Zeka genel olarak insanın düşünmesi, algısı, sorun çözmesi ve bunu yönetebilmesi gibi performanslarını ölçtüğümüz her şeydir. Zeka testi ise kişinin beynindeki farklı bölgelerinin işlendiği ve bunların hangi bölgelerinde hangisinin daha baskın olduğuna baktığımız, bunların güçlü veya zayıf yönlerinin beynin hangi farklı işlevlerinde yer aldığına baktığımız alandır ve performansa dayalıdır. Dünya'da ve Türkiye'de kullanılan bir çok zeka testleri bulunmaktadır. Fakat biz Türkiye'de en fazla kullanılan üç farklı zeka testi uygulamasından bahsediyoruz. Bunlardan birincisi WISC-R çocuklar için zeka ölçeği 3, İkincisi WISC-R çocuklar için zeka ölçeği 4 ve son olarak da  Stanford-Binet zeka ölçeğidir. Bu zeka testi çeşitleri uluslararası güvenilirliği olan ve Türkiye için de uyarlanmış olan testlerdir. Bizler klinik çalışmalarımızda en fazla bu testlere ihtiyaç duyuyoruz.

Zeka testi?

Zeka testi yapılırken zeka testi yapılacak olan odanın sakin olması ve çocuğun dikkatini dağıtmayacak şekilde dizayn edilmesi çok önemlidir. Zeka testleri yapılırken hem bireysel hem de grup olarak uyguluyoruz. Bireysel olarak uygulamış olduğumuz zeka testlerinde uygulayıcı ve çocuk ile karşılıklı oturarak soru cevap şeklinde uygulamış olduğumuz testlerdir. Grup zeka testlerini uygularken ise bir kaç kişiden oluşan çocuklara uygulamış olduğumuz, grupta olan kişilerin bireysel olarak çözmüş oldukları zeka testleri olarak adlandırabiliriz.

Zeka testi hangi durumlarda yapılmalıdır?

Alt ıslatma,hiperaktivite, okul korkusu, içe kapanıklılık, öğrenme güçlüğü gibi sıkıntılar yaşayan çocuklarda gözlemlediğimizde gerek uzman tarafından gerekse aile teşviki ile zeka testleri yapabiliriz. Böylelikle çocuk kendi yaş grubuna göre hangi eğitimi almalı, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için ve zayıf yönlerini desteklemek ve güçlü yanlarını öğrenip arttırmak için ne gibi aktiviteler yapabiliriz, bunları öğrenip aileyi,öğretmenleri ve uzmanları yönlendirmek amacı ile yapmış olduğumuz testlerdir.

Zeka testi sonuçları nasıl yorumlanmalıdır?

Zeka testi sonuçlarını yorumlarken, çocuğun kendi yaş gruplarına göre hangi aralıkta olduğuna bakıyoruz. Ayrıca çocuğun diğer yeteneklerini ve performanslarını yorumladığımız zeka testleri de vardır. Bunlara bakarken çocuğun öğrenme güçlüğü var mı, hiperaktivite, dikkat eksikliği, kendi yaş gruplarına baktığımızda motor kordinasyon becerilerinin hangi düzeyde olduğunu ölçmek için yapmış olduğumuz testlerdir.

9395