Dr. Öğr. ÜyesiYunus Doğan

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Deneyim
2009-2010: Akçadağ 75. Yıl Devlet Hastanesi
2010-2015: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 
2015-2017: .C. SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği

Kurs ve Sertifikalar
14. Temel mikrocerrahi kursu- Dokuz Eylül Üniversitesi-izmir-11-15 Aralık 2012
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 35. Ulusal Kurultayı-İstanbul-2013
6. Ulusal rekonstrüktif mikrocerrahi kongresi (24-27 Nisan 2014-Antalya)
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 36. Ulusal Kurultayı-İstanbul-2014
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 8. Plastik Cerrahi Okulu-11-18 Nisan 2015-Antalya
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 37. Ulusal Kurultayı-Ankara-2015
TPRECD 8. Rinoplasti Kursu-21-24 Mayıs 2015-İstanbul
26. Temel mikrocerrahi kursu-İstanbul Yeni Yüz Yıl Üni. Tıp Fak. Gaziosmanpaşa Hastanesi-23-27 Şubat 2016-İstanbul (Eğitmen)
MD Codes Visionary Programme- 4 Mart 2016-İstanbul
13. Congress of the Europian Federation of Societes for Microsurgery-21-24 april 2016- Antalya-turkey
27. Temel Mikrocerrahi Kursu- TİSK Mikrocerrahi Vakfı-İstanbul Lepra Hastanesi-Bakırköy-İstanbul (Eğitmen)
European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Part 1(MCQ) Examination

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SCI veya SCI-Expanded tarafından taranan uluslararası dergilerde yayımlanmış klinik araştırma türü yayınlar

       1- Foreign body penetrations of hand and wrist: a retrospective study

Hocaoğlu E, Kuvat SV, Özalp B, Akhmedov A, Dogan Y, Kozanoğlu E, Mete FS, Erer M.

Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi. 2013 Jan;19(1):58-64.

       2- A distinctive presentation of diplopodia: a Y-metatarsal combining the extra foot and the extra digit of the main foot.

Hocaoglu E, Berköz Ö, Doğan Y, Özkan T.

J Foot Ankle Surg. 2013 Nov-Dec;52(6):754-6.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan özet metin olarak yayımlanan bildiri

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Ertelenmiş Eşzamanlı Meme Onarımında Klinik Deneyimimiz; Uzun Dönem Onkolojik Sağaltım e Kozmetik Sonuçlar

Burcu Çelet Özden, Yunus Doğan, Hatice Hülya Aydın

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 36. Ulusal Kurultayı-İstanbul

2-Meme paylaştırma tekniği ile meme onarımında interior mammaria arter perforator(Imap) flebi ve peroperatif flep viabilitesinin indosiyanin yeşili anjiyografisi ile değerlendirilmesi

Burcu Çelet Özden, Erol Kozanoğlu, Kıvanç Demir, Yunus Doğan, Fethi Sarper Mete, Serhat Atalay Eviş, Cengizhan Ekizceli, Hülya Aydın

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 36. Ulusal Kurultayı-İstanbul

3-Alt ekstremitenin degloving tarzı yaralanmalarına yaklaşım-Dört olgudan yapılan çıkarımlar

Erol Kozanoğlu, Kıvanç Demir, Yunus Doğan, Fethi Sarper Mete, Serhat Atalay Eviş, Cengizhan Ekizceli, Hayri Ömer Berköz, Hasan Utkan Aydın

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 36. Ulusal Kurultayı-İstanbul

4-Endoskopik Yöntemle ve Minimalİnsizyonla Yapılan Brakiyal Pleksus Eksplorasyonu ve Anterior Serbestleme: Anatomisi İnsana Yakın Olan Bir Türün Deneysel Modeli

Atakan Aydın1, Emre Hocaoğlu1, Hayri Ömer Berköz1, Yunus Doğan2, Erol Kozanoğlu1, Fethi Sarper Mete1, Serhat Atalay Eviş1, Cengizhan Ekizceli1, Gökhan Semerci1, Taha Sönmez1, Mehmet Gencer1,

Serhat Dündar1

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

Poster sunumu özet metni olarak yayımlanan bildiri

1-Youtube izleyerek evde tıbbi girişim yapanların faciaları: Tahta zımparası ile evde dermabrazyon!

Mehmet Sürmeli, Funda Aköz Saydam, Yunus Doğan, Salih Onur Basat

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

2-Aksiller aksesuar meme eksizyonu sonrası nadir görülen bir komplikasyon: Lenfödem

Mehmet Sürmeli, Yunus Doğan, Funda Aköz Saydam, Salih Onur Basat

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

3-Sindaktili onarımında webin yürümesini engellemek için çizimi proksimale taşımak işe yarar mı?

Mehmet Sürmeli, Yunus Doğan, Salih Onur Basat, Funda Aköz Saydam

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

4-Genişletilmiş endikasyonlu parmak replantasyonları: Olgu sunumu

Mehmet Sürmeli, Salih Onur Basat, Funda Aköz Saydam, Yunus Doğan

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

5-Diyabetik hastada debridman ile eşseanslı osteoplastik başparmak rekonstrüksiyonu: Olgu sunumu

Mehmet Sürmeli, Yunus Doğan, Salih Onur Basat, Funda Aköz Saydam

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

6-Bomba patlaması sonucu kaya parçasının yüz sağ kesiminde yarattığı yüksek enerjili yaralanmanın rekonstrüksiyonu: Olgu sunumu

Mehmet Sürmeli, Funda Aköz Saydam, Yunus Doğan, Salih Onur Basat

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

7-Fournier gangreni rekonstrüksiyonunda güvenilir ancak nadir kullanılan bir flep: Superomedial uyluk flebi

Mehmet Sürmeli, Salih Onur Basat, Funda Aköz Saydam, Yunus Doğan

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

8-Tek taraflı jinekomasti olgusunda 75 gr ağırlığında fibröz doku eksizyonu

Muzaffer Kurt, Yunus Doğan, Aslı Datlı, Salih Onur Basat

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

9-Koroner arter by-pass greftlemesi sonrası oluşan derin enfekte sternum açık yarasının superior epigastrik artere baze vertikal rektus abdominis kas deri flebi ile iki aşamalı rekonstruksiyonu

Aslı Datlı, Yunus Doğan

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 38. Ulusal Kurultayı-Antalya

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler çeviriler

1-Dudak ve yanak rekonstrüksiyonu

Michigan Plastik Cerrahi 2. baskı- İstanbul Tıp Kitabevi-2015

2-Scalp rekonstrüksiyonu

Michigan Plastik Cerrahi 2. baskı- İstanbul Tıp Kitabevi-2015

Araştırma projeleri ve teknik uzmanlık raporları

1-Endoskopik yöntemle ve minimal insizyonla yapılan brakiyal pleksus eksplorasyonu ve subskapuler ve anterior serbestleme: Anatomisi insana yakın olan bir türün deneysel modeli

Atakan Aydın, Emre Hocaoğlu, Hayri Ömer Berköz, Yunus Doğan, Erol Kozanoğlu, Fethi Sarper Mete, Serhat Atalay Eviş, Cengizhan Ekizceli, Gökhan Semerci, Taha Sönmez, Mehmet Gencer,Serhat Dündar

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) 37. Ulusal Kurultayı-Ankara

Proje Yarışması Birinciliği