Doç. Dr. Zafer Orkun Toktaş

  • Uzmanlık Alanları: Spinal nöroşirurji
Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Marmara Üniversitesi Nöroşiruji - Uzmanlık
A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. Özgen S, Konya D, Toktas ZO, Dagcınar A, Özek MM. "Lumbar Disc Herniation In Adolescence". Pediatr Neurosurg 2007; 43: 77-81.
2. Midi İ, Calıskan GH, Toktas ZO, Sav A, Gunal DI. "Generalized Choreoathetosis in an Acquired Immune Deficiency Syndrome Patient With Cerebral Toxoplasmosis". Turk J MedSci. 2008; 38 (4): 377-380.
3. Seker A, Toktas ZO, Peker S, Batirel HA, Pamir MN. "Asystole Due to Trigemino-Cardiac Reflex: A Rare Complication of Trans-Sphenoidal Surgery for Pituitary Adenoma". Journal of ClinicalNeuroscience 2009; 16: 338–340.
4. Toktas ZO, Akgun E, Ozkan A, Bozkurt SU, Bekiroglu N, Seker A, Konya D, Kilic T."Relationship of Angiogenic Potential With Clinical Features in Cranial Meningiomas: a Corneal Angiogenesis Study".Neurosurgery. 2010 Dec;67(6):1724-32.
5. Toktas ZO, Bicer A, Demirci G, Pazarli H, Abacioglu U, Peker S, Kilic T. "Gamma Knife Stereotactic Radiosurgery Yields Good Long-Term Outcomes for Low-Volume Uveal Melanomas Without İntraocular Complications". J ClinNeurosci. 2010 Apr; 17(4):441-5.
6. Konya D, Gercek A, Toktas ZO, Ozgen S, Yegen C, Pamir MN. "Sacrococcygeal Chordoma Mimicking Lipoma: Case Report". World SpineJournal. 2007; 2(3): 148-151.
B- Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
1. Konya D, Ozgen S, Gercek A, Toktas ZO, Pamir MN. "Surgical Approach to Thoracolumbar Metastatic Tumors". World Spine 4: Fourth Interdisciplinary Congress On Spine Care. Istanbul, 29 July-1 Aug 2007.
2. Özek MM, Toktas ZO, Belirgen M, Işık U. "A Simple Surgical Treatment For Moyamoya Disease In Childhood: Multiple Burr-Hole Operation". 7th Congress of The European Pediatric Neurology Society. Aydin, 26-29 Sep 2007.
3. Kılıc T, Toktas ZO, Demirci G, Abacıoglu U, Pazarlı H, Pamir MN. "Gamma-KnifeStereotactic Radiosurgery: The Treatment of Choice for Uveal Melanomas". 5th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncology. Istanbul 2-4 Kasım 2007.
4. Toktaş ZO, Akgün E, Ömür Ö, Bozkurt SU, Bekiroğlu N, Şeker A, Konya D, Kılıç T. Relation of Angiogenic Potential with Clinical Features in Cranial Meningiomas: A Corneal Angiogenesis Study. AANS Annual Meeting in Philadelphia, Pennsylvania, May 1-5, 2010,
5. Toktaş ZO, Konya D, Özgen S, Özek MM. "Polymorphisms of certain gene regions contribute to disc disease- DNA sequence analysis of 100 cases". World Forum forSpineResearch 2010-The Intervertebral Disc. Montreal, Kanada. 5-8 Temmuz 2010.
C- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. Gercek A, Konya D, Toktas ZO, Kılıç T, Pamir MN. "From The Anesthesiologist's Perspective Retrospective Analysis of Perioperative Complications Of Trassphenoidal Pituitary Surgery". Marmara MedicalJournal 2006; 19 (3): 104-108.
2. Özgen S, Toktas ZO, Yener U, Konya D, Pamir MN. "Üst Seviye Lomber Disk Hernileri". Türk Omurga Cerrahisi Dergisi2009; 20 (1): 17-24.
3. Toktaş ZO, Konya D, Özgen S. "Omurga Cerrahisinde Greft Kullanımına Genel Bakış". Sinir Sistemi Cerrahisi Derg. 2(3):131-137, 2009.
D- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
1. Özgen S, Konya D, Toktaş ZO, Pamir MN. "Spinal enfeksiyonlarda enstrümantasyon" TürkNöroşirürji Derneği, 20.Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek Antalya
2. Toktaş ZO, Deniz U, Özgen S, Çerikçioğlu N. "Sekonder intradural uzanım gösteren aspergillus fumigatus'a bağlı postoperative spondilodiskit" III. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Sempozyumu. 15-18 Haziran 2006, Uludağ Bursa
3. Toktaş ZO, Yener U, Konya D, Özek MM, Özgen S. "Türk toplumunda lomber disk dejenarasyonu ve herniasyonunda rol oynayan tek nükleotid gen polimorfizmleri" Türk Nöroşirürji Derneği, 24. Bilimsel Kongresi. 14-18 Mayıs 2010, Belek Antalya
4. Toktaş ZO, Akgün E, Ömür Ö, Bozkurt SU, Bekiroğlu N, Şeker A, Konya D, Kılıç T. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 6. Bilimsel Kongresi. Marmaris 28-31 Ekim 2010.
5. Urgun K, Özek MM, Toktaş ZO, Belirgen M, Kohan S, Pamir MN. "Çocukluk Çağı Moyamoya Hastalığı Tedavisinde Multipl Burr-Hole Operasyonu". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
6. Eksi MS, Özgen S, Konya D, Toktaş ZO, Özek MM. "Travmatik Spinal Dislokasyonlu Ankilozan Spondilit Olgularına Cerrahi Yaklaşım". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
7. Toktaş ZO, Özgen S, Konya D, Genç A, Özek MM. "Lomber Omurgada İnterbody Füzyon: PLIF-TLIF". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
8. Yılmaz B, Özgen S, Konya D, Toktaş ZO, Özek MM, Pamir MN. "Servikal Dar Kanalda Posterior Yaklaşım". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
9. Genç A, Özgen S, Konya D, Toktaş ZO, Özek MM, Pamir MN. "Üst Servikal ve Kranioservikal Bölgeye Cerrahi Yaklaşımlar". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
10. Toktaş ZO, Özgen S, Konya D, Yılmaz B, Özek MM, Pamir MN. "Konus Medullaris Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 4. Bilimsel Kongresi. Antalya, 7-10 Kasım 2008.
11. Bez Y, Bilgin Ö, Toktaş ZO, Ağan K, Midi İ, Bingöl CA. "Nöbet Geçiren Serebral Arteriovenöz Malformasyonlu Hastalarda Depresyon, Anksiyete Ve Yaşam Kalitesi". 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul, 1-5 Kasım 2006.
12. Kilic T, Sun HI, Toktas ZO, Ozek MM, Pamir MN, "Rezidüel ve Nüks Kraniofarengiomalarda Gamma-Knife Tedavisinin Sonuçları" Türk Nöroşirürji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, K.K.T.C., Türk Nöroşirürji Dergisi Ek Sayı, S:85, 2009
13. Toktas ZO, Akgun E, Ozkan A, Bozkurt SU, Koc DY, Pamir MN, Kilic T, "Meningiomalarda Anjiojenez: Anjiojenik Etkinlik, Radyolojik ve Klinik Özellikleri Belirleyici Biyolojik Fakrörlendendir" Türk Nöroşirürji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, K.K.T.C., Türk Nöroşirürji Dergisi Ek Sayı, S:85, 2009
14. Toktas ZO, Pazarlı H, Demirci G, Abacioglu U, Peker S, Pamir MN, Kilic T, "Gamma-Knife Stereotaktik Radyocerrahi: Uveal Melanomalarda Ilk Adım Tedavi" Türk Nöroşirürji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, K.K.T.C., Türk Nöroşirürji Dergisi Ek Sayı, S:176, 2009
15. Tanrıkulu B, Toktaş ZO, Bozkurt SU, Kılıç T. "İntrasellar yerleşimli plazmasitom: Olgu sunumu". Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2009, Girne. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 19, ek sayı, 2009, 177
16. Abdullaev T, Yener U, Toktaş ZO, Bozkurt SU, Konya D, Özek MM. "İntradiploik yerleşimli epidermoid tümör:3 olgu sunumu" Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2009, Girne. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 19, ek sayı, 2009, 171
17. Genç A, Toktaş ZO, Bozkurt SU, Kılıç T. "İntraorbital yerleşimle soliterfibröz tümör" Türk Nöroşirurji Derneği 23.Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2009, Girne. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 19, ek sayı, 2009, 177
18. Toktas ZO, Akgun E, Ozkan A, Bozkurt SU, Bekiroğlu N, Şeker A, Kilic T, "Meningiomalarda Anjiojenez yeteneği ile klinik özelliklerin korelasyonu: korneal anjiojenez çalışması" Türk Nöroşirürji Derneği 24.Bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Belek Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek Sayı, cilt 20, s 106
19. Toktas ZO, Tanrıkulu B, Arslanhan A, Kılıç T, Konya D, "Servikal Spinal Dar Kanal Olgularında Difüzyon Tensor Görüntüleme" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 27
20. Tanrıkulu B, Toktas ZO, Arslanhan A, Bayri Y, Özgen S, "Tekrarlayan Lomber Disk Hernilerinde Enstrumanlı Cerrahi Yaklaşımların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 28
21. Tanrıkulu B, Toktas ZO, Bayri Y, Şeker A, Kılıç T, "Ailesel Lipomiyelomeningosel: Olgu Sunumu" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 131
22. Ekşi MŞ, Toktas ZO, Arslanhan A, Şeker A, Özgen S, Konya D, "Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu İle Sonuçlanan Lomber Enstrümantasyon Olgularında Revizyon Cerrahisinin Sonuçlarının Klinik Değerlendirmesi" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 134
23. Azman Ç, Toktaş ZO, Bayri Y, ÖZEK MM, Konya D, "Spinal Disrafizme Sekonder Kifoz Olgularinda Cerrahi Tedavi: 1 Yıllık Takip Sonuçları" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 136
24. Atik AF, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Kılıç T, "Olgu Sunumu: Glioblastome Multiforme'de Spinal Tutulum" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 153
25. Demirci G, Atik AF, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Kılıç T, "Gamma Knife Işın Cerrahisi Sonrası 13.Yıl Komplikasyonu: Kitle Etkisi Gösteren Oklüde Avm Nidusu" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 154
26. Demirci G, Atik AF, Avşar T, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Kılıç T. "Nöroşirürji Doku Bankası: Nöroonkoloji ve Vasküler Çalışmalar İçin Önemli Bir Kaynak". Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi. 22-25 Eylül 2011. Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 155
27. Azman Ç, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Deyneli O, Kılıç T, "Prolaktinomalarda Medikal Tedavi: Kabergolin'in Hormonal ve Volümetrik Etkisi" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 156
28. Atik AF, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Atasoy B, Konya D, Kılıç T, "Glioblastoma Multiforme Takip Sistemi: Marmara Nöroşirürji Tecrübesi" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Eylül 2011 Çeşme, İzmir, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 157
29. Atik AF, Aksu E, Yıldırım M, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Kılıç T, "Bilgi Çağında Nöroşirurji Eğitimi: Nörocerrahi Video Atlas" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 158
30. Atik AF, Doğrul R, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Atasoy B, Kılıç T, "Tektal Plate Gliomlarinin Tedavisinde Stereotaktik Radyocerrahinin Yeri" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 159
31. Atik AF, Doğrul R, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Atasoy B, Konya D, Kılıç T, "Pilositik Astrositom Tedavisinde Stereotaktik Radyocerrahinin Yeri" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 160
32. Atik AF, Fidan A, Toktaş ZO, Şeker A, Bayri Y, Konya D, Kılıç T, "Düşük Dereceli Glial Tümör Cerrahisinde Intraoperatif Ultrasonografi ile Intraoperatif MR Etkinliğinin Karşılaştırılması" Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 7. Bilimsel Kongresi Bildiri Kitabı, s 161.
Randevuile hemen randevunuzu alın
Randevu saatlerini görmek için lütfen günlere tıklayınız.