sat─▒r aras─▒

Gebe kalmak isteyen ki┼čiler için yumurtal─▒k döneminin hesaplanmas─▒ son derece önemlidir. Böylece ki┼či, do─čru zamanda cinsel ili┼čkiye girerek çocuk sahibi olma ┼čans─▒n─▒ art─▒r─▒r. Ancak yumurtlama döneminin hesaplanmas─▒, gebelikten korunmak için uygun bir yöntem de─čildir. Gebelik planlamayan çiftlerin güvenilir do─čum kontrol yöntemlerini kullanmas─▒ çok daha do─čru bir seçim olur.

Yumurtlama döneminin hesaplanmas─▒ için farkl─▒ yöntemler bulunur. Bunlardan biri, yumurtlama döneminin tahminini yapan haz─▒r kitlerdir. Ayr─▒ca bazal vücut ─▒s─▒s─▒ ölçümü yap─▒larak da yumurtlama günü hakk─▒nda bilgi sahibi olunabilir. Sabah kalkar kalkmaz yap─▒lan vücut ─▒s─▒s─▒ ölçümü olarak tan─▒mlanabilen bazal vücut ─▒s─▒s─▒ yönteminde ki┼či, iki âdet dönemi aras─▒nda her sabah vücut s─▒cakl─▒─č─▒n─▒ ölçerek not almal─▒d─▒r. Progesteron hormonunun etkisiyle yumurtlaman─▒n ard─▒ndan vücut ─▒s─▒s─▒, 1 ila 1,5 santigrat derece kadar artar. Yumurtlama olmad─▒─č─▒ dönemlerde ise ─▒s─▒ sabit aral─▒kta seyreder. Vücut ─▒s─▒s─▒ ço─čunlukla yumurtlamadan bir gün sonra yükselir. Elde edilen bazal vücut ─▒s─▒s─▒ tablosu sayesinde ki┼či ne zaman yumurtlad─▒─č─▒n─▒ anlayabilir. Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra âdet döngüsünün takibi ile de yumurtlama dönemi pratik bir ┼čekilde hesaplanabilir.

Âdet döngüsü ile yumurtlama dönemi nas─▒l hesaplan─▒r?

Âdet döngüsü düzenli olan ki┼čiler için yumurtlama döneminin hesaplanmas─▒ çok daha kolayd─▒r. Son görülen âdet kanamas─▒n─▒n ilk günü, yeni bir menstrüasyon döngüsünün ba┼člang─▒c─▒ olarak kabul edilir. Beyinde bulunan hipotalamus bölgesi, hipofiz bezini üreme sistemini harekete geçirmesi için uyar─▒r. Bir salg─▒ bezi olan hipofiz bezi, FSH (Folikül Uyar─▒c─▒ Hormon) ve LH (Luteinle┼čtirici Hormon) hormonlar─▒n─▒ salg─▒lar.

Yumurta foliküllerinin uyar─▒lmas─▒n─▒ sa─člayan FSH  sayesinde yumurtal─▒k rezervinde bulunan yumurtalar─▒n bir k─▒sm─▒ olgunla┼čma sürecine girer. LH ise olgunla┼čan yumurtan─▒n çatlamas─▒n─▒ sa─člar. Böylece yumurta, döllenmenin gerçekle┼čece─či fallop tüplerine at─▒l─▒r. Yumurtlama döneminin hesaplanabilmesi için öncelikle iki menstrüasyon döneminin ba┼člang─▒ç günlerinin aras─▒ndaki gün say─▒s─▒ belirlemelidir. Ortalama 28 günde bir gerçekle┼čen âdet kanamas─▒, her 21 ila 35 gün aras─▒nda gerçekle┼čebilir. Her 28 günde bir âdet gören kad─▒nlarda yumurtlama, bir sonraki âdet kanamas─▒n─▒n ba┼člayaca─č─▒ ilk günden önceki 14. günde gerçekle┼čir.

Her 30 günde bir âdet gören ki┼čilerde ise yumurtlama dönemi 16. güne denk gelir. Bu noktada do─čru hesaplama için iki âdet kanamas─▒ döneminin aras─▒ndaki say─▒dan 14'ü ç─▒karmak gerekir. Yani 35 günde bir âdet gören ki┼činin hesaplamay─▒, 35-14=21 ┼čeklinde yapmas─▒ gerekir. Bu noktada ki┼či gebe kalmak için 21. günde cinsel ili┼čkiye girmelidir. Ancak gebeli─čin sa─članmas─▒ için bu günden önce ve sonra da cinsel ili┼čkiye girilebilir. Farkl─▒ bir deyi┼čle kad─▒n yumurtas─▒, fallop tüplerinde 12 ila 24 saat kadar canl─▒ kal─▒r. Erkek üreme hücresi olan sperm ise kad─▒n vücudunda 4 ila 5 gün kadar canl─▒ kalabilir. Dolay─▒s─▒yla 21. günden önceki 5 gün boyunca ya da yumurtlamadan sonraki 24 saat boyunca girilen cinsel ili┼čkiyle de gebelik sa─članabilir.

Âdet düzensizli─či olan ki┼čiler nas─▒l hesaplama yapmal─▒?

Üreme dönemindeki her kad─▒n ortalama 28 günde bir âdet kanamas─▒ görür. 21 günden az ve 35 günden fazla aral─▒klarla gerçekle┼čen kanama ise âdet düzensizli─či olarak kabul edilir. Bunun yan─▒ s─▒ra 3 ya da daha fazla periyot boyunca âdet görülmemesi, âdet süresinin normalden k─▒sa ya da uzun sürmesi de âdet düzensizli─či olarak de─čerlendirilir.

Ço─čunlukla hormonal düzensizlikten kaynaklanan bu durum, yumurtal─▒k kisti, miyom, polip gibi olu┼čumlar─▒n yan─▒ s─▒ra diyabet, depresyon gibi farkl─▒ rahats─▒zl─▒klara ba─čl─▒ olarak da görülebilir. Âdet düzensizli─či olan ki┼čilerin yumurtlama dönemini, âdet dönemi takibi yöntemiyle hesaplamas─▒ mümkün de─čildir. Âdet düzensizli─či olan ki┼či, yumurtlama dönemini eczanelerde sat─▒lan yumurtlama kitleri ile ö─črenebilir. Ancak âdet düzensizli─činin neden kaynakland─▒─č─▒n─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ ve tedavi edilmesi için ki┼činin doktora görünmesi önerilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Arif K├Âk├ž├╝
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
VM Medical Park VM Medical Park Samsun
293463

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.