutamyltransferase: Independent Predictor of Risk of Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Coronary Disease.’’ Obesity,

 

A11. Onat A., Can G., Ciçek G., Ayhan E., Doğan Y, Kaya H.,  ‘’Fasting, non-fasting glucose and HDL dysfunction in risk of pre-diabetes, diabetes, and coronary disease in non-diabetic adults.’’ Acta Diabetol., (2011).

 

A12. Orun O., Nacar C., Cabadak H., Tiber PM., Dogan Y., Güneysel Ö., Fak AS., Kan B. ‘’Investigation of the association between Dopamine D1 receptor gene         polymorphisms and essential hypertension in a group of Turkish subjects.’’ Clin Exp Hypertens. 2011;33(6):418-21.

A13. Dogan Y., Soylu A., Eren GA., Poturoglu S., Dolapcioglu C., Sonmez K., Duman H., Sevindir I., ‘’Evaluation of QT and P wave dispersion and mean platelet volume among inflammatory bowel disease patients.’’Int J Med Sci, 8(7), 540-6(2011).

A14. Onat A., Can G., Ciçek G., Doğan Y., Kaya H., Gümrükçüoğlu HA., Yüksel H., ‘’Diverging sex-specific long-term effects of cigarette smoking on fasting insulin and glucose levels in non-diabetic people.’’ Clin Biochem, 45(1-2), 37-42(2012).

A15. Doğan Y., Onat A., Kaya H., Ayhan E., Can G., ‘’Depressive symptoms in a general population: associations with obesity, inflammation, and blood pressure.’’ Cardiol Res Pract. 2011:740957.

A16. Dogan  Y.,  Soylu A., Dogan  S.N.,  Sahin A.,  Eren G.A., Karakaya O.,’’ Acute Atrial Fibrillation Developed by the Inhalation of Chlorine Gas’’ J Clinic Toxicol, (2011).

 

                                                            

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

     B1.  Aydoğ, M.,  Doğan Z.,  Doğan  Y.,  Keser  N.,  Binak  K., ‘’Evalation of risk factors in   patients having normal coronary arteriograms.’’ Turkish-German Joint Meeting on            Hypertension & Atherosclerosis, P:31, Marmaris, Turkey, 1996.

    B2. Domaniç N., Ural D.,  Aydoğ B.,  Bayram Ç.,  Doğan Y.,  Ulutin T., "Changes in haemostatic parameters during the treatments of hyperlipidaemia with simvastatin", XIXth Congress of the European Society of Cardiology, P:2141, Stockholm, Sweden, 1997.

      B3. Hergenç G., Onat A., Uyarel H., Yazici M., Tuncer M., Doğan Y., Can G., Rasche K., "Obstructive sleep apnea syndrome in Turkish adults", 76th Congress of European Atherosclerosis Society,  "Advances in clinical care and diagnostics", P:101, Helsinki, Finland, 2007

    B4. Soylu A., Doğan Y.,  Poturoğlu Ş., Dolapçıoğlu C., Duman H., Oner O., Kumbasar B., "Evaluation of QT and P wave dispersion and MPV among inflammatory bowel disease patients", Gut-Endoscopy, Gastro 2009,  P1787, A:463, London, England, 2009.

    B5. Soylu A.,  Doğan Y., Kılıckesmez O., Demirtaş T., Kılıckesmez K., Yaşar N.,  Poturoğlu Ş., Cimilli T., Kumbasar B.,  "Diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging to predict hepatic congestion secondary to pulmonary hypertension", GASTRO 2009 UEGW/WCOG,  "Gut-Endoscopy", P0470, A-197, London, England, 2009.

    B6. Dogan Y.,  Bayir K., Soylu A., Aşik G., Yaşar N., Taşkale M., and Kumbasar B., ‘’Relationship between history of Cardiovascular diseases, Diabetes Mellitus and lipid profile in Turkish population with acut coronary syndrome’’, 78th EAS Congress , "Atherosclerosis Supplements", P:162, Hamburg, Germany, 2010.

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : YOK

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

      D1. A. Onat, M. Yazıcı, B. Eryonucu, H. Uyarel, Y. Doğan, B. Uzunlar, K. Ceyhan, M. Özmay, V. Sansoy,, "TEKHARF 2002 yılı taramasının ölüm ve koroner olaylara ilişkin sonuçları", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30:694-8, 2002.

      D2. A. Onat, Y. Doğan, H. Uyarel, K. Ceyhan, B. Uzunlar, M. Yazıcı, M. Özmay, V. Sansoy,, "Erişkinlerde kan basıncı ve kontrol altında tutulması yönünde gelişme", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 30:749-7, 2002.

     D3. A. Onat, G. Hergenç, B. Uzunlar, K. Ceyhan, H. Uyarel, M. Yazıcı, Y. Doğan, M. Özmay, S. Toprak, V. Sansoy,, "Türk toplumunda koroner risk faktörü olarak HDL kolesterol:öngördürücülüğü, belirleyicileri ve ilişkileri", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 31:9-16, 2003.

     D4. A. Onat, K. Ceyhan, V. Sansoy, H. Uyarel, B. Uzunlar, Y. Doğan, S. Toprak, G. Hergenç, "Yetişkinlerimizde abdominal obezite ve obezite göstergeleri:insülin ve glukoz intoleransı, inflamasyon ve koroner risk öngördürücüleri üzerine etkileri", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 31:65-3, 2003.

     D5.  K. Sönmez, S. Pala, B. Mutlu, A. Izgi, RB. Baka, O. Incedere, K.. Ozden, Y. Doğan, F. Turan, "Distribution of risk factors according to socioeconomic status in male and female cases with coronary artery disease", Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 4:301-5,2004.

       D6. A. Onat, Y. Doğan, G. Hergenç, B. Uzunlar, G. Can, V. Sansoy,, "Diyabetin insidansı, öngördücüleri, fatal ve nonfatal kardiyovasküler hastalık için yüklediği nisbi risk:erkek ve kadınlarımızda farklı risk yolları", Diabet Bilimi, 2:159-8, 2004.

     D7.  A. Onat, İ. Sarı, M. Tuncer, A. Karabulut, M. Yazıcı, S. Türkmen, Y. Doğan, İ. Keles, V. Sansoy, "TEKHARF çalışması takibinde gözlemlenen toplam ve koroner mortalitenin analizi", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 32:611-7, 2004.

     D8. A. Onat, M. Yazici, G. Hergenç, Y. Doğan, A. Karabulut, İ. Sari, S. Türkmen, G. Can, V. Sansoy, "Lipoprotein (a) in a population-based study: more significant in Turkish women than men?", Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 5:271-7, 2005.

     D9.  A. Onat, H. Uyarel, A. Karabulut, S. Albayrak, Y. Doğan, G. Can, G. Hergenç, V. Sansoy, "Halkımızda abdominal obezitede risk faktör kümelenmeleri ve demografik dağılımı", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 33:195-3, 2005.

     D10. A. Onat, M. Uğur, G. Çiçek, E. Ayhan, Y.Doğan, H. Kaya, G. Can, ‘’TEKHARF 2009 taraması: Kırsal kesim ve kentlerde benzer kardiyovasküler ölüm riski’’, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38(3):159-63, 2010.

     D11. A. Onat, SN. Murat, G. Çiçek, E. Ayhan, E. Örnek, H. Kaya, HA. Gümrükçüpğlu, Y. Doğan, G. Can, ‘’ Türkiye’ de ölüm ve koroner hastalık insidansının bölgesel dağılımları: TEKHARF 2010 taraması sonuçları’’,  Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 39(4):263-8, 2011.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M. Ersanlı, R. Enar, E. Ergüney, M. Soysal, N. Bambul, H. Aşkın, A. Kelebek, Y. Doğan, A. Baltay, N. Yazıcıoğlu, XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ramazan ayında akut miyokard infarktüsündeki sirkadyen ritme orucun etkisi", P:244, İstanbul, Türkiye, 1995.

E2.  N. Üçışık Domaniç, D. Ural, B. Aydoğ, Y. Doğan, XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Hiperlipidemide demir ve ferritin düzeyleri", SB:48, İstanbul, Türkiye, 1997. 

      E3. A. Onat, H. Uyarel, V. Sansoy, K. Ceyhan, M. Yazıcı, B. Uzunlar, Y. Doğan, S.        Toprak, G. Hergenç, XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yetişkinlerimizde abdominal obesite ve obezite göstergeleri:açlık insülin ve glukoz intoleransı, inflamasyon ve koroner risk öngördürücüleri üzerine etkileri", SB:24, Antalya, 2003.

      E4. A. Onat, H. Uyarel, V. Sansoy, K. Ceyhan, M. Yazıcı, B. Uzunlar, Y. Doğan, S. Toprak, G. Hergenç, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Türk toplumunda koroner risk faktörü olarak HDL-Kolesterol", SB:50, Antalya, Türkiye, 2003.

     E5. K. Sonmez, NE. Duran, MV Yazicioglu, B. Mutlu, AÖ. Eskişar, Y. Doğan, D. Demir, A. Izgi, R. Bengi, M. Gençbay, M. Değertekin, F. Turan, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Nondiyabetik olgularda yüksek üriner albümin atılımı yaygın koroner arter hastalığının bir göstergesi midir?", SB:98, Antalya, Türkiye, 2003.

    E6. K. Sonmez, NE. Duran, MV. Yazicioglu, B. Mutlu, AÖ. Eskişar, D. Demir, Y. Doğan, A.     Izgi, D. Mansuroğlu, R. Bengi, M. Gençbay, M. Değertekin, F. Turan, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, konferansı dahilinde "XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi," bildiri kitapçığındaki "Periferik arter hastalığı bulunan olgularda artmış üriner albümin atılımı eşlik eden koroner arter hastalığının bir göstergesi olabilir", P:84, Antalya, Türkiye, 2003.

     E7. K. Sonmez, MV. Yazicioglu, NE. Duran, B. Mutlu, AÖ. Eskişar, D. Demir, Y. Doğan, A. Izgi, D. Mansuroğlu, R. Bengi, M. Gençbay, M. Değertekin, F. Turan, XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Koroner arter hastalığı bulunan olgularda üriner albümin atılımıyla koroner risk faktörleri arasındaki ilişki", SB:125, Antalya, Türkiye, Ekim, 2003.

     E8. A. Onat, H. Uyarel, A. Karabulut, S. Albayrak, Y. Doğan, G. Can, G. Hergenç, V. Sansoy, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Halkımızda abdominal obezitede risk faktör kümelenmeleri ve kadınlarda hiperkolesterolemi", SB:3, Antalya, Türkiye, 2005.

     E9. A. Onat, G. Hergenç, A. Karabulut, S. Türkmen, Y. Doğan, G. Can, V. Sansoy, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Metabolik sendrom ve koroner hastalık olasılığı belirteci olarak serum gama glutamil transferaz", SB:21, Antalya, 2005.       

    E10.A. Onat, G. Hergenç, H. Uyarel, M. Yazıcı, B. Eryonucu, Y. Doğan, G. Can, R. Kurt, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Türk erişkinlerinde obstrüktif uyku apne sendromu:Sigara içiciliği, obezite, insülin direnci ve metabolik sendrom ile ilşkisi", P:40 pp., Antalya, Türkiye, 2006.

    E11. E. Öz, HK. Aktürk, M. Uçar, U. Önal, İ. Sevindir, Y. Doğan, ÖH. Kaptanoğulları., II. İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "II.Ulusal İç hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Akut solunum sıkıntılı hastalarda Brain natriüretik peptid düzeyi", SB:02, Antalya, Türkiye, 2009.

    E12. Soylu, A., Doğan, Y., Kılıckesmez, O., Demirtaş, Kılıckesmez, K., Yaşar, N., T., Poturoğlu, S., Cimilli, T., Kumbasar, B., 5th APASL Single Topic Conference konferansı dahilinde "5th APASL Single Topic Conference" bildiri kitapçığındaki "Diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging to predict hepatic congestion secondary to pulmonary hypertension", 174 pp., İstanbul, Türkiye, 2009

    E13. G. Eren, O. Hergünsel, Z. Çukurova, Y. Doğan, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi konferansı dahilinde "15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Yoğun bakımda kardiyopulmoner monitorizasyonda günlük pratiğimizde yeni bir araç:Transtorasik ekokardiyografi", SB:112 pp., İzmir Türkiye, Mayıs 2010.

    E14.Y. Doğan, K. Kayalı, K. Sönmez, B. Kumbasar, O. Karakaya, 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "İlk kez akut koroner sendrom geçiren olgularla daha önce kardiyovasküler hastalığı olup rekürren akut koroner sendrom geçiren olgularda risk faktör karşılaştırılması ve hastane içi ve altıncı ay mortalite için prediktif değerleri", P:164 S:286 pp., İstanbul 2010, Ekim 2010

    E15. Y. Doğan, A. Onat, H. Kaya, E. Ayhan, G. Can, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi dahilinde ‘’27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ‘’ bildiri kitapçığındaki ‘’ Depressive symptoms in a general population: Associations with obesity, inflammation and blood pressure’’, P:061, İstanbul, Türkiye, 2011.

 

F. Diğer yayınlar :Yok