sat─▒r aras─▒

Y├╝z Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Yüz gerdirme ameliyat─▒, ciltte meydana gelen deformasyonlar─▒n düzeltilmesi için fazla derinin al─▒nmas─▒ i┼člemidir.

─░yile┼čme süreci sonras─▒nda hastan─▒n eskiye oranla daha genç bir görüntüye kavu┼čmas─▒ hedeflenir. Deri yap─▒s─▒n─▒ etkileyen baz─▒ hastal─▒klar, ya┼č─▒n artmas─▒, yüksek miktarda kilo verilmesi gibi durumlarda insan cildi esnekli─čini kaybederek sarkmalar ortaya ç─▒kabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek için baz─▒ cilt bak─▒m uygulamalar─▒ bulunsa da fazla miktarda deformasyon geli┼čen hastalarda bu yöntemler i┼če yaramayabilir.

Bu a┼čamada daha genç ve gergin bir görünüm sa─članmas─▒ için cerrahi müdahalelere ba┼čvurulabilir.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nedir?

Yüz gerdirme ameliyat─▒, ciltteki fazla derinin ve ya─č dokusunun al─▒nd─▒─č─▒ cerrahi operasyondur.

Ameliyat, cilt alt─▒ndaki ya─č, kas gibi dokular─▒n konumlar─▒n─▒n de─či┼čtirilmesi i┼člemlerini de içerebilir. Al─▒n, ┼čakaklar gibi belli bir bölgede veya tüm yüzde germe yap─▒labilir. Ki┼čiye uygun olan prosedürlerin belirlenmesi için uzman doktor muayenesi gereklidir.

Çocuklarda Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda farkl─▒ hastal─▒klar sebebiyle yüzde olu┼čan deformasyonlar ve deri sarkmalar─▒ için gerdirme ameliyat─▒ uygulanabilir. Yüzün sorun ya┼čanan k─▒sm─▒ndaki deri al─▒narak görünüm iyile┼čtirilir.

Çocuk hastalarda daha minimal düzeltmeler yap─▒laca─č─▒ndan endoskopik yöntemler tercih edilebilir.

Bu yöntemde saç derisi içerisinde küçük delikler aç─▒larak videolu sistemler ile i┼člemin gerçekle┼čtirilmesini sa─člar. Deri alt─▒ diki┼čler sayesinde iyile┼čme sürecindeki yan etki olu┼čumunu azaltabilir.

Derideki bozulmalar çocu─čun psikolojik olarak kötü etkilenmesine neden olabilir. Ya┼č─▒tlar─▒ taraf─▒ndan akran zorbal─▒─č─▒n u─čramas─▒ muhtemeldir.

Cerrahi operasyonlar genellikle 18 ya┼č üzeri yeti┼čkinlere uygulansa da çocu─čun sosyal hayat─▒ ve psikolojisi için daha erken ya┼člarda uygulanabilir.

Kad─▒nlarda Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda Y├╝z Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒n hastalarda ciltte meydana gelen sarkmalar hastay─▒ rahats─▒z ederek çözüm yollar─▒ aramaya iter. H─▒zl─▒ sonuç almak isteyen hastalar gerdirme ameliyatlar─▒n─▒ tercih edebilir.

Bu ameliyatlarda yüzdeki dokular, daha s─▒k─▒ bir cilt olu┼čturacak ┼čekilde düzeltilir. Al─▒n veya kulak arkas─▒ndan at─▒lan kesiklerin ard─▒ndan cilt alt─▒ dokusu yüzün do─čal anatomisine uygun olarak düzenlenir.

Fazla olan cilt dokusu al─▒narak diki┼č at─▒l─▒r. Özellikle çene hatt─▒nda ve burun kenarlar─▒nda di─čer bölgelere oranla daha h─▒zl─▒ k─▒r─▒┼č─▒kl─▒k, deri toplanmas─▒ olu┼čur. Bu durumda yüz gerdirme ameliyat─▒ tüm yüz yerine bölgesel olarak uygulanabilir.

Ameliyat dü┼čünmeyen hastalarda yüz yogas─▒, kolajen destekleri gibi uygulamalar erken ya┼člarda k─▒r─▒┼č─▒kl─▒klar için etkili bir çözüm olabilir.

Baz─▒ hastalar basit sarkma ve k─▒r─▒┼č─▒kl─▒k ┼čikayetleri için dolgu enjeksiyonu, botoks gibi i┼člemler tercih edilebilir. Deri sarkmas─▒, ya─č dokusundaki sorunlar─▒n ilerledi─či durumlarda yüz gerdirme ameliyat─▒ daha etkili bir seçenektir.

Erkeklerde Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde yüz gerdirme ameliyat─▒ ile sarkan derinin toparlanmas─▒ sa─član─▒r. Yanaklardaki ya─č ve derinin a┼ča─č─▒ya sarkan k─▒s─▒mlar─▒, çene hatt─▒ etraf─▒ndaki deri ameliyatla al─▒narak daha gergin bir cilt olu┼čturulur.

Erkek hastalarda erkeksi yüz yap─▒s─▒n─▒n bozulmadan minimal kesiklerle fazla cilt dokusundan kurtulmak hedeflenir.

Ameliyat sonras─▒nda ödem ve ┼či┼člikler meydana gelebilir, bu nedenle ameliyat─▒n gerçek sonuçlar─▒ iyile┼čme süreci sonras─▒nda ortaya ç─▒kacakt─▒r.

H─▒zl─▒ ve yüksek miktarda kilo verilmesi, ya┼č art─▒┼č─▒ ve baz─▒ hastal─▒klar derinin sarkma sürecini h─▒zland─▒r─▒r.

Dolgu, botoks gibi uygulamalarla düzeltilemeyecek duruma gelmi┼č deformasyonlarda cerrahi müdahaleye ba┼čvurulur. Bu tip ameliyatlar kad─▒n hastalar─▒n yan─▒ s─▒ra erkek hastalar taraf─▒ndan da s─▒kça tercih edilir.

Ya┼čl─▒larda Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Yüz gerdirme ameliyat─▒ genellikle 30 ya┼č ve üzeri hastalarda tercih edilir. Ameliyat, basit ifadeyle k─▒r─▒┼č─▒kl─▒─ča neden olan derinin gergin bir ┼čekilde düzenlenerek yeniden dikilmesi ile gerçekle┼čtirilir.

Farkl─▒ ameliyat türleri bulunsa da ya┼čl─▒ hastalarda deri sarkmas─▒ yüksek miktarda oldu─čundan klasik gerdirme ameliyat─▒ tercih edilir. Ya┼čl─▒larda boyun bölgesinde de gev┼čemeler oldu─čundan boyun gerdirme ameliyat─▒yla birlikte uygulanabilir.

Ameliyat olacak ya┼čl─▒ hastalarda kalp hastal─▒klar─▒, diyabet gibi ameliyat─▒ ve iyile┼čme sürecini etkileyebilecek baz─▒ ek hastal─▒klar bulunabilir.

Bu durumlarda uzman doktorlar taraf─▒ndan muayene yap─▒larak ameliyata karar verilir. Doktor ile görü┼čme yap─▒ld─▒─č─▒nda kullan─▒lan ilaçlar ile ilgili detaylar anlat─▒lmal─▒d─▒r.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Y├╝z Gerdirme Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

“Yüz gerdirme ameliyat─▒ riskli mi?” sorusunun cevab─▒ ameliyat olacak hastan─▒n genel durumu, ameliyat─▒ yapan doktor ve kurumun güvenilirli─či gibi de─či┼čkenlere ba─čl─▒d─▒r.

Her ameliyat ve cerrahi müdahalede oldu─ču gibi bu tip ameliyatlarda da çe┼čitli riskler mevcuttur. Enfeksiyon, kanama ve benzeri problemler ortaya ç─▒kabilir. Yüz gerdirme ameliyat─▒ riskleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Yaralar─▒n iyile┼čmesinde baz─▒ sorunlar ( uzun iyile┼čme süresi gibi)
 • Cerrahi uygulama yap─▒lan bölgede kan toplanmas─▒ (hematom)
 • Anestezi uygulamas─▒ ba─čl─▒ geli┼čen komplikasyonlar
 • Ameliyat─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ alanda sinir hasarlar─▒
 • A┼č─▒r─▒ kanama, p─▒ht─▒ problemleri
 • Yüzde morarmalar
 • ─░yile┼čme sürecinde ortaya ç─▒kan a─čr─▒lar
 • Ameliyat sonras─▒ ciltteki histe olu┼čan de─či┼čimler, uyu┼čukluk hissi
 • Cilt renginde meydana gelen de─či┼čimler
 • Diki┼č at─▒lan bölgelerdeki k─▒l köklerinin hasar görmesi,kal─▒c─▒ veya geçici saç dökülmesi
 • Yüzde baz─▒ asimetri ve görüntü bozukluklar─▒ olu┼čmas─▒

Ameliyata karar verilirken ameliyat─▒ olaca─č─▒n─▒z kurumu do─čru ara┼čt─▒rman─▒z, yetkin ki┼čilere ba┼čvurman─▒z çok önemlidir. Yanl─▒┼č yap─▒lan i┼člemler kal─▒c─▒ hasarlar─▒n olu┼čmas─▒na neden olabilir.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Yüz gerdirme ameliyat─▒ sonras─▒ i┼člem bölgesinin temiz tutulmas─▒ ve istirahat edilmesi, iyile┼čme süreci için oldukça önemlidir. Yüz ameliyat─▒ sonras─▒ için baz─▒ öneriler ┼čunlard─▒r:

 • Doktorun ve hem┼čirenin önerdi─či ┼čekilde yara bak─▒m─▒ ve temizli─či yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • Diki┼člerin bulundu─ču bölgelerin darbe ve gerilmelere kar┼č─▒ korunmas─▒ gereklidir.
 • Makyaj, parfüm gibi kimyasal içerikli ürünlerin temas─▒ için bir süre beklenmesi daha uygun olacakt─▒r.
 • Diki┼člerin çevresinde olu┼čan yaralar─▒n soyulmas─▒ gibi hareketlerden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r. ─░yile┼čmeye ba┼člayan yaralarda ka┼č─▒nt─▒ olabilir ancak yaran─▒n aç─▒lmas─▒, kanama gibi sorunlar ortaya ç─▒kmamas─▒ için dokunulmamal─▒d─▒r.
 • Bölgenin gerilmesine ve yaralar─▒n aç─▒lmas─▒na neden olabilecek spor gibi hareketlerin k─▒s─▒tlanmas─▒ gereklidir.
 • Ameliyat izleri kalmamas─▒ ve iyile┼čmenin sa─članmas─▒ için güne┼čten koruma önemlidir. Doktorun önerdi─či güne┼č kremi ve güne┼č ürünlerinin kullan─▒m─▒ tercih edilebilir.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Y├╝z Gerdirme Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Ameliyat sonras─▒nda iyile┼čme 2 ve 4 hafta aras─▒nda bir zaman alabilir.

Ameliyattan sonraki iki gün doktorunuz farkl─▒ bir uyar─▒da bulunmad─▒ysa du┼č al─▒nmamal─▒, bandajlar ─▒slat─▒lmamal─▒d─▒r. 1-2 hafta sonras─▒nda diki┼čler ciltte eriyen tipte de─čilse al─▒n─▒r. ─░yile┼čme sürecini etkileyen bir durum ortaya ç─▒karsa bu süre uzayabilir.

Diki┼čler al─▒nmadan önce yaralar─▒n aç─▒lmas─▒na neden olabilecek tüm hareketlerden kaç─▒n─▒lmal─▒d─▒r.

Ameliyattan sonraki 2 hafta yüzde morluklar ve ┼či┼člik görülebilir. Zamanla bu görünüm hafifleyebilir. Diki┼čler al─▒nd─▒ktan sonra yüzdeki iyile┼čme süreci devam eder.

Yüz gerdirme ameliyat─▒ sonras─▒ gerçek sonuçlar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒ 6-9 ay kadar sürebilir.

Ameliyat─▒n iyile┼čme süreci hastan─▒n ya┼č─▒, kronik hastal─▒klar─▒ gibi de─či┼čkenlere ba─čl─▒ olarak uzayabilir. Ameliyat sonras─▒ süreci daha do─čru ö─črenebilmek için bir doktora dan─▒┼čmak uygun olacakt─▒r.

S─▒k Sorulan Sorular

Ameliyat olmay─▒ dü┼čünen hastalar─▒n akl─▒nda “Yüz gerdirme ameliyat─▒ kaç saat sürer?” gibi sorular olabilir. “Yüz gerdirme ameliyat─▒ riskli mi?”, “Ameliyat sonras─▒ neler yapmal─▒y─▒m” gibi konular─▒ dü┼čünebilirler.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒na Neden ─░htiyaç Duyulur?

Cilt kolajen üretimi ve hücre yenilenmesinin süreklili─či sayesinde s─▒k─▒ ve esnek bir yap─▒ya sahiptir.

Ya┼č─▒n ilerlemesiyle bu yenilenme süreci daha yava┼č i┼člemeye ba┼člar ve zamanla yüzün ┼čekli ve yap─▒s─▒nda de─či┼čimler ortaya ç─▒kar. Deri eski esnekli─čini kaybettikçe sarkma ve deformeler meydana gelebilir. Yüz ┼čekil ve yap─▒s─▒n─▒n eski formuna kavu┼čturulmas─▒ için yüz gerdirme ameliyat─▒ tercih edilebilir.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Ameliyat farkl─▒ ┼čekillerde yap─▒labilir. Tüm yüze uygulanan ameliyatlar oldu─ču gibi çene, göz çevresi gibi bölgesel uygulamalar da mevcuttur. Uygulanan bölgenin büyüklü─čü, hastan─▒n genel durumu, doktorun kulland─▒─č─▒ teknik gibi de─či┼čkenlere ba─čl─▒ olarak ameliyat süresi de─či┼čebilir. Yüz gerdirme ameliyatlar─▒ genellikle 2 ile 6 saat aras─▒nda sürebilir.

Yüz Gerdirme Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

“Yüz gerdirme ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r?” sorusunun cevab─▒ i┼člem bölgesinin büyüklü─čüne göre de─či┼čebilir. Ameliyat farkl─▒ tekniklerle yap─▒labilse de genel olarak benzer a┼čamalar─▒ içerir. Ameliyata ba┼član─▒rken öncelikle doktorun tercihine göre lokal veya genel anestezi uygulan─▒r. Kulak arkas─▒, saç çizgisi, çene alt─▒ gibi bölgelerden kesi at─▒larak derinin ayr─▒lmas─▒ sa─član─▒r. Fazla derinin ç─▒kar─▒lmas─▒, ya─č ve kas dokular─▒n─▒n konumunun de─či┼čtirilmesi gibi i┼člemler uygulan─▒r. Kesi bölgelerinden diki┼č at─▒larak operasyon tamamlan─▒r. Ameliyat sonras─▒nda durumun izlenmesi için hasta birkaç gün hastanede mü┼čahede alt─▒nda tutulabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Burak Sercan Er├žin
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
VM Medical Park Pendik
470

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.