Dr. Öğr. ÜyesiZehra Şahan

  • İlgi Alanları
  • Meme cerrahisi
  • Kıl dönmesi
  • Fıtık cerrahisi
  • Reflü
  • Laparoskopik cerrahi
  • Mide botoksu
  • Tiroit

Eğitim ve Uzmanlık 
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi - Uzmanlık 

Deneyim
Şemdinli Devlet Hastanesi - Mecburi Hizmet
Özel Gebze Merkez Hastanesi - Genel Cerrahi
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi - Genel Cerrahi

Mesleki Üyelikler 
Türk Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği    

Doktora Tezleri
Glutamin Destekli Enteral Beslenmenin Abdominal Sepsis Modeli Oluşturulan Ratlarda , Sepsise Proinflamatuar –Antiinflamatuar Sitokin Cevabı ve Organ Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 

7.Yayınlar:
7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
    1)Oruc MT, Ugurlu MU, Boyacioglu Z. Transumbilical multiple-port laparoskopic cholecystectomy using standar laparoskopic instruments. Minimal İnvasive Ther Allied Technol 2012 Nov;21(6):423-8
   2)Elemen L,Yazır Y, Akay A, Boyacıoğlu Z, Ceyran B, Ceylan S. Comparison of bipolar electrosurgical       devices with ligatures and endoclips in the rat appendicitis model. J Pediatric Surg. 2011 Oct;46(10): 1923-9
  3)Yıldız SY,Yazicioğlu MB, Tiryaki Ç, Çiftçi A,Boyacıoğlu Z. The Effect of Enteral İmmunonutrition in upper gastrointestinal surgery for cancer: a prospective study. Turk J Med sci. 2016 Feb 17;46(2):393-400; 1411-102
7.2 Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
    1)Yıldız SY, Turgut HT, Boyacıoğlu Z, Çiftçi A, Özyıldız M, Gülümser F, Eraldemir B, Coşkun M, İlgöz M. Akut pankreatit ile ilgili klinik sonuçlarımız. Kocaeli MJ.2012; 1(2):1-5
7.3 Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Poster ve Bildiriler
     1)Boyacıoğlu Z, Tiryaki Ç, Haksal MC, Yıldız SY,Turgut HT,Canbay E. Akut Apandisit Tanısında LİNTULA,RIPASA ve Alvarado Skorlamalarının Karşılaştırılması . 14.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ,15-19 Mayıs , ANTALYA. Sözlü Bildiri.
     2)MÜ. Uğurlu, Z Boyacıoğlu, HT Turgut, MT Oruç. Sentinal lenf nodu öncesi klinik olarak aksilla negatif hastalarda aksilla spesmenlerin değerlendirilmesi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, ANTALYA
     3)MT Oruç, MU Uğurlu, SY Yıldız, İ Ergüner, Z Boyacıoğlu. First Clinical Report of a New Access Site For Single-Incision Laparoscopic Cholecystectomy in a Comperative Study with Standart Laparoscopic Approach, a Pilot Study of 25 Cases. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 30 Mart- 2 Nisan 2011, San Antonio, ABD (poster bildiri) 
    4)MU Uğurlu, İ Ergüner, SY Yıldız, Z Boyacıoğlu, Akkan Z, MT Oruç. Our experience in Laparoscopic Nissen Fundoplication. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 30 Mart- 2 Nisan 2011, San Antonio, ABD (poster bildiri) 
    5)MT Oruç, MU Uğurlu, SY Yıldız, İ Ergüner, Z Boyacıoğlu , A Çiftçi. First Report of a New Access Site, Extraumbilical, For Single-Port Laparoscopic Cholecystectomy; Three Trocars with Multipl Puncture Tecnique, a Pilot Study of 25 Cases. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 30 Mart- 2 Nisan 2011, San Antonio, ABD (poster bildiri) 
    6)M. Tahir ORUC, M. Umit Ugurlu, S. Yigit Yıldız, Ilknur Erguner, Zehra Boyacıoğlu. Single Incision Multiport Cholecystectomy: First 10 Cases. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 15-18 June 2011, Torino, Italy(poster bildiri) 
     7)M. Tahir ORUC, M. Umit Ugurlu, S. Yigit Yıldız, Ilknur Erguner, Zehra Boyacıoğlu. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy: Single institution experience with a new extraumbilical Access site. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 15-18 June 2011, Torino, Italy(poster bildiri) 
     8)S. Yigit Yıldız, M. Umit Ugurlu, Ilknur Erguner, Zehra Boyacıoğlu, M. Tahir ORUC. Reasons for conversion from laparoscopic to open cholecystectomy. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 15-18 June 2011, Torino, Italy(poster bildiri) 
     9)M. Tahir ORUC, M. Umit Ugurlu, S. Yigit Yıldız, Ilknur Erguner, Zehra Boyacıoğlu. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy: First 4 Cases. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 15-18 June 2011, Torino, Italy(poster bildiri) 
   10)M.Tahir ORUC, HT Turgut, E Canbay, MU Uğurlu, M Ozyıldız, Z Boyacıoğlu. Our experience in Laparoscopic Nissen Fundoplication. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 7 Mart- 10 Mart 2012, San Antonio, ABD (poster bildiri) 
   11)M.Tahir Oruç, MU Uğurlu, Z Boyacıoğlu. Transumbilical laparoscopic Cholecystectomy using standard laparoscopic instruments. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 7 Mart- 10 Mart 2012, San Antonio, ABD (poster bildiri) 
   12)MU Uğurlu, M.Tahir ORUC, Z Boyacıoğlu, HT Turgut, M Ozyıldız, E Canbay. Transumbilical single site cholecystectomy versus standard laparoscopic cholecystectomy: Results of a pilot trial. SAGES 2011 Scientific Session and Postgraduate Course. 7 Mart- 10 Mart 2012, San Antonio, ABD (poster bildiri)
    13)M.Güven, SY Yıldız, U Kadir, Z Boyacıoğlu, A Ünlü, MT Oruç. Nissen Fundoplikasyon deneyimimiz. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. 
    14)MT Oruç, M.Güven, SY Yıldız, U Kadir, Z Boyacıoğlu, K Çetin.  Tek insizyon laparoskopik kolesistektomide yeni bir abdominal giriş yöntemi. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. 
    15)SY Yıldız, M.Güven, U Kadir, Z Boyacıoğlu, A Ünlü, MT Oruç. Laparoskopik kolesistektomide ekstraumbilikal tek insizyon yöntemi ile standart yöntemin karşılaştırılması. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya. 
    16) Bozkurt S, Gülümser F, Gökay Ş, Güven M, Yıldız Y, Boyacıoğlu Z, Çetin K, MT Oruç. Yanlış kullanıma bağlı tiner yanıkları. 4.Ulusal Yara Bakım Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Bursa. 
     17) Y Yıldız, Z Boyacıoğlu, A Ünlü, KH Çetin, M Alpay, U Kadir, MT Oruç. Geriatrik Hastalarda Safra Taşlarının Seyri ve Tedavisi. Geriatri Kongresi, İzmir, 2010. 
     18)Y Yıldız, Z Boyacıoğlu, A Ünlü, KH Çetin, M Alpay, U Kadir, MT Oruç. Geriatrik Cerrahide Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri ve Proflaksisi. Geriatri Kongresi, İzmir, İzmir, 2010 
     19)SY Yıldız, K Çetin, F Gülümser, Z Boyacıoğlu, M Alpay, MT Oruç. Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde Primer Onarım, Karidakis ve Limberg Flep Uygulamalarının Sonuçlarının İrdelenmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye. 
      20)M. Ümit Ugurlu, , İlknur Ergüner, Zehra Boyacıoğlu, S.Yiğit Yıldız, M.Tahir ORUÇ. Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu; ilk sonuçlarımız. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, P71, İstanbul Kongre Merkezi, 27-30 Nisan 2011. 
      21)M. Tahir ORUÇ, M. Ümit Uğurlu, İlknur Ergüner, Zehra Boyacığlu, S. Yiğit Yıldız. Ekstraumbilikal alandan tek insizyon laparoskopik kolesistektomi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, P02, İstanbul Kongre Merkezi, 27-30 Nisan 2011. 
      22)M. Ümit Ugurlu, , İlknur Ergüner, Zehra Boyacıoğlu, S.Yiğit Yıldız, M.Tahir ORUÇ. Laparoskopik kolorektal cerrahi; ilk sonuçlarımız. 10.Ulusal Endoskopik laparoskopik Cerrahi Kongresi, P74, İstanbul Kongre Merkezi, 27-30 Nisan 2011. 
      23)MÜ. Uğurlu, MT Oruç, SY Yıldız, Z Boyacıoğlu, İ Ergüner. Kolorektal kanser cerrahisi: İlk sonuçlarımız. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya. 
      24)M.Tahir ORUÇ, M.Ümit Ugurlu, Zehra Boyacıoğlu, S.Yiğit Yıldız. Standart laparoskopik cerrahi aletleri kullanılarak tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, S15, İstanbul Kongre Merkezi, 27-30 Nisan 2011 (sözel bildiri). 
     25)SY Yıldız, MÜ Uğurlu, MT Oruç, İ Ergüner, Z Boyacıoğlu, A Çiftçi. Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde Primer Onarım, Karidakis ve Limberg Flep Uygulamalarının Karşılaştırılması. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya (sözel bildiri). 
      26)MT Oruç, MÜ. Uğurlu, İ Ergüner, Z Boyacıoğlu, SY Yıldız,. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi: İlk Sonuçlarımız. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya. 
      27)SY Yıldız, Z Boyacıoğlu, HT Turgut, İ Ergüner, MT Oruç. Akut pankreatitle ilgili klinik sonuçlarımız. (Sözel Bildiri) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Eylül 2011, Antalya. 
      28)SY Yıldız, A Tabur, HT Turgut, Z Boyacıoğlu, MT Oruç. Nadir bir hemotoraks vakası; künt abdominal yaralanmaya ikincil diafragma rüptürü ve dalak yaralanması. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Eylül 2011, Antalya. 
      29)MÜ. Uğurlu, Z Boyacıoğlu, HT Turgut, MT Oruç. Sentinal lenf nodu öncesi klinik olarak aksilla negatif hastalarda aksilla spesmenlerin değerlendirilmesi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.