Doç. Dr.Yusuf İnanç

 • İlgi Alanları
 • İnme
 • Nöroloji yoğun bakım
 • Girişimsel nöroloji
 • Beyin damar hastalıkları
 • Genel nöroloji

Eğitim ve Uzmanlık
1996 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
2007 - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık

Deneyim
2002- 2004-Pratisyen hekim
2004-2006-112 acil sağlık hizmetleri
2007-2011-Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroloji Asistan Hekimlik
2011-2013-Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013-2014-Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Vasküler Nöroloji
2014-Gaziantep Üniversitesi- Yardımcı Doçent
2019- Gaziantep Üniversitesi- Doçent

Kurs ve Sertifikalar
Girişimsel Nöroanjioğrafi Yeterlilik Sertifikası, Girişimsel Nöroanjıoğrafik İşlemler Konusunda yeterlilik Sertifikası., Adana Başkent  Hastanesi, Sertifika, 01.09.2012 -01.09.2013 (Ulusal)
Bilirkişilik Temel Eğitimi, Nörolojik Bilimler Alanında Bilirkişilik Kursu, Hasan Kalyoncu Universitesi, Kurs, 07.10.2017 -15.10.2017 (Ulusal)

Mesleki Üyelikler
Türk Nöroloji Derneği

Ödüller
2018- Certificate of Award Oral Presantation Third Place, Acil Tıp Uzmanları Derneği
 

A.1 İnanç Yusuf,İnanç Yılmaz (2018). Theeffects Of Neutrophiltolymphocyteandplatelettolymphocyteratios On Prognosis İn Patientsundergoingmechanicalthrombectomyforacuteischemicstroke. Annaliıtalianidichirurgia, Doi: S0003469x18028452, (Kontrol No: 4306532) 30/10/2018 21:05:44

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
  1. İnanç Yusuf,Mete Ahmet,Giray Semih,İnanç Yılmaz (2018). Carotidarterystentingwithoutusinganyembolicprotectivedevice. A Singlecentreexperience. Annaliitalianidichirurgia, 7, ( Kontrol No : 4391769)
  2. İnanç Yusuf,Giray Semih,İnanç Yılmaz (2018). Meanplatelet Volume, C-Reactive Protein, Andprognosis İn Patientswithacuteıschemicstrokefollowingıntravenousthrombolytictreatment.

Medicalsciencemonitor, 24, 3782-3788.,Doi: 10.12659/Msm.906813, (Kontrol No: 3995480)

 1. İnanç Yusuf,Arlıer Zülfikar,Giray Semih,İnanç Yılmaz (2018). Demographiccharacteristics Of Patientswhorecoveredorworsenedafterintravenousthrombolysiswithin 24 Hours Of Acuteischemicstroke. Neurolscineurophysiol, 35, 29-33., (Kontrol No: 4278678)
 2. Küçükdurmaz Faruk,İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf,Resim Sefa (2018). Sexualdysfunctionanddistress İn Premenopausalwomenwithmigraine: Associationwithdepression, Anxietyandmigraine-Relateddisability. International Journal Of Impotenceresearch, 30(5), 265-271.,Doi: 10.1038/S41443-018-0049-Z, ( Kontrol No : 4401215)
 3. İnanç Yılmaz,Orhan Fatma Özlem,İnanç Yusuf (2018). Theeffects Of Maraspowderuse On Patientswithmigraine. Neuropsychiatricdiseaseandtreatment, 14, 1143-1148.,Doi: 10.2147 /Ndt.S164818, (Kontrol No : 4278613)
 4. Özdemir Atilla Özcan,Giray Semih,Baş Demet Funda,İnanç Yusuf,Arlıer Zülfikar,Çolak Ertuğrul (2015). Predictors Of A Goodoutcomeafterendovascularstroke

Treatmentwithstentretrievers. Thescientific World Journal, 2015, 1-9.,Doi:

10.1155/2015/403726, (Kontrol No: 4124149)

 1. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf,Ay Halil (2018). Theeffect Of Demographicfeatures On Aorticarchanatomyandits Role İn Theetiology Of Cerebrovasculardisease. Neuropsychiatricdiseaseandtreatment, 14, 29-35.,Doi: 10.2147/Ndt.S152194, (Kontrol No: 4124143)
 2. Yazıcı Alper,İnanç Yusuf (2018). Evaluation Of Bppv Withvertebralarteryvalues. Neuropsychiatricdiseaseandtreatment, 2018(14), 1975-1979.,Doi: Https://Doi.Org/10.2147/Ndt.S169991, (Kontrol No: 4327974)
 3. Ozan Betül,Demiryürekşeniz,Safdarmuhammad,İnanç Yusuf,Demiryürek Abdullah Tuncay (2017). Lack Of Associationbetweenurotensin-Iı (Uts2) Gene Polymorphisms (Thr21met And Ser89asn) Andmigraine. Bosnianjournal Of Basic Medicalsciences, 17(3), 268-273.,Doi: 10.17305 /Bjbms.2017.2138, (Kontrol No : 3935171)
 4. Giray Semih,Özdemir Atilla Özcan,Baş Demet Funda,İnanç Yusuf,Arlıer

Zülfikar,Kocatürk Özcan (2017). Doesstrokeetiologyplay A Role İn Predictingoutcome Of Acutestrokepatientswhounderwentendovasculartreatmentwithstentretrievers?.Journal Of Theneurologicalsciences, 372, 104-109.,Doi: 10.1016/J.Jns.2016.11.006, (Kontrol No: 4124157)

 1. İnanç Yusuf,Kablan Yüksel,Kamışlı Özden,Kamışlı Suat,Özcan Abdulcemal (2013).

?Total Anterior Sirkülasyon İnfarktı? Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklar Yönünden Değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 50(2), 135-140., (Kontrol No: 4124163)

 1. İnanç Yılmaz,Gökçe Mustafa,Tuncel Deniz,İnanç Yusuf,Özçekiç Demirhan Sabriye,Bavli Songül (2018). Percutaneousendoscopicgastrostomy İn Neurologyintensivecareunit. International Journal Of Surgeryandmedicine, 4(1), 33-35.,Doi: 10.5455 /İjsm.Percutaneous-Endoscopic-Gastrostomy-Neurology, (Kontrol No : 3995244)
 2. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf (2018). Relationshipbetweenhematologicparametersandcarotidintimamediathickness İn Patientswithacutestroke. Turkishjournal Of Cerebrovasculardiseases,

24(2) , 71-77.Doi: 10.5505/Tbdhd.2018.55376, (Kontrol No : 4319739)

 1. İnanç Yusuf,Giray Semih (2018). Acute Recanalızatıon Of Thrombo-Embolıcıschemıc

Stroke Wıth Aperıo Devıce. International Journal Of Surgeryandmedicine, 4(3), 132-137.,Doi: 10.5455/İjsm., (Kontrol No: 4391429)

 1. Ay Halil,İnançyılmaz,Sarıkaya Ay Suna,Altunyaşar,Pehlivanbahar,İnanç Yusuf (2016). A

Study Of Distalsensorynerves İn Patientswithnewlydiagnosedasymptomatictype 2 Dm. Theannals Of Eurasianmedicine, 4(2), Doi: 10.4328/Aemed.86, (Kontrol No: 4391859)

 1. İnanç Yusuf,Yıldırımserhan,Giray Semih,Karaçay Ertan (2018). Supra-Aorticstenting

Experiences İn Overeightyyearoldpatients. Turkishjournal Of Cerebrovasculardiseases, 24(2),

52-57 .,Doi: 10.5505/Tbdhd.2018.97658, (Kontrol No : 4404648)

 1. İnanç Yılmaz,Gökçemustafa,Tunceldeniz,İnançyusuf,Özçekiç Demirhan

Sabriye,Bavli Songül (2018). A Retrospectıvestudy On Theacuteıschemıcstroke

Patientsfollowedupıntheneurologyclınıc. International Journal Of Surgeryand

Medicine, 4(1), 36-40.,Doi: 10.5455/İjsm.Acute-İschemic-Stroke-Turkey, (Kontrol No: 3995228) 30/10/2018 21:05:44

 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
  1. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf (2018). An Evaluation Of Theinfectionagentsandthedemographiccharacteristics Of Patientsfollowedup On A Mechanicalventilator İn Neurologyintensivecare: A Retrospective, Singlecenter, Observationalstudy. Journal Of Surgeryandmedicine, 2, 262-264.,Doi: 10.28982/Josam.427084, (Kontrol No: 4306520)
  2. İnanç Yılmaz,Tuncel Deniz,Gökçe Mustafa,Şahin Hamza,Bavli Songül,İnanç Yusuf

(2017). A Case Of Temporalarteritisoccurredwıththecataractonsetand A Suddenloss Of Vision. Eurasianjournal Of Medicalınvestigation, 1(1), 39-40.,Doi: 10.14744/Ejmi.2017.32042, (Kontrol No: 4414629)

 1. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf,Arlıer Zülfikar,Giray Semih,Kocatürk Özcan (2015). A Case Of Multiplecerebralfatembolismsyndromeassociatedwithfemoralfractureaftermotorcycleaccident. Turkishjournal Of Cerebrovasculardiseases, 21(2), 128-132.,Doi: 10.5505/Tbdhd.2015.78941, (Kontrol No: 4409216)
 2. İnanç Yusuf,İnanç Yılmaz,Geyik Sırma (2016). Neurobrucellosis Case Associatedwithbilateralabducensnerveınvolvement. Journal Of Neurologicaldisordersstroke, (Kontrol No: 4409315)
 3. İnanç Yusuf,Giray Semih,Arlıer Zülfikar,Kocatürk Özcan (2015). A Casewithbasilararterythrombosisresulted İn Locked-İn Syndrome İn Spite Of Endovasculartreatment. Turkishjournal Of Cerebrovasculardiseases, 21(1), 56-59.,Doi: 10.5505/Tbdhd.2015.88700, (Kontrol No: 4409232)
 4. İnanç Yusuf,Arlıer Zülfikar,İnanç Yılmaz,Geyik Sırma,Giray Semih,Kocatürk Mehtap (2015). Creutzfeldt-Jakobdiseasepresentedwithdizziness, Weaknessandneuropsychiatricsymptoms: 2 Case Reports. Gaziantep Medicaljournal, 21(2), 142, Doi: 10.5455/Gmj-30-173253, ( Kontrol No : 4409363)
 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
  1. İnanç Yusuf (2018). The Effect Of Vascular Rısk Factors On Intracranıal Bleedıng After Thrombolytıc Treatment. 2. Uluslararası Acil Tıp Ve Aile Hekimliği Sempozyumu, Kiev, Ukrayna, (Tam Metin Bildiri), (Kontrol No: 4395278)
  2. İnanç Yusuf (2018). Akut Iskemık Strokta Intraarterıal Trombolıtık Tedavısı Etkınlığını Değıştıren Faktörler Varmıdır?. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5 Thıntercontinentalemergencymedicinecongress 5th International Critical Careandemergencymedicinecongress, (Tam Metin Bildiri), (Kontrol No: 4395284)
 2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler:

     C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Türkiye Klinikleri Dergisi, Bölüm Adı:(Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedaviler) (2018).,

C2.1 Giray Semih,İnanç Yusuf, Türkiye Klinikleri Yayınevi(Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm), Editör:Prof.Dr Mustafa Gökçe, Basım Sayısı:1, Isbn:978-975-9118-75-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4410550) D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 1. İnanç Yusuf,Giray Semih,İnanç Yılmaz (2018). Ourexperienceswithvertebralarterystents. Europeanjournal Of Therapeutics, 24(3), 178-181.,Doi: 10.5152/Eurjther.2018.666, (Kontrol No: 4389342)
 2. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf (2018). Internal Carotıd Artery Near Occlusıon Stent

Experıences. Archives Of Neuropsychiatry, Doi: 10.29399/Npa.23239, (Kontrol No: 4423890)

 1. İnanç Yusuf,Ay Halil,İnanç Yılmaz,Arlıer Zülfikar,Kocatürk Özcan,Kocatürk Mehtap,Giray Semih,Kamışlı Suat (2014). Demographiccharacteristics Of Strokestypes İn

Sanliurfa. Journal Of Clinicalandanalyticalmedicine, Doi: 10.4328/Jcam.2785, (Kontrol No: 4423720)

 1. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf,Ay Halil,Arlıer Zülfikar,Kocatürk Özcan (2014). Karpal Tünel

Sendromu: 126 Olgunun Demoğrafik Açıdan Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), (Kontrol No: 4404703)

 1. İnanç Yılmaz,İnançyusuf,Öztürk Özal Şeyda,Arlıer Zülfikar,Ay Halil,Kocatürk Özcan,Kocatürk Mehtap,Kamışlı Suat,Giray Semih (2014). Posterior Sirkülasyon

İnfarktlarının Risk Faktörleri, Etyoloji Ve Klinik Özellikleri Bakınmındancisiyetler Arası Farlılıkları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), (Kontrol No: 4404727)

 1. İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf,Bavli Songül (2018). İskemik İnme Hastalarımızda Sigara Ve

Maraş Otu Kullanımı. Acibademuniversitesisaglik Bilimleri Dergisi, Doi: 10.31067/0.2018.87,

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

( Kontrol No : 4297507)

 1. İnanç Yılmaz,Orhan Fatma Özlem,Erdoğan Ayşegül,Gökçe Mustafa,İnanç Yusuf,Özyurt Erdem (2018). An Evaluation Of Eatingattitudes İn Patientswithmigraineandtensiontypeheadache. Theeuropeanresearchjournal, Doi: 10.18621/Eurj.396989, (Kontrol No: 4340621)
 2. Sarıca Selman,İnanç Yılmaz,İnanç Yusuf (2018). An Assessment Of Vertigopatientspresentingtotheotorhinolaryngologyandneurologyoutpatientclinics. Theeuropeanresearchjournal, Doi: 10.18621/Eurj.408135, (Kontrol No: 4417069)
 3. Ay Halil,İnanç Yusuf,Kocatürk Özcan,Doğantürk Tülay (2015). Nöroloji Polikliniğine Baş

Ağrısı Yakınması İle Başvuran Hastalarda Kraniyal Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mrg) Tetkiki İstenmeli Midir?. Fırat Tıp Dergisi, 20(2), 92-95., (Kontrol No: 4124172)

 1. İnanç Yılmaz,Gökçe Mustafa,Tuncel Deniz,Şahin Hamza,Bavli Songül,İnanç Yusuf

(2018). Cerebralischemiaassociatedwithcarotidarterydissectionafterhanging. Van Medicaljournal, 25(1), 68-71.,Doi: 10.5505/Vtd.2018.26122, (Kontrol No: 3995343)

 1. İnanç Yusuf,Arlıer Zülfikar,İnanç Yılmaz,Giray Semih,Kög Türker Nilüfer (2014).

Tumefactivemultiplesclerosiswithmultipleintracranialmasslesions. Journal Of Clinicalandanalyticalmedicine, Doi: 10.4328/Jcam.2875, (Kontrol No: 4409272)

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
  1. İnanç Yusuf (2018). İnme Hastalarının Malnütrisyonyönünden Değerlendirilmesi.

11 .Akademik Geriatri Kongresi, (Kontrol No : 4395298)

 1. İnanç Yusuf (2018). Vasküler Risk Faktörlerin Strok Hastalarınıntedavi Ve

Prognozu Üzerine Etkisi. Ulusal Denizliaile Hekimliği Kongresi, (Kontrol No: 4395307)

 1. Ay Halil,İnanç Yusuf,Giray Semih,Özdemir Atilla Özcan (2016). Endovasküler Tedavinin Başarılı Olduğuposterior İnferior Serebellar Arteranevrizması: Olgu

Sunumu. Vıı. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 22(1), (Kontrol No: 4424040) H.

Projeler :

 1. Tecnical Asistance For Alingmend In Organ Donatororgan Bağısında Uyum İçin

Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen:Güngör İbrahim Levent,Eğitmen:İnanç

Yusuf,Proje Koordinatör Yrd.:Arsava Ethem Murat,Proje Koordinatör Yrd.:Kovacs Lacos,Proje Koordinatör Yrd.:Şencan İrfan, , 28/02/2014 - 01/01/2016

 1. Akutiskemik İnmeli Hastalarda Diyabetin Oksidatif Strese Olan Etkisinin Değerlendirilmesi,

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü:Çiçek

Hülya,Araştırmacı:Geyiksırma,Araştırmacı:Yazjanovmaksat,Araştırmacı:İnanç Yusuf, , 18 /05/2016 -  14/11/2017 I. Ödüller:

I.1  Certificate Of Award Oral Presentation Third Place, Acil Tıp Uzmanları Derneği, 2018

 1. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Karotis Ve Vertebral Arter Stentlenen Hastaların Yaşa Ve Cinsiyete Göre Risk Faktörlerinin Karşılastırılması, Tolgahan Kaya,/,No:51170