Uzm. Dr.Zekeriya Afşin Çulhaoğlu

  • İlgi Alanları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Balon işlemleri
  • Stent
  • Koroner anjiyografi
  • İnvaziv kardiyak işlemler
  • Kalp pili
  • Ekokardiyografi
  • EKG

Eğitim ve Uzmanlık
1990 - 1996 - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 - 2005 - Hebrew University Hadassah Heart Institute (Uzmanlık)

Kurs ve Sertifikalar
Invasive Cardiology
Advanced Life Support
CPR
PPMI

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği