Uzm. Dr. Zehra Duygu Ekmekçi Doğan

  • Uzmanlık Alanları: Nöroloji, Baş Ağrısı Sendromları, Parkinson Hastalığı, Alzheimer

Eğitim ve Uzmanlık İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanlığı - Uzmanlık


Deneyim
2008-2013 - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2013- 2015 - Siirt Devlet Hastanesi
2015- 2016 - Siirt Özel Asema Hastanesi

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler birliği
Türk nöroloji derneği

 

Switch-Associated Protein 70 Antibodies in Multiple Sclerosis: Possible Association with Disease Progression
Epilepsi Hastalarında Karbamazepin veya Valproik Asit Kullanımının Kemik Metabolizmasına Etkisi
Multipl Skleroz Hastalarında Tiroid Otoantikorlarının Prevalansı