Dr. Öğr. ÜyesiZafer Gökgöz

 • İlgi Alanları
 • Kemik iliği nakli
 • Lenfoma
 • Lösemi
 • Myelom
 • Anemi

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi
Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Mesleki Üyelikler
Türk Hematoloji Derneği
Hematoloji Uzmanlık Derneği
Lösemi Lenfoma Myelom Derneği

Kurs ve Sertifikalar
NIAID Learning Center – İyi Klinik Uygulamalar Sertifikası
Kemik İliği Nakil Sertifikası

Yayın Listesi
1. Taxane-based adjuvant chemotherapy reduces endothelin-1 and symetric
dimethylarginine levels in patients with breast cancer.Alacacioglu A, Kebapcilar L,
Sari I, Gokgoz Z, Tarhan O, Somali I, Yuksel A, Bozkaya G, Sop G. J BUON. 2010
Jul-Sep;15(3):572-6.
2. Eltrombopag for the treatment of immune thrombocytopenia (ITP): The Aegean
Region of Turkey Experience Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, H. Demet Kiper,
Sibel Kabukçu, Gülsüm Akgün Çağlıyan, Selda Kahraman, Ömür Gökmen Sevindik,
Cengiz Ceylan, Gürhan Kadıköylü, Fahri Şahin, Ali Keskin, Öykü Arslan, Mehmet
Ali Özcan, Gülnur Görgün, Zahit Bolaman, Filiz Büyükkeçeci, Oktay Bilgir, İnci
Alacacıoğlu, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Zafer Gökgöz, Güray Saydam Turk J
Hematol. TJH-33407 | DOI: 10.4274/Tjh.2014.0152
3. Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler 114 Hastalık Deneyim. Gokgoz Z,
Ozdemirkiran F, Cömert M, Saydam G. Orijinal Araştırma Makalesi. Selcuk Tıp
Dergisi (2014;30(4) sayısı )
4. Multiple Myeloma ve Kolon Adenokanser Tanılarını Eş Zamanlı alan 81 Yaşında
Erkek Hasta; Editöre Mektup. Gokgoz Z, Turgut M, Yıldırım Ç, Salman Duman N. (.
Selcuk Tıp Dergisi (2015;31(3).)2
5. Prominent Reactive Plasmacytic Proliferation Presenting with Transient Pancytopenia:
An Unusual Case Fusun Ozdemirkiran, Zafer Gokgoz, Nazan Ozsan, Mine
Hekimgil, Filiz Vural, Seckin Cagirgan. J Hematol Thrombo Dis 2013, 1:117
6. Tacrolimus-Induced Diabetic Ketoacidosis After Allogeneic Bone Marrow Transplant.
Solmaz S, Gökgöz Z, Gereklioğlu Ç, Yeral M, Boğa C, Özdoğu H.Exp Clin
Transplant. 2015 Dec 1. doi: 10.6002/ect.2015.0047.
7. Nodüler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma Tedavisi. Zafer Gokgoz, Ali Ihsan
Gemici, Ismet Aydogdu. Vol 2, No 1 (2015): CBU SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
8. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin's lymphoma in daily practice: A
multicenter experience. Gemici A, Aydogdu I, Terzi H, Sencan M, Aslan A, Kaya
AH, Dal MS, Akay MO, Dogu MH, Ayyildiz O, Sahin F, Cagliyan GA, Yilmaz M,
Gokgoz Z, Bilen Y, Demir C, Sevindik OG, Korkmaz S, Eser B, Altuntas F; ThREG,
Turkish hematology Research and Education Group. Hematol Oncol. 2018
Feb;36(1):116-120
9. FAS/FASL gene polymorphisms in Turkish patients with chronic myeloproliferative
disorders. Ozdemirkiran FG, Nalbantoglu S, Gokgoz Z, Payzin BK, Vural F,
Cagirgan S, Berdeli A. Arch Med Sci. 2017 Mar 1;13(2):426-432
10. Leptin, insulin and body composition changes during adjuvant taxane based
chemotherapy in patients with breast cancer, preliminary study. Alacacioglu A,
Kebapcilar L, Gokgoz Z, Oztekin O, Bozkaya G, Tarhan O, Somali I, Yuksel A, Sop
G, Sari I. Indian J Cancer. 2016 Jan-Mar;53(1):39-42
11. Haploidentical stem cell transplantation: T cell depleted and repleted. Gokgoz Z,
Arslan O. Transfus Apher Sci. 2018 Apr;57(2):171-173. Review

 1. Multıple Myeloma Hastalarında Orta Doz Sıklofosfomıd (2,5 g/m2) ile Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyon Sonuçlarımız – İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Dergisi  Yıl: 2019 Sayı:3
   

Posterler
1. Severe Neurotoxicity of Cladribine in a Patient with Hairy Cell Leukemia A Case
Report. Gülten Sop, Zafer Gökgöz, Tuğba Gümüş, Şermin Çoban, Füsün
Özdemirkıran 1. International Lymphoma Leukemia Myeloma Congress 2007
2. Dirençli Kronik İmmun Trombositopenik Purpura nedeniyle Rituksimab Uygulanan
Olgularımız Füsun Özdemirkıran, Zafer Gökgöz Nur Soyer, Filiz Vural, Fahri Şahin,
Güray Saydam 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya
3. Suprasellar Kitle ile Ortaya Çıkan Multiple Myeloma Olgusu Füsun Özdemirkıran,
Demet Çekdemir, Nur Akad Soyer, Zafer Gökgöz Serra Kamer, Seçkin Çağırgan 36.
Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya
4. Relaps –Refrakter Lenfoma Hastalarında Allojeneik Kök Hücre NakliSonuçları: Tek
Merkez Deneyimi. Seçkin Çağırgan, Ajda Ersoy Güneş, Melda Cömert,Asu Fergün
Yılmaz, Nur Soyer, Zafer Gökgöz, Ceylan Acarlar, Filiz Vural. 38. Ulusal
Hematoloji Kongresi, Antalya
5. Yaygın Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni : ROSAİ DORFMAN HASTALIĞI. Asu
Fergün Yılmaz, Zafer Gökgöz, Nur Soyer, Ajda Ersoy Güneş, MeldaCömert, Evrim
Doğan Köse, Güray Saydam, Filiz Vural 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
6. Üç yıl ara ile kronik miyeloid Lösemi tanısı alan iki kardeş: Zafer Gökgöz, Melda
Cömert, Güray Saydam, Filiz Büyükkeçeci. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
7. Refrakter Myeloma Seyrinde Asit Oluşumu Melda Cömert, Zafer Gökgöz, Ajda
Ersoy Güneş, Mine Hekimgil, Güray Saydam, Filiz Büyükkeçeci. 38. Ulusal
Hematoloji Kongresi, Antalya
8. Trombositopeni ile başvuran Multiple Myelom Vakasında Otolog Periferik Kök
Hücre Nakli sonrası azalmış sağkalım trombositopnei ile ilişkili olabilir mi ? Evrim
Doğan Köse, Asu Fergün Yılmaz, Seçkin Çağırgan, Ajda Ersoy Güneş,Melda Cömert,
Güray Saydam, Zafer Gökgöz, Filiz Vural. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
9. Retrospective Analysis Of 114 patients with Ph (-) Chronic Myeloproliferative
Neoplasms Zafer Gökgöz, Füsun Özdemirkıran, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin,
Ayhan Dönmez, Güray Saydam Ege University Faculty Of Medicine 4.ICLLM
İstanbul
10. Acute Myeloid Leukemia Subsequent to Autoimmune Hemolytic Anemia: A Report
of Three Cases Fusun Özdemirkıran,Zafer Gökgöz,Filiz Vural,Seçkin Çağıran
11. Under treatment of multiple myeloma presenting as orbital involvement E Akyazı, E
Kelkitli, H Atay, P Büyükkaya, Z Gökgöz, M Turgut. The 1st World Congress on
Controversies in Multiple Myeloma
12. Tekrarlayan ven trombozu ve pulmoner emboli atakları olan olguda paroksismal
hemoglobulinüri ve homozigot Faktör V Leiden mutsyonu birlikteliği
Füsun Özdemirkıran, Zafer Gökgöz, Demet Çekdemir,Nur Akad Soyer, Filiz Vural,
Seçkin Çağırgan. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
13. A Patient with Myeloproliferative Neoplasm Exhibiting Heterozygous JAK2V617F
Mutation and Trisomy 14 Robertsonian Translocation Simultaneously
Zafer Gokgoz, Burcu Türkgenç, Cengiz Yakicier. V. Uluslararası Avrasya
Hematoloji Kongresi 2014
14. Management of 4 Teeth Extractions of a Patient with Factor XI Deficiency Zafer
Gokgoz, Mehmet Turgut, Tiraje Çelikkan. V. Uluslararası Avrasya Hematoloji
Kongresi 2014
15. Primary Breast Lymphoma Zafer Gokgoz , Aykut Onursever, Yavuz Kutlu. V.
Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi 2014
16. Ordu Devlet Hastanesinin 2013 yılı Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Verilerine
Retrospektif Bakış Zafer Gokgoz , Hasan Bingöl , Hacer Özlem Kalaycı 9. Ulusal
Aferez Kongresi 2014
17. Multiple Myeloma ve Kolon Adenokanser Tanılarını Eş Zamanlı alan 81 Yaşında
Erkek Hasta; . Gokgoz Z, Turgut M, Yıldırım Ç, Salman Duman N 3. Ulusal Geriatrik
Hematoloji Kongresi
18. Two Novel Mutations ( p.I454T and p.Y472X) and Homozygous p.A109T Mutation
associated with Factor XI Deficiency in a Turkish Family Gokgoz Z, Hancer VS, Diz
Kucukkaya R, 56th ASH Annual Meeting and Exposition ( elektronik poster) 2014
19. Hemofili C Hastasına Uygulanan Septoplasti ve Endoskopik Konka Müdahelesi. Barış
Avşar Zafer Gökgöz Hemofili Vakalarla Eğitim Semineri HEVES 2015
20. Ülkemizde İmmun Trombositopenide Eltrombopag Kullanımı .Cekdemir ve ark. 41.
Ulusal Hematoloji Kongresi
21. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Hazırlık Rejimi Olarak Siklofosfomid
Sonrası Busulfan Uygulaması Tercih Edilmeli Midir? Ender Soydan, Zafer Gökgöz,
Ayla Gökmen, Mevlüde Okcu, Osman İlhan, Önder Arslan, Muhit Özcan. . 41. Ulusal
Hematoloji Kongresi
22. Kronik Lenfositer Lösemi’de Türkiye’de ilk Venetoclax Deneyimi Zafer Gökgöz,
Mehmet Turgut, Ender Soydan, Ayla Gokmen, Osman İlhan 42. . Ulusal Hematoloji
Kongresi
23. Comparable outcomes of haploidentical transplants according to matched related and
unrelated transplants for hematological malignancies; results of a recently activated
center. Ender Soydan, Ayla Gokmen, Zafer Gökgöz, Mevlude Kurdal,Devrim Ozbek,Ozan Ozkumur,Osman İlhan Onder Arslan Muhit Ozcan  Physicians Abstract EBMT 2016

 

 

 1. Retrospective Analysis of LEAM conditioning for Autolog Stem Cell Transplantation
  Ender Soydan, Ayla Gökmen Zafer Gökgöz, Osman İlhan, Önder Arslan, Muhit
  Özcan EBMT 2018
 2.  Gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin (GDP) as an effective therapy as salvage
  and mobilization regimen in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma.
  Ayla Gokmen, Ender Soydan, Zafer Gokgoz, Mevlude Kurdal, Ibrahim Tek, Osman
  Ilhan,Önder Arslan, Muhit Özcan. ASCO 2018 Poster
 3. 7 th ICLLM Congress -2019  Comparısıon of autologous condıtıonıng regımens among lymphoma patıents


Kitap Bölümü:
1. Hematolog – Kemik İliği Transplantasyonu Serisi- Sinuzoidal Obstruksiyon Sendromu
 – Galenos Yayınevi - 2019

2.Vakalarla Hematolojik Onkolojik Aciller  - Akademisyen Yayınevi  - 2019

Kitap Editörlüğü:

1. Vakalarla Hematolojik Onkolojik Aciller Akademisyen Yayınevi- 2019
 

Sunumlar:
1. V. Hematolojide Mantar Toplantısı Bodrum- Olgu Sunumu 2012
2. II. EHVEG-Alaçatı - Olgu Sunumu 2013
3. Ordu Atatürk Sağlık Meslek Lisesi- 2013 Sonbahar Dönemi- Lösemiler
4. Ordu Devlet Hastanesi Mart 2014 – Transfuzyon Pratiği
5. 1. Hematolojik Onkoloji Kongresi Multiple Myeloma'da Literatür eşliğinde Otolog
Kök Hücre Nakli Öncesi İndüksiyon Rejimleri
6. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu 2015. Marginal Zone Lenfoma
7. EBMT 1st International Transplant Course 2016 Barselona- Olgu Sunumu
8. 5. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu 2017. Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hazırlık

9.1. Ulusal Myeloma Uzmanlar Sempozyumu- Yaşlı Unfit Hastada Tedavi Rejimleri