Dr. Öğr. ÜyesiZehra Yılmaz

Eğitim ve Uzmanlık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
SSK Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık

Mesleki Üyelikler
Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Ürojinekoloji Derneği