Uzm. Dr.Zafer Güleş

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2010 - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
2016 - Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi - Uzmanlık

Deneyim
2011 - Alahacı Aile Sağlığı Merkezi, Gaziantep
2012 - Oğuzeli Aile Sağlığı Merkezi, Gaziantep
2012 - 2016 - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
2017 - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa

Mesleki Üyelikler
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Tabipler Birliği

A-1. SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

 

A-1.1.  Güleş Z, Aksu H, Gürbüz Özgür B. Investigation of alexithymia, depression and chilhood ADHD symptom levels in parents of childeren with ADHD. Anadolu Psikiyatri Dergisi.  2018; 19(4):411-418

A-1.2. Karaçetin G, Arman A.R, Fis N.P,…Güleş Z,.. Prevalence of Affective Disorders and Depressive Disorder in Turkey: An Epidemiological Study, Journal of Affective Disorders. 238 (2018) 513–521

A-1.3. Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıc U, Yuce D,……… Güleş Z,…Yıldız N. The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide

study (EPICPAT-T), Nordic Journal of Psychiatry. DOI: 10.1080/08039488.2019.1574892

 

A-2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

  1. Avcil S, Güleş Z, Uysal P, Avcil M. 2010-2013 yılları arasındaki Türk Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2017; 24(1):25-32.

 

  1. Bildiriler

B-1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

B.3.1. Güleş Z, Aksu H, Avcil S, Gürbüz Özgür B. The Side Effect Profiles And Efficacy Of Aripiprazole in Patients With Autism Spectrum Disorder. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

B.3.2. Güleş Z, Yasin A, Aksu H. Çocuk Psikiyatrisi Gözüyle Suça Sürüklenen Çocuklar ve Ruhsal Süreçleri. 7.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 11-13 Aralık 2015, Antalya

B-2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan sözel bildiri

B.2.1. Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Güleş Z, Avcil Z, Öztürk S. İnternet Bağımlılığı İmpulsivite mi Kompülsivite mi? Patolojik İnternet Kullanımı Olan Çocuk ve Ergenlerdeki Yürütücü İşlevlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanıları ile Karşılaştırılması. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Antalya.

B.2.2. Dursun O.B, Mukaddes N.M, Alataş E,.. Güleş Z,…Türkiye Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Otizm Farkındalık Eğitimi Çalışması, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs 2018, İstanbul

 

B-3. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

B-3.1. Gürbüz Özgür B, Güleş Z, Aksu H. Otizm spektrum bozukluğu ve biyotidinaz eksikliği birlikteliği olan çocuk olgu. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2017, Bursa

B-3.2. Aksu H, Bozkurt G, Tosun AF, Güleş Z, Gürbüz Özgür B. Atipik Otizmin Eşlik Ettiği Ring Kromozom 22 Olgusu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Edirne.

B.3.3. Aksu H, Taş K, Demirkaya S.K, Güleş Z. Self Mutilation Resulting in Organ Amputation, 20th National Symposium of Adolescent Mental Health, 12-14 November 2015, Malatya

B.3.4. Tağcı S, Aksu H, Güleş Z. Anlıksal Yetiyitimi ve eşlik eden Davranım Bozukluğu olan olgularda Amisülpirid Kullanımı: Olgu Serisi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir

B.3.5. Avcil S, Güleş Z, Uysal P, Avcil M. 2010-2013 yılları arasındaki Türk Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi;2017; 24(1):25-32.

B.3.6. Güleş Z, Aksu H, Gürbüz Özgür B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) olan çocukların anne-babalarının aleksitimi, depresyon ve çocukluk çağı DEHB belirtilerinin incelenmesi, 01-03 Aralık 2018, 22. Ergen  Günleri, İstanbul 

B.3.7. Ercan ES, Guilherme P, Ardıç ÜA,... Güleş Z…The Epidemology of Childhood Psychpotathology in Turkey: A Multicenter Nationwide Study (EPICPAT-T), 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs 2018, İstanbul

C. Ödüller

C.1. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü, 23-26 Kasım 2017, Antalya.

C.2. Fahrettin Kerim Gökay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Araştırma Birincilik Ödülü, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs 2018, İstanbul

H.2. Fahrettin Kerim Gökay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Araştırma İkincilik Ödülü, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs 2018, İstanbul

D.a. Katıldığı kurslar:

D.a.1. Alanda Adli Psikiyatri Uygulamaları Kursu, 15-16-17 Mayıs 2013, Edirne

D.a.2 Bebek Ruh Sağlığı Kursu Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, 15 Mayıs 2013, Edirne

D.a.3. Gençlerde Sık Karşılaşılan Sorunlara Bilişsel ve Davranışçı Yaklaşımlar Kursu. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir.

D.a.4. Bipolar Disorders in Child and Adolescents and Management of their Comorbidities, 31 Ekim 2013, Antalya

D.a.5. Fundamentals of Child and Adolescent Psychopharmacology-I (John Walkup). 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 31 Ekim 2013, Antalya.

D.a.6. Cognitive Behavioral Therapy in OCD Resistance to Treatment and Management in OCD, 01 Kasım 2013, Antalya

D.a.7. From Childhood to Adulthood Management of Treatment Resistant ADHD. 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 02 Kasım 2013, Antalya.

D.a.8. The Scales and Tests Used in ADHD, 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 01 Kasım 2013, Antalya.

D.a.9. Otizmde Aile ile Çalışmak, Konya Otizm Günleri, 29 Kasım 2013, Konya

D.a.10. Otizm Kursu, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 01-04 Nisan 2015, İstanbul

D.a.11. Depresyonun Üç Hali, Psikofarmakoloji Derneği, 06 Aralık 2014

D.a.12. Sağlıkta Araştırma Yöntemleri Kursu, Adnan Menderes Üniversitesi. 13-17 Nisan 2015, Aydın

D.a.13. Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’ Kursu. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, 15 Nisan 2016, İzmir

D.a.14. Otizm  Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı, Sağlık Bakanlığı, 03 Mart 2017, Ankara

D.a.15. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanları için Travma ve Afet Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, 15-16 Mart 2018, Gaziantep

D.b. Mesleki Eğitimler

D.b.1. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalında yataklı servis rotasyonu. Nisan 2016, Ege Üniversitesi.

D.b.2. Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Psikoterapist Eğitimi (Süpervizyonlu ve Psikoterapist Sertifikalı), 2014-2016, İzmir

D.c. Katıldığı bilimsel toplantılar:

D.c.1. Katıldığı uluslararası bilimsel toplantılar:

D.c.1.1. 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, Antalya

D.c.1.2. 7.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 11-13 Aralık 2015, Antalya

D.c.1.3. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 18-21 Nisan 2019, Antalya

D.c.2. Katıldığı ulusal bilimsel toplantılar:

D.c.2.1. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir

D.c.2.2. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, 2013-Edirne

D.c.2.3. 7.Psikoterapiler Yaz Okulu, 12-14 Haziran 2014, Malatya

D.c.2.4. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 01-04 Nisan 2015, İstanbul

D.c.2.5. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016, İzmir

D.c.2.6. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs, 2018, İstanbul

D.c.2.7. 22. Ergen Günleri, Ergenlerde Psikoterapi Yaklaşımları,01-03 Aralık 2017, İstanbul

D.c.2.8. 17.Ergen Günleri, 06-08 Aralık 2012, Samsun

D.c.2.9. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi,23-26 Kasım 2017, Antalya.

D.c.2.10 Bağımlılık Tedavisi Eğitim Günleri, 21 Aralık 2012, İzmir

D.c.2.11 Ege Yenidoğan Günleri, 05 Ocak 2013, Aydın

D.c.2.12 Acil, Obstetrik ve Yenidoğan Bakım İlk Yardım Sevk ve Destek Eğitimi, 21 Ekim

2012