Uzm. Dr.Zekeriya Bahçe

  • İlgi Alanları
  • Anksiyete bozuklukları
  • Panik bozukluk
  • Depresyon
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Bipolar bozukluk
  • Somatizasyon bozukluğu
  • Tik bozuklukları
  • Yeme bozuklukları

Eğitim ve Uzmanlık
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998
Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi 2007

Deneyim
1999-2002: Pratisyen Doktor (Ünye Özel Tip Kapalı ve Yarı Açık Cezaevi Ünye/ORDU)
2002-2007: Psikiyatri uzmanlık öğrencisi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN)
2007-2011: Psikiyatri uzmanı (Çarşamba Devlet Hastanesi Çarşamba/SAMSUN)
2011- .......:   Psikiyatri uzmanı (VM Medical Park Samsun Atakum/SAMSUN)

Mesleki Üyelikler
Türk Tabibler Birliği,
Türk Psikiyatri Derneği
Türk Psikiyatri Derneği Yeme Bozuklukları Çalışma Birimi
Türk Psikiyatri Derneği Spor Psikiyatrisi Çalışma Birimi

Sertifika ve Kurslar
Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi (Compos Mentis Psikiyatri Araştırma ve Eğitim merkezi. Prof. Dr Hakan Kumbasar. 2006-2007)
Cinsel Terapi eğitimi ( Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği 2010-1011)

A. ULUSLAR ARASI YAYINLAR

1-  Bahçe Z, Böke Ö, Şahin AR, Arık AC, Güz H, Sarısoy G, Baykal S, “Functionality and quality of life in obsessive-compulsive disorder with schizophrenia” Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:117-124

B. ULUSAL YAYINLAR

1- Böke Ö, Sarısoy G, Akbaş S, Aker S, Korkmaz S, Aker A. A, Bahçe Z, Çelik C, Şahin A.R. “Yatan hastalarda çoklu antipsikotik kullanımı: Geriye dönük bir çalışma” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16:167-173

2- Böke Ö, Sarısoy G, Akbaş S, Çelik C, Aker S, Bahçe Z,  Şahin A.R.  “Yatarak tedavi gören şizofreni hastalarında fiziksel saldırganlık ve nörolojik silik işaretler” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:22-30

C. ULUSAL BİLDİRİLER

1-Böke Ö, Aker A, Bahçe Z, Sahin A.R., Arik A.C., Güz H, "Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi Psikiyatri Kliniginde Yatan Hastalarin Degerlendirilmesi", 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 678-681, Antalya, 2003. (Poster Sunum).