Op. Dr.Zeki Özsoy

  • İlgi Alanları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2006 - Konya Selçuk üniversitesi Meram Tıp fakültesi- tıp eğitimi
2007 - 2012 - Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Tıp fakültesi genel cerrahi anabilimdalı-uzmanlık eğitimi

Deneyim
2000 - 2006 - Konya Meram Tıp fakültesi, tıp eğitimi
2007 - Çorum/Laçin sağlık ocağı, pratisyen hekim
2007 - 2012 - Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi Tıp fakültesi genel cerrahi anabilimdalı , araştırma görevlisi doktor
2013 - 2014 - Ağrı/Diyadin devlet hastanesi, uzman doktor
2014 - 2021 - Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi anabilimdalı, doktor öğretim üyesi
2021 - Tokat medical park hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
1. LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ KURSU, LAPAROSKOPİK BARİATRİK CERRAHİ, İSTANBUL, Kurs, 18.03.2016 -19.03.2016 (Ulusal)
2. EĞİTİM BECERİLERİ KURSU, EĞİTİM BECERİLERİ, TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, Kurs, 19.06.2014 -25.06.2014 (Ulusal)
Seminer
1. Obezite ve metabolik cerrahi video sempozyumu, Obezite ve metabolik cerrahi, İstanbul, Seminer, 09.06.2017 -10.06.2017 (Ulusal)
2. Bariatrik ve metabolik cerrahi kongresi, Bariatrik ve metabolik cerrahi, Antalya, Seminer, 19.11.2015 22.11.2015 (Ulusal)
3. Laparoskopik cerrahide güncellemeler, Laparoskopik cerrahide güncellemeler, Samsun, Seminer, 10.10.2015 -10.10.2015 (Ulusal)

Mesleki Üyelikler
Türk cerrahi derneği
Türkiye obezite cerrahisi derneği
Bariatrik ve metabolik cerrahi derneği
InternatıonalFederation fort he Surgery of Obesity anda MetabolicDisorders (IFSO)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 ÖZSOY ZEKİ,GEVREK FİKRET,ÖZSOY ŞEYMA,DAŞIRAN MEHMET FATİH,AKGÜL GÖKHAN GİRAY,ERDİNÇ YENİDOĞAN (2018). Effectof ?-glucan on aceticacid-inducedcolitis in rats. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 11(8), 7775-7787., (Kontrol No: 4343193)

A.2 KUTLUTÜRK FARUK,ÖZSOY ZEKİ (2018). Effect of SleeveGastrectomy on PlateletCountsandMeanPlateletVolumes. ObesitySurgery, 28(10), 3159-3164., Doi: 10.1007/s11695-018-

3287-8, (Kontrol No: 4261798)

A.3 KUTLUTÜRK FARUK,ÖZSOY ZEKİ (2018). Correctionto: Effect of SleeveGastrectomy on PlateletCountsandMeanPlateletVolumes. ObesitySurgery, 28(11), 3729-3729., Doi: 10.1007/s11695018-3303-z, (Kontrol No: 4278594)

A.4 ÖZSOY ZEKİ,DEMİR EMRE (2018). TheEvolution of BariatricSurgery Publications and Global Productivity: A Bibliometric Analysis. ObesitySurgery, 28(4), 1117-1129., Doi: 10.1007/s11695017-2982-1, (Kontrol No: 3828642)

A.5 ÖZSOY ZEKİ,DEMİR EMRE (2018). WhichBariatricProcedure Is theMost Popular in the World? A BibliometricComparison. ObesitySurgery, 28(8), 2339-2352., Doi: 10.1007/s11695-018-3163-6, (Kontrol No: 4195273)

A.6 ÖZSOY ZEKİ,DEMİR EMRE (2018). Correctionto: WhichBariatricProcedure Is theMost Popular in the World? A BibliometricComparison. ObesitySurgery, 28(8), 2353-2353., Doi: 10.1007/s11695018-3202-3, (Kontrol No: 4245308)

A.7 ÖZSOY ZEKİ,KUTLUTÜRK FARUK (2018). Effect of LaparoscopicSleeveGastrectomy on ThyroidHormones in EuthyroidObesePatients. Endocrine, MetabolicImmuneDisorders -DrugTargets, 18(4), 407-411., Doi: 10.2174/1871530318666180327114131, (Kontrol No: 4245313)

A.8 KUTLUTÜRK FARUK,ÖZSOY ZEKİ (2018). ResponsetoLettertothe Editor: Effect of SleeveGastrectomy on PlateletCountsandMeanPlateletVolumes. ObesitySurgery, 28(10), 3293-3294., Doi: 10.1007/s11695-018-3385-7, (Kontrol No: 4310874)

A.9 SİMSEK TAMER,ERSOY ÖMER FAİK,ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZKAN NAMIK,ŞAHİN MUSTAFA (2018). Effect of sildenafilcitrate on theliverstructureandfunction in obstructivejaundice: An expeimentalstudy. Turk J Surg, 34, 111-116., Doi: 10.5152/turkjsurg.2018.3771, (Kontrol No: 4306866)

A.10 ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ (2017). Evaluation of theAlvaradoscoringsystem in themanagement of acuteappendicitis. TurkishJournal of Surgery, 33(3), 200-204., Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3539, (Kontrol No: 3828765)

A.11 ÖZSOY ZEKİ (2017). Authors’ reply. Turk J Surg, 33(4), 321, Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.4002017, (Kontrol No: 4245298)

A.12 ÖZSOY ZEKİ,ÖZSOY ŞEYMA,GEVREK FİKRET,DEMİR EMRE,BENLİ İSMAİL,DALDAL EMİN,YENİDOĞAN ERDİNÇ (2017). Effect of bevacizumab on aceticacid–inducedulcerativecolitis in rats. Journal of SurgicalResearch, 216, 191-200., Doi: 10.1016/j.jss.2017.05.011, (Kontrol No: 3916005)

A.13 ÖZKAN NAMIK,ERSOY ÖMER FAİK,ÖZSOY ZEKİ,çakır ebru (2017). Melatonin exhibitsupportiveeffects on oxidantsandanastomotichealingduringintestinalischemiareperfusioninjury. TurkishJournal of TraumaandEmergencySurgery, 24(1), 1-8., Doi: 10.5505/tjtes.2017.23539, (Kontrol No: 4245325)

A.14 TETİKÇOK RAMAZAN,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZKAN NAMIK,ÇELİK ALPER,ŞAHİN ŞEMSETTİN,ERSOY ÖMER FAİK (2016). TheEffect of PeritonealPrednisoloneLavage in BacterialPeritonitis An ExperimentalStudy. Wounds, 28(10), 351-359., (Kontrol No: 2901892)

A.15 ÖZMEN ZAFER,AKTAŞ FATMA,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,ARICI AKGÜL (2016). Sub-branchandmixed-typeintraductalpapillarymucinousneoplasms of thepancreas: 2 casereports. Radiology Case Reports, 11(1), 4-10., Doi: 10.1016/j.radcr.2015.11.001, (Kontrol No: 2901900)

A.16 OKAN İSMAİL,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,DENİZ ÇAĞLAR,ACU BERAT,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ŞAHİN MUSTAFA (2016). Thedevelopment of pneumobiliaafterblunttrauma. Turk J Surg, 32(3), 224-225., Doi: 10.5152/UCD.2015.2782, (Kontrol No: 2901912)

A.17 ÖZSOY ZEKİ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZKAN NAMIK,ÖZSOY ŞEYMA,YAYLAK FAİK,YENİDOĞAN ERDİNÇ (2015). Theeffect of methylprednisoloneandtenoxicam on theprotectionof damage of thenervephysiomorphologycausedbyprolene mesh. International Journal of Surgery, 22, 159163., Doi: 10.1016/j.ijsu.2015.08.075, (Kontrol No: 2099319)

A.18 ERSOY ÖMER FAİK,ÖZKAN NAMIK,ÖZSOY ZEKİ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,YENİDOĞAN ERDİNÇ,CELİK ALPER,OZUGURLU AZIZ FIKRET,CAKIR EBRU ARABACI (2015). Effects of Melatonin on CytokinReleaseandHealing of ColonicAnastomoses in an ExperimentalSepsis Model. TurkishJournal of TraumaandEmergencySurgery, 22, 315-321., Doi: 10.5505/tjtes.2015.49465, (Kontrol No: 2901888)

A.19 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,SERVET TALİ,ŞAHİN MUSTAFA (2015). Acute abdomen duetoMeckel’senterolith: Case reportandreview of theliterature. TurkishJournal of Surgery, 31, 174-176., Doi: 10.5152/UCD.2015.2781, (Kontrol No: 1537723)

A.20 AKGÜL GÖKHAN GİRAY,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,SERVET TALİ,ŞAHİN MUSTAFA (2015). Conservative Management of LargeRectosigmoidPerforationunderPeritonealReflection: Case Report andReview of theLiterature. Case Reports in Surgery, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/364576, (Kontrol No: 1537726)

A.21 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ANGIN YAVUZ SELİM,ŞAHİN MUSTAFA (2015). LaparoscopicRemoval of Gossypiboma. Case Reports in Surgery, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/317240, (Kontrol No: 2099447)

A.22 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,AKGÜL GÖKHAN GİRAY,ŞANSAL MÜFİT,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Same-daycolonoscopypreparationwithSennaalkaloidsandbisacodyltablets: A pilot study. World Journal of Gastroenterology, 20(41), 15382, Doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15382, (Kontrol No: 1353031)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 NURSAL AYŞE FEYDA,YİĞİT SERBÜLENT,ÖZSOY ZEKİ (2018). Obezite, Bariatrik Cerrahi ve Genetik. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4220129) B.1 KÖLÜKÇÜ ENGİN,ULUOCAK NİHAT,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif bakım hastasında purpleurinebag sendromu: olgu sunumu.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246216)

B.2 KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILGAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif bakım hastasında vezikosigmoid fistül: olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246232)

B.3 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,AKBAŞ AHMET,ANGIN YAVUZ SELİM,SÜREN MUSTAFA,BÜLBÜLOĞLU ERTAN,ŞAHİN MUSTAFA (2018). Palyatif cerrahi uygulamalarımız: 75 hastanın değerlendirilmesi.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245679)

B.4 KÖLÜKÇÜ ENGİN,PARLAKTAŞ BEKİR SÜHA,ÖZSOY ZEKİ (2018). Üremik ensefalopati gelişen palyatif bakım hastasında perkütannefrostomi uygulamamız: olgu sunumu. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246222)

B.5 KÖLÜKÇÜ ENGİN,ERDEMİR FİKRET,ÖZSOY ZEKİ (2018). Palyatif bakım hastasında unilateralrenal enfarktüs: olgu sunumu.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246209)

B.6 ÖZSOY ZEKİ (2018). 2000 - 2016 SÜRECİNDEKİ PALYATİF BAKIM YAYINLARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245661)

B.7 KÖLÜKÇÜ ENGİN,ATILGAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ (2018). Onkolojik palyatif bakım hastalarında üreteraldouble-j stent uygulamalarımız ve modifiyeclavien sınıflamasına göre komplikasyonlarımız.. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246191)

B.8 ALATLI TUFAN,ÖZSOY ZEKİ,DALDAL EMİN (2018). Nadir görülen bir duruma ait olgu serisi: Acil serviste dalak infarktı tanısı alan hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 14.Ulusal Acil Tıp Kongresi/5th International Critical careandEmergencyMedıcıneCongress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4247324)

B.9 ESEN MEHMET,DALDAL EMİN,UYSAL MURAT,ŞAHİN FATİH,ÖZSOY ZEKİ,AKTAŞ FATMA,AYAN MURAT (2015). Chiliaditi sendromu ve gastrikperforasyon birlikteliği: Olgu sunumu. 2nd Internatıonal Critical CareandEmergencyMedicineCongress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246167)

B.10 BAŞOL KAYA NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2015). The Evaluation of PatientswithAcuteCholecystitis in theEmergencyDepartmentAccordingtoNeutrophil-LymphocyteRatioandEpidemiologicalFactors: 3-Year Analysis. 2nd Internatıonal Critical CareandEmergencyMedicineCongress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246175)

B.11 ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,ŞAHİN FATİH,UYSAL MURAT,ÖZSOY ZEKİ,COŞKUN UFUK,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET (2014). Splenikinfarkt: olgu sunumu. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi/1st IntercontınentalEmergencyMedıcıneCongress., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246058)

B.12 ESEN MEHMET,HASGÜL BURAK,ÖZSOY ZEKİ,UYSAL MURAT,SÖNMEZGÖZ FİTNET,AYAN MURAT (2014). Chiliaditi sendromu: olgu sunumu. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi/1st IntercontınentalEmergencyMedıcıneCongress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246081)

B.13 ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZSOY ZEKİ,IRMAKSAPMAZ HİLAL,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2014). Acil serviste invajinasyon saptanan olguda peutz-jeghers sendromu: olgu sunumu. 10.Ulusal Acil Tıp Kongresi/1st IntercontınentalEmergencyMedıcıneCongress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4246072)

B.14 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ATILGAN DOĞAN,TALİ SERVET,MARKOÇ FATMA,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2012). ThePrimaryRepair of Main PancreaticDuctAfter Complete TransectionDuringtheResection of PancreaticMucinousCystadenoma in a Patientwith RCC. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245794)

B.15 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2012). A Rare Presentation of CysticHydatidDisease in EndemicRegion: IsolatedSubcutaneousHydatidDisease. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245753)

B.16 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET (2012). PrimaryAppendicitisEpiploicaeMimickingAcute Abdomen: Report of TwoCases. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245825)

B.17 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,TALİ SERVET,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,MARKOÇ FATMA,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2012). A MalignantNeuroendocrineTumor of Ileum in an 83-year oldpatientwithNeurofibromatosis. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245817)

B.18 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2012). Management of PancreaticTransectionwithDelayedDiagnosisAfterBluntAbdominalTrauma. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245802)

B.19 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,TALİ SERVET,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2012). A RareComplication of MajorAbdominalSurgery: ChylousAscitesAfterResection of MetastaticHemagiosarcomafromLiverandOvaries. XVI. Annual Meeting of theEuropeanSociety of Surgery, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4245809)

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:    

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 Mihmanlının mide kanseri ve cerrahi tedavisi, Bölüm adı:(Yüksek riskli hastaların yönetimi) (2016)., ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL, Tıbbi yayınlar merkezi, Editör:Mihmanlı Mehmet, İlhan Enver, Alemdar Ali, Basım sayısı:3, ISBN:978-605-83731-0-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 2901844)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL (2018). Treatment of phytobezoars: Tailoringmanagementtodiversepresentation. TurkishJournal of Surgery, 34, 33-37., Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3770, (Kontrol No: 4202341)

D.2 ÖZSOY ZEKİ (2017). İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Cerrahi Deneyimimiz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 33-40., (Kontrol No: 3916155)

D.3 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,ÖZMEN ZAFER (2017). A safeandcheapmethodforclosingtheappendicealstump in laparoscopicappendectomy: Handmadeloop. Pamukkale MedicalJournal, 10(2), 130-134., Doi: 10.5505/ptd.2017.05668, (Kontrol No: 4245115)

D.4 AKBAŞ AHMET,ÖZSOY UĞUR,DALDAL EMİN,ÖZSOY ZEKİ,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ANGIN YAVUZ SELİM (2017). Rektum Yerleşimli GastrointestinalStromal Tümör: Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(3), 189-196., (Kontrol No: 3931626)

D.5 ÖZSOY ZEKİ,ERSOY ÖMER FAİK (2016). Pilonidal sinüs cerrahisi sonrası sekonder yara iyileşmesinde gümüş içerikli yara bakım örtüsü ile geleneksel tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması. Kocaeli Medical J, 5(3), 39-44., (Kontrol No: 2996954)

D.6 OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,SÜREN MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA (2016). LaparoskopikKolesistektomi Sonrası Gelişen Şiddetli Ağrının Oluşturduğu Nadir Bir Komplikasyon Solunum Desteği Gerektiren BilateralAtelaktazi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), 6471., (Kontrol No: 2996965)

D.7 BAŞOL NURŞAH,ÇIĞŞARGÜLŞEN,serhatkaraman,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2015). Acil serviste akut kolesistit tanısı konulan hastaların nötrofil lenfosit oranı ve epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi Üç yıllık analiz. FNG Bilim Tıp Dergisi, 1(3), 145-149., Doi: 10.5606/fng.btd.2015.026, (Kontrol No: 2398240)

D.8 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,taliservet,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Özefagusa Takılan Yiyeceklerin Endoskopik Olarak Çıkarılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 51-59., (Kontrol No: 1353035)

D.9 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Primaryappendicitisepiploicaemimickingacute abdomen: Report of twocases. Journal of ContemporaryMedicine, 0(0), 4-10., Doi: 10.16899/ctd.11861, (Kontrol No: 2901895)

D.10 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Boynuzla yaralanmaya bağlı eksternal anal sfinkter yaralanması ve tamiri Olgu sunumu. CAUSAPEDİA, 3, (Kontrol No: 1084699)

D.11 ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ (2014). Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim Bitki Parçaları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6(3), 195-200., (Kontrol No: 1353038)

D.12 KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,YENİDOĞAN ERDİNÇ,ÖZSOY ZEKİ,taliservet,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Bronkogastrik Fistül Olgu Sunumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 47-54., (Kontrol No: 1353034)

D.13 ÖZSOY ZEKİ (2014). Dudakta Lipom Nadir Bir Lokalizasyon Olgu Sunumu. CAUSAPEDİA, 3, (Kontrol No: 1031977)

D.14 Ozsoy Z. Fırat F. (2014). Adölesan Dönem Sonrasında Fimozis Olgu Sunumu. CAUSAPEDİA, 3, (Kontrol No: 1084700)

D.15 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ATILGAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Akut batında nadir bir bulgu Chilaiditi belirtisi Olgu sunumu. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(1), 8-20., (Kontrol No: 1031976)

D.16 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ (2012). LaparoskopikHerniorafi Tecrübemiz ve Günübirlik Cerrahi Yaklaşım. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4(3), 15-18., (Kontrol No: 439800)

 D.17 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,TALİ SERVET,ÖZKAN NAMIK,ERSOY ÖMER FAİK,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ŞAHİN MUSTAFA (2012). Komplike MeckelDivertikülünün Yol Açtığı Nadir Akut Karın Olguları İnkarsereLittreHernisi ve İntestinal Obstrüksiyon. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4(4), 36-42., (Kontrol No: 439848)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 KUTLUTÜRK FARUK,ÖZSOY ZEKİ (2018). Laparoskopiksleevegastrektominintrombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi üzerine etkisi. 40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (Kontrol No: 4271411)

E.2 ÖZSOY ZEKİ,KUTLUTÜRK FARUK (2017). Ötiroidobez hastalarda sleevegastrektominintiroid fonksiyonları ve metabolik parametreler üzerine etkisi. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245690)

E.3 KARAYAKALI METİN,ÖZSOY ZEKİ,KARAMAN KAYIHAN,ARISOY ARİF,ÇELİK ATAÇ (2017). MorbidObezitedeLaparoskopikSleeveGastrektomi ile KiloVermenin Kardiyak Otonomik Denge Üzerine Etkisi. ULUSAL ARİTMİ TOPLANTISI 2017, 1(1), 22, (Kontrol No: 3576296)

E.4 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,TALİ SERVET,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ŞAHİN MUSTAFA (2017). Tek taraflı inguinalhernilerdelaparoskopikhernioplasti deneyimiz. 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4246090)

E.5 ÖZSOY ZEKİ,YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ŞAHİN MUSTAFA (2015). İnsidental saptanan apendiks tümörleri. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1537724)

E.6 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,DAŞIRAN MEHMET FATİH,DALDAL EMİN,AKTAŞ FATMA,ANGIN YAVUZ SELİM,ŞAHİN MUSTAFA (2015). Gebelikte yumuşak dokuda izole kist hidatik ve tedavisi: Nadir bir olgu sunumu. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4248003)

E.7 ANGIN YAVUZ SELİM,ÖZSOY ZEKİ,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,OKAN İSMAİL,ŞAHİN MUSTAFA (2015). İleusa yol açan dev inguinalherni. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4248021)

E.8 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,AKTAŞ FATMA,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ANGIN YAVUZ SELİM,ŞAHİN MUSTAFA (2015). Nüks ince bağırsak leiyomiyosarkomunda minimal invazif cerrahi: Nadir bir olgu sunumu. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4247990)

E.9 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ANGIN YAVUZ SELİM,ŞAHİN MUSTAFA (2015). BilateralİnguinalHernilerdeLaparoskopik Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernioplasti Deneyimiz. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4248010)

E.10 ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ANGIN YAVUZ SELİM,ŞAHİN MUSTAFA (2015). RektalProlapsustaLaparoskopik Yaklaşım: 4 Olgu Sunumu. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4248016)

E.11 ANGIN YAVUZ SELİM,ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,DALDAL EMİN,DAŞIRAN MEHMET FATİH,ŞAHİN MUSTAFA (2015). Konkomitan akut apandisit ve kolesistit: Aynı seansta laparoskopik tedavi. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 4248029)

E.12 KÜPELİ MUSTAFA,ÖZSOY ZEKİ,DALDAL EMİN,OKAN İSMAİL (2015). TravmatikPnömomediastinum ve BilateralPnömotorakslı olgu. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, (Kontrol No: 4245644)

E.13 ÖZMEN ZAFER,ALBAYRAK EDA,ÖZSOY ZEKİ,AKTAŞ FATMA,SÖNMEZGÖZ FİTNET,ALTUNKAŞ AYŞEGÜL,ASLAN KERİM,ÇELİKYAY FATİH (2014). Pankreatikpsödokisti taklit eden mikst tip intraduktalpapillermüsinözneoplazi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 4246126)

E.14 ALBAYRAK EDA,AKTAŞ FATMA,ÖZSOY ZEKİ,ÇELİKYAY FATİH,ÖZMEN ZAFER,SERVER SADIK (2014). Nadir Bir İleus Sebebi: Üveze Bağlı Oluşan Fitobezoar Olgusu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 4246153)

E.15 ÖZSOY ZEKİ (2014). İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Cerrahi Deneyimimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245632)

E.16 ÖZSOY ZEKİ (2014). Dudakta Lipom – Nadir Bir Lokalizasyon: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245711)

E.17 ÖZSOY ZEKİ (2014). Adölesan Dönem Sonrasında Fimozis Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 1031983)

E.18 ÖZSOY ZEKİ (2014). İlçe Hastanesinde Lokal Anestezi ile Sünnet Deneyimimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245705)

E.19 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ (2014). İntraabdominalAbselerdeLaparoskopik Yaklaşımın Yeri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245722)

E.20 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2014). Perkütan endoskopik gastrostomi tecrübemiz: 98 olgunun incelenmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245735)

E.21 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,OKAN İSMAİL,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Metastatiknon-hodgkinlenfomalı hastada kemoterapiye sekonder mide perforasyonu: Olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245915)

E.22 YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,OKAN İSMAİL,SÜREN MUSTAFA,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Ciddi solunum sıkıntısına neden olan dev retrosternal guatr: Olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245862)

E.23 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Boynuzla yaralanmaya bağlı eksternal anal sfinkter yaralanması ve tamiri: Olgu sunumu. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245892)

E.24 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Meckelenterolitine ikincil akut batın: Olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245923)

E.25 YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ATILGAN DOĞAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Akut batında nadir bir bulgu – Chilaiditi belirtisi: Olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245908)

E.26 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Özefagusa takılan yiyeceklerin endoskopik olarak çıkarılması. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245879)

E.27 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2013). Künt karın travmasına bağlı karaciğer yaralanmasının nadir bir komplikasyonu olan torakobilier fistüle non-operatif yaklaşım: Olgu sunumu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245935)

E.28 KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,YENİDOĞAN ERDİNÇ,OKAN İSMAİL,ÖZSOY ZEKİ,TALİ SERVET,ŞAHİN MUSTAFA (2012). Zor laparoskopikkolesistektomideretrograd yaklaşımın önemi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245940)

E.29 OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,TALİ SERVET,ÖZSOY ZEKİ (2012). Laparoskopikherniorafi tecrübemiz ve günübirlik cerrahi yaklaşım. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245947)

E.30 ÖZSOY ZEKİ,OKAN İSMAİL,YENİDOĞAN ERDİNÇ,TALİ SERVET,ÖZKAN NAMIK,ERSOY ÖMER FAİK,KAYAOĞLU HÜSEYİN AYHAN,ŞAHİN MUSTAFA (2011). Komplike meckeldivertikülünün yol açtığı nadir akut karın olguları: İnkarsere litre fıtığı ve intestinal obstrüksiyon. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4245982)

 

H. Projeler :

H.1 İntraperitonealBevacuzimab kullanımının asetik asit AA ile indüklenmiş kolit üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 11/08/2014 27/12/2016

H.2 İntraperitoneal ve oral Beta glukan kullanımının asetik asit AA ile indüklenmiş kolit üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 11/08/2014 27/12/2016

H.3 Bupivakain ve lidokainin deneysel sepsis modelinde antibakteriyel etkinliklerinin karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 11/08/2014 27/12/2016

 

K. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Sleevegastrektomi olacak hastalarda ameliyat öncesi bakılan ağrı katastrofizasyon skoru ile ameliyat sonrası ağrı ve kilo verme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, YAVUZ SELİM ANGIN,/TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI,No:51454